แบรนด์ : Memmert

ตู้บ่มเพาะเชื้อ Cold lab chamber incubator sh-ch-1200r

Cold lab chamber incubator SH-CH-1200R ตู้บ่มเพาะเชื้อการไหลเวียนของอากาศ: บังคับ - ช่วงอุณหภูมิ: 0 ° C ถึง 10 ° C (32 ° F ถึง 50 ° F) - การควบคุมอุณหภูมิ: ไมโครโปรเซสเซอร์ Digital P I D Membrane touc...
SKU: SH-CH-1200R
Availability:

1 in Stock

ตู้บ่มเพาะเชื้อ Cold lab chamber incubator sh-ch-650r

Cold lab chamber incubator SH-CH-650R ตู้บ่มเพาะเชื้อการไหลเวียนของอากาศ: บังคับ - ช่วงอุณหภูมิ: 0 ° C ถึง 10 ° C (32 ° F ถึง 50 ° F) - การควบคุมอุณหภูมิ: ไมโครโปรเซสเซอร์ Digital P I D Membrane touch...
SKU: SH-CH-650R
Availability:

1 in Stock

ตู้บ่มเพาะเชื้อ Cooled incubator XBR112

Cooled incubator XBR112 ตู้บ่มเพาะเชื้อ ตู้อบ XBR Cooling เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ที่อุณหภูมิต่ำ เหมาะสำหรับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ชีววิทยาและจุลชีววิทยาและสำหรับการควบคุมคุณภาพในอุ...
SKU: XBR11
Availability:

1 in Stock

ตู้บ่มเพาะเชื้อ Cooled incubator XBR225

Cooled incubator XBR225 ตู้บ่มเพาะเชื้อตู้อบ XBR Cooling เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ที่อุณหภูมิต่ำ เหมาะสำหรับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ชีววิทยาและจุลชีววิทยาและสำหรับการควบคุมคุณภาพในอุต...
SKU: XBR22
Availability:

1 in Stock

ตู้บ่มเพาะเชื้อ Heating incubator dhp series

Heating incubator dhp series ตู้บ่มเพาะเชื้อจัดให้เป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ให้กับวิทยาลัยตลอดจนชีววิทยาการเกษตร และแผนกวิจัยทางวิทยาศาสตร์สำหรับการเก็บรักษาเชื้อราและชีววิทยา...
SKU: dhp-series
Availability:

1 in Stock

ตู้บ่มเพาะเชื้อ Incubator bpn series

Incubator bpn series ตู้บ่มเพาะเชื้อหน้าจอ LCD ขนาดใหญ่เพื่อแสดงข้อมูลเพิ่มเติมในเวลาเดียวกัน ●สารทำความเย็น R134a นำเข้าคอมเพรสเซอร์และมอเตอร์พัดลม ●หน้าต่างสังเกตการณ์ขนาดใหญ่ ●ห้องและแท่นสแตนเลส 30...
SKU: bpn series
Availability:

1 in Stock

ตู้บ่มเพาะเชื้อ Incubator lrh series

Incubator lrh series ตู้บ่มเพาะเชื้อ ทำหน้าที่เก็บรักษาอาหารเลี้ยงเชื้อซีรั่มยาตลอดจนการฝึกอบรมจุลินทรีย์และการทดสอบด้านสิ่งแวดล้อมเป็นต้น...
SKU: lrh series ต
Availability:

1 in Stock

ตู้บ่มเพาะเชื้อ Water-jacket incubator bpg series

Water-jacket incubator bpg series ตู้บ่มเพาะเชื้อ มีประตูกระจกด้านในเพื่อให้สังเกตได้ง่าย ตัวควบคุม PID ล่าสุด ระบบเตือนภัย จำกัด อุณหภูมิอิสระช่วยให้การทดลองดำเนินไปอย่างปลอดภัย (ตัวเลือก) ขั้วต่อเคร...
SKU: Water-jacket
Availability:

1 in Stock

ตู้อบฆ่าเชื้อ Memmert SF110

Memmert-SF110 ตู้อบฆ่าเชื้อ เครื่องฆ่าเชื้อ SF110 ปลอดภัยกว่าการฆ่าเชื้อการฆ่าเชื้อด้วยอากาศร้อนของภาชนะและเครื่องมือ...
SKU: Memmert SF110
Availability:

1 in Stock

ตู้อบฆ่าเชื้อ Memmert sf110plus

ตู้อบฆ่าเชื้อ Memmert sf110plus Memmert ตู้อบฆ่าเชื้อ SF-110plus เครื่องฆ่าเชื้อ SF110 ปลอดภัยกว่าการฆ่าเชื้อการฆ่าเชื้อด้วยอากาศร้อนของภาชนะและเครื่องมือ...
SKU: MM SF110
Availability:

1 in Stock

ตู้อบฆ่าเชื้อ Memmert SF160

Memmert SF160 ตู้อบฆ่าเชื้อ เครื่องฆ่าเชื้อ SF160 ปลอดภัยกว่าการฆ่าเชื้อการฆ่าเชื้อด้วยอากาศร้อนของภาชนะและเครื่องมือ...
SKU: Memmert SF160
Availability:

1 in Stock

ตู้อบฆ่าเชื้อ Memmert SF160plus

Memmert SF160plus ตู้อบฆ่าเชื้อ เครื่องฆ่าเชื้อ SF160 ปลอดภัยกว่าการฆ่าเชื้อการฆ่าเชื้อด้วยอากาศร้อนของภาชนะและเครื่องมือ...
SKU: MM SF160plus
Availability:

1 in Stock

ตู้อบฆ่าเชื้อ Memmert SF260

Memmert SF260 ตู้อบฆ่าเชื้อ เครื่องฆ่าเชื้อ SF260 ปลอดภัยกว่าการฆ่าเชื้อการฆ่าเชื้อด้วยอากาศร้อนของภาชนะและเครื่องมือ...
SKU: MM SF260
Availability:

1 in Stock

ตู้อบฆ่าเชื้อ Memmert SF260plus

Memmert SF260plus ตู้อบฆ่าเชื้อ เครื่องฆ่าเชื้อ SF260plus ปลอดภัยกว่าการฆ่าเชื้อการฆ่าเชื้อภาชนะและเครื่องมือในอากาศร้อน...
SKU: MM SF260plus
Availability:

1 in Stock

ตู้อบฆ่าเชื้อ Memmert SF30

Memmert SF30 ตู้อบฆ่าเชื้อ เครื่องฆ่าเชื้อ SF30 ปลอดภัยกว่าการฆ่าเชื้อการฆ่าเชื้อด้วยอากาศร้อนของภาชนะและเครื่องมือ...
SKU: MM SF30
Availability:

1 in Stock

ตู้อบฆ่าเชื้อ Memmert SF30plus

Memmert SF30plus ตู้อบฆ่าเชื้อ เครื่องฆ่าเชื้อ SF30plus ปลอดภัยกว่าการฆ่าเชื้อการฆ่าเชื้อด้วยอากาศร้อนของภาชนะและเครื่องมือ...
SKU: MM SF30plus
Availability:

1 in Stock

ตู้อบฆ่าเชื้อ Memmert SF450

Memmert SF450 ตู้อบฆ่าเชื้อ เครื่องฆ่าเชื้อ SF450 ปลอดภัยกว่าการฆ่าเชื้อการฆ่าเชื้อด้วยอากาศร้อนของภาชนะและเครื่องมือ...
SKU: MM SF450
Availability:

1 in Stock

ตู้อบฆ่าเชื้อ Memmert SF450plus

Memmert SF450plus ตู้อบฆ่าเชื้อ เครื่องฆ่าเชื้อ SF450plus ปลอดภัยกว่าการฆ่าเชื้อการฆ่าเชื้อด้วยอากาศร้อนของภาชนะและเครื่องมือ...
SKU: MM SF450plus
Availability:

1 in Stock

ตู้อบฆ่าเชื้อ Memmert SF55

Memmert SF55 ตู้อบฆ่าเชื้อ เครื่องฆ่าเชื้อ SF55 ปลอดภัยกว่าการฆ่าเชื้อการฆ่าเชื้อในภาชนะและเครื่องมือด้วยอากาศร้อน...
SKU: MM SF55
Availability:

1 in Stock

ตู้อบฆ่าเชื้อ Memmert SF55plus

Memmert SF55plus ตู้อบฆ่าเชื้อ เครื่องฆ่าเชื้อ SF55plus ปลอดภัยกว่าการฆ่าเชื้อการฆ่าเชื้อด้วยอากาศร้อนของภาชนะและเครื่องมือ...
SKU: MM SF55plus
Availability:

1 in Stock

ตู้อบฆ่าเชื้อ Memmert SF75

Memmert SF75 ตู้อบฆ่าเชื้อ เครื่องฆ่าเชื้อ SF75 ปลอดภัยกว่าการฆ่าเชื้อการฆ่าเชื้อด้วยอากาศร้อนของภาชนะและเครื่องมือ...
SKU: MM SF75
Availability:

1 in Stock

ตู้อบฆ่าเชื้อ Memmert SF750

Memmert SF750 ตู้อบฆ่าเชื้อ เครื่องฆ่าเชื้อ SF750 ปลอดภัยกว่าการฆ่าเชื้อการฆ่าเชื้อด้วยอากาศร้อนของภาชนะและเครื่องมือ...
SKU: MM SF750
Availability:

1 in Stock

ตู้อบฆ่าเชื้อ Memmert SF750plus

Memmert SF750plus ตู้อบฆ่าเชื้อ เครื่องฆ่าเชื้อ SF750plus ปลอดภัยกว่าการฆ่าเชื้อการฆ่าเชื้อด้วยอากาศร้อนของภาชนะและเครื่องมือ...
SKU: MM SF750plus
Availability:

1 in Stock

ตู้อบฆ่าเชื้อ Memmert SF75plus

Memmert ตู้อบฆ่าเชื้อ SF75plus เครื่องฆ่าเชื้อ SF75plus ปลอดภัยกว่าการฆ่าเชื้อการฆ่าเชื้อด้วยอากาศร้อนของภาชนะและเครื่องมือ...
SKU: MM SF75plus
Availability:

1 in Stock

ตู้อบฆ่าเชื้อ Memmert SN160

Memmert SN160 ตู้อบฆ่าเชื้อ เครื่องฆ่าเชื้อ SN160 ปลอดภัยกว่าการฆ่าเชื้อการฆ่าเชื้อด้วยอากาศร้อนของภาชนะและเครื่องมือ...
SKU: MM SN160
Availability:

1 in Stock

ตู้อบฆ่าเชื้อ Memmert SN160plus

Memmert SN160plus ตู้อบฆ่าเชื้อ เครื่องฆ่าเชื้อ SN160plus ปลอดภัยกว่าการฆ่าเชื้อการฆ่าเชื้อในภาชนะและเครื่องมือด้วยอากาศร้อน...
SKU: MM SN160plus
Availability:

1 in Stock

ตู้อบฆ่าเชื้อ Memmert SN260plus

Memmert SN260plus ตู้อบฆ่าเชื้อ เครื่องฆ่าเชื้อ SN260plus ปลอดภัยกว่าการฆ่าเชื้อการฆ่าเชื้อภาชนะและเครื่องมือในอากาศร้อน...
SKU: MM SN260plus
Availability:

1 in Stock

ตู้อบฆ่าเชื้อ Memmert SN30

Memmert SN30 ตู้อบฆ่าเชื้อ
SKU: MM SN30
Availability:

1 in Stock

ตู้อบฆ่าเชื้อ Memmert SN30plus

Memmert SN30plus ตู้อบฆ่าเชื้อ เครื่องฆ่าเชื้อ SN30plus ปลอดภัยกว่าการฆ่าเชื้อการฆ่าเชื้อด้วยอากาศร้อนของภาชนะและเครื่องมือ...
SKU: MM SN30plus
Availability:

1 in Stock

ตู้อบฆ่าเชื้อ Memmert SN450plus

Memmert SN450plus ตู้อบฆ่าเชื้อ เครื่องฆ่าเชื้อ SN450plus ปลอดภัยกว่าการฆ่าเชื้อการฆ่าเชื้อด้วยอากาศร้อนของภาชนะและเครื่องมือ...
SKU: MM SN450plus
Availability:

1 in Stock

ตู้อบฆ่าเชื้อ Memmert SN55

Memmert SN55 ตู้อบฆ่าเชื้อ เครื่องฆ่าเชื้อ SN55 ปลอดภัยกว่าการฆ่าเชื้อการฆ่าเชื้อด้วยอากาศร้อนของภาชนะและเครื่องมือ...
SKU: MM SN55
Availability:

1 in Stock

ตู้อบฆ่าเชื้อ Memmert SN55plus

Memmert ตู้อบฆ่าเชื้อ SN55plus เครื่องฆ่าเชื้อ SN55plus ปลอดภัยกว่าการฆ่าเชื้อการฆ่าเชื้อด้วยอากาศร้อนของภาชนะและเครื่องมือ...
SKU: MM SN55plus
Availability:

1 in Stock

ตู้อบฆ่าเชื้อ Memmert SN75

Memmert SN75 ตู้อบฆ่าเชื้อ เครื่องฆ่าเชื้อ SN75 ปลอดภัยกว่าการฆ่าเชื้อการฆ่าเชื้อในภาชนะและเครื่องมือด้วยอากาศร้อน...
SKU: MM SN75
Availability:

1 in Stock

ตู้อบฆ่าเชื้อ Memmert SN750

Memmert SN750 ตู้อบฆ่าเชื้อ เครื่องฆ่าเชื้อ SN750 ปลอดภัยกว่าการฆ่าเชื้อการฆ่าเชื้อภาชนะและเครื่องมือด้วยอากาศร้อน...
SKU: MM SN750
Availability:

1 in Stock

ตู้อบฆ่าเชื้อ Memmert SN750plus

Memmert SN750plus ตู้อบฆ่าเชื้อ เครื่องฆ่าเชื้อ SN750plus ปลอดภัยกว่าการฆ่าเชื้อการฆ่าเชื้อด้วยอากาศร้อนของภาชนะและเครื่องมือ...
SKU: MM SN750plus
Availability:

1 in Stock

ตู้อบฆ่าเชื้อ Memmert SN75plus

Memmert SN75plus ตู้อบฆ่าเชื้อ เครื่องฆ่าเชื้อ SN75plus ปลอดภัยกว่าการฆ่าเชื้อการฆ่าเชื้อด้วยอากาศร้อนของภาชนะและเครื่องมือ...
SKU: MM SN75plus
Availability:

1 in Stock

ตู้อบลมร้อน Memmert UF1060

Memmert UF1060 ตู้อบลมร้อน ตู้อบอเนกประสงค์ UF1060 การอบแห้งความร้อนการเสื่อมสภาพการเผาในและการชุบแข็งอย่างแม่นยำในการวิจัยวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมและการประกันคุณภาพ...
SKU: MM UF1060
Availability:

1 in Stock

ตู้อบลมร้อน Memmert UF1060plus

Memmert UF1060plus ตู้อบลมร้อน ตู้อบอเนกประสงค์ UF1060plus การอบแห้งความร้อนการชะลอวัยการเผาในและการชุบแข็งอย่างแม่นยำในการวิจัยวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมและการประกันคุณภาพ...
SKU: MM UF1060plus
Availability:

1 in Stock

ตู้อบลมร้อน Memmert UF110

Memmert UF110 ตู้อบลมร้อน ตู้อบลมร้อน เตาอบลมร้อน Memmert Universal Oven UF110 รุ่นมีพัดลม ความจุ 108 ลิตร อุณหภูมิ 300 องศา...
SKU: MM UF110
Availability:

1 in Stock

ตู้อบลมร้อน Memmert uf110plus

Memmert uf110plus ตู้อบลมร้อน ตู้อบลมร้อน UF110plus การอบแห้งความร้อนการเสื่อมสภาพการเผาในและการชุบแข็งอย่างแม่นยำในการวิจัยวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมและการประกันคุณภาพ...
SKU: MM UF110plus
Availability:

1 in Stock

ตู้อบลมร้อน Memmert uf160

Memmert uf160 ตู้อบลมร้อน ตู้อบลมร้อน UF160 การอบแห้งความร้อนการชะลอวัยการเผาในและการชุบแข็งอย่างแม่นยำในการวิจัยวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมและการประกันคุณภาพ...
SKU: MM UF160
Availability:

1 in Stock

ตู้อบลมร้อน Memmert UF160plus

Memmert UF160plus ตู้อบลมร้อน เตาอบอเนกประสงค์ UF160plus การอบแห้งความร้อนการชะลอวัยการเผาในและการชุบแข็งอย่างแม่นยำในการวิจัยวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมและการประกันคุณภาพ...
SKU: MM UF160plus
Availability:

1 in Stock

ตู้อบลมร้อน Memmert UF260

Memmert UF260 ตู้อบลมร้อน ตู้อเนกประสงค์ UF260 การอบแห้งความร้อนการเสื่อมสภาพการเผาในและการชุบแข็งอย่างแม่นยำในการวิจัยวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมและการประกันคุณภาพ...
SKU: MM UF260
Availability:

1 in Stock

ตู้อบลมร้อน Memmert UF260plus

Memmert UF260plus ตู้อบลมร้อน ตู้อบอเนกประสงค์ UF260plus การอบแห้งความร้อนการชะลอวัยการเผาในและการชุบแข็งอย่างแม่นยำในการวิจัยวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมและการประกันคุณภาพ...
SKU: MM UF260plus
Availability:

1 in Stock

ตู้อบลมร้อน Memmert UF30

Memmert UF30 ตู้อบลมร้อน ตู้อบอเนกประสงค์ UF30 การอบแห้งความร้อนการชะลอวัยการเผาในและการชุบแข็งอย่างแม่นยำในการวิจัยวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมและการประกันคุณภาพ...
SKU: MM UF30
Availability:

1 in Stock

ตู้อบลมร้อน Memmert UF30plus

Memmert UF30plus ตู้อบลมร้อน การอบแห้งการให้ความร้อนการชะลอวัยการเผาในและการชุบแข็งอย่างแม่นยำในการวิจัยวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมและการประกันคุณภาพ U 30 * การอบแห้งความร้อนการชะลอวัยการเผาในและการชุบแข็งอ...
SKU: MM UF30plus
Availability:

1 in Stock

ตู้อบลมร้อน Memmert UF55

Memmert UF55 ตู้อบลมร้อน ตู้อบอเนกประสงค์ UF55 การอบแห้งความร้อนการชะลอวัยการเผาในและการชุบแข็งอย่างแม่นยำในการวิจัยวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมและการประกันคุณภาพ...
SKU: MM UF55
Availability:

1 in Stock

ตู้อบลมร้อน Memmert UF55plus

Memmert UF55plus ตู้อบลมร้อน ตู้อบอเนกประสงค์ UF55plus การอบแห้งความร้อนการชะลอวัยการเผาในและการชุบแข็งอย่างแม่นยำในการวิจัยวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมและการประกันคุณภาพ...
SKU: MM UF55plus
Availability:

1 in Stock

ตู้อบลมร้อน Memmert UF75

Memmert UF75 ตู้อบลมร้อน ตู้อบลมร้อน เตาอบลมร้อน Memmert Universal Oven UF75 รุ่นมีพัดลม ความจุ 74 ลิตร อุณหภูมิ 300 องศา...
SKU: MM UF75
Availability:

1 in Stock

ตู้อบลมร้อน Memmert UF750

Memmert UF750 ตู้อบลมร้อน ตู้อบอเนกประสงค์ UF750 การอบแห้งความร้อนการชะลอวัยการเผาในและการชุบแข็งอย่างแม่นยำในการวิจัยวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมและการประกันคุณภาพ...
SKU: MM UF750
Availability:

1 in Stock

ตู้อบลมร้อน Memmert UF750plus

Memmert UF750plus ตู้อบลมร้อน ตู้อบอเนกประสงค์ UF750plus การอบแห้งความร้อนการเสื่อมสภาพการเผาในและการชุบแข็งอย่างแม่นยำในการวิจัยวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมและการประกันคุณภาพ...
SKU: MM UF750plus
Availability:

1 in Stock

ตู้อบลมร้อน Memmert UF75plus

Memmert UF75plus ตู้อบลมร้อน ตู้อบอเนกประสงค์ UF55plus การอบแห้งความร้อนการชะลอวัยการเผาในและการชุบแข็งอย่างแม่นยำในการวิจัยวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมและการประกันคุณภาพ...
SKU: MM UF75plus
Availability:

1 in Stock

ตู้อบลมร้อน Memmert UN110

Memmert UN110 ตู้อบลมร้อน ตู้อบอเนกประสงค์ UN110 การอบแห้งความร้อนการชะลอวัยการเผาในและการชุบแข็งอย่างแม่นยำในการวิจัยวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมและการประกันคุณภาพ...
SKU: MM UN110
Availability:

1 in Stock

ตู้อบลมร้อน Memmert UN110plus

Memmert UN110plus ตู้อบลมร้อน Universal Oven UN110plus การอบแห้งความร้อนการเสื่อมสภาพการเผาในและการชุบแข็งอย่างแม่นยำในการวิจัยวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมและการประกันคุณภาพ...
SKU: MM UN110plus
Availability:

1 in Stock

ตู้อบลมร้อน Memmert UN160

Memmert UN160 ตู้อบลมร้อน Universal Oven UN160 การอบแห้งการให้ความร้อนการชะลอวัยการเผาในและการชุบแข็งอย่างแม่นยำในการวิจัยวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมและการประกันคุณภาพ...
SKU: MM UN160
Availability:

1 in Stock

ตู้อบลมร้อน Memmert UN160plus

Memmert UN160plus ตู้อบลมร้อน Universal Oven UN160plus การอบแห้งความร้อนการเสื่อมสภาพการเผาในและการชุบแข็งอย่างแม่นยำในการวิจัยวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมและการประกันคุณภาพ...
SKU: MM UN160
Availability:

1 in Stock

ตู้อบลมร้อน Memmert UN260

Memmert UN260 ตู้อบลมร้อน Universal Oven UN260 การอบแห้งความร้อนการเสื่อมสภาพการเผาในและการชุบแข็งอย่างแม่นยำในการวิจัยวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมและการประกันคุณภาพ...
SKU: MM UN260
Availability:

1 in Stock

ตู้อบลมร้อน Memmert UN260plus

Memmert UN260plus ตู้อบลมร้อน Universal Oven UN260plus การอบแห้งความร้อนการชะลอวัยการเผาในและการชุบแข็งอย่างแม่นยำในการวิจัยวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมและการประกันคุณภาพ...
SKU: MM UN260plus
Availability:

1 in Stock

ตู้อบลมร้อน Memmert UN30

Memmert ตู้อบลมร้อน UN30
SKU: Memmert UN30
Availability:

1 in Stock

ตู้อบลมร้อน Memmert UN30Plus

Memmert ตู้อบลมร้อน UN30Plus
SKU: Memmert UN30P
Availability:

1 in Stock

ตู้อบลมร้อน Memmert UN450

Memmert UN450 ตู้อบลมร้อน ตู้อบอเนกประสงค์ UN450 การอบแห้งความร้อนการชะลอวัยการเผาในและการชุบแข็งอย่างแม่นยำในการวิจัยวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมและการประกันคุณภาพ...
SKU: MM UN450
Availability:

1 in Stock

ตู้อบลมร้อน Memmert UN450plus

Memmert UN450plus ตู้อบลมร้อน Universal Oven UN450plus การอบแห้งความร้อนการเสื่อมสภาพการเผาในและการชุบแข็งอย่างแม่นยำในการวิจัยวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมและการประกันคุณภาพ...
SKU: MM UN450plus
Availability:

1 in Stock

ตู้อบลมร้อน Memmert UN55

Memmert ตู้อบลมร้อน UN55
SKU: Memmert UN55
Availability:

1 in Stock

ตู้อบลมร้อน Memmert UN55plus

Memmert ตู้อบลมร้อน UN55plus
SKU: Memmert UN55p
Availability:

1 in Stock

ตู้อบลมร้อน Memmert UN75

Memmert ตู้อบลมร้อน UN75
SKU: Memmert UN75
Availability:

1 in Stock

ตู้อบลมร้อน Memmert UN750

Memmert UN750 ตู้อบลมร้อน ตู้อบอเนกประสงค์ UN750 การอบแห้งความร้อนการชะลอวัยการเผาในและการชุบแข็งอย่างแม่นยำในการวิจัยวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมและการประกันคุณภาพ...
SKU: MM UN750
Availability:

1 in Stock

ตู้อบลมร้อน Memmert UN750plus

Memmert UN750plus ตู้อบลมร้อน Universal Oven UN750plus การอบแห้งความร้อนการเสื่อมสภาพการเผาในและการชุบแข็งอย่างแม่นยำในการวิจัยวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมและการประกันคุณภาพ...
SKU: MM UN750plus
Availability:

1 in Stock

ตู้อบลมร้อน Memmert UN75plus

Memmert ตู้อบลมร้อน UN75plus
SKU: Memmert UN75p
Availability:

1 in Stock

ตู้เพาะบ่มเชื้อ Memmert IF30

Memmert ตู้เพาะบ่มเชื้อ IF30
SKU: IF30
Availability:

1 in Stock

ตู้เพาะบ่มเชื้อ Memmert IF30plus

Memmert ตู้เพาะบ่มเชื้อIF30plus
SKU: IF30plus
Availability:

1 in Stock

ตู้เพาะบ่มเชื้อ Memmert IF55

Memmert ตู้เพาะบ่มเชื้อ IF55
SKU: IF55
Availability:

1 in Stock

ตู้เพาะบ่มเชื้อ Memmert IF55plus

Memmert ตู้เพาะบ่มเชื้อ IF55plus
SKU: IF55plus
Availability:

1 in Stock

ตู้เพาะบ่มเชื้อ Memmert IN30

Memmert ตู้เพาะบ่มเชื้อ IN30
SKU: IN30
Availability:

1 in Stock

ตู้เพาะบ่มเชื้อ Memmert IN30plus

Memmert ตู้เพาะบ่มเชื้อ IN30plus
SKU: IN30plus
Availability:

1 in Stock

ตู้เพาะบ่มเชื้อ Memmert IN55

Memmert ตู้เพาะบ่มเชื้อ IN55
SKU: IN55
Availability:

1 in Stock

ตู้เพาะบ่มเชื้อ Memmert IN55plus

Memmert ตู้เพาะบ่มเชื้อ IN55plus
SKU: IN55plus
Availability:

1 in Stock

ตู้เพาะบ่มเลี้ยงเชื้อ Memmert IF110

Memmert ตู้เพาะบ่มเลี้ยงเชื้อ IF110
SKU: IF110
Availability:

1 in Stock

ตู้เพาะบ่มเลี้ยงเชื้อ Memmert IF110plus

Memmert ตู้เพาะบ่มเลี้ยงเชื้อ IF110plus
SKU: IF110plus
Availability:

1 in Stock

ตู้เพาะบ่มเลี้ยงเชื้อ Memmert IF160

Memmert ตู้เพาะบ่มเลี้ยงเชื้อ IF160
SKU: IF160
Availability:

1 in Stock

ตู้เพาะบ่มเลี้ยงเชื้อ Memmert IF160plus

Memmert ตู้เพาะบ่มเลี้ยงเชื้อ IF160plus
SKU: IF160plus
Availability:

1 in Stock

ตู้เพาะบ่มเลี้ยงเชื้อ Memmert IF260

Memmert ตู้เพาะบ่มเลี้ยงเชื้อ IF260
SKU: IF260
Availability:

1 in Stock

ตู้เพาะบ่มเลี้ยงเชื้อ Memmert IF260plus

Memmert ตู้เพาะบ่มเลี้ยงเชื้อ IF260plus
SKU: IF260plus
Availability:

1 in Stock

ตู้เพาะบ่มเลี้ยงเชื้อ Memmert IF450

Memmert ตู้เพาะบ่มเลี้ยงเชื้อ IF450
SKU: IF450
Availability:

1 in Stock

ตู้เพาะบ่มเลี้ยงเชื้อ Memmert IF450plus

Memmert ตู้เพาะบ่มเลี้ยงเชื้อ IF450plus
SKU: IF450plus
Availability:

1 in Stock

ตู้เพาะบ่มเลี้ยงเชื้อ Memmert IF75

Memmert ตู้เพาะบ่มเลี้ยงเชื้อ IF75
SKU: IF75
Availability:

1 in Stock

ตู้เพาะบ่มเลี้ยงเชื้อ Memmert IF750

Memmert ตู้เพาะบ่มเลี้ยงเชื้อ IF750
SKU: Memmert IF750
Availability:

1 in Stock

ตู้เพาะบ่มเลี้ยงเชื้อ Memmert IF750plus

Memmert ตู้เพาะบ่มเลี้ยงเชื้อ IF750plus
SKU: Memmert IF750
Availability:

1 in Stock

ตู้เพาะบ่มเลี้ยงเชื้อ Memmert IF75plus

Memmert ตู้เพาะบ่มเลี้ยงเชื้อ IF75plus
SKU: IF75plus
Availability:

1 in Stock

ตู้เพาะบ่มเลี้ยงเชื้อ Memmert IN110

Memmert ตู้เพาะบ่มเลี้ยงเชื้อ IN110
SKU: IN110
Availability:

1 in Stock

ตู้เพาะบ่มเลี้ยงเชื้อ Memmert IN110plus

Memmert ตู้เพาะบ่มเลี้ยงเชื้อ IN110plus
SKU: IN110plus
Availability:

1 in Stock

Showing 1–90 of 98 results

ติดต่อสอบถาม คลิก
อีเมล์
โทรศัพท์
แชทผ่าน LINE
แชทผ่าน Facebook
ดูแผนที่

please wait.....