แบรนด์ : Kyowa

การ์ดตัวเลือก EDX-200A-2H/4H/4T

วัดข้อมูล CAN และข้อมูล GPS ด้วย I/O ดิจิตอล 8 บิต
SKU: EDX-200A-2H/4
Availability:

out of Stock

เครื่องมือวัดแอมพลิฟายเออร์ WGA-680A

มีตัวเลือก CC-Link การประมวลผลประสิทธิภาพสูง (ความเร็วสุ่มตัวอย่าง: 4000 ครั้ง/วินาที ตัวแปลง AD 24 บิต) การเปรียบเทียบที่สำคัญและฟังก์ชันการตัดสิน (สูงพิเศษ สูง OK ต่ำ และต่ำพิเศษ)อาต์พุตแบบอะนาล็อก...
SKU: WGA-680A
Availability:

1 in Stock

เครื่องเทเลมิเตอร์ดิจิตอล MRS-100

ใช้งานง่ายโดยไม่ต้องใช้พีซีหลังจากตั้งค่าเริ่มต้น ระบบควอเทอร์บริดจ์ 2 สาย ระบบ 3 สาย และระบบฟูลบริดจ์ รองรับช่องสัญญาณสูงสุด 64 ช่องในระบบ ผ่านการรับรองกฎหมายวิทยุในญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา จีน อินเดีย ไ...
SKU: MRS-100
Availability:

1 in Stock

กล่องรวมสัญญาณ SJB-D

กล่องรวมสัญญาณทั่วไป สำหรับต่อสายต่อของโหลดเซลล์หรือจุดต่อของโหลดเซลล์แบบหลายเซลล์ สายเคเบิลที่ใช้ได้: φ7 ถึง φ8 (10B)...
SKU: SJB-D
Availability:

1 in Stock

การ์ด AD Converter AD-40AS

การ์ดคอนดิชั่นเนอร์สำหรับ EDX-100A EDX-200A และ EDX-5000A EDX-5000A ไม่รองรับการ์ด CAN CAN-41A
SKU: AD-40AS
Availability:

1 in Stock

การ์ด AD Converter AD-40AS-F

การ์ดคอนดิชั่นเนอร์สำหรับ EDX-100A EDX-200A และ EDX-5000A EDX-5000A ไม่รองรับการ์ด CAN CAN-41A
SKU: AD-40AS-F
Availability:

1 in Stock

การ์ดCAN CAN-41A

การ์ดคอนดิชั่นเนอร์สำหรับ EDX-100A EDX-200A และ EDX-5000A EDX-5000A ไม่รองรับการ์ด CAN CAN-41A
SKU: CAN-41A
Availability:

1 in Stock

การ์ดวัดความเครียด/แรงดัน CDV-40B

การ์ดคอนดิชั่นเนอร์สำหรับ EDX-100A EDX-200A และ EDX-5000A EDX-5000A ไม่รองรับการ์ด CAN CAN-41A
SKU: CDV-40B
Availability:

1 in Stock

การ์ดวัดความเครียด/แรงดัน/ความเร่ง CVM-41A

การ์ดคอนดิชั่นเนอร์สำหรับ EDX-100A EDX-200A และ EDX-5000A EDX-5000A ไม่รองรับการ์ด CAN CAN-41A
SKU: CVM-41A
Availability:

1 in Stock

การ์ดเทอร์โมคัปเปิล CTA-40A

การ์ดคอนดิชั่นเนอร์สำหรับ EDX-100A EDX-200A และ EDX-5000A EDX-5000A ไม่รองรับการ์ด CAN CAN-41A
SKU: CTA-40A
Availability:

1 in Stock

การ์ดแปลง CFV-40A

การ์ดคอนดิชั่นเนอร์สำหรับ EDX-100A EDX-200A และ EDX-5000A EDX-5000A ไม่รองรับการ์ด CAN CAN-41A
SKU: CFV-40A
Availability:

1 in Stock

การ์ดแยกการวัดความเครียด/แรงดัน CDA-44AS

การ์ดคอนดิชั่นเนอร์สำหรับ EDX-100A EDX-200A และ EDX-5000A EDX-5000A ไม่รองรับการ์ด CAN CAN-41A
SKU: CDA-44AS
Availability:

1 in Stock

การ์ดแยกการวัดความเครียด/แรงดัน CDV-46AS

การ์ดคอนดิชั่นเนอร์สำหรับ EDX-100A EDX-200A และ EDX-5000A EDX-5000A ไม่รองรับการ์ด CAN CAN-41A
SKU: CDV-46AS
Availability:

1 in Stock

การ์ดแอมพลิฟายเออร์ CCA-40A

การ์ดคอนดิชั่นเนอร์สำหรับ EDX-100A EDX-200A และ EDX-5000A EDX-5000A ไม่รองรับการ์ด CAN CAN-41A
SKU: CCA-40A
Availability:

1 in Stock

การ์ดแอมพลิฟายเออร์ CCA-40A-F

Conditioner cards for EDX-100A EDX-200A and EDX-5000A. EDX-5000A does not support CAN card CAN-41A.
SKU: CCA-40A-F
Availability:

1 in Stock

การ์ดแอมพลิฟายเออร์กระแสไฟคงที่ CDA-44AS

การ์ดคอนดิชั่นเนอร์สำหรับ EDX-100A EDX-200A และ EDX-5000A EDX-5000A ไม่รองรับการ์ด CAN CAN-41A
SKU: CDA-44AS
Availability:

1 in Stock

การ์ดแอมพลิฟายเออร์กระแสไฟคงที่ CDA-45AS

การ์ดคอนดิชั่นเนอร์สำหรับ EDX-100A EDX-200A และ EDX-5000A EDX-5000A ไม่รองรับการ์ด CAN CAN-41A
SKU: CDA-45AS
Availability:

1 in Stock

การ์ดแอมพลิฟายเออร์สเตรนแบบไดนามิก DPM-42B

การ์ดคอนดิชั่นเนอร์สำหรับ EDX-100A EDX-200A และ EDX-5000A EDX-5000A ไม่รองรับการ์ด CAN CAN-41A
SKU: DPM-42B
Availability:

1 in Stock

การ์ดแอมพลิฟายเออร์สเตรนแบบไดนามิก DPM-42B-F

การ์ดคอนดิชั่นเนอร์สำหรับ EDX-100A EDX-200A และ EDX-5000A EDX-5000A ไม่รองรับการ์ด CAN CAN-41A
SKU: DPM-42B-F
Availability:

1 in Stock

การ์ดแอมพลิฟายเออร์สเตรนไดนามิก DPM-42B-I

การ์ดคอนดิชั่นเนอร์สำหรับ EDX-100A EDX-200A และ EDX-5000A EDX-5000A ไม่รองรับการ์ด CAN CAN-41A
SKU: DPM-42B-I
Availability:

1 in Stock

เครื่องขยายสัญญาณ 4 ช่องสัญญาณ WGC-140A

ทรานสดิวเซอร์ชนิดสเตรนเกจ 350 Ω สูงสุด 4 ยูนิตที่เชื่อมต่ออย่างอิสระกับวงจรแอมพลิฟายเออร์ตามลำดับ ค่าที่ระบุที่สลับได้ ช่องต่อช่องหรือยอดรวม เอาต์พุตแรงดันอนาล็อกของทุกช่องสัญญาณและยอดรวม ตัวเปรียบเท...
SKU: WGC-140A
Availability:

1 in Stock

เครื่องคอนดิชั่นเนอร์หลายสัญญาณ MCF-B

ใช้งานง่าย ลดเวลาการทำงานลงอย่างมาก สวิตช์ CAL 4 หลัก แทบไม่ได้รับผลกระทบจากเสียงรบกวน อุปกรณ์ยึดจับและที่จับต่างๆ คุณสามารถตั้งค่าและควบคุม MCF-B จากพีซีของคุณได้ ฟังก์ชันตรวจจับการเปิดอินพุต (DPM-91...
SKU: MCF-B
Availability:

1 in Stock

เครื่องตรวจสอบ EMON-20A

การตรวจสอบข้อมูล 8 ช่องสัญญาณ สัมผัสแผงควบคุมเพื่อควบคุม EDX-100A และ EDX-200Aการตั้งค่าเงื่อนไขช่องสัญญาณ (เปิด/ปิดการวัด โหมดช่อง ช่วงการวัด LPF ความถี่สุ่มตัวอย่าง ฯลฯ)ยืนยันข้อมูลที่บันทึกไว้ จุด...
SKU: EMON-20A
Availability:

1 in Stock

เครื่องตรวจสอบเซ็นเซอร์ตัวบ่งชี้ดิจิตอลขนาดพกพา WDS-190AS1E/191AS1E

ไฟแบ็คไลท์ใช้งานได้แม้ในที่มืด แสดงข้อมูลเป็น 5 หลัก หน่วย สถานะ และพลังงานต่ำ วัดปรากฏการณ์ 2.5 Hz ที่ความเร็วการสุ่มตัวอย่าง 50 Hz WDS-191AS1E บันทึกข้อมูลในรูปแบบ CSV...
SKU: WDS-190AS1E/1
Availability:

1 in Stock

เครื่องบันทึก/วิเคราะห์หน่วยความจำ EDX-5000A-64

การสุ่มตัวอย่างความเร็วสูงที่ 200 kHz/32 ช่องสัญญาณ อินพุตสูงสุด 80 ช่องการบันทึกข้อมูลการวัดและวิดีโอพร้อมกันการ์ด Conditioner ที่เลือกได้สำหรับการใช้งานเฉพาะความสามารถในการประมวลผลแบบเรียลไทม์ที่มี...
SKU: EDX-5000A-64
Availability:

1 in Stock

เครื่องบันทึก/วิเคราะห์หน่วยความจำEDX-5000A-80

การสุ่มตัวอย่างความเร็วสูงที่ 200 kHz/32 ช่องสัญญาณอินพุตสูงสุด 80 ช่องการบันทึกข้อมูลการวัดและวิดีโอพร้อมกันการ์ด Conditioner ที่เลือกได้สำหรับการใช้งานเฉพาะความสามารถในการประมวลผลแบบเรียลไทม์ที่มีปร...
SKU: EDX-5000A-80
Availability:

1 in Stock

เครื่องบันทึกขนาดกะทัดรัด CTRS-100A

ชนิดโมดูลาร์เพื่อการขยายที่ง่ายดายและสูงสุด 128 ช่อง การติดตั้งและความยืดหยุ่นสูง ความต้านทานการกระแทก: 490 ม./วินาที2 (50 G) ซิงโครนัสทุกช่อง 20 kHz (สำหรับ 4 ช่องสัญญาณ) การวัด 1 ช่องสัญญาณสูงสุด 10...
SKU: CTRS-100A
Availability:

1 in Stock

เครื่องบันทึกขนาดกะทัดรัด CTRS-CDV010A

ชนิดโมดูลาร์เพื่อการขยายที่ง่ายดายและสูงสุด 128 ช่อง การติดตั้งและความยืดหยุ่นสูง ความต้านทานการกระแทก: 490 ม./วินาที2 (50 G) ซิงโครนัสทุกช่อง 20 kHz (สำหรับ 4 ช่องสัญญาณ) การวัด 1 ช่องสัญญาณสูงสุด 10...
SKU: CTRS-CDV010A
Availability:

1 in Stock

เครื่องบันทึกขนาดกะทัดรัด EDX-10 Series

Compact & lightweight With stacked connection no synchronization cable is required therefore wiring-saving. Max. sampling frequency 20 k Hz for 4 channels of a single measuring unit in sync.
SKU: EDX-10 Series
Availability:

1 in Stock

เครื่องบันทึกข้อมูล NTB-100B-120

เอาต์พุตเครือข่ายสอดคล้องกับ CAN ทำให้สามารถเชื่อมต่อด้วยสายเส้นเดียว การรับส่งข้อมูลแบบดิจิทัลจึงป้องกันเสียงรบกวนกะทัดรัดและน้ำหนักเบา ติดตั้งง่ายบนไซต์...
SKU: NTB-100B-120
Availability:

1 in Stock

เครื่องบันทึกข้อมูล NTB-100B-350

เอาต์พุตเครือข่ายสอดคล้องกับ CAN ทำให้สามารถเชื่อมต่อด้วยสายเส้นเดียว การรับส่งข้อมูลแบบดิจิทัลจึงป้องกันเสียงรบกวน กะทัดรัดและน้ำหนักเบา ติดตั้งง่ายบนไซต์...
SKU: NTB-100B-350
Availability:

1 in Stock

เครื่องบันทึกข้อมูล NTB-101A-120

Network output conforms with to CAN enables a single wire connection Digitized data transmission thereby strong against noise Compact & lightweight so easy to install on site
SKU: NTB-101A-120
Availability:

1 in Stock

เครื่องบันทึกข้อมูล NTB-101A-350

เอาต์พุตเครือข่ายสอดคล้องกับ CAN ทำให้สามารถเชื่อมต่อด้วยสายเส้นเดียว การรับส่งข้อมูลแบบดิจิทัลจึงป้องกันเสียงรบกวน กะทัดรัดและน้ำหนักเบา ติดตั้งง่ายบนไซต์...
SKU: NTB-101A-350
Availability:

1 in Stock

เครื่องบันทึกข้อมูล NTB-110B-350

เอาต์พุตเครือข่ายสอดคล้องกับ CAN ทำให้สามารถเชื่อมต่อด้วยสายเส้นเดียว การรับส่งข้อมูลแบบดิจิทัลจึงป้องกันเสียงรบกวน กะทัดรัดและน้ำหนักเบา ติดตั้งง่ายบนไซต์...
SKU: NTB-110B-350
Availability:

1 in Stock

เครื่องบันทึกข้อมูล NTB-111A-350

เอาต์พุตเครือข่ายสอดคล้องกับ CAN ทำให้สามารถเชื่อมต่อด้วยสายเส้นเดียว การรับส่งข้อมูลแบบดิจิทัลจึงป้องกันเสียงรบกวนกะทัดรัดและน้ำหนักเบา ติดตั้งง่ายบนไซต์...
SKU: NTB-111A-350
Availability:

1 in Stock

เครื่องบันทึกข้อมูล SME-30A/31A/100A/101A

วงจรบริดจ์ในตัวสำหรับการเชื่อมต่อโดยตรงของสเตรนเกจช่วงการวัดกว้าง: ±300 k × 10 -6 สเตรน ขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่ AA...
SKU: SME-30A/31A/1
Availability:

1 in Stock

เครื่องบันทึกข้อมูล UCAM-550A

การสุ่มตัวอย่างแบบซิงโครนัสของทุกช่องสัญญาณ สุ่มตัวอย่างแบบซิงโครนัสที่ 50 Hz สำหรับ 1 000 ช่องสัญญาณ มีหน่วยการวัด 5 ประเภทให้เลือก...
SKU: UCAM-550A
Availability:

1 in Stock

เครื่องบันทึกข้อมูล UCAM-60C M14

บันทึกผลลัพธ์ที่วัดได้ในระยะยาวลงในหน่วยความจำในตัว (ประมาณ 1.8 GB)หน่วยความจำ USB ช่วยให้เก็บข้อมูลได้ง่ายการวัดสูงสุด 1 000 ช่อง(ด้วยเครื่องสแกนภายนอกรุ่น USB-70B)การวัดสูงสุด 20000 ×10 -6ความเครียด...
SKU: UCAM-60C M14
Availability:

1 in Stock

เครื่องบันทึกข้อมูล UCAM-65C M14

・บันทึกผลลัพธ์ที่วัดได้ในระยะยาวลงในหน่วยความจำในตัว (ประมาณ 1.8 GB) หน่วยความจำ USB ช่วยให้เก็บข้อมูลได้ง่ายการวัดสูงสุด 1 000 ช่อง(ด้วยเครื่องสแกนภายนอกรุ่น USB-70B)การวัดสูงสุด 20000 ×10 -6ความเครี...
SKU: UCAM-65C M14
Availability:

1 in Stock

เครื่องบันทึกข้อมูลขนาดกะทัดรัด NTB-500C

ส่วนต่อประสาน CAN การวัดความเครียดขนาดใหญ่ (300 k × 10 -6ความเครียด) สายพันธุ์ แรงดันไฟฟ้า และหน่วยเทอร์โมคัปเปิลที่มีให้...
SKU: NTB-500C
Availability:

1 in Stock

เครื่องบันทึกความเครียดแบบดิจิตอล RMH-301B

เหมาะสำหรับการวัดระยะยาวในกรณีที่ไม่มีบุคลากรภายใต้สภาพแวดล้อมโดยไม่มีแหล่งจ่ายไฟภายนอกรุ่น 1 ช่องสัญญาณขนาดเล็กและน้ำหนักเบามีจอแสดงผลที่ใช้ยืนยันเงื่อนไขการตั้งค่าและค่าที่วัดได้รวบรวมข้อมูลได้ง่ายด...
SKU: RMH-301B
Availability:

1 in Stock

เครื่องบันทึกความเครียดแบบดิจิตอล RMH-310A

มีการแสดงผลเพื่อยืนยันเงื่อนไขการตั้งค่าและค่าที่วัดได้ข้อมูลสามารถเก็บรวบรวมได้อย่างง่ายดายในหน่วยความจำ USBไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์ควบคุม มีคีย์สำหรับการทำงานเป็นหน่วยอิสระ...
SKU: RMH-310A
Availability:

1 in Stock

เครื่องบันทึกความเครียดแบบดิจิตอล RMH-310A

มีการแสดงผลเพื่อยืนยันเงื่อนไขการตั้งค่าและค่าที่วัดได้ ข้อมูลสามารถเก็บรวบรวมได้อย่างง่ายดายในหน่วยความจำ USB ไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์ควบคุม มีคีย์สำหรับการทำงานเป็นหน่วยอิสระ...
SKU: RMH-310A
Availability:

1 in Stock

เครื่องบันทึกอเนกประสงค์ EDX-100A

มีช่องเสียบ 1 2 และ 4 ช่อง พอร์ต LAN สำหรับสร้างเครือข่ายหลายช่องสัญญาณ(สูงสุด 256 ช่อง)...
SKU: EDX-100A
Availability:

1 in Stock

เครื่องบันทึกอเนกประสงค์ EDX-100A-1H

มีช่องเสียบ 1 2 และ 4 ช่อง พอร์ต LAN สำหรับสร้างเครือข่ายหลายช่องสัญญาณ(สูงสุด 256 ช่อง)...
SKU: EDX-100A-1H
Availability:

1 in Stock

เครื่องบันทึกอเนกประสงค์ EDX-100A-2

Available with 1 2 and 4 slots LAN port for establishing multichannel network(Max. 256 channels)
SKU: EDX-100A-2
Availability:

1 in Stock

เครื่องบันทึกอเนกประสงค์ EDX-100A-2H

มีช่องเสียบ 1 2 และ 4 ช่อง พอร์ต LAN สำหรับสร้างเครือข่ายหลายช่องสัญญาณ(สูงสุด 256 ช่อง)...
SKU: EDX-100A-2H
Availability:

1 in Stock

เครื่องบันทึกอเนกประสงค์ EDX-100A-4

มีช่องเสียบ 1 2 และ 4 ช่อง พอร์ต LAN สำหรับสร้างเครือข่ายหลายช่องสัญญาณ(สูงสุด 256 ช่อง)...
SKU: EDX-100A-4
Availability:

1 in Stock

เครื่องบันทึกอเนกประสงค์ EDX-100A-4H

มีช่องเสียบ 1 2 และ 4 ช่อง พอร์ต LAN สำหรับสร้างเครือข่ายหลายช่องสัญญาณ(สูงสุด 256 ช่อง)...
SKU: EDX-100A-4H
Availability:

1 in Stock

เครื่องบันทึกอเนกประสงค์ EDX-200A-1

ตัวกรองดิจิตอลตัวที่ 8 ช่วยให้ได้รูปคลื่นที่ชัดเจนการสุ่มตัวอย่างแบบคู่ความเร็วสูง/ความเร็วต่ำ การ วัดปรากฏการณ์ที่มีความเร็วและความเร็วต่ำในขณะที่ลดปริมาณข้อมูลลงช่องสุ่มตัวอย่างความเร็วสูง 10 kHz ซิ...
SKU: เครื่องบันทึก
Availability:

1 in Stock

เครื่องบันทึกอเนกประสงค์ EDX-200A-2H

รวมตัวกรองดิจิทัลแบบเรียลไทม์ ตัวกรองดิจิตอลตัวที่ 8 ช่วยให้ได้รูปคลื่นที่ชัดเจนการสุ่มตัวอย่างคู่ความเร็วสูง/ความเร็วต่ำ การวัดปรากฏการณ์ที่มีความเร็วและความเร็วต่ำในขณะที่ลดปริมาณข้อมูลลงได้การสุ่มต...
SKU: EDX-200A-2H
Availability:

1 in Stock

เครื่องบันทึกอเนกประสงค์ EDX-200A-4H

รวมตัวกรองดิจิทัลแบบเรียลไทม์ตัวกรองดิจิตอลตัวที่ 8 ช่วยให้ได้รูปคลื่นที่ชัดเจนการสุ่มตัวอย่างคู่ความเร็วสูง/ความเร็วต่ำ การวัดปรากฏการณ์ที่มีความเร็วและความเร็วต่ำในขณะที่ลดปริมาณข้อมูลลงได้การสุ่มตั...
SKU: EDX-200A-4H
Availability:

1 in Stock

เครื่องบันทึกอเนกประสงค์ EDX-200A-4T

รวมตัวกรองดิจิทัลแบบเรียลไทม์ตัวกรองดิจิตอลตัวที่ 8 ช่วยให้ได้รูปคลื่นที่ชัดเจนการสุ่มตัวอย่างคู่ความเร็วสูง/ความเร็วต่ำ การวัดปรากฏการณ์ที่มีความเร็วและความเร็วต่ำในขณะที่ลดปริมาณข้อมูลลงได้...
SKU: EDX-200A-4T
Availability:

1 in Stock

เครื่องปรับสภาพสัญญาณ CDA-900A-DC

ความไวสูง (สูงถึง 10 000 ครั้ง) การตอบสนองอย่างรวดเร็ว (DC ถึง 500 kHz) การทดสอบทางไกล(CDA-900A สามารถวัดได้สูงถึง 2 กม.) ความไม่เชิงเส้นที่ดีเยี่ยม (ภายใน ±0.01% FS) แหล่งจ่ายไฟอเนกประสงค์(100 ถึง 24...
SKU: CDA-900A-DC
Availability:

1 in Stock

เครื่องปรับสภาพสัญญาณ CDV-900A

ความไวสูง (สูงถึง 10 000 ครั้ง) การตอบสนองอย่างรวดเร็ว (DC ถึง 500 kHz) การทดสอบทางไกล(CDA-900A สามารถวัดได้สูงถึง 2 กม.) ความไม่เชิงเส้นที่ดีเยี่ยม (ภายใน ±0.01% FS) แหล่งจ่ายไฟอเนกประสงค์(100 ถึง 24...
SKU: CDA/CDV-900A
Availability:

1 in Stock

เครื่องปรับสภาพสัญญาณ CDV-900A

ความไวสูง (สูงถึง 10 000 ครั้ง) การตอบสนองอย่างรวดเร็ว (DC ถึง 500 kHz) การทดสอบทางไกล(CDA-900A สามารถวัดได้สูงถึง 2 กม.) ความไม่เชิงเส้นที่ดีเยี่ยม (ภายใน ±0.01% FS) แหล่งจ่ายไฟอเนกประสงค์(100 ถึง 24...
SKU: CDV-900A
Availability:

1 in Stock

เครื่องปรับสภาพสัญญาณ CDV-900A-DC

ความไวสูง (สูงถึง 10 000 ครั้ง) การตอบสนองอย่างรวดเร็ว (DC ถึง 500 kHz) การทดสอบทางไกล(CDA-900A สามารถวัดได้สูงถึง 2 กม.) ความไม่เชิงเส้นที่ดีเยี่ยม (ภายใน ±0.01% FS) แหล่งจ่ายไฟอเนกประสงค์(100 ถึง 24...
SKU: CDV-900A-DC
Availability:

1 in Stock

เครื่องมือวัดคลื่นพาหะ PCD-430A

สามารถเลือกสัญญาณเข้าของความเครียดหรือแรงดันได้ทีละช่อง การสุ่มตัวอย่างแบบซิงโครนัส 4 หน่วยโดยใช้ชุดขั้วต่อแบบเรียงซ้อน ST-1A (อุปกรณ์เสริม) เข้ากันได้กับ TEDS (UI-10A และ UI-11A) ความถี่ในการสุ่มตัวอ...
SKU: PCD-430A
Availability:

out of Stock

เครื่องมือวัดแอมพลิฟายเออร์ WGA-100B

สามารถสลับการกระตุ้นสะพาน ความไว ค่าการสอบเทียบ และการตอบสนองความถี่ได้ มีให้เลือก 2 ประเภท: สมดุลแบบแมนนวลและสมดุลอัตโนมัติ...
SKU: WGA-100B
Availability:

1 in Stock

เครื่องมือวัดแอมพลิฟายเออร์ WGA-101A

สามารถสลับการกระตุ้นสะพาน ความไว ค่าการสอบเทียบ และการตอบสนองความถี่ได้ มีให้เลือก 2 ประเภท: สมดุลแบบแมนนวลและสมดุลอัตโนมัติ...
SKU: WGA-101A
Availability:

1 in Stock

เครื่องมือวัดแอมพลิฟายเออร์ WGA-200A Series

เอาต์พุตแรงดันไฟ เอาต์พุตปัจจุบัน และการตรวจจับระยะไกลเป็นคุณสมบัติมาตรฐาน กะทัดรัดและทนทาน กันฝุ่นและหยดน้ำ...
SKU: WGA-200A Seri
Availability:

1 in Stock

เครื่องมือวัดแอมพลิฟายเออร์ WGA-710C

ล็อคกุญแจเพื่อป้องกันการทำงานผิดพลาด สามารถเลือกแรงดันกระตุ้นที่เหมาะสมสำหรับทราน สดิวเซอร์ได้ วงจรตรวจจับระยะไกลในตัวช่วยให้วัดค่าได้อย่างแม่นยำ...
SKU: WGA-710C
Availability:

1 in Stock

เครื่องมือวัดแอมพลิฟายเออร์ WGA-910A

เครื่องเปรียบเทียบรูปคลื่น ฟังก์ชั่นจับยึด ที่หลากหลาย การวัดความดันสัมบูรณ์โดยการสอบเทียบค่าตัวเลข มีการ์ด SD สุ่มตัวอย่างความเร็วสูง: 4000 ครั้ง/วินาทคุณสมบัติ...
SKU: WGA-910A
Availability:

1 in Stock

เครื่องมือวัดแอมพลิฟายเออร์ WGI-400A

โหมดการลงทะเบียนความไว 3 โหมด (การสอบเทียบโหลดจริง การสอบเทียบที่ลงทะเบียน ด้วยความไว การสอบเทียบที่ลงทะเบียนด้วยค่าตัวเลข) รูปแบบขีดจำกัดสูง/ต่ำที่สามารถเลือกได้ 4 รูปแบบในหน่วยความจำ การทดสอบระดับด...
SKU: WGI-400A
Availability:

1 in Stock

เครื่องมือวัดแอมพลิฟายเออร์ WGI-470AS1

การสุ่มตัวอย่างด้วยความเร็วสูง: 2000 ครั้ง/วินาที เอาต์พุตแบบอะนาล็อก 2 รายการ: แรงดันไฟและเอาต์พุตปัจจุบันพร้อมกัน การปรับมาตราส่วนแต่ละรายการ การคงค่าสูงสุด: การคงค่าสูงสุด 5 ประเภท การลงทะเบียนคว...
SKU: WGI-470AS1
Availability:

1 in Stock

เครื่องอินดิเคเตอร์สำหรับเซนเซอร์ชนิดแรงดัน-เอาท์พุต WD-100A

หน้าจอสีแบบเต็มขนาด 2.4 นิ้ว ช่องการวัด: 2 (แต่ละช่องแบบแอนะล็อกและพัลส์) อัตราการสุ่มตัวอย่าง: สูงสุด 100 ครั้ง/วินาที (แรงดันและกระแส) สามารถวางในแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้แล้วแต่ความเหมาะสมตามความต้องก...
SKU: WD-100A
Availability:

1 in Stock

เครื่องแอมพลิฟายเออร์ DA-710A DC

​2 ช่องต่อหน่วย LPF ในตัว แรงดันไฟโหมดทั่วไปที่อนุญาต ±300 V และสูงสุดที่อนุญาต แรงดันไฟขาเข้า ±110 V ฟังก์ชันสอบเทียบแรงดันไฟฟ้า...
SKU: DA-710A DC
Availability:

1 in Stock

เครื่องแอมพลิฟายเออร์สำหรับวัดค่าประเภทผู้ให้บริการ WGA-120A

ทนทานต่อเสียงรบกวนของอินเวอร์เตอร์ เอาต์พุตของแรงดันหรือกระแสสลับได้...
SKU: WGA-120A
Availability:

1 in Stock

เครื่องแอมพลิฟายเออร์สเตรน DPM-900 Series

HPF ในตัวจะยกเลิกผลกระทบของอุณหภูมิที่เบี่ยงเบนสวิตช์ดิจิตอลช่วยให้ยืนยันการตั้งค่าได้อย่างง่ายดายแม้ปิดเครื่องเอาต์พุตแรงดันสูงที่ ±10 V และอัตราส่วน SN สูงการตอบสนองความถี่กว้าง DC ถึง 10 k Hz (913C...
SKU: DPM-900 Serie
Availability:

1 in Stock

เครื่องแอมพลิฟายเออร์สเตรน DPM-950

ทนทานต่อเสียงรบกวนของอินเวอร์เตอร์ HPF ในตัวจะยกเลิกผลกระทบของอุณหภูมิที่เบี่ยงเบน สวิตช์ดิจิตอลช่วยให้ยืนยันการตั้งค่าได้อย่างง่ายดายแม้ปิดเครื่อง เอาต์พุตแรงดันสูง ±10 V และอัตราส่วน SN สูง...
SKU: DPM-950
Availability:

1 in Stock

เป็นเครื่องมือวัดคลื่นพาหะ PCD-400A

การสุ่มตัวอย่างแบบซิงโครนัส 4 เครื่องโดยใช้ชุดขั้วต่อการเชื่อมต่อ ST-1A (อุปกรณ์เสริม) รองรับ TEDS (UI-10A และ UI-11A) ความถี่ในการสุ่มตัวอย่าง: สูงสุด 10 kHz...
SKU: PCD-400A
Availability:

1 in Stock

Showing 1–90 of 75 results

ติดต่อสอบถาม คลิก
อีเมล์
โทรศัพท์
แชทผ่าน LINE
แชทผ่าน Facebook
ดูแผนที่

please wait.....