แบรนด์ : Radwag

เครื่องชั่ง 4 ตำแหน่ง Digatal scale radwag as 60-220-r2

เครื่องชั่ง4ตำแหน่ง radwag รุ่น as 60-220-r2 เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลแบบตั้งพื้น เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล เครื่องชั่งจำนวน เครื่องชั่งดิจิตอล เครื่องชั่ง เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลแบบพกพา เครื่องชั่ง...
SKU: AS-60-220-R2
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง 4 ตำแหน่ง Digital scale radwag as 220 r2

เครื่องชั่ง4ตำแหน่ง radwag รุ่น as 220 r2 เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลแบบตั้งพื้น เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล เครื่องชั่งจำนวน เครื่องชั่งดิจิตอล เครื่องชั่ง เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลแบบพกพา เครื่องชั่งดิจ...
SKU: AS-220-R2
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง 4 ตำแหน่ง Digital scale radwag as 220 x2

เครื่องชั่ง4ตำแหน่ง radwag รุ่น as 220 x2 เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลแบบตั้งพื้น เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล เครื่องชั่งจำนวน เครื่องชั่งดิจิตอล เครื่องชั่ง เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลแบบพกพา เครื่องชั่งดิจ...
SKU: AS-220-X2
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง 4 ตำแหน่ง Digital scale radwag as-160-r2

เครื่องชั่ง4ตำแหน่ง radwag รุ่น as-160-r2 เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลแบบตั้งพื้น เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล เครื่องชั่งจำนวน เครื่องชั่งดิจิตอล เครื่องชั่ง เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลแบบพกพา เครื่องชั่งดิจ...
SKU: AS-160-R2
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง 4 ตำแหน่ง Digital scale radwag as-220-3y

เครื่องชั่ง4ตำแหน่ง radwag รุ่น as-220-3y เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลแบบตั้งพื้น เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล เครื่องชั่งจำนวน เครื่องชั่งดิจิตอล เครื่องชั่ง เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลแบบพกพา เครื่องชั่งดิจ...
SKU: AS-220-3Y
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง 4 ตำแหน่ง Digital scale radwag as-310-3y

เครื่องชั่ง4ตำแหน่ง radwag รุ่น as-310-3y เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลแบบตั้งพื้น เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล เครื่องชั่งจำนวน เครื่องชั่งดิจิตอล เครื่องชั่ง เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลแบบพกพา เครื่องชั่งดิจ...
SKU: AS-310-3Y
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง 4 ตำแหน่ง Digital scale radwag as-310-r2

เครื่องชั่ง4ตำแหน่ง radwag รุ่น as-310-r2 เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลแบบตั้งพื้น เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล เครื่องชั่งจำนวน เครื่องชั่งดิจิตอล เครื่องชั่ง เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลแบบพกพา เครื่องชั่งดิจ...
SKU: AS-310-R2
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง 4 ตำแหน่ง Digital scale radwag as-310-x2

เครื่องชั่ง4ตำแหน่ง radwag รุ่น as-310-x2 เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลแบบตั้งพื้น เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล เครื่องชั่งจำนวน เครื่องชั่งดิจิตอล เครื่องชั่ง เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลแบบพกพา เครื่องชั่งดิจ...
SKU: AS-310-X2
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง 4 ตำแหน่ง Digital scale radwag as-510-3y

เครื่องชั่ง4ตำแหน่ง radwag รุ่น as-510-3y เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลแบบตั้งพื้น เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล เครื่องชั่งจำนวน เครื่องชั่งดิจิตอล เครื่องชั่ง เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลแบบพกพา เครื่องชั่งดิจ...
SKU: AS-510-3Y
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง 4 ตำแหน่ง Digital scale radwag as-60-220 x2

เครื่องชั่ง4ตำแหน่ง radwag รุ่น as-60-220 x2 เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลแบบตั้งพื้น เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล เครื่องชั่งจำนวน เครื่องชั่งดิจิตอล เครื่องชั่ง เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลแบบพกพา เครื่องชั่ง...
SKU: AS-60-220-X2
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง 4 ตำแหน่ง Digital scale radwag as-82-220-r2

เครื่องชั่ง4ตำแหน่ง radwag รุ่น as-82-220-r2 เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลแบบตั้งพื้น เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล เครื่องชั่งจำนวน เครื่องชั่งดิจิตอล เครื่องชั่ง เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลแบบพกพา เครื่องชั่ง...
SKU: AS-82-220-R2
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง 4 ตำแหน่ง Digital scale radwag as-82-220-x2

เครื่องชั่ง4ตำแหน่ง radwag รุ่น as-82-220-x2 เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลแบบตั้งพื้น เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล เครื่องชั่งจำนวน เครื่องชั่งดิจิตอล เครื่องชั่ง เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลแบบพกพา เครื่องชั่ง...
SKU: AS-82-220-X2
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง 5 ตำแหน่ง Digital scale radwag as-62-r2

เครื่องชั่ง5ตำแหน่ง radwag รุ่น as-62-r2 เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลแบบตั้งพื้น เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล เครื่องชั่งจำนวน เครื่องชั่งดิจิตอล เครื่องชั่ง เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลแบบพกพา เครื่องชั่งดิจิ...
SKU: AS-62-R2
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง Beam scale radwag c315-4p2-1500-c

เครื่องชั่งชนิดลำแสง radwag รุ่น c315-4p2-1500-c เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลแบบตั้งพื้น เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล เครื่องชั่งจำนวน เครื่องชั่งดิจิตอล เครื่องชั่ง เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลแบบพกพา เครื่อง...
SKU: C315-4P2-1500
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง Beam scale radwag c315-4p2-2000-c1

เครื่องชั่งชนิดลำแสง radwag รุ่น c315-4p2-2000-c1 เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลแบบตั้งพื้น เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล เครื่องชั่งจำนวน เครื่องชั่งดิจิตอล เครื่องชั่ง เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลแบบพกพา เครื่อ...
SKU: C315-4P2-2000
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง Beam scale radwag c315-4p2-2000-c2

เครื่องชั่งชนิดลำแสง radwag รุ่น c315-4p2-2000-c2 เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลแบบตั้งพื้น เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล เครื่องชั่งจำนวน เครื่องชั่งดิจิตอล เครื่องชั่ง เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลแบบพกพา เครื่อ...
SKU: C315-4P2-2000
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง Beam scale radwag c315-4p2-3000-c

เครื่องชั่งชนิดลำแสง radwag รุ่น c315-4p2-3000-c เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลแบบตั้งพื้น เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล เครื่องชั่งจำนวน เครื่องชั่งดิจิตอล เครื่องชั่ง เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลแบบพกพา เครื่อง...
SKU: C315-4P2-3000
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง Beam scale radwag c315-4p2-4000-c1

เครื่องชั่ง radwag รุ่น c315-4p2-4000-c1 เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลแบบตั้งพื้น เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล เครื่องชั่งจำนวน เครื่องชั่งดิจิตอล เครื่องชั่ง เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลแบบพกพา เครื่องชั่งดิจิ...
SKU: C315-4P2-4000
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง Beam scale radwag c315-4p2-4000-c2

เครื่องชั่ง radwag รุ่น c315-4p2-4000-c2 เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลแบบตั้งพื้น เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล เครื่องชั่งจำนวน เครื่องชั่งดิจิตอล เครื่องชั่ง เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลแบบพกพา เครื่องชั่งดิจิ...
SKU: C315-4P2-4000
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง Beam scale radwag c315-4p2-600-c

เครื่องชั่ง radwag รุ่น c315-4p2-600-c เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลแบบตั้งพื้น เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล เครื่องชั่งจำนวน เครื่องชั่งดิจิตอล เครื่องชั่ง เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลแบบพกพา เครื่องชั่งดิจิตอ...
SKU: C315-4P2-600C
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง Beam scale radwag c315-4p2-6000-c1

เครื่องชั่ง radwag รุ่น c315-4p2-6000-c1 เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลแบบตั้งพื้น เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล เครื่องชั่งจำนวน เครื่องชั่งดิจิตอล เครื่องชั่ง เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลแบบพกพา เครื่องชั่งดิจิ...
SKU: C315-4P2-6000
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง Beam scale radwag c315-4p2-6000-c2

เครื่องชั่ง radwag รุ่น c315-4p2-6000-c2 เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลแบบตั้งพื้น เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล เครื่องชั่งจำนวน เครื่องชั่งดิจิตอล เครื่องชั่ง เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลแบบพกพา เครื่องชั่งดิจิ...
SKU: C315-4P2-6000
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง RADWAG HY10.1100.HRP.H.M3 High Resolution Scale

An extensive database enables archiving work results and periodic reports data exchange between indicators and information import and export. Images database allows to assign a graphic to each weighin...
SKU: RADWAG HY10.1
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง RADWAG HY10.120.HRP High Resolution Scale

Advanced HY10.HRP.H multifunctional scale enables fast and precise mass measurements in challenging industrial conditions. The scale enables carrying out measurements with very high resolutions availa...
SKU: RADWAG HY10.1
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง RADWAG HY10.120.HRP.M3 High Resolution Scale

Robust platform made of stainless steel and high ingress protection allow to operate the scale in moist environment and at direct contact with water (e.g. meat and fish industry etc.). The protection...
SKU: RADWAG HY10.1
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง RADWAG HY10.16.HRP.H.M3 High Resolution Scale

Advanced HY10.HRP.H multifunctional scale enables fast and precise mass measurements in challenging industrial conditions. The scale enables carrying out measurements with very high resolutions availa...
SKU: RADWAG HY10.1
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง RADWAG HY10.32.HRP.H.M2.2 High Resolution Scale

An extensive database enables archiving work results and periodic reports data exchange between indicators and information import and export. Images database allows to assign a graphic to each weighin...
SKU: RADWAG HY10.3
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง RADWAG HY10.32.HRP.H.M3 High Resolution Scale

Robust platform made of stainless steel and high ingress protection allow to operate the scale in moist environment and at direct contact with water (e.g. meat and fish industry etc.). The protection...
SKU: RADWAG HY10.3
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง RADWAG HY10.32.HRP.M3 High Resolution Scale

Robust platform made of stainless steel and high ingress protection allow to operate the scale in moist environment and at direct contact with water (e.g. meat and fish industry etc.). The protection...
SKU: RADWAG HY10.3
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง RADWAG HY10.600.HRP High Resolution Scale

Robust platform made of stainless steel and high ingress protection allow to operate the scale in moist environment and at direct contact with water (e.g. meat and fish industry etc.). The protection...
SKU: RADWAG HY10.6
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง RADWAG HY10.600.HRP.H High Resolution Scale

Robust platform made of stainless steel and high ingress protection allow to operate the scale in moist environment and at direct contact with water (e.g. meat and fish industry etc.). The protection...
SKU: RADWAG HY10.6
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง RADWAG HY10.600.HRP.H.M2.1 High Resolution Scale

Robust platform made of stainless steel and high ingress protection allow to operate the scale in moist environment and at direct contact with water (e.g. meat and fish industry etc.). The protection...
SKU: RADWAG HY10.6
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง RADWAG HY10.600.HRP.M2.1 High Resolution Scale

HY10.HRP.H scale is perfect for applications requiring high accuracy precision and repeatability of measurement in challenging industrial conditions.
SKU: RADWAG HY10.6
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง RADWAG HY10.62.HRP.H.M3 High Resolution Scale

Robust platform made of stainless steel and high ingress protection allow to operate the scale in moist environment and at direct contact with water (e.g. meat and fish industry etc.). The protection...
SKU: RADWAG HY10.6
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง RADWAG HY10.62.HRP.M3 High Resolution Scale

Robust platform made of stainless steel and high ingress protection allow to operate the scale in moist environment and at direct contact with water (e.g. meat and fish industry etc.). The protection...
SKU: RADWAG HY10.6
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง RADWAG MA 110.R Moisture Analyzer

Information system of R series moisture analyzers is based on 6 databases allowing many operators to operate product database comprising many samples. Collected measurements may be subjected to subseq...
SKU: RADWAG MA 110
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง RADWAG MA 110.X2.A Moisture Analyzer

MA X2 moisture analyzers are hi-tech measuring instruments intended for quick determination of relative moisture content dry mass content and other parameters in samples of different substances.
SKU: RADWAG MA 110
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง RADWAG MA 110.X2.A.NS Moisture Analyzer

MA.X2.A maximum capacity ranges from 50g/0.1mg to 210g/0.1mg. Moisture content is measured with the 0.01% accuracy (0.001 % for samples bigger than 1.5g). The maximum drying temperature is 160˚C (ther...
SKU: RADWAG MA 110
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง RADWAG MA 110.X2.IC.A Moisture Analyzer

MA X2 moisture analyzers are hi-tech measuring instruments intended for quick determination of relative moisture content dry mass content and other parameters in samples of different substances.
SKU: RADWAG MA 110
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง RADWAG MA 110.X2.IC.A.NS Moisture Analyzer

MA X2 moisture analyzers are hi-tech measuring instruments intended for quick determination of relative moisture content dry mass content and other parameters in samples of different substances.
SKU: RADWAG MA 11
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง RADWAG MA 210.X2.A.WH Moisture Analyzer

MA X2 moisture analyzers are hi-tech measuring instruments intended for quick determination of relative moisture content dry mass content and other parameters in samples of different substances.
SKU: RADWAG MA 210
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง RADWAG MA 210.X2.IC.A Moisture Analyzer

MA.X2 maximum capacity ranges from 50g/0.1mg to 210g/0.1mg. Moisture content is measured with the 0.01% accuracy (0.001 % for samples bigger than 1.5g). The maximum drying temperature is 160˚C (there...
SKU: RADWAG MA 210
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง RADWAG MA 210.X2.IC.A.NS Moisture Analyzer

MA.X2 maximum capacity ranges from 50g/0.1mg to 210g/0.1mg. Moisture content is measured with the 0.01% accuracy (0.001 % for samples bigger than 1.5g). The maximum drying temperature is 160˚C (there...
SKU: RADWAG MA 210
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง RADWAG MA 210.X2.IC.A.WH Moisture Analyzer

MA X2 moisture analyzers are hi-tech measuring instruments intended for quick determination of relative moisture content dry mass content and other parameters in samples of different substances.
SKU: RADWAG MA 210
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง RADWAG MA 50.R Moisture Analyzer

balance and service ones. The MA.R series is enriched with various interfaces: RS232 USB type A USB type B and Wireless Connection as an option. The moisture analyzer is housed in a plastic casing.
SKU: RADWAG MA 50.
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง RADWAG MYA 2.4Y Microbalance

CAUTION: In order to carry out the weighing process by means of microbalance and ultra-microbalances correctly it is necessary to prepare the workstation and to operate the device as required.
SKU: RADWAG MYA 2.
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง RADWAG MYA 5.4Y.F1 Microbalance

CAUTION: In order to carry out the weighing process by means of microbalances and ultra-microbalances correctly it is necessary to prepare the workstation and to operate the device as required.
SKU: RADWAG MYA 5.
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง RADWAG MYA 6.4Y Microbalance

CAUTION: In order to carry out the weighing process by means of microbalance and ultra-microbalances correctly it is necessary to prepare the workstation and to operate the device as required.
SKU: RADWAG MYA 6.
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง RADWAG PM 10.C32 Precision Balance

Balance offers possibility of weighing loads outside the weighing platform (so called under-pan weighing). This is an alternative for weighing loads with non-standard dimensions and shapes or those ge...
SKU: RADWAG PM 10.
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง RADWAG PM 15.4Y Precision Balance

Balance offers possibility of weighing loads outside the weighing platform (so called under-pan weighing). This is an alternative for weighing loads with non-standard dimensions and shapes or those ge...
SKU: RADWAG PM 15
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง RADWAG PS 1200.R2 Precision Balance

PS.R2 series balances represent a new standard of precision balances. They feature a new readable LCD display which allows a clearer presentation of theweighing result. Besides the display has a new t...
SKU: RADWAG PS 120
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง RADWAG PS 1200.X2 Precision Balance

เครื่องชั่ง RADWAG PS 1200.X2 Precision Balance The PS.X2 series represents a new advanced level for precision balances.
SKU: RADWAG PS 120
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง RADWAG PS 210.R2 Precision Balance

PS.R2 series balances represent a new standard of precision balances. They feature a new readable LCD display which allows a clearer presentation of theweighing result. Besides the display has a new t...
SKU: RADWAG PS 210
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง RADWAG PS 360.R2 Precision Balance

PS.R2 series balances represent a new standard of precision balances. They feature a new readable LCD display which allows a clearer presentation of theweighing result. Besides the display has a new t...
SKU: RADWAG PS 360
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง RADWAG PS 4500.R2.M Precision Balance

balances of high resolution based on RADWAG MonoBLOCK® technology. The innovative construction of PS R2.M balance features a new single-point weighing pan fastening which ensures its excellent geomet...
SKU: RADWAG PS 450
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง RADWAG PUE 7.1.1100.HRP.M3 High Resolution Scale

Automatic adjustment performed by means of an internal weight guarantees the highest quality of operation and repeatability of measurement. In comparison to manual adjustment process the automatic one...
SKU: RADWAG PUE 7.
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง RADWAG PUE 7.1.120.HRP.M3 High Resolution Scale

Automatic adjustment performed by means of an internal weight guarantees the highest quality of operation and repeatability of measurement. In comparison to manual adjustment process the automatic one...
SKU: RADWAG PUE 7.
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง RADWAG PUE 7.1.150.HRP High Resolution Scale

Automatic adjustment performed by means of an internal weight guarantees the highest quality of operation and repeatability of measurement. In comparison to manual adjustment process the automatic one...
SKU: RADWAG PUE 7.
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง RADWAG PUE 7.1.150.HRP.M3 High Resolution Scale

Automatic adjustment performed by means of an internal weight guarantees the highest quality of operation and repeatability of measurement. In comparison to manual adjustment process the automatic one...
SKU: RADWAG PUE 7.
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง RADWAG PUE 7.1.16.HRP High Resolution Scale

Automatic adjustment performed by means of an internal weight guarantees the highest quality of operation and repeatability of measurement. In comparison to manual adjustment process the automatic one...
SKU: RADWAG PUE 7.
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง RADWAG WLC 12-F1-R Precision Balance

WLC series balance is available in dual range (non-verified) version on surcharge.
SKU: RADWAG WLC 12
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง RADWAG WLC 60-C2-R Precision Balance

Precision balances enable fast and accurate determination of mass in laboratory and industry. The devices are equipped with RS232 connector and an internal battery which allows their operation in plac...
SKU: RADWAG WLC 60
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง Radwag wpt 4 3000 c11 platform sacle

เครื่องชั่ง Radwag wpt 4 3000 c11 platform sacle The weighing platform and the indicator are connected through a long cable enabling hanging the indicator on a wall.
SKU: wpt 4 3000 c1
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง Radwag wpt 4 6000 c10 platform scale

The weighing platform and the indicator are connected through a long cable enabling hanging the indicator on a wall. The WPT/4 series is available in pit version for easy placing heavy loads on the we...
SKU: wpt 4 6000 c1
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง Radwag wpt 4 6000 c11 platform scale

The weighing platform and the indicator are connected through a long cable enabling hanging the indicator on a wall. The WPT/4 series is available in pit version for easy placing heavy loads on the we...
SKU: wpt 46000 c11
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง RADWAG WPT-4I 2000 H1 Livestock Scale

Barrier height is dependent on the weighing platform dimensions.
SKU: RADWAG WPT/4I
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง RADWAG XA 210.4Y.A Analytical Balance

Analytical balances designed by the most experienced Radwag experts are a guarantee of perfect weighing parameters and intuitive operation they allow data exchange and offer numerous functions improvi...
SKU: RADWAG XA 21
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง RADWAG XA 210.4Y.A PLUS Analytical Balance

Innovative solutions applied in SYNERGY LAB analytical balances guarantee extraordinary precision of top-class measuring equipment.
SKU: RADWAG XA 210
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง RADWAG XA 310.4Y.A Analytical Balance

Analytical balances designed by the most experienced Radwag experts are a guarantee of perfect weighing parameters and intuitive operation they allow data exchange and offer numerous functions improvi...
SKU: RADWAG XA 310
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง Weigh scale radwag wpt-4 300 h7-z

เครื่องชั่ง Weigh scale radwag wpt-4 300 h7-z
SKU: wpt-4 300 h7-
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง Weight scale balance radwag ps 1500 3y pgc

PS 3Y balance has an implemented module for control of packaged goods which is supported by a database with list of operators and products. An effect of a control is a final report printed on a dedica...
SKU: ps 1500 3y pg
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง Weight scale balance radwag ps 2500.3y.pgc

PS 3Y balance has an implemented module for control of packaged goods which is supported by a database with list of operators and products. An effect of a control is a final report printed on a dedica...
SKU: ps 2500.3y.pg
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง Weight scale balance radwag ps 750.3y.pgc

PS 3Y balance is equipped with 5 7'' touch screen display which indicates current stage of running control and its result. Each performed control is finished with a report which can be printed on a de...
SKU: ps 750.3y.pgc
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง Weight scale microbalance radwag mya 0 8-3.4y

CAUTION: In order to carry out the weighing process by means of microbalance and ultra-microbalances correctly it is necessary to prepare the workstation and to operate the device as required.
SKU: mya 0 8-3.4y
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง Weight scale microbalance radwag mya 11-52.4y

CAUTION: In order to carry out the weighing process by means of microbalance and ultra-microbalances correctly it is necessary to prepare the workstation and to operate the device as required.
SKU: mya 11-52.4y
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง Weight scale microbalance radwag mya 11.4y

CAUTION: In order to carry out the weighing process by means of microbalance and ultra-microbalances correctly it is necessary to prepare the workstation and to operate the device as required.
SKU: mya 11.4y
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง Weight scale microbalance radwag mya 21-52.4y

CAUTION: In order to carry out the weighing process by means of microbalance and ultra-microbalances correctly it is necessary to prepare the workstation and to operate the device as required.
SKU: mya 21-52.4y
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง Weight scale microbalance radwag mya 21.4y

CAUTION: In order to carry out the weighing process by means of microbalance and ultra-microbalances correctly it is necessary to prepare the workstation and to operate the device as required.
SKU: mya 21.4y
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง Weight scale microbalance radwag mya 31.4y

CAUTION: In order to carry out the weighing process by means of microbalance and ultra-microbalances correctly it is necessary to prepare the workstation and to operate the device as required.
SKU: mya 31.4y
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง Weight scale microbalance radwag mya 5.4y

CAUTION: In order to carry out the weighing process by means of microbalance and ultra-microbalances correctly it is necessary to prepare the workstation and to operate the device as required.
SKU: mya 5.4y
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง Weight scale microbalance radwag mya 5.4y.f

CAUTION: In order to carry out the weighing process by means of microbalance and ultra-microbalances correctly it is necessary to prepare the workstation and to operate the device as required.
SKU: mya 5.4y.f
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง Weight scale precision balance radwag pm 15.c32

Balance offers possibility of weighing loads outside the weighing platform (so called under-pan weighing). This is an alternative for weighing loads with non-standard dimensions and shapes or those ge...
SKU: pm 15.c32
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง Weight scale precision balance radwag pm 35.4y

Balance offers possibility of weighing loads outside the weighing platform (so called under-pan weighing). This is an alternative for weighing loads with non-standard dimensions and shapes or those ge...
SKU: pm 35.4y
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง Weight scale precision balance radwag pm 35.c32

Balance offers possibility of weighing loads outside the weighing platform (so called under-pan weighing). This is an alternative for weighing loads with non-standard dimensions and shapes or those ge...
SKU: pm 35.c32
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง Weight scale precision balance radwag pm 50.4y

Balance offers possibility of weighing loads outside the weighing platform (so called under-pan weighing). This is an alternative for weighing loads with non-standard dimensions and shapes or those ge...
SKU: pm 50.4y
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง Weight scale precision balance radwag pm 60.05.4y

Balance offers possibility of weighing loads outside the weighing platform (so called under-pan weighing). This is an alternative for weighing loads with non-standard dimensions and shapes or those ge...
SKU: pm 60.05.4y
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง Weight scale precision balance radwag pm 60.05.c32

Balance offers possibility of weighing loads outside the weighing platform (so called under-pan weighing). This is an alternative for weighing loads with non-standard dimensions and shapes or those ge...
SKU: pm 60.05.c32
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง Weight scale precision balance radwag pm 60.1.4y

Balance offers possibility of weighing loads outside the weighing platform (so called under-pan weighing). This is an alternative for weighing loads with non-standard dimensions and shapes or those ge...
SKU: pm 60.1.4y
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง Weight scale precision balance radwag pm 60.1.c32

Balance offers possibility of weighing loads outside the weighing platform (so called under-pan weighing). This is an alternative for weighing loads with non-standard dimensions and shapes or those ge...
SKU: pm 60.1.c32
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง Weight scale precision balance radwag ps 0.6.r2

PS.R2 series balances represent a new standard of precision balances. They feature a new readable LCD display which allows a clearer presentation of theweighing result. Besides the display has a new t...
SKU: ps 0.6.r2
Availability:

1 in Stock

Showing 1–90 of 541 results

ติดต่อสอบถาม คลิก
อีเมล์
โทรศัพท์
แชทผ่าน LINE
แชทผ่าน Facebook
ดูแผนที่

please wait.....