แบรนด์ : Tenmars

เครื่องตรวจจับการรั่วไหลของเตาอบไมโครเวฟ tm-194

เครื่องตรวจจับการรั่วไหลของเตาอบไมโครเวฟ tm-194 เครื่องวัดรังสี เครื่องมือวัดการรั่วไหลของรังสี เครื่องมือวัดรังสี เครื่องมือวัดการรั่วไหลของรังสี...
SKU: TM-194
Availability:

1 in Stock

เครื่องตรวจสอบความผิดพลาดสายไฟเบอร์ tm-904

เครื่องตรวจสอบความผิดพลาดสายไฟเบอร์ tm-904 เครื่องทดสอบสายแลน เครื่องทดสอบสายโทรศัพท์ อุปกรณ์ทดสอบสัญญาณสาย เครื่องทดสอบสายสัญญาณ ทดสอบสายเคเบิล เครื่องทดสอบสายแลนมัลติมีเดีย เครื่องทดสอบสายไฟเบอร์...
SKU: TM-904
Availability:

1 in Stock

เครื่องทดสอบสายแลน lc-90

เครื่องทดสอบสายแลน lc-90 เครื่องทดสอบสายแลน เครื่องทดสอบสายโทรศัพท์ อุปกรณ์ทดสอบสัญญาณสาย เครื่องทดสอบสายสัญญาณ ทดสอบสายเคเบิล...
SKU: LC-90
Availability:

1 in Stock

เครื่องทดสอบสายแลนมัลติมีเดีย tm-903

เครื่องทดสอบสายแลนมัลติมีเดีย tm-903 เครื่องทดสอบสายแลน เครื่องทดสอบสายโทรศัพท์ อุปกรณ์ทดสอบสัญญาณสาย เครื่องทดสอบสายสัญญาณ ทดสอบสายเคเบิล เครื่องทดสอบสายแลนมัลติมีเดีย...
SKU: TM-903
Availability:

1 in Stock

เครื่องบันทึกข้อมูลการวัดแสงอัตโนมัติ tm-203

เครื่องบันทึกข้อมูลการวัดแสงอัตโนมัติ tm-203 เครื่องวัดแสง เครื่องตรวจจับแสง เครื่องวัดปริมาณแสงสว่าง เครื่องทดสอบแสง เครื่องวัดแสงดิจิตอล เครื่องวัดค่าความเข้มแสง เครื่องวัดความเข้มแสง...
SKU: TM-203
Availability:

1 in Stock

เครื่องบันทึกอุณหภูมิ tm-306u

เครื่องบันทึกอุณหภูมิ tm-306u เครื่องบันทึกอุณหภูมิ เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องบั...
SKU: TM-306U
Availability:

1 in Stock

เครื่องบันทึกอุณหภูมิ tm-318

เครื่องบันทึกอุณหภูมิ tm-318 เครื่องบันทึกอุณหภูมิ เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องบัน...
SKU: TM-318
Availability:

1 in Stock

เครื่องบันทึกอุณหภูมิ ความชื้น คาร์บอนไดออกไซด์ ​​tm-187a

เครื่องบันทึกอุณหภูมิ ความชื้น คาร์บอนไดออกไซด์ ​​tm-187a เครื่องวัดแก๊ส เครื่องตรวจสอบแก๊ส เครื่องวัดปริมาณแก๊ส เครื่องวัดแก๊สในอากาศ เครื่องตรวจจับแก๊ส เครื่องดักจับปริมาณแก๊ส เครื่องตรวจค่าแก๊ส เคร...
SKU: TM-187A
Availability:

1 in Stock

เครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น tm-305u

เครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น tm-305u เครื่องบันทึกอุณหภูมิ เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น เทอร์โมมิเตอร...
SKU: TM-305U
Availability:

1 in Stock

เครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น tm-317

เครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น tm-317 เครื่องบันทึกอุณหภูมิ เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น เทอร์โมมิเตอร์...
SKU: TM-317
Availability:

1 in Stock

เครื่องมัลติมิเตอร์ yf-1000

เครื่องมัลติมิเตอร์ yf-1000 มัลติมิเตอร์ เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดปริมาณไฟฟ้า เครื่องมือวัดมัลติมิเตอร์ มัลติมิเตอร์วัดค่าไฟ มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล มัลติมิเตอร์แบบอนาล็อก เครื่องวัดสัญญาณไฟฟ้า เ...
SKU: YF-1000
Availability:

1 in Stock

เครื่องมัลติมิเตอร์ yf-1002

เครื่องมัลติมิเตอร์ yf-1002 มัลติมิเตอร์ เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดปริมาณไฟฟ้า เครื่องมือวัดมัลติมิเตอร์ มัลติมิเตอร์วัดค่าไฟ มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล มัลติมิเตอร์แบบอนาล็อก เครื่องวัดสัญญาณไฟฟ้า เ...
SKU: YF-1002
Availability:

1 in Stock

เครื่องมัลติมิเตอร์ yf-78

เครื่องมัลติมิเตอร์ yf-78 มัลติมิเตอร์ เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดปริมาณไฟฟ้า เครื่องมือวัดมัลติมิเตอร์ มัลติมิเตอร์วัดค่าไฟ มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล มัลติมิเตอร์แบบอนาล็อก เครื่องวัดสัญญาณไฟฟ้า เคร...
SKU: YF-78
Availability:

1 in Stock

เครื่องมัลติมิเตอร์พกพา yf-220a

เครื่องมัลติมิเตอร์พกพา yf-220a มัลติมิเตอร์ เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดปริมาณไฟฟ้า เครื่องมือวัดมัลติมิเตอร์ มัลติมิเตอร์วัดค่าไฟ มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล มัลติมิเตอร์แบบอนาล็อก เครื่องวัดสัญญาณไฟฟ...
SKU: YF-220A
Availability:

1 in Stock

เครื่องมัลติมิเตอร์แบบอนาล็อก yf-303

เครื่องมัลติมิเตอร์แบบอนาล็อก yf-303 มัลติมิเตอร์ เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดปริมาณไฟฟ้า เครื่องมือวัดมัลติมิเตอร์ มัลติมิเตอร์วัดค่าไฟ มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล มัลติมิเตอร์แบบอนาล็อก เครื่องวัดสัญญ...
SKU: YF-303
Availability:

1 in Stock

เครื่องมัลติมิเตอร์แบบอนาล็อก yf-370a

เครื่องมัลติมิเตอร์แบบอนาล็อก yf-370a มัลติมิเตอร์ เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดปริมาณไฟฟ้า เครื่องมือวัดมัลติมิเตอร์ มัลติมิเตอร์วัดค่าไฟ มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล มัลติมิเตอร์แบบอนาล็อก เครื่องวัดสัญ...
SKU: YF-370A
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดกระเเสไฟ 3 เฟส tm-604

เครื่องวัดลำดับเฟส tm-604 เครื่องวัดลำดับเฟส เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟตรงและกระแสไฟสลับ เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า เครื่องวัดลำดับเฟสแบบจานหมุน...
SKU: TM-604
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดกระแสเฟสเดียว yf-80

เครื่องวัดลำดับเฟส yf-80 เครื่องวัดลำดับเฟส เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟตรงและกระแสไฟสลับ เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า เครื่องวัดลำดับเฟสแบบจานหมุน...
SKU: Tenmars YF-80
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดก๊าชฟอร์มาลดีไฮด์ tm-802

เครื่องวัดก๊าชฟอร์มาลดีไฮด์ tm-802 เครื่องวัดแก๊ส เครื่องตรวจสอบแก๊ส เครื่องวัดปริมาณแก๊ส เครื่องวัดแก๊สในอากาศ เครื่องตรวจจับแก๊ส เครื่องดักจับปริมาณแก๊ส เครื่องตรวจค่าแก๊ส เครื่องเช็คปริมาณก๊าช...
SKU: TM-802
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ tm-801

เครื่องวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ tm-801 เครื่องวัดแก๊ส เครื่องตรวจสอบแก๊ส เครื่องวัดปริมาณแก๊ส เครื่องวัดแก๊สในอากาศ เครื่องตรวจจับแก๊ส เครื่องดักจับปริมาณแก๊ส เครื่องตรวจค่าแก๊ส เครื่องเช็คปริมาณก๊าช...
SKU: TM-801
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า EMF tm-190

เครื่องวัดคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า EMF tm-190 เครื่องวัดสนามแม่เหล็กไฟฟ้า เครื่องวัดสนามแม่เหล็ก วัดสนามแม่เหล็ก วัดความแรงสนามแม่เหล็ก...
SKU: TM-190
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า RF tm-195

เครื่องวัดคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า RF tm-195 เครื่องวัดสนามแม่เหล็กไฟฟ้า เครื่องวัดสนามแม่เหล็ก วัดสนามแม่เหล็ก วัดความแรงสนามแม่เหล็ก...
SKU: TM-195
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า RF tm-196

เครื่องวัดคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า RF tm-196 เครื่องวัดสนามแม่เหล็กไฟฟ้า เครื่องวัดสนามแม่เหล็ก วัดสนามแม่เหล็ก วัดความแรงสนามแม่เหล็ก...
SKU: TM-196
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดควอนตัม tm-217

เครื่องวัดควอนตัม tm-217 เครื่องวัดแสง เครื่องตรวจจับแสง เครื่องวัดปริมาณแสงสว่าง เครื่องทดสอบแสง เครื่องวัดแสงดิจิตอล เครื่องวัดพลังงานแสงอาทิตย์ เครื่องวัดแสงอาทิตย์ เครื่องวัดควอนตัม...
SKU: TM-217
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความจุไฟฟ้า yf-150

เครื่องวัดความจุไฟฟ้า yf-150 เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดปริมาณไฟฟ้า เครื่องมือวัดมัลติมิเตอร์ มัลติมิเตอร์วัดค่าไฟ มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล มัลติมิเตอร์แบบอนาล็อก เครื่องวัดสัญญาณไฟฟ้า เครื่องวัดไฟฟ...
SKU: YF-150
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความร้อน WBGT tm-188d

เครื่องวัดความร้อน WBGT tm-188d เครื่องวัดความร้อน เครื่องวัดดัชนีความร้อน เครื่องบันทึกค่าวัดดัชนีความร้อน เครื่องบันทึกอุณหภูมิ เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดอุ...
SKU: TM-188D
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความร้อน WBGT tm-288

เครื่องวัดความร้อน WBGT tm-288 เครื่องวัดความร้อน เครื่องวัดดัชนีความร้อน เครื่องบันทึกค่าวัดดัชนีความร้อน เครื่องบันทึกอุณหภูมิ เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดอุณ...
SKU: TM-288
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความสั่นสะเทือน st-140 st-140d

เครื่องวัดความสั่นสะเทือน st-140 st-140d เครื่องวัดความสั่นสะเทือน เครื่องวัดการสั่นสะเทือนแบบดิจิตอล เครื่องวัดการสั่นสะเทือน เครื่องทดสอบการสั่นไหว เครื่องตรวจสอบการสั่นสะเทือน...
SKU: ST-140ST-140D
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความสั่นสะเทือน st-141 st-141d

เครื่องวัดความสั่นสะเทือน st-141 st-141d เครื่องวัดความสั่นสะเทือน เครื่องวัดการสั่นสะเทือนแบบดิจิตอล เครื่องวัดการสั่นสะเทือน เครื่องทดสอบการสั่นไหว เครื่องตรวจสอบการสั่นสะเทือน...
SKU: ST-141ST-141D
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความเร็วรอบ tm-4100 tm-4100d

เครื่องวัดความเร็วรอบ tm-4100 tm-4100d เครื่องวัดความเร็วรอบ เครื่องวัดความเร็วรอบแบบดิจิตอล เครื่องวัดความเร็วรอบหมุน เครื่องวัดความเร็วรอบใบพัด เครื่องวัดความเร็วรอบแบบสัมผัส เครื่องวัดความเร็วรอบแบ...
SKU: TM-4100-4100D
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความเร็วลม tm-402 tm-404

เครื่องวัดความเร็วลม tm-402 tm-404 วัดความเร็วลม วัดระดับความเร็วลม เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดระดับความเร็วลม เครื่องวัดปริมาณลม เครื่องเช็คความเร็วลม เครื่องวัดความเร็วลมและอุณหภูมิ วัดอุณหภูมิ...
SKU: TM-402 TM-404
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความเร็วลม tm-412-414

เครื่องวัดความเร็วลม tm-412-414 วัดความเร็วลม ความเร็วลม วัดระดับความเร็วลม เครื่องวัดระดับความเร็วลม เครื่องตรวจสอบความเร็วลม วัดอุณหภูมิ วัดความชื้น...
SKU: TM-412-414
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความเร็วลมขนาดพกพา tm-740

เครื่องวัดความเร็วลมขนาดพกพา tm-740 วัดความเร็วลม วัดระดับความเร็วลม เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดระดับความเร็วลม เครื่องวัดปริมาณลม เครื่องเช็คความเร็วลม เครื่องวัดความเร็วลมและอุณหภูมิ...
SKU: TM-740
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความเร็วลมขนาดพกพา tm-741

เครื่องวัดความเร็วลมขนาดพกพา tm-741 วัดความเร็วลม ความเร็วลม วัดระดับความเร็วลม ระดับความเร็วลม เครื่องวัดระดับความเร็วลม เครื่องตรวจสอบความเร็วลม เครื่องทดสอบความเร็วลม เครื่องตรวจสอบระดับความเร็วลม...
SKU: TM-741
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความเร็วลมแบบลวดร้อน tm-4001-4002

เครื่องวัดความเร็วลมแบบลวดร้อน tm-4001-4002 วัดความเร็วลม วัดระดับความเร็วลม เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดระดับความเร็วลม เครื่องวัดปริมาณลม เครื่องเช็คความเร็วลม เครื่องวัดความเร็วลมและอุณหภูมิ วัด...
SKU: TM-4001-4002
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความแรงของรังสีและคลื่น RF tm-93

เครื่องวัดความแรงของรังสีและคลื่น RF tm-93 เครื่องวัดรังสี เครื่องมือวัดการรั่วไหลของรังสี เครื่องมือวัดรังสี เครื่องมือวัดการรั่วไหลของรังสี...
SKU: TM-93
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร st-501

เครื่องวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร st-501 เครื่องวัดแก๊ส เครื่องตรวจสอบแก๊ส เครื่องวัดปริมาณแก๊ส เครื่องวัดแก๊สในอากาศ เครื่องตรวจจับแก๊ส เครื่องดักจับปริมาณแก๊ส เครื่องบันทึกอุณหภูมิ เครื่องวัดและบันทึก...
SKU: ST-501
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร tm-280

เครื่องวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร tm-280 เครื่องวัดฝุ่น วัดฝุ่น pm2.5 เครื่องวัดปริมาณฝุ่น เครื่องวัดคุณภาพอากาศ ตรวจสอบคุณภาพอากาศ วัดฝุ่นในอากาศ เครื่องวัดคุณภาพอากาศ เครื่องวัดฝุ่น pm2.5...
SKU: TM-280
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร tm-280w

เครื่องวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร tm-280w เครื่องวัดฝุ่น วัดฝุ่น pm2.5 เครื่องวัดปริมาณฝุ่น เครื่องวัดคุณภาพอากาศ ตรวจสอบคุณภาพอากาศ วัดฝุ่นในอากาศ เครื่องวัดคุณภาพอากาศ เครื่องวัดฝุ่น pm2.5...
SKU: TM-280W
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดคุณภาพอากาศภายในอาคารบนเดสก์ทอป st-502

เครื่องวัดคุณภาพอากาศภายในอาคารบนเดสก์ทอป st-502 เครื่องวัดแก๊ส เครื่องตรวจสอบแก๊ส เครื่องวัดปริมาณแก๊ส เครื่องวัดแก๊สในอากาศ เครื่องตรวจจับแก๊ส เครื่องดักจับปริมาณแก๊ส เครื่องบันทึกอุณหภูมิ เครื่องวั...
SKU: ST-502
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดฉนวน tm-507

เครื่องวัดฉนวน tm-507 เครื่องวัดฉนวนไฟฟ้า เครื่องทดสอบฉนวน เครื่องทดสอบความเป็นฉนวนไฟฟ้า เครื่องวัดความเป็นฉนวน เครื่องทดสอบฉนวนไฟฟ้า...
SKU: TM-507
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดฉนวน yf-509

เครื่องวัดฉนวน yf-509 เครื่องวัดฉนวนไฟฟ้า เครื่องทดสอบฉนวน เครื่องทดสอบความเป็นฉนวนไฟฟ้า เครื่องวัดความเป็นฉนวน เครื่องทดสอบฉนวนไฟฟ้า...
SKU: YF-509
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดปริมาณเสียงรบกวน st-130

เครื่องวัดปริมาณเสียงรบกวน st-130 เครื่องวัดเสียง เครื่องวัดระดับเสียง เครื่องทดสอบเสียง เครื่องวัดค่าเสียง เครื่องวัดเสียงดัง เครื่องวัดซาวด์เสียง เครื่องตรวจสอบระดับเสียง เครื่องวิเคราะห์เสียง...
SKU: ST-130
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดพลังงานเเสงอาทิตย์ tm-206

เครื่องวัดพลังงานเเสงอาทิตย์ tm-206 เครื่องวัดแสง เครื่องตรวจจับแสง เครื่องวัดปริมาณแสงสว่าง เครื่องทดสอบแสง เครื่องวัดแสงดิจิตอล เครื่องวัดพลังงานแสงอาทิตย์ เครื่องวัดแสงอาทิตย์...
SKU: TM-206
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดพลังงานเเสงอาทิตย์ tm-207

เครื่องวัดพลังงานเเสงอาทิตย์ tm-207 เครื่องวัดแสง เครื่องตรวจจับแสง เครื่องวัดปริมาณแสงสว่าง เครื่องทดสอบแสง เครื่องวัดแสงดิจิตอล เครื่องวัดพลังงานแสงอาทิตย์ เครื่องวัดแสงอาทิตย์...
SKU: TM-207
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดพลังงานแสงอาทิตย์ tm-751

เครื่องวัดพลังงานแสงอาทิตย์ tm-751 เครื่องวัดแสง เครื่องตรวจจับแสง เครื่องวัดปริมาณแสงสว่าง เครื่องทดสอบแสง เครื่องวัดแสงดิจิตอล เครื่องวัดพลังงานแสงอาทิตย์ เครื่องวัดแสงอาทิตย์...
SKU: TM-751
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดพลังงานแสงอาทิตย์ ​​​tm-750

เครื่องวัดพลังงานแสงอาทิตย์ ​​​tm-750 เครื่องวัดแสง เครื่องตรวจจับแสง เครื่องวัดปริมาณแสงสว่าง เครื่องทดสอบแสง เครื่องวัดแสงดิจิตอล เครื่องวัดพลังงานแสงอาทิตย์ เครื่องวัดแสงอาทิตย์...
SKU: TM-750
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล tm-81

เครื่องมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล tm-81 มัลติมิเตอร์ เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดปริมาณไฟฟ้า เครื่องมือวัดมัลติมิเตอร์ มัลติมิเตอร์วัดค่าไฟ มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล มัลติมิเตอร์แบบอนาล็อก เครื่องวัดสัญญา...
SKU: Tenmars TM-81
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล tm-82

เครื่องมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล tm-82 มัลติมิเตอร์ เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดปริมาณไฟฟ้า เครื่องมือวัดมัลติมิเตอร์ มัลติมิเตอร์วัดค่าไฟ มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล มัลติมิเตอร์แบบอนาล็อก เครื่องวัดสัญญา...
SKU: Tenmars TM-82
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล tm-86

เครื่องมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล tm-86 มัลติมิเตอร์ เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดปริมาณไฟฟ้า เครื่องมือวัดมัลติมิเตอร์ มัลติมิเตอร์วัดค่าไฟ มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล มัลติมิเตอร์แบบอนาล็อก เครื่องวัดสัญญา...
SKU: Tenmars TM-86
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล tm-87

เครื่องมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล tm-87 มัลติมิเตอร์ เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดปริมาณไฟฟ้า เครื่องมือวัดมัลติมิเตอร์ มัลติมิเตอร์วัดค่าไฟ มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล มัลติมิเตอร์แบบอนาล็อก เครื่องวัดสัญญา...
SKU: Tenmars TM-87
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล tm-88

เครื่องมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล tm-88 มัลติมิเตอร์ เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดปริมาณไฟฟ้า เครื่องมือวัดมัลติมิเตอร์ มัลติมิเตอร์วัดค่าไฟ มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล มัลติมิเตอร์แบบอนาล็อก เครื่องวัดสัญญา...
SKU: Tenmars TM-88
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดระดับเสียง st-107

เครื่องวัดระดับเสียง st-107 เครื่องวัดเสียง เครื่องวัดระดับเสียง เครื่องทดสอบเสียง เครื่องวัดค่าเสียง เครื่องวัดเสียงดัง เครื่องวัดซาวด์เสียง เครื่องตรวจสอบระดับเสียง เครื่องวิเคราะห์เสียง...
SKU: ST-107
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดระดับเสียง tm-101

เครื่องวัดระดับเสียง tm-101 เครื่องวัดเสียง เครื่องวัดระดับเสียง เครื่องทดสอบเสียง เครื่องวัดค่าเสียง เครื่องวัดเสียงดัง เครื่องวัดซาวด์เสียง เครื่องตรวจสอบระดับเสียง...
SKU: TM-101
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดระดับเสียง tm-102 tm-103

เครื่องวัดระดับเสียง tm-102 tm-103 เครื่องวัดเสียง เครื่องวัดระดับเสียง เครื่องทดสอบเสียง เครื่องวัดค่าเสียง เครื่องวัดเสียงดัง เครื่องวัดซาวด์เสียง เครื่องตรวจสอบระดับเสียง...
SKU: TM-102 TM-103
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดระดับเสียง tm-104

เครื่องวัดระดับเสียง tm-104 เครื่องวัดเสียง เครื่องวัดระดับเสียง เครื่องทดสอบเสียง เครื่องวัดค่าเสียง เครื่องวัดเสียงดัง เครื่องวัดซาวด์เสียง เครื่องตรวจสอบระดับเสียง...
SKU: TM-104
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดระดับเสียงคลาส 1 st-106

เครื่องวัดระดับเสียงคลาส 1 st-106 เครื่องวัดเสียง เครื่องวัดระดับเสียง เครื่องทดสอบเสียง เครื่องวัดค่าเสียง เครื่องวัดเสียงดัง เครื่องวัดซาวด์เสียง เครื่องตรวจสอบระดับเสียง เครื่องวิเคราะห์เสียง...
SKU: ST-106
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดระดับเสียงคลาส 1 st-109r

เครื่องวัดระดับเสียงคลาส 1 st-109r เครื่องวัดเสียง เครื่องวัดระดับเสียง เครื่องทดสอบเสียง เครื่องวัดค่าเสียง เครื่องวัดเสียงดัง เครื่องวัดซาวด์เสียง เครื่องตรวจสอบระดับเสียง...
SKU: ST-109R
Availability:

out of Stock

เครื่องวัดระดับเสียงคลาส 2 st-107s

เครื่องวัดระดับเสียงคลาส 2 st-107s เครื่องวัดเสียง เครื่องวัดระดับเสียง เครื่องทดสอบเสียง เครื่องวัดค่าเสียง เครื่องวัดเสียงดัง เครื่องวัดซาวด์เสียง เครื่องตรวจสอบระดับเสียง เครื่องวิเคราะห์เสียง...
SKU: ST-107S
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดรังสี tm-91n

เครื่องวัดรังสี tm-91n เครื่องวัดรังสี เครื่องมือวัดการรั่วไหลของรังสี เครื่องมือวัดรังสี เครื่องวัดรังสีแอลฟ่า เครื่องวัดรังสีแกรมมา เครื่องวัดรังสีเบต้า เครื่องมือวัดการรั่วไหลของรังสี เครื่องมือวัด...
SKU: TM-91N
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดลำดับเฟส tm-601n

เครื่องวัดลำดับเฟส tm-601n เครื่องวัดลำดับเฟส เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟตรงและกระแสไฟสลับ เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า เครื่องวัดลำดับเฟสแบบจานหมุน...
SKU: TM-601N
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดวิเคราะห์เสียงคลาส 1 st-105

เครื่องวัดวิเคราะห์เสียงคลาส 1 st-105 เครื่องวัดเสียง เครื่องวัดระดับเสียง เครื่องทดสอบเสียง เครื่องวัดค่าเสียง เครื่องวัดเสียงดัง เครื่องวัดซาวด์เสียง เครื่องตรวจสอบระดับเสียง เครื่องวิเคราะห์เสียง...
SKU: ST-105
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดสนามแม่เหล็ก tm-197

เครื่องวัดสนามแม่เหล็ก tm-197 เครื่องวัดสนามแม่เหล็กไฟฟ้า เครื่องวัดสนามแม่เหล็ก วัดสนามแม่เหล็ก วัดความแรงสนามแม่เหล็ก...
SKU: TM-197
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดสายแลน tm901n tm-902

เครื่องทดสอบสายแลน tm901n tm-902 เครื่องทดสอบสายแลน เครื่องทดสอบสายโทรศัพท์ อุปกรณ์ทดสอบสัญญาณสาย เครื่องทดสอบสายสัญญาณ ทดสอบสายเคเบิล เครื่องทดสอบสายแลนมัลติมีเดีย...
SKU: TM901N TM-902
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดอุณหภูมิ 4 ช่อง tm-747d

เครื่องวัดอุณหภูมิ 4 ช่อง tm-747d เครื่องบันทึกอุณหภูมิ เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น เทอร์โมมิเตอร์ เครื่...
SKU: TM-747D
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดอุณหภูมิ tm-83 tm-83d

เครื่องวัดอุณหภูมิ tm-83 tm-83d เครื่องบันทึกอุณหภูมิ เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น เทอร์โมมิเตอร์ เครื่อง...
SKU: TM-83 TM-83D
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดอุณหภูมิ tm-84 tm-84d

เครื่องวัดอุณหภูมิ tm-84 tm-84d เครื่องบันทึกอุณหภูมิ เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น เทอร์โมมิเตอร์ เครื่อง...
SKU: TM-84 TM-84D
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรด tm-301

เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรด tm-301 เครื่องบันทึกอุณหภูมิ เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น เทอร์โมมิเตอร์ เครื่...
SKU: TM-301
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดอุณหภูมิเเละความชื้นขนาดพกพา tm-730

เครื่องวัดอุณหภูมิเเละความชื้นขนาดพกพา tm-730 เครื่องบันทึกอุณหภูมิ เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น เทอร์โมม...
SKU: TM-730
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดอุณหภูมิเเละความชื้นขนาดพกพา tm-731

เครื่องวัดอุณหภูมิเเละความชื้นขนาดพกพา tm-731 เครื่องบันทึกอุณหภูมิ เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น เทอร์โมม...
SKU: TM-731
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบ k yf-160a

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบ k yf-160a เครื่องบันทึกอุณหภูมิ เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น เทอร์โมมิเตอร์ เครื่อง...
SKU: YF-160A
Availability:

out of Stock

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบ K-J tm-80n tm-82n

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบ K-J tm-80n tm-82n เครื่องบันทึกอุณหภูมิ เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น เทอร์โมมิเตอร์...
SKU: TM-80N TM-82N
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น tm-183

เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น tm-183 เครื่องบันทึกอุณหภูมิ เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น เทอร์โมมิเตอร์ เค...
SKU: TM-183
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น tm-183n

เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น tm-183n เครื่องบันทึกอุณหภูมิ เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น เทอร์โมมิเตอร์ เ...
SKU: TM-183N
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นจอ led tm-185a

เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นจอ led tm-185a เครื่องบันทึกอุณหภูมิ เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น เทอร์โมมิเ...
SKU: TM-185A
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นที่แม่นยำพร้อมฟังก์ชันบันทึกข้อมูล tm-184

เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นที่แม่นยำพร้อมฟังก์ชันบันทึกข้อมูล tm-184 เครื่องบันทึกอุณหภูมิ เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด เครื่องวัดอุณหภูมิ เค...
SKU: TM-184
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นพร้อมฟังก์ชั่นการบันทึกข้อมูล tm-182

เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นพร้อมฟังก์ชั่นการบันทึกข้อมูล tm-182 เครื่องบันทึกอุณหภูมิ เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่อง...
SKU: TM-182
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดเเสง tm-204

เครื่องวัดเเสง tm-204 เครื่องวัดแสง เครื่องตรวจจับแสง เครื่องวัดปริมาณแสงสว่าง เครื่องทดสอบแสง เครื่องวัดแสงดิจิตอล เครื่องวัดค่าความเข้มแสง เครื่องวัดความเข้มแสง...
SKU: TM-204
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดเเสง yf-170

เครื่องวัดเเสง yf-170 เครื่องวัดแสง เครื่องตรวจจับแสง เครื่องวัดปริมาณแสงสว่าง เครื่องทดสอบแสง เครื่องวัดแสงดิจิตอล เครื่องวัดค่าความเข้มแสง เครื่องวัดความเข้มแสง...
SKU: YF-170
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดแบตเตอรี่ tm-6001

เครื่องวัดแบตเตอรี่ tm-6001 เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า เครื่องวัดแบตเตอรี่ เครื่องทดสอบความต้านทานของแบตเตอรี่ เครื่องตรวจสอบแบตเตอรี่ เครื่องวัดแบตเตอรี่รถยนต์ เครื่องวัดอุณหภูมิแบตเต...
SKU: TM-6001
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดแบตเตอรี่ tm-6002

เครื่องวัดแบตเตอรี่ tm-6002 เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า เครื่องวัดแบตเตอรี่ เครื่องทดสอบความต้านทานของแบตเตอรี่ เครื่องตรวจสอบแบตเตอรี่ เครื่องวัดแบตเตอรี่รถยนต์ เครื่องวัดอุณหภูมิแบตเต...
SKU: TM-6002
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดแรงเคลื่อนไฟฟ้า EMF tm-191 tm191a

เครื่องวัดแรงเคลื่อนไฟฟ้า EMF tm-191 tm191a เครื่องวัดสนามแม่เหล็กไฟฟ้า เครื่องวัดสนามแม่เหล็ก วัดสนามแม่เหล็ก วัดความแรงสนามแม่เหล็ก...
SKU: TM-191 TM191A
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดแรงเคลื่อนไฟฟ้า EMF แบบ 3 แกน tm-192 tm-192d

เครื่องวัดแรงเคลื่อนไฟฟ้า EMF แบบ 3 แกน tm-192 tm-192d เครื่องวัดสนามแม่เหล็กไฟฟ้า เครื่องวัดสนามแม่เหล็ก วัดสนามแม่เหล็ก วัดความแรงสนามแม่เหล็ก...
SKU: TM-192TM-192D
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิความชื้น tm-185lr

เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิความชื้น tm-185lr เครื่องบันทึกอุณหภูมิ เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น เทอร์โมมิ...
SKU: TM-185LR
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิความชื้น tm-305lr

เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิความชื้น tm-305lr เครื่องบันทึกอุณหภูมิ เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น เทอร์โมมิ...
SKU: TM-305LR
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดแสง led lux-fc tm-201l

เครื่องวัดแสง led lux-fc tm-201l เครื่องวัดแสง เครื่องตรวจจับแสง เครื่องวัดปริมาณแสงสว่าง เครื่องทดสอบแสง เครื่องวัดแสงดิจิตอล เครื่องวัดค่าความเข้มแสง เครื่องวัดความเข้มแสง...
SKU: TM-201L
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดแสง led lux-fc tm-209

เครื่องวัดแสง led lux-fc tm-209 เครื่องวัดแสง เครื่องตรวจจับแสง เครื่องวัดปริมาณแสงสว่าง เครื่องทดสอบแสง เครื่องวัดแสงดิจิตอล เครื่องวัดค่าความเข้มแสง เครื่องวัดความเข้มแสง...
SKU: TM-209
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดแสง led แบบหลายดวง lux-fc tm-209m

เครื่องวัดแสง led แบบหลายดวง lux-fc tm-209m เครื่องวัดแสง เครื่องตรวจจับแสง เครื่องวัดปริมาณแสงสว่าง เครื่องทดสอบแสง เครื่องวัดแสงดิจิตอล เครื่องวัดพลังงานแสงอาทิตย์ เครื่องวัดแสงอาทิตย์...
SKU: TM-209M
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดแสง lux-fc tm-201

เครื่องวัดแสง lux-fc tm-201 เครื่องวัดแสง เครื่องตรวจจับแสง เครื่องวัดปริมาณแสงสว่าง เครื่องทดสอบแสง เครื่องวัดแสงดิจิตอล เครื่องวัดค่าความเข้มแสง เครื่องวัดความเข้มแสง...
SKU: TM-201
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดแสง tm-202

เครื่องวัดแสง tm-202 เครื่องวัดแสง เครื่องตรวจจับแสง เครื่องวัดปริมาณแสงสว่าง เครื่องทดสอบแสง เครื่องวัดแสงดิจิตอล เครื่องวัดค่าความเข้มแสง เครื่องวัดความเข้มแสง...
SKU: TM-202
Availability:

1 in Stock

Showing 1–90 of 126 results

ติดต่อสอบถาม คลิก
อีเมล์
โทรศัพท์
แชทผ่าน LINE
แชทผ่าน Facebook
ดูแผนที่

please wait.....