แบรนด์ : Meiji Techno

กระเป๋าใส่กล้องจุลทรรศน์ Carrying cases mt-pel-pelican case

กระเป๋าใส่กล้องจุลทรรศน์ Carrying cases mt-pel-pelican case อุปกรณ์เสริมสำหรับกล้องขยาย Microscope carrying cases...
SKU: MT-PEL Pelica
Availability:

1 in Stock

กล้องขยายติดแว่นตา Galilean loupe mg700-2 5xa

กล้องขยายติดแว่นตา Galilean loupe mg700-2 5xa
SKU: MG700/2.5XA G
Availability:

1 in Stock

กล้องขยายติดแว่นตา Galilean loupe mg700-3 0xa

กล้องขยายติดแว่นตา Galilean loupe mg700-3 0xa
SKU: MG700/3.0XA G
Availability:

1 in Stock

กล้องขยายติดแว่นตา Galilean loupe mg700-3 5xb

กล้องขยายติดแว่นตา Galilean loupe mg700-3 5xb
SKU: MG700/3.5XB G
Availability:

1 in Stock

กล้องขยายติดแว่นตา Galilean loupe-ma700-2 5xb

กล้องขยายติดแว่นตา Galilean loupe-ma700-2 5xb
SKU: MG700/2.5XB G
Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ Condensers maugc uranium glass cube

กล้องจุลทรรศน์ Condensers maugc uranium glass cube Condensers : MAUGC Uranium Glass Cube
SKU: MAUGC Uranium
Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ Digital microscope hdz7000ts-mta

กล้องจุลทรรศน์ Digital microscope hdz7000ts-mta Digital Microscope : HDZ7000TS- MTA’s Digital Zoom Microscope System
SKU: HDZ7000TS- MT
Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ Digital microscope im7200m

กล้องจุลทรรศน์ Digital microscope im7200m Digital Microscope : IM7200M Motorized Inverted Metallurgical Microscope
SKU: IM7200M Motor
Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ Digital microscope im7500m motorized inverted metallurgical

กล้องจุลทรรศน์ Digital microscope im7500m motorized inverted metallurgical Digital Microscope : IM7500 (M) Motorized Inverted Metallurgical Microscope
SKU: IM7500 (M) Mo
Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ Digital microscope mt-b100

กล้องจุลทรรศน์ Digital microscope mt-b100 Digital Microscope : MT-B100 – Digital Brightfield
SKU: MT-B100 – Dig
Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ Digital microscope mt-b200

กล้องจุลทรรศน์ Digital microscope mt-b200 Digital Microscope : MT-B200 – Digital Brightfield
SKU: MT-B200 – Dig
Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ Digital microscope mt-b200-dapi-fluor350

กล้องจุลทรรศน์ Digital microscope mt-b200 Digital Microscope : MT-B200-DAPI-Hoechst-Alexa-Fluor350
SKU: MT-B200/DAPI/
Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ Digital microscope mt-b200-gfp-fitc

กล้องจุลทรรศน์ Digital microscope mt-b200 Digital Microscope : MT-B200-GFP-FITC
SKU: MT-B200/GFP/F
Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ Digital microscope mt-b200-tritc-cy3

กล้องจุลทรรศน์ Digital microscope mt-b200 Digital Microscope : MT-B200-TRITC-Cy3
SKU: MT-B200/TRITC
Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ Digital microscope mt-b300 brightfield

กล้องจุลทรรศน์ Digital microscope mt-b300 brightfield Digital Microscope : MT-B300 – Digital brightfield
SKU: MT-B300 – Dig
Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ Digital microscope mt-b300-dapi-hoechst

กล้องจุลทรรศน์ Digital microscope mt-b300-dapi-hoechst Digital Microscope : Mt-b300-dapi-hoechst-alexa-fluor350
SKU: MT-B300-DAPI
Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ Digital microscope mt-b300-gfp-fitc

กล้องจุลทรรศน์ Digital microscope mt-b300-gfp-fitc Digital Microscope : MT-B300-GFP-FITC
SKU: MT-B300/GFP/F
Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ Digital microscope mt-b300-tritc-cy3

กล้องจุลทรรศน์ Digital microscope mt-b300-tritc-cy3
SKU: MT-B300/TRITC
Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ Digital microscope mt5000-dss1

กล้องจุลทรรศน์ Digital microscope mt5000-dss1 Digital Microscope : MT5000-DSS1 Meiji Techno Motorized Digital
SKU: MT5000-DSS1 M
Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ Digital microscope mt5000-dss4

กล้องจุลทรรศน์ Digital microscope mt5000-dss4 Digital Microscope : MT5000-DSS4 Meiji Techno Motorized Digital
SKU: MT5000-DSS4 M
Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ Digital microscope mt5300lm

กล้องจุลทรรศน์ Digital microscope mt5300lm Digital Microscope : MT5300LM Motorized Biological Microscope
SKU: MT5300LM Moto
Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ Digital microscope mt6300clm

กล้องจุลทรรศน์ Digital microscope mt6300clm Digital Microscope : MT6300CLM Motorized Fluorescence Microscope
SKU: MT6300CLM Mot
Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ Digital microscope mt8530m

กล้องจุลทรรศน์ Digital microscope mt8530m Digital Microscope : MT8530M Motorized Metallurgical Microscope
SKU: MT8530M Motor
Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ Digital microscope rzm

กล้องจุลทรรศน์ Digital microscope rzm Digital Microscope : RZM Motorized Stereo Microscope
SKU: RZM Motorized
Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ Eyepieces ma406 din hwf10x

กล้องจุลทรรศน์ Eyepieces ma406 din hwf10x Eyepieces : MA406 DIN HWF10X Eyepiece
SKU: MA406 DIN HWF
Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ Eyepieces ma408 din hwf15x

กล้องจุลทรรศน์ Eyepieces ma408 din hwf15x Eyepieces : MA408 DIN HWF15X Eyepiece
SKU: MA408 DIN HWF
Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ Eyepieces ma409 din hwf20x

กล้องจุลทรรศน์ Eyepieces ma409 din hwf20x Eyepieces : MA409 DIN HWF20X Eyepiece
SKU: MA409 DIN HWF
Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ Eyepieces ma413 din focusing 10x

กล้องจุลทรรศน์ Eyepieces ma413 din focusing 10x Eyepieces : MA413 DIN Focusing 10X Eyepiece
SKU: MA413 DIN Foc
Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ Eyepieces ma413c din focusing 10x

กล้องจุลทรรศน์ Eyepieces ma413c din focusing 10x Eyepieces : MA413C DIN Focusing 10X Eyepiece
SKU: MA413C DIN Fo
Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ Eyepieces ma413cf din hwf10x-fc

กล้องจุลทรรศน์ Eyepieces ma413cf din hwf10x-fc Eyepieces : MA413CF DIN HWF10X-FC Eyepiece
SKU: MA413CF DIN H
Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ Eyepieces ma413cp din hwf10x-fcp

กล้องจุลทรรศน์ Eyepieces ma413cp din hwf10x-fcp Eyepieces : MA413CP DIN HWF10X-FCP Focusing Eyepiece
SKU: MA413CP DIN H
Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ Eyepieces ma413w din hwf10x-fcp

กล้องจุลทรรศน์ Eyepieces ma413w din hwf10x-fcp Eyepieces : MA413W DIN HWF10X-FCP Focusing Eyepiece
SKU: MA413W DIN HW
Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ Eyepieces ma501 super widefield 5x

กล้องจุลทรรศน์ Eyepieces ma501 super widefield 5x Eyepieces : MA501 Super Widefield Eyepiece 5X
SKU: MA501 Super W
Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ Eyepieces ma502 super widefield 10x

กล้องจุลทรรศน์ Eyepieces ma502 super widefield 10x Eyepieces : MA502 Super Widefield Eyepiece
SKU: MA502 Super W
Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ Eyepieces ma503 super widefield 15x

กล้องจุลทรรศน์ Eyepieces ma503 super widefield 15x Eyepieces : MA503 Super Widefield Eyepiece
SKU: MA503 Super W
Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ Eyepieces ma522 super widefield 10x

กล้องจุลทรรศน์ Eyepieces ma522 super widefield 10x Eyepieces : MA522 Super Widefield Eyepiece
SKU: MA522 Super W
Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ Eyepieces ma730 ultra widefield 10x

Eyepieces : MA730 Ultra Widefield 10x Eyepieces
SKU: MA730 Ultra W
Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ Eyepieces ma732 ultra widefield 15x

กล้องจุลทรรศน์ Eyepieces ma732 ultra widefield 15x Eyepieces : MA732 Ultra Widefield 15x Eyepieces
SKU: MA732 Ultra W
Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ Eyepieces ma734 ultra widefield 20x

กล้องจุลทรรศน์ Eyepieces ma734 ultra widefield 20x Eyepieces : MA734 Ultra Widefield 20x Eyepieces
SKU: MA734 Ultra W
Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ Filar eyepiece micrometer ma218 filar

กล้องจุลทรรศน์ Filar eyepiece micrometer ma218 filar Filar Eyepiece Micrometer : MA218 Filar Micrometer Eyepiece
SKU: MA218 Filar M
Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ Filar eyepiece micrometer ma414 filar

กล้องจุลทรรศน์ Filar eyepiece micrometer ma414 filar Eyepiece Micrometer : MA414 Filar micrometer eyepiece
SKU: MA414 Filar m
Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ IIluminators fl-6000-us-b1 power supply led

กล้องจุลทรรศน์ IIluminators fl-6000-us-b1 power supply led
SKU: FL-6000-US-B1
Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ IIluminators fl150-115 power supply halogen

กล้องจุลทรรศน์ IIluminators fl150-115 power supply halogen
SKU: FL150/115 Pow
Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ IIluminators ft190-115 power supply halogen

กล้องจุลทรรศน์ IIluminators ft190-115 power supply halogen
SKU: FT190/115 Pow
Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ Meiji mechno microscope mt-10

กล้องจุลทรรศน์ Meiji mechno microscope mt-10 Meiji Techno Microscoper : Meiji Techno MT-10 Microscope
SKU: Meiji Techno
Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ Meiji techno microscope bm-1led

กล้องจุลทรรศน์ Meiji techno microscope bm-1led Meiji Techno Microscoper : Meiji Techno BM-1LED Microscope
SKU: Meiji Techno
Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ Meiji techno microscope bm-2led

กล้องจุลทรรศน์ Meiji techno microscope bm-2led Meiji Techno Microscoper : Meiji Techno BM-2LED Microscope
SKU: Meiji Techno
Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ Meiji techno microscope bmk-1led

กล้องจุลทรรศน์ Meiji techno microscope bmk-1led Meiji Techno Microscoper : Meiji Techno BMK-1LED Microscope
SKU: Meiji Techno
Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ Meiji techno microscope bmk-2led

กล้องจุลทรรศน์ Meiji techno microscope bmk-2led Meiji Techno Microscoper : Meiji Techno BMK-2LED Microscope
SKU: Meiji Techno
Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ Meiji techno microscope educational-entry level em-20

กล้องจุลทรรศน์ Meiji techno microscope educational-entry level em-20 Meiji Techno Microscoper : EM-20 Turret Stereo Microscopes
SKU: EM-20 Turret
Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ Meiji techno microscope em-22

กล้องจุลทรรศน์ Meiji techno microscope em-22 Meiji Techno Microscoper : Em-22 series
SKU: Em-22 series
Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ Meiji techno microscope em-22

กล้องจุลทรรศน์ Meiji techno microscope em-22 Meiji Techno Microscoper : Meiji Techno EM-22 Microscope
SKU: Meiji Techno
Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ Meiji techno microscope em-23

กล้องจุลทรรศน์ Meiji techno microscope em-23 Meiji Techno Microscoper : Em-23 series
SKU: Em-23 series
Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ Meiji techno microscope em-30

กล้องจุลทรรศน์ Meiji techno microscope em-30 Meiji Techno Microscoper : Em-30 series
SKU: Em-30 series
Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ Meiji techno microscope em-30 em-34

กล้องจุลทรรศน์ Meiji techno microscope em-30 em-34 Meiji Techno Microscoper : EM-30 EM-34 Series Turret
SKU: EM-30 EM-34 S
Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ Meiji techno microscope em-31

กล้องจุลทรรศน์ Meiji techno microscope em-31 Meiji Techno Microscoper : Em-31 series
SKU: Em-31 series
Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ Meiji techno microscope em-32

กล้องจุลทรรศน์ Meiji techno microscope em-32 Meiji Techno Microscoper : Em-32 series
SKU: Em-32 series
Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ Meiji techno microscope em-32

กล้องจุลทรรศน์ Meiji techno microscope em-32 Meiji Techno Microscoper :Meiji Techno EM-32 Microscope
SKU: Meiji Techno
Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ Meiji techno microscope em-33

กล้องจุลทรรศน์ Meiji techno microscope em-33 Meiji Techno Microscoper : Em-33 series
SKU: Em-33 series
Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ Meiji techno microscope em-33

กล้องจุลทรรศน์ Meiji techno microscope em-33 Meiji Techno Microscoper : Meiji Techno EM-33 Microscope
SKU: Meiji Techno
Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ Meiji techno microscope gem bf-df

กล้องจุลทรรศน์ Meiji techno microscope gem bf-df Meiji Techno Microscoper : GEM BF-DF Series Gemological Microscopes
SKU: GEM BF-DF Ser
Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ Meiji techno microscope gemz-5-svh

กล้องจุลทรรศน์ Meiji techno microscope gemz-5-svh Meiji Techno Microscoper : GEMZ-5-SVH Gem Microscope
SKU: GEMZ-5-SVH Ge
Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ Meiji techno microscope ms-1-5

กล้องจุลทรรศน์ Meiji techno microscope ms-1-5 Meiji Techno Microscoper : MS-1-5 Boom Mounted Optics
SKU: MS-1-5 Boom M
Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ Meiji techno microscope ms-50

กล้องจุลทรรศน์ Meiji techno microscope ms-50 Meiji Techno Microscoper : MS-50 Boom Mounted Optics
SKU: MS-50 Boom Mo
Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ Meiji techno microscope mt-10

กล้องจุลทรรศน์ Meiji techno microscope mt-10 Meiji Techno Microscoper : Mt-10 series
SKU: Mt-10 series
Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ Meiji techno microscope mt-10 mt-11 mt-14 mt-16

กล้องจุลทรรศน์ Meiji techno microscope mt-10 mt-11 mt-14 mt-16 Meiji Techno Microscoper : MT-10 MT-11 MT-14 MT-16 Microscopes
SKU: MT-10 MT-11 M
Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ Meiji techno microscope mt-11

กล้องจุลทรรศน์ Meiji techno microscope mt-11 Meiji Techno Microscoper : Mt-11 series
SKU: Mt-11 series
Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ Meiji techno microscope mt-11

กล้องจุลทรรศน์ Meiji techno microscope mt-11 Meiji Techno Microscoper : Meiji Techno MT-11 Microscope
SKU: Meiji Techno
Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ Meiji techno microscope mt-14

กล้องจุลทรรศน์ Meiji techno microscope mt-14 Meiji Techno Microscoper : Mt-14 series
SKU: Mt-14 series
Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ Meiji techno microscope mt-16

กล้องจุลทรรศน์ Meiji techno microscope mt-16 Meiji Techno Microscoper : Mt-16 series
SKU: Mt-16 series
Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ Meiji techno microscope mt-16

กล้องจุลทรรศน์ Meiji techno microscope mt-16 Meiji Techno Microscoper : Meiji Techno MT-16 Microscope
SKU: Meiji Techno
Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ Meiji techno microscope mt-30

กล้องจุลทรรศน์ Meiji techno microscope mt-30 Meiji Techno Microscoper : Mt-30 seriees
SKU: Mt-30 seriees
Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ Meiji techno microscope mt-30

กล้องจุลทรรศน์ Meiji techno microscope mt-30 Meiji Techno Microscoper : Meiji Techno MT-30 Microscope
SKU: Meiji Techno
Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ Meiji techno microscope mt-30 mt-31

กล้องจุลทรรศน์ Meiji techno microscope mt-30 mt-31 Meiji Techno Microscoper : MT-30 MT-31 Advanced Academic Microscopes
SKU: MT-30 MT-31 A
Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ Meiji techno microscope mt-31

กล้องจุลทรรศน์ Meiji techno microscope mt-31 Meiji Techno Microscoper : Mt-31 series
SKU: Mt-31 series
Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ Meiji techno microscope mt-31

กล้องจุลทรรศน์ Meiji techno microscope mt-31 Meiji Techno Microscoper : Meiji Techno MT-31 Microscope
SKU: Meiji Techno
Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ Meiji techno microscope mt-90 mt-93

กล้องจุลทรรศน์ Meiji techno microscope mt-90 mt-93 Meiji Techno Microscoper : MT-90 MT-93 Academic Polarize Microscopes
SKU: MT-90 MT-93 A
Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ Meiji techno microscope mt-93

กล้องจุลทรรศน์ Meiji techno microscope mt-93 Meiji Techno Microscoper : Mt-93 series
SKU: Mt-93 series
Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ Meiji techno microscope mt-93

กล้องจุลทรรศน์ Meiji techno microscope mt-93 Meiji Techno Microscoper : Meiji Techno MT-93
SKU: Meiji Techno
Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ Meiji techno microscope mt5000

กล้องจุลทรรศน์ Meiji techno microscope mt5000 Meiji Techno Microscoper : Mt5000 series biological microscop
SKU: Mt5000 series
Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ Meiji techno microscope mt5000

กล้องจุลทรรศน์ Meiji techno microscope mt5000 Meiji Techno Microscoper : MT5000 Series Biological Microscope
SKU: MT5000 Series
Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ Meiji techno microscope mt6000

กล้องจุลทรรศน์ Meiji techno microscope mt6000 Meiji Techno Microscoper : MT6000 Series Biological Microscope
SKU: MT6000 Series
Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ Meiji techno microscope mt6120 mt6130

กล้องจุลทรรศน์ Meiji techno microscope mt6120 mt6130 Meiji Techno Microscoper : MT6120 MT6130 Microscope
SKU: MT6120 MT6130
Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ Meiji techno microscope mt6520 mt6530

กล้องจุลทรรศน์ Meiji techno microscope mt6520 mt6530 Meiji Techno Microscoper : MT6520 MT6530 Microscope
SKU: MT6520 MT6530
Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ Meiji techno microscope mt6820 mt6830

กล้องจุลทรรศน์ Meiji techno microscope mt6820 mt6830 Meiji Techno Microscoper : MT6820 MT6830 Microscope
SKU: MT6820 MT6830
Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ Meiji techno microscope mt7000 and mt8000

กล้องจุลทรรศน์ Meiji techno microscope mt7000 and mt8000 Meiji Techno Microscoper : Mt7000 and mt8000 series metallurgical microscop
SKU: Mt7000 and mt
Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ Meiji techno microscope mt8100 with bi-chromatic filterkit

กล้องจุลทรรศน์ Meiji techno microscope mt8100 with bi-chromatic filterkit Meiji Techno Microscoper : MT8100 Microscope with bi-chromatic filterkit
SKU: MT8100 Micros
Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ Meiji techno microscope mt9000

กล้องจุลทรรศน์ Meiji techno microscope mt9000 Meiji Techno Microscoper : Mt9000 series biological microscop
SKU: Mt9000 series
Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ Meiji techno microscope mt9540

กล้องจุลทรรศน์ Meiji techno microscope mt9540 Meiji Techno Microscoper : MT9540 Gout Testing Microscopes
SKU: MT9540 Gout T
Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ Meiji techno microscope mt9540 mt9520 mt9530

กล้องจุลทรรศน์ Meiji techno microscope mt9540 mt9520 mt9530 Meiji Techno Microscoper : MT9540 MT9520 MT9530 Gout Testing Microscopes
SKU: MT9540 MT9520
Availability:

1 in Stock

Showing 1–90 of 327 results

ติดต่อสอบถาม คลิก
อีเมล์
โทรศัพท์
แชทผ่าน LINE
แชทผ่าน Facebook
ดูแผนที่

please wait.....