แบรนด์ : Hold peak

กล้องถ่ายภาพความร้อนอินฟราเรด holdpeak hp-950d

กล้องถ่ายภาพความร้อนอินฟราเรด holdpeak hp-950d กล้องถ่ายภาพความร้อน ถ่ายภาพความร้อน เครื่องสแกนอุณหภูมิ วัดความร้อนระยะไกล เครื่องวัดความร้อนระยะไกล กล้องสแกนความร้อน กล้องถ่ายภาพคนมีไข้ กล้องสแกนคนมี...
SKU: HP-950D
Availability:

1 in Stock

ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ holdpeak hp-39d

ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ holdpeak hp-36d เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเตอร์แ...
SKU: HP-39D
Availability:

1 in Stock

ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ holdpeak hp-770a

ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ holdpeak hp-770a เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเตอร์...
SKU: HP-770A
Availability:

1 in Stock

ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ holdpeak hp-770d

ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ holdpeak hp-770d เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเตอร์...
SKU: HP-770D
Availability:

1 in Stock

ดิจิตอลมัลติมิเตอร์พร้อมการทดสอบตัวเหนี่ยวนำ holdpeak hp-770c

ดิจิตอลมัลติมิเตอร์พร้อมการทดสอบตัวเหนี่ยวนำ holdpeak hp-770c เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิ...
SKU: HP-770C
Availability:

1 in Stock

ดิจิตอลมัลติมิเตอร์พร้อมโอห์มโวลต์แอมป์ holdpeak hp-36c

ดิจิตอลมัลติมิเตอร์พร้อมโอห์มโวลต์แอมป์ holdpeak hp-36c เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแ...
SKU: HP-36C
Availability:

1 in Stock

ดิจิตอลมัลติมิเตอร์พร้อมไดโอด holdpeak hp-770b

ดิจิตอลมัลติมิเตอร์พร้อมไดโอด holdpeak hp-770b เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคล...
SKU: HP-770B
Availability:

1 in Stock

ดิจิตอลมัลติมิเตอร์แบบปากกา holdpeak hp-38c

ดิจิตอลมัลติมิเตอร์แบบปากกา holdpeak hp-38c เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์...
SKU: HP-38C
Availability:

1 in Stock

ดิจิตอลมัลติมิเตอร์แบบมือถือ holdpeak hp-770hc

ดิจิตอลมัลติมิเตอร์แบบมือถือ holdpeak hp-770hc เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคล...
SKU: HP-770HC
Availability:

1 in Stock

มัลติมิเตอร์ เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า HoldPeak HP-90F

Brand Name HoldPeak DIY Supplies Electrical Display Type Digital Display Operating Temperature 0 - 40 ℃ Dimensions
SKU: HP-90F
Availability:

1 in Stock

มัลติมิเตอร์ชนิดปากกา holdpeak hp-38b

มัลติมิเตอร์ชนิดปากกา holdpeak hp-38b เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเตอร...
SKU: HP-38B
Availability:

1 in Stock

มัลติมิเตอร์ช่วงอัตโนมัติ holdpeak hp-39b

มัลติมิเตอร์ช่วงอัตโนมัติ holdpeak hp-39b เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิ...
SKU: HP-39B
Availability:

1 in Stock

มัลติมิเตอร์ช่วงอัตโนมัติเลือกการชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์ holdpeak hp-90b

มัลติมิเตอร์ช่วงอัตโนมัติเลือกการชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์ holdpeak hp-90b เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติ...
SKU: HP-90B
Availability:

1 in Stock

มัลติมิเตอร์ช่วงอัตโนมัติเลือกการชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์ holdpeak hp-90bs

มัลติมิเตอร์ช่วงอัตโนมัติเลือกการชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์ holdpeak hp-90bs เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลต...
SKU: HP-90BS
Availability:

1 in Stock

มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล holdpeak hp-4201

มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล holdpeak hp-4201 เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเต...
SKU: HP-4201
Availability:

1 in Stock

มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล holdpeak hp90C

มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล holdpeak hp90C เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเตอร...
SKU: HP-90C
Availability:

1 in Stock

มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลขั้นพื้นฐาน holdpeak hp-39a

มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลขั้นพื้นฐาน holdpeak hp-39a เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์...
SKU: HP-39A
Availability:

1 in Stock

มัลติมิเตอร์แบบหนีบดิจิตอล holddpeak hp-6205

มัลติมิเตอร์แบบหนีบดิจิตอล holddpeak hp-6205 เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป...
SKU: HP-6205
Availability:

1 in Stock

มัลติมิเตอร์แบบหนีบดิจิตอล holdpeak hp-860a

มัลติมิเตอร์แบบหนีบดิจิตอล holdpeak hp-860a เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์...
SKU: HP-860A
Availability:

1 in Stock

มินิมัลติมิเตอร์ขนาดบางเฉียบ holdpeak hp-33d

มินิมัลติมิเตอร์ขนาดบางเฉียบ holdpeak hp-33d เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป...
SKU: HP-33D
Availability:

1 in Stock

เครื่องตรวจจับก๊าซแอมโมเนีย holdpeak hp-5800g

เครื่องตรวจจับก๊าซแอมโมเนีย holdpeak hp-5800g เครื่องวัดแก๊ส เครื่อวัดก๊าซ เครื่องวัดแก๊สรั่ว เครื่อวัดก๊าซรั่ว เครื่องวัดแก๊สออกซิเจน เครื่องวัดก๊าซออกซิเจน ครื่องตรวจวัดแก๊ส ครื่องตรวจวัดก๊าซ เครื่อ...
SKU: HP-5800G
Availability:

1 in Stock

เครื่องตรวจจับฟอร์มาลดีไฮด์ holdpeak hp-5800d

เครื่องตรวจจับฟอร์มาลดีไฮด์ holdpeak hp-5800d เครื่องวัดแก๊ส เครื่อวัดก๊าซ เครื่องวัดแก๊สรั่ว เครื่อวัดก๊าซรั่ว เครื่องวัดแก๊สออกซิเจน เครื่องวัดก๊าซออกซิเจน ครื่องตรวจวัดแก๊ส ครื่องตรวจวัดก๊าซ เครื่อ...
SKU: HP-5800D
Availability:

1 in Stock

เครื่องตรวจจับฟอร์มาลดีไฮด์ holdpeak hp-5800e

เครื่องตรวจจับฟอร์มาลดีไฮด์ holdpeak hp-5800e เครื่องวัดแก๊ส เครื่อวัดก๊าซ เครื่องวัดแก๊สรั่ว เครื่อวัดก๊าซรั่ว เครื่องวัดแก๊สออกซิเจน เครื่องวัดก๊าซออกซิเจน ครื่องตรวจวัดแก๊ส ครื่องตรวจวัดก๊าซ เครื่อ...
SKU: HP-5800E
Availability:

1 in Stock

เครื่องทดสอบความต้านทาน holdpeak hp-990B

เครื่องทดสอบความต้านทาน holdpeak hp-990B เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเ...
SKU: HP-990B
Availability:

1 in Stock

เครื่องทดสอบความต้านทานฉนวนดิจิตอล holdpeak hp-6688b

เครื่องทดสอบความต้านทานฉนวนดิจิตอล holdpeak hp-6688b เครื่องวัดความเป็นฉนวน เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า เครื่องวัดฉนวน เครื่องทดสอบความเป็นฉนวน เครื่องวัดฉนวนและแรงดัน มัลติมิเตอร์ฉนวน เครื่องวัดความต้านทาน...
SKU: HP-6688B
Availability:

1 in Stock

เครื่องทดสอบความต้านทานดินแคลมป์ holdpeak hp-7000

เครื่องทดสอบความต้านทานดินแคลมป์ holdpeak hp-7000 เครื่องวัดความเป็นฉนวน เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า เครื่องวัดฉนวน เครื่องทดสอบความเป็นฉนวน เครื่องวัดฉนวนและแรงดัน มัลติมิเตอร์ฉนวน เครื่องวัดความต้านทานฉนว...
SKU: HP-7000
Availability:

1 in Stock

เครื่องทดสอบความต้านทานพื้นพร้อมฟังก์ชั่นการจัดเก็บ holdpeak hp-8000

เครื่องทดสอบความต้านทานพื้นพร้อมฟังก์ชั่นการจัดเก็บ holdpeak hp-8000 เครื่องวัดความเป็นฉนวน เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า เครื่องวัดฉนวน เครื่องทดสอบความเป็นฉนวน เครื่องวัดฉนวนและแรงดัน มัลติมิเตอร์ฉนวน เครื่...
SKU: HP-8000
Availability:

1 in Stock

เครื่องทดสอบความเป็นฉนวนแบบพกพา holdpeak hp-6688g

เครื่องทดสอบความเป็นฉนวนแบบพกพา holdpeak hp-6688g เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์...
SKU: HP-6688G
Availability:

1 in Stock

เครื่องทดสอบฉนวน holdpeak hp-6688c

เครื่องทดสอบฉนวน holdpeak hp-6688c เครื่องวัดความเป็นฉนวน เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า เครื่องวัดฉนวน เครื่องทดสอบความเป็นฉนวน เครื่องวัดฉนวนและแรงดัน มัลติมิเตอร์ฉนวน เครื่องวัดความต้านทานฉนวน เครื่องวัดควา...
SKU: HP-6688C
Availability:

1 in Stock

เครื่องทดสอบฉนวน holdpeak hp-6688f

เครื่องทดสอบฉนวน holdpeak hp-6688f เครื่องวัดความเป็นฉนวน เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า เครื่องวัดฉนวน เครื่องทดสอบความเป็นฉนวน เครื่องวัดฉนวนและแรงดัน มัลติมิเตอร์ฉนวน เครื่องวัดความต้านทานฉนวน เครื่องวัดควา...
SKU: HP-6688F
Availability:

1 in Stock

เครื่องทดสอบฉนวนมัลติมิเตอร์แบบมือถือ holdpeak hp-4070l

เครื่องทดสอบฉนวนมัลติมิเตอร์แบบมือถือ holdpeak hp-4070L เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแ...
SKU: HP-4070L
Availability:

1 in Stock

เครื่องทดสอบมัลติมิเตอร์ holdpeak hp-770m

เครื่องทดสอบมัลติมิเตอร์ holdpeak hp-770m เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิ...
SKU: HP-770M
Availability:

1 in Stock

เครื่องทดสอบมัลติมิเตอร์ไฟฟ้า holdpeak hp-90epc

เครื่องทดสอบมัลติมิเตอร์ไฟฟ้า holdpeak hp-90epc เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แค...
SKU: HP-90EPC
Availability:

1 in Stock

เครื่องมือทดสอบความต้านทานความจุและการเหนี่ยวนำ holdpeak hp-39l

เครื่องมือทดสอบความต้านทานความจุและการเหนี่ยวนำ holdpeak hp-39L เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์...
SKU: HP-39L
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความจุ holdpeak hp-36d

เครื่องวัดความจุ holdpeak hp-36d เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเตอร์แบบไ...
SKU: HP-36D
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความชื้นของเมล็ดข้าวสี่ชนิด holdpeak hp-8032g

เครื่องวัดความชื้นของเมล็ดข้าวสี่ชนิด holdpeak hp-8032g เครื่องวัดอุณหภูมิความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น โพรบวัดอุณหภูมิ วัดอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดค่าดัชนีความร้อน เครื่องวั...
SKU: HP-8032G
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความชื้นในเนื้อไม้ holdpeak hp-883c

เครื่องวัดความชื้นในเนื้อไม้ holdpeak hp-883c เครื่องวัดอุณหภูมิความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น โพรบวัดอุณหภูมิ วัดอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดค่าดัชนีความร้อน เครื่องวัดอุณภูมิแบ...
SKU: HP-883C
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความชื้นไม้ holdpeak hp-883a

เครื่องวัดความชื้นไม้ holdpeak hp-883a เครื่องวัดอุณหภูมิความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น โพรบวัดอุณหภูมิ วัดอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดค่าดัชนีความร้อน เครื่องวัดอุณภูมิแบบอิฟาเร...
SKU: HP-883A
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความชื้นไม้และวัสดุก่อสร้าง holdpeak hp-2gd

เครื่องวัดความชื้นไม้และวัสดุก่อสร้าง holdpeak hp-2gd เครื่องวัดอุณหภูมิความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น โพรบวัดอุณหภูมิ วัดอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดค่าดัชนีความร้อน เครื่องวัดอ...
SKU: HP-2GD
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความต้านทานดินแบบดิจิตอล holdpeak hp-4300

เครื่องวัดความต้านทานดินแบบดิจิตอล holdpeak hp-4300 เครื่องวัดความเป็นฉนวน เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า เครื่องวัดฉนวน เครื่องทดสอบความเป็นฉนวน เครื่องวัดฉนวนและแรงดัน มัลติมิเตอร์ฉนวน เครื่องวัดความต้านทานฉ...
SKU: HP-4300
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความเร็วรอบเลเซอร์จอภาพอุตสาหกรรม holdpeak hp-9234c

เครื่องวัดความเร็วรอบเลเซอร์จอภาพอุตสาหกรรม holdpeak hp-9234c เครื่องวัดความเร็วรอบ ความเร็วรอบ วัดความเร็วรอบ เครื่องมือวัดความเร็วรอบ เครื่องทดสอบความเร็วรอบ ทดสอบความเร็วรอบ เครื่องมือทดสอบความเร็ว...
SKU: HP-9234C
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความเร็วลม holdpeak hp-846a

เครื่องวัดความเร็วลม holdpeak hp-846a เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องมือวัดความเเรงลม วัดความเร็วลม ความเร็วลม ทรานสมิตเตอร์ เครื่องวัดความเร็วรอบบเเบบใช้เเสงสะท้อน เครื่องวัดและบันทึกความเร็วลม เครื่องบ...
SKU: HP-846A
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความเร็วลม holdpeak hp-856a

เครื่องวัดความเร็วลม holdpeak hp-856a เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องมือวัดความเเรงลม วัดความเร็วลม ความเร็วลม ทรานสมิตเตอร์ เครื่องวัดความเร็วรอบบเเบบใช้เเสงสะท้อน เครื่องวัดและบันทึกความเร็วลม เครื่องบ...
SKU: HP-856A
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความเร็วลม holdpeak hp-866a

เครื่องวัดความเร็วลม holdpeak hp-866a เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องมือวัดความเเรงลม วัดความเร็วลม ความเร็วลม ทรานสมิตเตอร์ เครื่องวัดความเร็วรอบบเเบบใช้เเสงสะท้อน เครื่องวัดและบันทึกความเร็วลม เครื่องบ...
SKU: HP-866A
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความเร็วลมแบบดิจิตอล holdpeak hp-826a

เครื่องวัดความเร็วลมแบบดิจิตอล holdpeak hp-826a เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องมือวัดความเเรงลม วัดความเร็วลม ความเร็วลม ทรานสมิตเตอร์ เครื่องวัดความเร็วรอบบเเบบใช้เเสงสะท้อน เครื่องวัดและบันทึกความเร็วล...
SKU: HP-826A
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความเร็วลมแบบดิจิตอล holdpeak hp-866b

เครื่องวัดความเร็วลมแบบดิจิตอล holdpeak hp-866b เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องมือวัดความเเรงลม วัดความเร็วลม ความเร็วลม ทรานสมิตเตอร์ เครื่องวัดความเร็วรอบบเเบบใช้เเสงสะท้อน เครื่องวัดและบันทึกความเร็วล...
SKU: HP-866B
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความเร็วลมแบบดิจิตอล holdpeak hp-866b-app

เครื่องวัดความเร็วลมแบบดิจิตอล holdpeak hp-866b-app เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องมือวัดความเเรงลม วัดความเร็วลม ความเร็วลม ทรานสมิตเตอร์ เครื่องวัดความเร็วรอบบเเบบใช้เเสงสะท้อน เครื่องวัดและบันทึกความเ...
SKU: HP-866B-APP
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความเร็วลมแบบพกพา holdpeak hp-817a

เครื่องวัดความเร็วลมแบบพกพา holdpeak hp-817a เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องมือวัดความเเรงลม วัดความเร็วลม ความเร็วลม ทรานสมิตเตอร์ เครื่องวัดความเร็วรอบบเเบบใช้เเสงสะท้อน เครื่องวัดและบันทึกความเร็วลม เ...
SKU: HP-817A
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความเร็วลมและอุณหภูมิ holdpeak hp-816b

เครื่องวัดความเร็วลมและอุณหภูมิ holdpeak hp-816b เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องมือวัดความเเรงลม วัดความเร็วลม ความเร็วลม ทรานสมิตเตอร์ เครื่องวัดความเร็วรอบบเเบบใช้เเสงสะท้อน เครื่องวัดและบันทึกความเร็ว...
SKU: HP-816B
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดปริมาณไฟฟ้า holdpeak hp-850a

เครื่องวัดปริมาณไฟฟ้า holdpeak hp-850a เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเตอ...
SKU: HP-850A
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดปริมาณไฟฟ้าและมัลติมิเตอร์ holdpeak hp-36k

เครื่องวัดปริมาณไฟฟ้าและมัลติมิเตอร์ holdpeak hp-36k เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลม...
SKU: HP-36K
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดปริมาณไฟฟ้าและมัลติมิเตอร์ holdpeak hp-37a

เครื่องวัดปริมาณไฟฟ้าและมัลติมิเตอร์ holdpeak hp-37a เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลม...
SKU: HP-37A
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดปริมาณไฟฟ้าและมัลติมิเตอร์ holdpeak hp-37b

เครื่องวัดปริมาณไฟฟ้าและมัลติมิเตอร์ holdpeak hp-37b เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลม...
SKU: HP-37B
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดปริมาณไฟฟ้าและมัลติมิเตอร์ holdpeak hp-37c

เครื่องวัดปริมาณไฟฟ้าและมัลติมิเตอร์ holdpeak hp-37c เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลม...
SKU: HP-37C
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดปริมาณไฟฟ้าและมัลติมิเตอร์ holdpeak hp-37k

เครื่องวัดปริมาณไฟฟ้าและมัลติมิเตอร์ holdpeak hp-37k เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลม...
SKU: HP-37K
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดระดับเสียงดิจิตอล holdpeak hp-882c

เครื่องวัดระดับเสียงดิจิตอล holdpeak hp-882c เครื่องวัดเสียง เครื่องวัดระดับเสียง เครื่องวัดเสียงรบกวน วัดเสียง วัดระดับเสียง เครื่องวัดเสียงดัง เครื่องวัดเอซิเบล เครื่องตรวจระดับเสียง เครื่องทดสอบระด...
SKU: HP-882C
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดระดับเสียงในสภาวะแวดล้อม เครื่องทดสอบเสียง Holdpeak sound level meters hp-882a

HoldPeak Sound Level Meters Environment Gold supplier test meter HP-882A เครื่องวัดระดับเสียงในสภาวะแวดล้อม เครื่องทดสอบเสียง...
SKU: HoldPeak HP-8
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดระยะด้วยเลเซอร์ holdpeak hp-9236c

เครื่องวัดระยะด้วยเลเซอร์ holdpeak hp-9236c เครื่องวัดความเร็วรอบ ความเร็วรอบ วัดความเร็วรอบ เครื่องมือวัดความเร็วรอบ เครื่องทดสอบความเร็วรอบ ทดสอบความเร็วรอบ เครื่องมือทดสอบความเร็วรอบ หัววัดความเร็ว...
SKU: HP-9236C
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดระยะอัตโนมัติแบบดิจิตอลมัลติมิเตอร์ holdpeak hp-39k

เครื่องวัดระยะอัตโนมัติแบบดิจิตอลมัลติมิเตอร์ holdpeak hp-39k เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิ...
SKU: HP-39K
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดระยะเลเซอร์ 100 เมตร Holdpeak hp-5100a laser distance meter

HOLDPEAK HP-5100A Laser Distance Meter (100 เมตร) ยี่ห้อสินค้า HOLDPEAK รุ่น HP-5100A วัดระยะได้ไกล 0.3 ถึง 100 เมตร ความถูกต้องแม่นยำ ?1 MM (? 0.04 in) ฟังชั่นวัดค่าแบบต่อเนื่อง ฟังชั่น Min/Max สามาร...
SKU: HOLDPEAK HP-5
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดระยะเลเซอร์ 40 เมตร Holdpeak hp-5040a

HOLDPEAK HP-5040A เครื่องวัดระยะเลเซอร์ 40 เมตร ยี่ห้อสินค้า HOLDPEAK รุ่น HP-5040A วัดระยะได้ไกล 0.3 ถึง 40 เมตร ความถูกต้องแม่นยำ ?1 MM (? 0.04 in) หน่วยการวัดแบบ เมตร/นิ้ว/ฟุต Multifunctional end p...
SKU: HOLDPEAK HP-5
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดระยะเลเซอร์ Holdpeak hp-5060a laser distance meter 60 เมตร

HOLDPEAK HP-5060A Laser Distance Meter (60 เมตร) ยี่ห้อสินค้า HOLDPEAK รุ่น HP-5060A วัดระยะได้ไกลสูงสุด 60 เมตร ความถูกต้องแม่นยำ 1 MM (? 0.04 in) Laser Class: Class 2M สามารถคำนวณพื้นที่ และปริมาตร...
SKU: HOLDPEAK HP-5
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดระยะเลเซอร์ Holdpeak hp-5080a 80 เมตร

HOLDPEAK HP-5080A เครื่องวัดระยะเลเซอร์ (80 เมตร) ยี่ห้อสินค้า HOLDPEAK รุ่น HP-5080A วัดระยะได้ไกล 0.3 ถึง 80 เมตร ความถูกต้องแม่นยำ ?1 MM (? 0.04 in) Laser Class: Class 2M Laser Type: 635-650 nm ราย...
SKU: HOLDPEAK HP-5
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด holdpeak hp-320

เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด holdpeak hp-320 เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด อุณหภูมิ ปืนยิงอุณหภูมิอินฟาเรด เครื่องยิงอุณหภูมิแบบอินฟาเรด เครื่องยิงเลเซอร์อุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิ วัดอุณหภูมิอินฟาเรด...
SKU: HP-320
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด holdpeak hp-880nk

เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด holdpeak hp-880nk เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด อุณหภูมิ ปืนยิงอุณหภูมิอินฟาเรด เครื่องยิงอุณหภูมิแบบอินฟาเรด เครื่องยิงเลเซอร์อุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิ วัดอุณหภูมิอินฟาเ...
SKU: HP-880NK
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดดิจิตอล holdpeak hp-985b

เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดดิจิตอล holdpeak hp-985b เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด อุณหภูมิ ปืนยิงอุณหภูมิอินฟาเรด เครื่องยิงอุณหภูมิแบบอินฟาเรด เครื่องยิงเลเซอร์อุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิ วัดอุณหภูมิ...
SKU: HP-985B
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดดิจิตอล holdpeak hp-985c-app

เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดดิจิตอล holdpeak hp-985c-app เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด อุณหภูมิ ปืนยิงอุณหภูมิอินฟาเรด เครื่องยิงอุณหภูมิแบบอินฟาเรด เครื่องยิงเลเซอร์อุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิ วัดอุณห...
SKU: HP-985C-APP
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดเลเซอร์ดิจิตอล holdpeak hp-1500

เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดเลเซอร์ดิจิตอล holdpeak hp-1500 เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด อุณหภูมิ ปืนยิงอุณหภูมิอินฟาเรด เครื่องยิงอุณหภูมิแบบอินฟาเรด เครื่องยิงเลเซอร์อุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิ วัดอ...
SKU: HP-1500
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดแบบมือถือ holdpeak hp-960c

เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดแบบมือถือ holdpeak hp-960c เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด อุณหภูมิ ปืนยิงอุณหภูมิอินฟาเรด เครื่องยิงอุณหภูมิแบบอินฟาเรด เครื่องยิงเลเซอร์อุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิ วัดอุณหภู...
SKU: HP-960C
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดแบบมือถือ holdpeak hp-970b

เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดแบบมือถือ holdpeak hp-970b เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด อุณหภูมิ ปืนยิงอุณหภูมิอินฟาเรด เครื่องยิงอุณหภูมิแบบอินฟาเรด เครื่องยิงเลเซอร์อุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิ วัดอุณหภู...
SKU: HP-970b
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดอุณหภูมิเลเซอร์ holdpeak hp-1300

เครื่องวัดอุณหภูมิเลเซอร์ holdpeak hp-1300 เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด อุณหภูมิ ปืนยิงอุณหภูมิอินฟาเรด เครื่องยิงอุณหภูมิแบบอินฟาเรด เครื่องยิงเลเซอร์อุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิ วัดอุณหภูมิอินฟาเรด...
SKU: HP-1300
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด holdpeak hp-980d

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด holdpeak hp-980d เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด อุณหภูมิ ปืนยิงอุณหภูมิอินฟาเรด เครื่องยิงอุณหภูมิแบบอินฟาเรด เครื่องยิงเลเซอร์อุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิ วัดอุณหภูมิอินฟ...
SKU: HP-980D
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด holdpeak hp-981d

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด holdpeak hp-981d เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด อุณหภูมิ ปืนยิงอุณหภูมิอินฟาเรด เครื่องยิงอุณหภูมิแบบอินฟาเรด เครื่องยิงเลเซอร์อุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิ วัดอุณหภูมิอินฟ...
SKU: HP-981D
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น holdpeak hp-2ge

เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น holdpeak hp-2ge เครื่องวัดอุณหภูมิความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น โพรบวัดอุณหภูมิ วัดอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดค่าดัชนีความร้อน เครื่องวัดอุณภูมิแบ...
SKU: HP-2GE
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น holdpeak hp-2gf

เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น holdpeak hp-2gf เครื่องวัดอุณหภูมิความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น โพรบวัดอุณหภูมิ วัดอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดค่าดัชนีความร้อน เครื่องวัดอุณภูมิแบ...
SKU: HP-2GF
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น holdpeak hp-2gr

เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น holdpeak hp-2gr เครื่องวัดอุณหภูมิความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น โพรบวัดอุณหภูมิ วัดอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดค่าดัชนีความร้อน เครื่องวัดอุณภูมิแบ...
SKU: HP-2GR
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดแสง holdpeak hp-881b

เครื่องวัดแสง holdpeak hp-881b เครื่องวัดแสง เครื่องวัดความเข้มแสง วัดแสง เครื่องวัดพลังงานแสงอาทิตย์ แสง เครื่องวัดค่าแสง ลักซ์มิเตอร์ เครื่องวัดแสงยูวี เครื่องวัดแสงยูวีเอ เครื่องวัดแสงยูวีซี เครื่อ...
SKU: HP-881B
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดแสง holdpeak hp-881d

เครื่องวัดแสง holdpeak hp-881d เครื่องวัดแสง เครื่องวัดความเข้มแสง วัดแสง เครื่องวัดพลังงานแสงอาทิตย์ แสง เครื่องวัดค่าแสง ลักซ์มิเตอร์ เครื่องวัดแสงยูวี เครื่องวัดแสงยูวีเอ เครื่องวัดแสงยูวีซี เครื่อ...
SKU: HP-881D
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดแสง led holdpeak hp-881c

เครื่องวัดแสงLED holdpeak hp-881c เครื่องวัดแสง เครื่องวัดความเข้มแสง วัดแสง เครื่องวัดพลังงานแสงอาทิตย์ แสง เครื่องวัดค่าแสง ลักซ์มิเตอร์ เครื่องวัดแสงยูวี เครื่องวัดแสงยูวีเอ เครื่องวัดแสงยูวีซี เคร...
SKU: HP-881C
Availability:

1 in Stock

เชื่อมต่อโทรศัพท์วิเคราะห์ข้อมูล holdpeak hp-90epd

เชื่อมต่อโทรศัพท์วิเคราะห์ข้อมูล holdpeak hp-90epd เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์...
SKU: HP-90EPD
Availability:

1 in Stock

แคลมป์มิเตอร์ holdpeak hp-6206

แคลมป์มิเตอร์ holdpeak hp-6206 เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเตอร์แบบไร้...
SKU: HP-6206
Availability:

1 in Stock

แคลมป์มิเตอร์ holdpeak hp-860n

แคลมป์มิเตอร์ holdpeak hp-860n เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเตอร์แบบไร้...
SKU: HP-860N
Availability:

1 in Stock

แคลมป์มิเตอร์ holdpeak hp-870c

แคลมป์มิเตอร์ holdpeak hp-870c เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเตอร์แบบไร้...
SKU: HP-870C
Availability:

1 in Stock

แคลมป์มิเตอร์ holdpeak hp-870h

แคลมป์มิเตอร์ holdpeak hp-870h เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเตอร์แบบไร้...
SKU: HP-870H
Availability:

1 in Stock

แคลมป์มิเตอร์สำหรับแรงดันไฟฟ้ากระแสต้านทาน holdpeak hp-570c

แคลมป์มิเตอร์สำหรับแรงดันไฟฟ้ากระแสต้านทาน holdpeak hp-570c เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิ...
SKU: HP-570C
Availability:

1 in Stock

แคลมป์มิเตอร์แบบดิจิตอล holdpeak hp-850f

แคลมป์มิเตอร์แบบดิจิตอล holdpeak hp-850f เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเ...
SKU: HP-850F
Availability:

1 in Stock

แคลมป์มิเตอร์แบบดิจิตอล holdpeak hp-870f

แคลมป์มิเตอร์แบบดิจิตอล holdpeak hp-870f เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเ...
SKU: HP-870F
Availability:

1 in Stock

แคลมป์มิเตอร์แบบดิจิตอล holdpeak hp-870k

แคลมป์มิเตอร์แบบดิจิตอล holdpeak hp-870k เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเ...
SKU: HP-870K
Availability:

1 in Stock

แคลมป์มิเตอร์แบบดิจิตอล holdpeak hp-870n

แคลมป์มิเตอร์แบบดิจิตอล holdpeak hp-870n เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเ...
SKU: HP-870N
Availability:

1 in Stock

Showing 1–90 of 92 results

ติดต่อสอบถาม คลิก
อีเมล์
โทรศัพท์
แชทผ่าน LINE
แชทผ่าน Facebook
ดูแผนที่

please wait.....