การ์ดตัวเลือก EDX-200A-2H/4H/4T

SKU: EDX-200A-2H/4
วัดข้อมูล CAN และข้อมูล GPS ด้วย I/O ดิจิตอล 8 บิต

รายละเอียด

ECAN-40A, ETIM-40A และ EGPC-40A เป็นการ์ดเสริมสำหรับ EDX-200A การ์ดสามารถวัดข้อมูล CAN หรือข้อมูล GPS ได้โดยไม่ต้องลดจำนวนช่องสัญญาณแอนะล็อกและความถี่ในการสุ่มตัวอย่าง

ECAN-40A
การ์ด CAN หลายช่อง สัญญาณ

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่นที่ใช้งานได้ EDX-200A-4H
EDX-200A-2H
(ติดตั้งในช่องตัวเลือก)

*สำหรับ EDX-200A-4T โปรดใช้ ECAN-40A M72
CAN พอร์ต 2 (สามารถเลือก CAN ความเร็วสูง/ความเร็วต่ำได้)
ช่อง มากถึง 512
(รวมสำหรับ 2 พอร์ต)
ช่องอินพุต CAN ที่เข้ากันได้ CAN 2.0 A/B (สอดคล้องกับ ISO-11898, ISO-11519-2)
อัตราบอด ความเร็วสูง CAN
1000, 800, 500, 250, 125, 100, 83.3, 62.5, 50, 33.3, 25, 20 และ 10 [kbps]

ความเร็วต่ำ CAN
125, 100, 83.3, 62.5, 50, 33.3, 25, 20 และ 10 [kbps]
ข้อมูลออกได้ เอาต์พุตเมื่อเริ่มต้น: ส่งออก
ข้อมูล CAN ที่กำหนดเมื่อเริ่มการแปลง AD

เอาต์พุตที่หยุด: ส่งออก
ข้อมูล CAN ที่กำหนดเมื่อหยุดการแปลง AD

เอาต์พุตแบบแมนนวล: ส่งออก
ข้อมูล CAN ที่กำหนดในช่วงเวลาที่กำหนด

เอาต์พุตตามช่วงเวลา: ส่งออก
ข้อมูล CAN ที่ระบุในรอบคงที่ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
ดิจิตอลไอ/โอ
คะแนน I/O แม็กซ์ 8
การตั้งค่า I/O สลับระหว่างอินพุตดิจิตอล เอาต์พุตดิจิตอล และอินพุตที่ควบคุมจากระยะไกลสำหรับแต่ละบิต
(ใช้ได้กับทั้งหมด)

*อินพุตการควบคุมระยะไกล: เริ่มและหยุดการวัด ดำเนินการ BAL ฯลฯ
ประเภทอินพุต ชนิดแยก, อินพุตระดับ TTL
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า แม็กซ์ 5 VDC
วิธีการแยก ตัวแยกดิจิตอล
ประเภทเอาต์พุต ชนิดแยก, เอาต์พุตชนิด open collector
(พร้อมตัวต้านทานแบบดึงขึ้นภายใน 10 kΩ)
แรงดันขาออก 5 VDC
กระแสไฟขาออก สูงสุด 25 mA (ต่อจุด)
วิธีการแยก ตัวแยกดิจิตอล
ประเภทตัวเชื่อมต่อ พอร์ต CAN: ขั้วต่อ D-sub (ตัวผู้)

พอร์ต Digital I/O 9 ขา: ขั้วต่อ MDR (ตัวเมีย) 14 ขา
อุณหภูมิในการทำงาน 0 ถึง 50°C, ECAN-40A M72 คือ -20 ถึง 65°C
ความชื้นในการทำงาน 20 ถึง 90% (ไม่กลั่นตัว)
อุณหภูมิในการจัดเก็บ -20 ถึง 60°C, ECAN-40A M72 คือ -30 ถึง 70°C
ขนาด 22.0 W x 128.0 H x 221.5 D มม
น้ำหนัก ประมาณ 170 กรัม
การปฏิบัติตาม Directive 2014/30/EU (EMC)
Directive 2011/65/EU, (EU) 2015/863
(10 สารจำกัด) (RoHS)
หมายเหตุ: เมื่อใช้ EDX-200A และ DCS-101A สำหรับการคำนวณทางคณิตศาสตร์ จะไม่สามารถวัดค่า CAN ได้
อุปกรณ์มาตรฐาน ปลั๊กคอนเนคเตอร์สำหรับพอร์ตดิจิตอล I/O
เคสเชลล์
ไฟล์ CANdb อ่าน ซอฟต์แวร์เสริม DCS-105A

การ์ดซิงโครไนซ์เวลาETIM-40A

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่นที่ใช้งานได้ EDX-200A-4H
EDX-200A-2H
(ติดตั้งในช่องตัวเลือก)

*สำหรับ EDX-200A-4T โปรดใช้ ETIM-40A M72
การซิงโครไนซ์ ซิงโครไนซ์เวลาเริ่มต้นการบันทึกของยูนิต EDX-200A ระยะไกลโดยใช้ข้อมูลเวลาที่ได้รับจากดาวเทียม GPS
ข้อมูล GPS ละติจูด ลองจิจูด ระดับความสูง เส้นทางบนพื้น ความเร็ว เวลา เงื่อนไขการรับ จำนวนดาวเทียมที่ใช้ ฯลฯ รูปแบบการ
บันทึก: รูปแบบ NMEA
ดิจิตอลไอ/โอ
คะแนน I/O แม็กซ์ 8
การตั้งค่า I/O สลับระหว่างอินพุตดิจิตอล เอาต์พุตดิจิตอล และอินพุตที่ควบคุมจากระยะไกลสำหรับแต่ละบิต
(ใช้ได้กับทั้งหมด)

*อินพุตการควบคุมระยะไกล: เริ่มและหยุดการวัด ดำเนินการ BAL ฯลฯ
ประเภทอินพุต ชนิดแยก, อินพุตระดับ TTL
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า แม็กซ์ 5 VDC
ประเภทเอาต์พุต ชนิดแยก, เอาต์พุตชนิด open collector
(พร้อมตัวต้านทานแบบดึงขึ้นภายใน 10 kΩ)
แรงดันขาออก 5 VDC
กระแสไฟขาออก สูงสุด 25 mA (ต่อจุด)
วิธีการแยก ตัวแยกดิจิตอล
ประเภทตัวเชื่อมต่อ พอร์ตเซ็นเซอร์ GPS: ขั้วต่อ D-sub (ตัวผู้)

พอร์ต Digital I/O 9 ขา: ขั้วต่อ MDR (ตัวเมีย) 14 ขา
อุณหภูมิในการทำงาน 0 ถึง 50°C
ETIM-40A M72 คือ -20 ถึง 65°C
ความชื้นในการทำงาน 20 ถึง 90% (ไม่กลั่นตัว)
อุณหภูมิในการจัดเก็บ −20 ถึง 60ºC
ETIM-40A M72 คือ −30 ถึง 70ºC
ขนาด 22.0 W x 128.0 H x 221.5 D มม
น้ำหนัก ประมาณ 160 กรัม
การปฏิบัติตาม Directive 2014/30/EU (EMC)
Directive 2011/65/EU, (EU) 2015/863
(10 สารจำกัด) (RoHS)
อุปกรณ์มาตรฐาน ปลั๊กคอนเนคเตอร์สำหรับพอร์ตดิจิตอล I/O
เซ็นเซอร์ GPS (ความยาวสายเคเบิล: 5 ม.)
เคสเปลือก

EGPC-40A
GPS/การ์ด CAN หลายช่องสัญญาณ

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่นที่ใช้งานได้ EDX-200A-4H
EDX-200A-2H
(ติดตั้งในช่องเสริม)

*สำหรับ EDX-200A-4T โปรดใช้ EGPC-40A M72
พอร์ต I/O พอร์ตที่ใช้ร่วมกัน GPS/CAN 1 ขั้วต่อ Dsub 9 พิน (ตัวผู้)
พอร์ต CAN เท่านั้น 1 ขั้วต่อ Dsub 9 พิน (ตัวผู้)
พอร์ต I/O ดิจิตอล 1 ขั้วต่อ MDR 14 พิน (ตัวเมีย)
ช่อง มากถึง 512
เวอร์ชัน CAN ที่เข้ากันได้ CAN 2.0A/B
(สอดคล้องกับ ISO-11898, ISO-11519-2)
อัตราบอด ความเร็วสูง CAN:
1000, 800, 500, 250, 125, 100, 83.3, 62.5, 50, 33.3, 25, 20 และ 10 [kbps]

ความเร็วต่ำ CAN:
125, 100, 83.3, 62.5, 50, 33.3, 25 , 20 และ 10 [kbps]
ข้อมูลออกได้ เอาต์พุตเมื่อเริ่มต้น: ส่งออก
ข้อมูล CAN ที่กำหนดเมื่อเริ่มการแปลง AD

เอาต์พุตที่หยุด: ส่งออก
ข้อมูล CAN ที่กำหนดเมื่อหยุดการแปลง AD

เอาต์พุตแบบแมนนวล: ส่งออก
ข้อมูล CAN ที่กำหนดในช่วงเวลาที่กำหนด

เอาต์พุตตามช่วงเวลา: ส่งออก
ข้อมูล CAN ที่ระบุในรอบคงที่ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
ข้อมูล GPS ละติจูด ลองจิจูด ระดับความสูง เส้นทางบนพื้น ความเร็ว เวลา เงื่อนไขการรับ จำนวนดาวเทียมที่ใช้ ฯลฯ รูปแบบการ
บันทึก: รูปแบบ NMEA
การซิงโครไนซ์ ซิงโครไนซ์เวลาเริ่มต้นการบันทึกของยูนิต EDX-200A ระยะไกลโดยใช้ข้อมูลเวลาที่ได้รับจากดาวเทียม GPS
ดิจิตอลไอ/โอ
คะแนน I/O แม็กซ์ 8
การตั้งค่า I/O สลับระหว่างอินพุตดิจิตอล เอาต์พุตดิจิตอล และอินพุตที่ควบคุมจากระยะไกลสำหรับแต่ละบิต
(ใช้ได้กับทั้งหมด)

*อินพุตที่ควบคุมจากระยะไกล: เริ่มและหยุดการวัด ดำเนินการ BAL ฯลฯ
ประเภทอินพุต ชนิดแยก (ตัวแยกดิจิตอล), อินพุตระดับ TTL
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า แม็กซ์ 5 VDC
ประเภทเอาต์พุต ชนิดแยก (ตัวแยกดิจิตอล)
เอาต์พุตประเภทตัวสะสมแบบเปิด
(พร้อมตัวต้านทานแบบดึงขึ้นภายใน 10 kΩ)
แรงดันขาออก 5 VDC
กระแสไฟขาออก สูงสุด 25 mA (ต่อจุด)
อุณหภูมิในการทำงาน 0 ถึง 50ºC
EGPC-40A M72 คือ -20 ถึง65ºC
ความชื้นในการทำงาน 20 ถึง 90% (ไม่กลั่นตัว)
อุณหภูมิในการจัดเก็บ -20 ถึง 60ºC
EGPC-40A M72 คือ -30 ถึง 70ºC
ขนาด 22.0 W x 128.0 H x 221.5 D มม
น้ำหนัก ประมาณ 170 กรัม
การปฏิบัติตาม Directive 2014/30/EU (EMC)
Directive 2011/65/EU, (EU) 2015/863
(10 สารจำกัด) (RoHS)
เมื่อใช้ EDX-200A และ DCS-101A สำหรับการคำนวณทางคณิตศาสตร์ จะไม่สามารถวัดค่า CAN ได้
อุปกรณ์มาตรฐาน ปลั๊กคอนเนคเตอร์สำหรับพอร์ต I/O ดิจิตอล
เซ็นเซอร์ GPS (ความยาวสายเคเบิล: 5 ม.)
เคสเชลล์
ไฟล์ CANdb อ่าน ซอฟต์แวร์เสริม DCS-105A

บริษัท แซนต้า เทคโนโลยี จำกัด (สำนักงานใหญ่)
35/218 หมู่ 2 ถนนเลียบคลองสาม ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทร 02-101-3454 ,089-006-2766
แฟกซ์ 02-101-3453
Mail. santatech@gmail.com
Line : @santatech
Web :
https://santatechnology.com/

ติดต่อสอบถาม คลิก
อีเมล์
โทรศัพท์
แชทผ่าน LINE
แชทผ่าน Facebook
ดูแผนที่

please wait.....