แบรนด์ : Miulab

กล่องน้ำแข็ง miulab รุ่น dtc-4

กล่องน้ำแข็ง miulab รุ่น dtc-4 เครื่องนับอนุภาค เครื่องนับจุลทรีย์ เครื่องวิเคราะห์สารละลาย เครื่องเขย่า เครื่องปั่นเหวี่ยง เครื่องปั่นเลือด เครื่องกวนสาร หม้อต้มควบคุมอุณหภูมิ อ่างควบคุมความร้อน อ่าง...
SKU: DTC-4
Availability:

1 in Stock

ตู้อบเอนกประสงค์ miulab รุ่น et-60

ตู้อบเอนกประสงค์ miulab รุ่น et-60 เครื่องนับอนุภาค เครื่องนับจุลทรีย์ เครื่องวิเคราะห์สารละลาย เครื่องเขย่า เครื่องปั่นเหวี่ยง เครื่องปั่นเลือด เครื่องกวนสาร หม้อต้มควบคุมอุณหภูมิ อ่างควบคุมความร้อน...
SKU: ET-60
Availability:

1 in Stock

ตู้อบแห้ง miulab รุ่น dkt-100

ตู้อบแห้ง miulab รุ่น dkt-100 เครื่องนับอนุภาค เครื่องนับจุลทรีย์ เครื่องวิเคราะห์สารละลาย เครื่องเขย่า เครื่องปั่นเหวี่ยง เครื่องปั่นเลือด เครื่องกวนสาร หม้อต้มควบคุมอุณหภูมิ อ่างควบคุมความร้อน อ่างค...
SKU: DKT-100
Availability:

1 in Stock

ตู้อบแห้ง miulab รุ่น dkt200-1

ตู้อบแห้ง miulab รุ่น dkt200-1 เครื่องนับอนุภาค เครื่องนับจุลทรีย์ เครื่องวิเคราะห์สารละลาย เครื่องเขย่า เครื่องปั่นเหวี่ยง เครื่องปั่นเลือด เครื่องกวนสาร หม้อต้มควบคุมอุณหภูมิ อ่างควบคุมความร้อน อ่าง...
SKU: DKT200-1
Availability:

1 in Stock

ตู้อบแห้งแบบควบคุมอุณหภูมิแบบคู่ miulab รุ่น btc-100d

ตู้อบแห้งแบบควบคุมอุณหภูมิแบบคู่ miulab รุ่น btc-100d เครื่องนับอนุภาค เครื่องนับจุลทรีย์ เครื่องวิเคราะห์สารละลาย เครื่องเขย่า เครื่องปั่นเหวี่ยง เครื่องปั่นเลือด เครื่องกวนสาร หม้อต้มควบคุมอุณหภูมิ...
SKU: BTC-100D
Availability:

1 in Stock

ทรานซิลลูมิเนเตอร์ miulab รุ่น uv-6

ทรานซิลลูมิเนเตอร์ miulab รุ่น uv-6 เครื่องนับอนุภาค เครื่องนับจุลทรีย์ เครื่องวิเคราะห์สารละลาย เครื่องเขย่า เครื่องปั่นเหวี่ยง เครื่องปั่นเลือด เครื่องกวนสาร หม้อต้มควบคุมอุณหภูมิ อ่างควบคุมความร้อน...
SKU: UV-6
Availability:

1 in Stock

อ่างควบคุมอุณหภูมิ miulab รุ่น wt100-1

อ่างควบคุมอุณหภูมิ miulab รุ่น wt100-1 เครื่องนับอนุภาค เครื่องนับจุลทรีย์ เครื่องวิเคราะห์สารละลาย เครื่องเขย่า เครื่องปั่นเหวี่ยง เครื่องปั่นเลือด เครื่องกวนสาร หม้อต้มควบคุมอุณหภูมิ อ่างควบคุมความร...
SKU: WT100-1
Availability:

1 in Stock

อ่างควบคุมอุณหภูมิ miulab รุ่น wt100-1b

อ่างควบคุมอุณหภูมิ miulab รุ่น wt100-1b เครื่องนับอนุภาค เครื่องนับจุลทรีย์ เครื่องวิเคราะห์สารละลาย เครื่องเขย่า เครื่องปั่นเหวี่ยง เครื่องปั่นเลือด เครื่องกวนสาร หม้อต้มควบคุมอุณหภูมิ อ่างควบคุมความ...
SKU: WT100-1B
Availability:

1 in Stock

อ่างควบคุมอุณหภูมิ miulab รุ่น wt100-2

อ่างควบคุมอุณหภูมิ miulab รุ่น wt100-2 เครื่องนับอนุภาค เครื่องนับจุลทรีย์ เครื่องวิเคราะห์สารละลาย เครื่องเขย่า เครื่องปั่นเหวี่ยง เครื่องปั่นเลือด เครื่องกวนสาร หม้อต้มควบคุมอุณหภูมิ อ่างควบคุมความร...
SKU: WT100-2
Availability:

1 in Stock

อ่างควบคุมอุณหภูมิ miulab รุ่น wt100-3

อ่างควบคุมอุณหภูมิ miulab รุ่น wt100-3 เครื่องนับอนุภาค เครื่องนับจุลทรีย์ เครื่องวิเคราะห์สารละลาย เครื่องเขย่า เครื่องปั่นเหวี่ยง เครื่องปั่นเลือด เครื่องกวนสาร หม้อต้มควบคุมอุณหภูมิ อ่างควบคุมความร...
SKU: WT100-3
Availability:

1 in Stock

อ่างควบคุมอุณหภูมิแบบเขย่า miulab รุ่น swt-100

อ่างควบคุมอุณหภูมิแบบเขย่า miulab รุ่น swt-100 เครื่องนับอนุภาค เครื่องนับจุลทรีย์ เครื่องวิเคราะห์สารละลาย เครื่องเขย่า เครื่องปั่นเหวี่ยง เครื่องปั่นเลือด เครื่องกวนสาร หม้อต้มควบคุมอุณหภูมิ อ่างควบ...
SKU: SWT-100
Availability:

1 in Stock

เครื่องกวนสารดิจิตอล miulab รุ่น sp200-1

เครื่องกวนสารดิจิตอล miulab รุ่น sp200-1 เครื่องนับอนุภาค เครื่องนับจุลทรีย์ เครื่องวิเคราะห์สารละลาย เครื่องเขย่า เครื่องปั่นเหวี่ยง เครื่องปั่นเลือด เครื่องกวนสาร หม้อต้มควบคุมอุณหภูมิ อ่างควบคุมควา...
SKU: SP200-1
Availability:

1 in Stock

เครื่องกวนสารละลาย miulab รุ่น sp-100

เครื่องกวนสารละลาย miulab รุ่น sp-100 เครื่องนับอนุภาค เครื่องนับจุลทรีย์ เครื่องวิเคราะห์สารละลาย เครื่องเขย่า เครื่องปั่นเหวี่ยง เครื่องปั่นเลือด เครื่องกวนสาร หม้อต้มควบคุมอุณหภูมิ อ่างควบคุมความร้...
SKU: SP-100
Availability:

1 in Stock

เครื่องกวนสารละลาย miulab รุ่น sp-200

เครื่องกวนสารละลาย miulab รุ่น sp-200 เครื่องนับอนุภาค เครื่องนับจุลทรีย์ เครื่องวิเคราะห์สารละลาย เครื่องเขย่า เครื่องปั่นเหวี่ยง เครื่องปั่นเลือด เครื่องกวนสาร หม้อต้มควบคุมอุณหภูมิ อ่างควบคุมความร้...
SKU: SP-200
Availability:

1 in Stock

เครื่องกวนสารละลาย miulab รุ่น sp-200t

เครื่องกวนสารละลาย miulab รุ่น sp-200t เครื่องนับอนุภาค เครื่องนับจุลทรีย์ เครื่องวิเคราะห์สารละลาย เครื่องเขย่า เครื่องปั่นเหวี่ยง เครื่องปั่นเลือด เครื่องกวนสาร หม้อต้มควบคุมอุณหภูมิ อ่างควบคุมความร...
SKU: SP-200T
Availability:

1 in Stock

เครื่องกวนสารละลาย miulab รุ่น sp-300

เครื่องกวนสารละลาย miulab รุ่น sp-300 เครื่องนับอนุภาค เครื่องนับจุลทรีย์ เครื่องวิเคราะห์สารละลาย เครื่องเขย่า เครื่องปั่นเหวี่ยง เครื่องปั่นเลือด เครื่องกวนสาร หม้อต้มควบคุมอุณหภูมิ อ่างควบคุมความร้...
SKU: SP-300
Availability:

1 in Stock

เครื่องกวนสารแบบใบพัด miulab รุ่น ms-40

เครื่องกวนสารแบบใบพัด miulab รุ่น ms-40 เครื่องนับอนุภาค เครื่องนับจุลทรีย์ เครื่องวิเคราะห์สารละลาย เครื่องเขย่า เครื่องปั่นเหวี่ยง เครื่องปั่นเลือด เครื่องกวนสาร หม้อต้มควบคุมอุณหภูมิ อ่างควบคุมความ...
SKU: MS-40
Availability:

1 in Stock

เครื่องกวนสารให้ความร้อนแบบดิจิตอล miulab รุ่น sp-18

เครื่องกวนสารให้ความร้อนแบบดิจิตอล miulab รุ่น sp-18 เครื่องนับอนุภาค เครื่องนับจุลทรีย์ เครื่องวิเคราะห์สารละลาย เครื่องเขย่า เครื่องปั่นเหวี่ยง เครื่องปั่นเลือด เครื่องกวนสาร หม้อต้มควบคุมอุณหภูมิ อ...
SKU: SP-18
Availability:

1 in Stock

เครื่องกวนสารให้ความร้อนแบบดิจิตอล miulab รุ่น sp-25

เครื่องกวนสารให้ความร้อนแบบดิจิตอล miulab รุ่น sp-25 เครื่องนับอนุภาค เครื่องนับจุลทรีย์ เครื่องวิเคราะห์สารละลาย เครื่องเขย่า เครื่องปั่นเหวี่ยง เครื่องปั่นเลือด เครื่องกวนสาร หม้อต้มควบคุมอุณหภูมิ อ...
SKU: SP-25
Availability:

1 in Stock

เครื่องกวนสารให้ความร้อนแบบดิจิตอล miulab รุ่น tp-350+

เครื่องกวนสารให้ความร้อนแบบดิจิตอล miulab รุ่น tp-350+ เครื่องนับอนุภาค เครื่องนับจุลทรีย์ เครื่องวิเคราะห์สารละลาย เครื่องเขย่า เครื่องปั่นเหวี่ยง เครื่องปั่นเลือด เครื่องกวนสาร หม้อต้มควบคุมอุณหภูมิ...
SKU: TP-350
Availability:

1 in Stock

เครื่องกวนสารให้ความร้อนแบบดิจิตอล miulab รุ่น tp-350e

เครื่องกวนสารให้ความร้อนแบบดิจิตอล miulab รุ่น tp-350e เครื่องนับอนุภาค เครื่องนับจุลทรีย์ เครื่องวิเคราะห์สารละลาย เครื่องเขย่า เครื่องปั่นเหวี่ยง เครื่องปั่นเลือด เครื่องกวนสาร หม้อต้มควบคุมอุณหภูมิ...
SKU: TP-350E
Availability:

1 in Stock

เครื่องกวนสารให้ความร้อนแบบดิจิตอล miulab รุ่น tp-350s

เครื่องกวนสารให้ความร้อนแบบดิจิตอล miulab รุ่น tp-350s เครื่องนับอนุภาค เครื่องนับจุลทรีย์ เครื่องวิเคราะห์สารละลาย เครื่องเขย่า เครื่องปั่นเหวี่ยง เครื่องปั่นเลือด เครื่องกวนสาร หม้อต้มควบคุมอุณหภูมิ...
SKU: TP-350S
Availability:

1 in Stock

เครื่องกวนแม่เหล็ก 4 หัว miulab รุ่น tp-4

เครื่องกวนแม่เหล็ก 4 หัว miulab รุ่น tp-4 เครื่องนับอนุภาค เครื่องนับจุลทรีย์ เครื่องวิเคราะห์สารละลาย เครื่องเขย่า เครื่องปั่นเหวี่ยง เครื่องปั่นเลือด เครื่องกวนสาร หม้อต้มควบคุมอุณหภูมิ อ่างควบคุมคว...
SKU: TP-4
Availability:

1 in Stock

เครื่องกวนแม่เหล็กขนาดเล็ก miulab minip-25

เครื่องกวนแม่เหล็กขนาดเล็ก miulab minip-25 เครื่องนับอนุภาค เครื่องนับจุลทรีย์ เครื่องวิเคราะห์สารละลาย เครื่องเขย่า เครื่องปั่นเหวี่ยง เครื่องปั่นเลือด เครื่องกวนสาร หม้อต้มควบคุมอุณหภูมิ อ่างควบคุมค...
SKU: MINIP-25
Availability:

1 in Stock

เครื่องกำเนิดแสงยูวีเพื่อการวิเคราะห์ miulab รุ่น btu-6

เครื่องกำเนิดแสงยูวีเพื่อการวิเคราะห์ miulab รุ่น btu-6 เครื่องนับอนุภาค เครื่องนับจุลทรีย์ เครื่องวิเคราะห์สารละลาย เครื่องเขย่า เครื่องปั่นเหวี่ยง เครื่องปั่นเลือด เครื่องกวนสาร หม้อต้มควบคุมอุณหภูม...
SKU: BTU-6
Availability:

1 in Stock

เครื่องควบคุมอุณหภูมิ ไมโครเพลท miulab รุ่น mt70-2

เครื่องควบคุมอุณหภูมิ ไมโครเพลท miulab รุ่น mt70-2 เครื่องนับอนุภาค เครื่องนับจุลทรีย์ เครื่องวิเคราะห์สารละลาย เครื่องเขย่า เครื่องปั่นเหวี่ยง เครื่องปั่นเลือด เครื่องกวนสาร หม้อต้มควบคุมอุณหภูมิ อ่า...
SKU: MT70-2
Availability:

1 in Stock

เครื่องชุดเพิ่มความเข้มข้นระบบน้ำร้อน miulab รุ่น wt-12

เครื่องชุดเพิ่มความเข้มข้นระบบน้ำร้อน miulab รุ่น wt-12 เครื่องนับอนุภาค เครื่องนับจุลทรีย์ เครื่องวิเคราะห์สารละลาย เครื่องเขย่า เครื่องปั่นเหวี่ยง เครื่องปั่นเลือด เครื่องกวนสาร หม้อต้มควบคุมอุณหภูม...
SKU: WT-12
Availability:

1 in Stock

เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขวดแก้ว miulab รุ่น hy-300

เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขวดแก้ว miulab รุ่น hy-300 เครื่องนับอนุภาค เครื่องนับจุลทรีย์ เครื่องวิเคราะห์สารละลาย เครื่องเขย่า เครื่องปั่นเหวี่ยง เครื่องปั่นเลือด เครื่องกวนสาร หม้อต้มควบคุมอุณหภูมิ อ่างควบค...
SKU: HY-300
Availability:

1 in Stock

เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขวดแก้ว miulab รุ่น hy-300d

เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขวดแก้ว miulab รุ่น hy-300d เครื่องนับอนุภาค เครื่องนับจุลทรีย์ เครื่องวิเคราะห์สารละลาย เครื่องเขย่า เครื่องปั่นเหวี่ยง เครื่องปั่นเลือด เครื่องกวนสาร หม้อต้มควบคุมอุณหภูมิ อ่างควบ...
SKU: HY-300D
Availability:

1 in Stock

เครื่องปั่นความร้อนขนาดเล็ก miulab รุ่น mp-16

เครื่องปั่นความร้อนขนาดเล็ก miulab รุ่น mp-16 เครื่องนับอนุภาค เครื่องนับจุลทรีย์ เครื่องวิเคราะห์สารละลาย เครื่องเขย่า เครื่องปั่นเหวี่ยง เครื่องปั่นเลือด เครื่องกวนสาร หม้อต้มควบคุมอุณหภูมิ อ่างควบค...
SKU: MP-16
Availability:

1 in Stock

เครื่องปั่นความร้อนขนาดเล็ก miulab รุ่น mp-32

เครื่องปั่นความร้อนขนาดเล็ก miulab รุ่น mp-32 เครื่องนับอนุภาค เครื่องนับจุลทรีย์ เครื่องวิเคราะห์สารละลาย เครื่องเขย่า เครื่องปั่นเหวี่ยง เครื่องปั่นเลือด เครื่องกวนสาร หม้อต้มควบคุมอุณหภูมิ อ่างควบค...
SKU: MP-32
Availability:

1 in Stock

เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน miulab รุ่น minip-2500

เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน miulab รุ่น minip-2500 เครื่องนับอนุภาค เครื่องนับจุลทรีย์ เครื่องวิเคราะห์สารละลาย เครื่องเขย่า เครื่องปั่นเหวี่ยง เครื่องปั่นเลือด เครื่องกวนสาร หม้อต้มควบคุมอุณหภูมิ อ่างค...
SKU: MINIP-2500
Availability:

1 in Stock

เครื่องปั่นเหวี่ยงสาร miulab รุ่น mc-15

เครื่องปั่นเหวี่ยงสาร miulab รุ่น mc-15 เครื่องนับอนุภาค เครื่องนับจุลทรีย์ เครื่องวิเคราะห์สารละลาย เครื่องเขย่า เครื่องปั่นเหวี่ยง เครื่องปั่นเลือด เครื่องกวนสาร หม้อต้มควบคุมอุณหภูมิ อ่างควบคุมความ...
SKU: MC-15
Availability:

1 in Stock

เครื่องปั่นเหวี่ยงสาร miulab รุ่น mini-10k

เครื่องปั่นเหวี่ยงสาร miulab รุ่น mini-10k เครื่องนับอนุภาค เครื่องนับจุลทรีย์ เครื่องวิเคราะห์สารละลาย เครื่องเขย่า เครื่องปั่นเหวี่ยง เครื่องปั่นเลือด เครื่องกวนสาร หม้อต้มควบคุมอุณหภูมิ อ่างควบคุมค...
SKU: MINI-10K
Availability:

1 in Stock

เครื่องปั่นเหวี่ยงสาร miulab รุ่น mini-10kplus

เครื่องปั่นเหวี่ยงสาร miulab รุ่น mini-10kplus เครื่องนับอนุภาค เครื่องนับจุลทรีย์ เครื่องวิเคราะห์สารละลาย เครื่องเขย่า เครื่องปั่นเหวี่ยง เครื่องปั่นเลือด เครื่องกวนสาร หม้อต้มควบคุมอุณหภูมิ อ่างควบ...
SKU: MINI-10KPLUS
Availability:

1 in Stock

เครื่องปั่นเหวี่ยงสาร miulab รุ่น mini-4k

เครื่องปั่นเหวี่ยงสาร miulab รุ่น mini-4k เครื่องนับอนุภาค เครื่องนับจุลทรีย์ เครื่องวิเคราะห์สารละลาย เครื่องเขย่า เครื่องปั่นเหวี่ยง เครื่องปั่นเลือด เครื่องกวนสาร หม้อต้มควบคุมอุณหภูมิ อ่างควบคุมคว...
SKU: MINI-4K
Availability:

1 in Stock

เครื่องปั่นเหวี่ยงสาร miulab รุ่น mini-6k

เครื่องปั่นเหวี่ยงสาร miulab รุ่น mini-6k เครื่องนับอนุภาค เครื่องนับจุลทรีย์ เครื่องวิเคราะห์สารละลาย เครื่องเขย่า เครื่องปั่นเหวี่ยง เครื่องปั่นเลือด เครื่องกวนสาร หม้อต้มควบคุมอุณหภูมิ อ่างควบคุมคว...
SKU: MINI-6K
Availability:

1 in Stock

เครื่องปั่นเหวี่ยงสาร miulab รุ่น mini-7k

เครื่องปั่นเหวี่ยงสาร miulab รุ่น mini-7k เครื่องนับอนุภาค เครื่องนับจุลทรีย์ เครื่องวิเคราะห์สารละลาย เครื่องเขย่า เครื่องปั่นเหวี่ยง เครื่องปั่นเลือด เครื่องกวนสาร หม้อต้มควบคุมอุณหภูมิ อ่างควบคุมคว...
SKU: MINI-7K
Availability:

1 in Stock

เครื่องปั่นเหวี่ยงสารละลาย miulab รุ่น mt-45

เครื่องปั่นเหวี่ยงสารละลาย miulab รุ่น mt-45 เครื่องนับอนุภาค เครื่องนับจุลทรีย์ เครื่องวิเคราะห์สารละลาย เครื่องเขย่า เครื่องปั่นเหวี่ยง เครื่องปั่นเลือด เครื่องกวนสาร หม้อต้มควบคุมอุณหภูมิ อ่างควบคุ...
SKU: MT-45
Availability:

1 in Stock

เครื่องผสมน้ำวน miulab รุ่น mix-28

เครื่องผสมน้ำวน miulab รุ่น mix-28 เครื่องนับอนุภาค เครื่องนับจุลทรีย์ เครื่องวิเคราะห์สารละลาย เครื่องเขย่า เครื่องปั่นเหวี่ยง เครื่องปั่นเลือด เครื่องกวนสาร หม้อต้มควบคุมอุณหภูมิ อ่างควบคุมความร้อน...
SKU: MIX-28
Availability:

1 in Stock

เครื่องผสมน้ำวน miulab รุ่น mix-28s

เครื่องผสมน้ำวน miulab รุ่น mix-28s เครื่องนับอนุภาค เครื่องนับจุลทรีย์ เครื่องวิเคราะห์สารละลาย เครื่องเขย่า เครื่องปั่นเหวี่ยง เครื่องปั่นเลือด เครื่องกวนสาร หม้อต้มควบคุมอุณหภูมิ อ่างควบคุมความร้อน...
SKU: MIX-28S
Availability:

1 in Stock

เครื่องผสมสาร miulab รุ่น rh-24

เครื่องผสมสาร miulab รุ่น rh-24 เครื่องนับอนุภาค เครื่องนับจุลทรีย์ เครื่องวิเคราะห์สารละลาย เครื่องเขย่า เครื่องปั่นเหวี่ยง เครื่องปั่นเลือด เครื่องกวนสาร หม้อต้มควบคุมอุณหภูมิ อ่างควบคุมความร้อน อ่า...
SKU: RH-24
Availability:

1 in Stock

เครื่องผสมสารขนาดเล็ก miulab รุ่น mix-1500

เครื่องผสมสารขนาดเล็ก miulab รุ่น mix-1500 เครื่องนับอนุภาค เครื่องนับจุลทรีย์ เครื่องวิเคราะห์สารละลาย เครื่องเขย่า เครื่องปั่นเหวี่ยง เครื่องปั่นเลือด เครื่องกวนสาร หม้อต้มควบคุมอุณหภูมิ อ่างควบคุมค...
SKU: MIX-1500
Availability:

1 in Stock

เครื่องผสมสารละลาย miulab รุ่น mix-25

เครื่องผสมสารละลาย miulab รุ่น mix-25 เครื่องนับอนุภาค เครื่องนับจุลทรีย์ เครื่องวิเคราะห์สารละลาย เครื่องเขย่า เครื่องปั่นเหวี่ยง เครื่องปั่นเลือด เครื่องกวนสาร หม้อต้มควบคุมอุณหภูมิ อ่างควบคุมความร้...
SKU: MIX-25
Availability:

1 in Stock

เครื่องผสมสารละลาย miulab รุ่น mix-25p

เครื่องผสมสารละลาย miulab รุ่น mix-25p เครื่องนับอนุภาค เครื่องนับจุลทรีย์ เครื่องวิเคราะห์สารละลาย เครื่องเขย่า เครื่องปั่นเหวี่ยง เครื่องปั่นเลือด เครื่องกวนสาร หม้อต้มควบคุมอุณหภูมิ อ่างควบคุมความร...
SKU: MIX-25P
Availability:

1 in Stock

เครื่องผสมสารละลาย miulab รุ่น mix-3000

เครื่องผสมสารละลาย miulab รุ่น mix-3000 เครื่องนับอนุภาค เครื่องนับจุลทรีย์ เครื่องวิเคราะห์สารละลาย เครื่องเขย่า เครื่องปั่นเหวี่ยง เครื่องปั่นเลือด เครื่องกวนสาร หม้อต้มควบคุมอุณหภูมิ อ่างควบคุมความ...
SKU: MIX-3000
Availability:

1 in Stock

เครื่องผสมสารละลาย miulab รุ่น mix-30s

เครื่องผสมสารละลาย miulab รุ่น mix-30s เครื่องนับอนุภาค เครื่องนับจุลทรีย์ เครื่องวิเคราะห์สารละลาย เครื่องเขย่า เครื่องปั่นเหวี่ยง เครื่องปั่นเลือด เครื่องกวนสาร หม้อต้มควบคุมอุณหภูมิ อ่างควบคุมความร...
SKU: MIX-30S
Availability:

1 in Stock

เครื่องรันเจลแนวนอน miulab รุ่น minie-135

เครื่องรันเจลแนวนอน miulab รุ่น minie-135 เครื่องนับอนุภาค เครื่องนับจุลทรีย์ เครื่องวิเคราะห์สารละลาย เครื่องเขย่า เครื่องปั่นเหวี่ยง เครื่องปั่นเลือด เครื่องกวนสาร หม้อต้มควบคุมอุณหภูมิ อ่างควบคุมคว...
SKU: MINIE-135
Availability:

1 in Stock

เครื่องวิเคราะห์ยูวี miulab รุ่น tu-6

เครื่องวิเคราะห์ยูวี miulab รุ่น tu-6 เครื่องนับอนุภาค เครื่องนับจุลทรีย์ เครื่องวิเคราะห์สารละลาย เครื่องเขย่า เครื่องปั่นเหวี่ยง เครื่องปั่นเลือด เครื่องกวนสาร หม้อต้มควบคุมอุณหภูมิ อ่างควบคุมความร้...
SKU: TU-6
Availability:

1 in Stock

เครื่องวิเคราะห์ระบบภาพเจล miulab รุ่น gis-130

เครื่องวิเคราะห์ระบบภาพเจล miulab รุ่น gis-130 เครื่องนับอนุภาค เครื่องนับจุลทรีย์ เครื่องวิเคราะห์สารละลาย เครื่องเขย่า เครื่องปั่นเหวี่ยง เครื่องปั่นเลือด เครื่องกวนสาร หม้อต้มควบคุมอุณหภูมิ อ่างควบ...
SKU: GIS-130
Availability:

1 in Stock

เครื่องวิเคราะห์แสงสีฟ้า miulab รุ่น dut-48

เครื่องวิเคราะห์แสงสีฟ้า miulab รุ่น dut-48 เครื่องนับอนุภาค เครื่องนับจุลทรีย์ เครื่องวิเคราะห์สารละลาย เครื่องเขย่า เครื่องปั่นเหวี่ยง เครื่องปั่นเลือด เครื่องกวนสาร หม้อต้มควบคุมอุณหภูมิ อ่างควบคุม...
SKU: DUT-48
Availability:

1 in Stock

เครื่องอุ่นไมโครเพลท miulab รุ่น mt60-4

เครื่องอุ่นไมโครเพลท miulab รุ่น mt60-4 เครื่องนับอนุภาค เครื่องนับจุลทรีย์ เครื่องวิเคราะห์สารละลาย เครื่องเขย่า เครื่องปั่นเหวี่ยง เครื่องปั่นเลือด เครื่องกวนสาร หม้อต้มควบคุมอุณหภูมิ อ่างควบคุมความ...
SKU: MT60-4
Availability:

1 in Stock

เครื่องเขย่าชนิดควบคุมอุณหภูมิ miulab รุ่น es-60

เครื่องเขย่าชนิดควบคุมอุณหภูมิ miulab รุ่น es-60 เครื่องนับอนุภาค เครื่องนับจุลทรีย์ เครื่องวิเคราะห์สารละลาย เครื่องเขย่า เครื่องปั่นเหวี่ยง เครื่องปั่นเลือด เครื่องกวนสาร หม้อต้มควบคุมอุณหภูมิ อ่างค...
SKU: ES-60
Availability:

1 in Stock

เครื่องเขย่าชนิดควบคุมอุณหภูมิ miulab รุ่น es-60e

เครื่องเขย่าชนิดควบคุมอุณหภูมิ miulab รุ่น es-60e เครื่องนับอนุภาค เครื่องนับจุลทรีย์ เครื่องวิเคราะห์สารละลาย เครื่องเขย่า เครื่องปั่นเหวี่ยง เครื่องปั่นเลือด เครื่องกวนสาร หม้อต้มควบคุมอุณหภูมิ อ่าง...
SKU: ES-60E
Availability:

1 in Stock

เครื่องเขย่าสาร miulab รุ่น hs-25

เครื่องเขย่าสาร miulab รุ่น hs-25 เครื่องนับอนุภาค เครื่องนับจุลทรีย์ เครื่องวิเคราะห์สารละลาย เครื่องเขย่า เครื่องปั่นเหวี่ยง เครื่องปั่นเลือด เครื่องกวนสาร หม้อต้มควบคุมอุณหภูมิ อ่างควบคุมความร้อน อ...
SKU: HS-25
Availability:

1 in Stock

เครื่องเขย่าสาร miulab รุ่น hs-25a

เครื่องเขย่าสาร miulab รุ่น hs-25a เครื่องนับอนุภาค เครื่องนับจุลทรีย์ เครื่องวิเคราะห์สารละลาย เครื่องเขย่า เครื่องปั่นเหวี่ยง เครื่องปั่นเลือด เครื่องกวนสาร หม้อต้มควบคุมอุณหภูมิ อ่างควบคุมความร้อน...
SKU: HS-25A
Availability:

1 in Stock

เครื่องเขย่าสารควบคุมอุณหภูมิ ไมโครเพลส miulab รุ่น st70-2

เครื่องเขย่าสารควบคุมอุณหภูมิ ไมโครเพลส miulab รุ่น st70-2 เครื่องนับอนุภาค เครื่องนับจุลทรีย์ เครื่องวิเคราะห์สารละลาย เครื่องเขย่า เครื่องปั่นเหวี่ยง เครื่องปั่นเลือด เครื่องกวนสาร หม้อต้มควบคุมอุณห...
SKU: ST70-2
Availability:

1 in Stock

เครื่องเขย่าสารชนิดควบคุมอุณหภูมิขนาดเล็ก miulab รุ่น es-60c

เครื่องเขย่าสารชนิดควบคุมอุณหภูมิขนาดเล็ก miulab รุ่น es-60c เครื่องนับอนุภาค เครื่องนับจุลทรีย์ เครื่องวิเคราะห์สารละลาย เครื่องเขย่า เครื่องปั่นเหวี่ยง เครื่องปั่นเลือด เครื่องกวนสาร หม้อต้มควบคุมอุ...
SKU: ES-60C
Availability:

1 in Stock

เครื่องเขย่าสารดิจิตอล miulab รุ่น ts-300s

เครื่องเขย่าสารดิจิตอล miulab รุ่น ts-300s เครื่องนับอนุภาค เครื่องนับจุลทรีย์ เครื่องวิเคราะห์สารละลาย เครื่องเขย่า เครื่องปั่นเหวี่ยง เครื่องปั่นเลือด เครื่องกวนสาร หม้อต้มควบคุมอุณหภูมิ อ่างควบคุมค...
SKU: TS-300S
Availability:

1 in Stock

เครื่องเขย่าสารละลาย miulab รุ่น gs-10

เครื่องเขย่าสารละลาย miulab รุ่น gs-10 เครื่องนับอนุภาค เครื่องนับจุลทรีย์ เครื่องวิเคราะห์สารละลาย เครื่องเขย่า เครื่องปั่นเหวี่ยง เครื่องปั่นเลือด เครื่องกวนสาร หม้อต้มควบคุมอุณหภูมิ อ่างควบคุมความร...
SKU: GS-10
Availability:

1 in Stock

เครื่องเขย่าสารละลาย miulab รุ่น gs-20

เครื่องเขย่าสารละลาย miulab รุ่น gs-20 เครื่องนับอนุภาค เครื่องนับจุลทรีย์ เครื่องวิเคราะห์สารละลาย เครื่องเขย่า เครื่องปั่นเหวี่ยง เครื่องปั่นเลือด เครื่องกวนสาร หม้อต้มควบคุมอุณหภูมิ อ่างควบคุมความร...
SKU: GS-20
Availability:

1 in Stock

เครื่องเขย่าสารละลาย miulab รุ่น gs-30

เครื่องเขย่าสารละลาย miulab รุ่น gs-30 เครื่องนับอนุภาค เครื่องนับจุลทรีย์ เครื่องวิเคราะห์สารละลาย เครื่องเขย่า เครื่องปั่นเหวี่ยง เครื่องปั่นเลือด เครื่องกวนสาร หม้อต้มควบคุมอุณหภูมิ อ่างควบคุมความร...
SKU: GS-30
Availability:

1 in Stock

เครื่องเขย่าหลอดทดลอง 3 มิติ miulab รุ่น rh-18

เครื่องเขย่าหลอดทดลอง 3 มิติ miulab รุ่น rh-18 เครื่องนับอนุภาค เครื่องนับจุลทรีย์ เครื่องวิเคราะห์สารละลาย เครื่องเขย่า เครื่องปั่นเหวี่ยง เครื่องปั่นเลือด เครื่องกวนสาร หม้อต้มควบคุมอุณหภูมิ อ่างควบ...
SKU: RH-18
Availability:

1 in Stock

เครื่องเขย่าหลอดทดลอง miulab รุ่น dmt-2500

เครื่องเขย่าหลอดทดลอง miulab รุ่น dmt-2500 เครื่องนับอนุภาค เครื่องนับจุลทรีย์ เครื่องวิเคราะห์สารละลาย เครื่องเขย่า เครื่องปั่นเหวี่ยง เครื่องปั่นเลือด เครื่องกวนสาร หม้อต้มควบคุมอุณหภูมิ อ่างควบคุมค...
SKU: DMT-2500
Availability:

1 in Stock

เครื่องเขย่าหลอดทดลอง miulab รุ่น lsm-80

เครื่องเขย่าหลอดทดลอง miulab รุ่น lsm-80 เครื่องนับอนุภาค เครื่องนับจุลทรีย์ เครื่องวิเคราะห์สารละลาย เครื่องเขย่า เครื่องปั่นเหวี่ยง เครื่องปั่นเลือด เครื่องกวนสาร หม้อต้มควบคุมอุณหภูมิ อ่างควบคุมควา...
SKU: LSM-80
Availability:

1 in Stock

เครื่องเขย่าหลอดทดลอง miulab รุ่น lsm-80d

เครื่องเขย่าหลอดทดลอง miulab รุ่น lsm-80d เครื่องนับอนุภาค เครื่องนับจุลทรีย์ เครื่องวิเคราะห์สารละลาย เครื่องเขย่า เครื่องปั่นเหวี่ยง เครื่องปั่นเลือด เครื่องกวนสาร หม้อต้มควบคุมอุณหภูมิ อ่างควบคุมคว...
SKU: LSM-80D
Availability:

1 in Stock

เครื่องเขย่าหลอดทดลอง miulab รุ่น yc-40

เครื่องเขย่าหลอดทดลอง miulab รุ่น yc-40 เครื่องนับอนุภาค เครื่องนับจุลทรีย์ เครื่องวิเคราะห์สารละลาย เครื่องเขย่า เครื่องปั่นเหวี่ยง เครื่องปั่นเลือด เครื่องกวนสาร หม้อต้มควบคุมอุณหภูมิ อ่างควบคุมความ...
SKU: YC-40
Availability:

1 in Stock

เครื่องเขย่าหลอดทดลอง miulab รุ่น yc-80

เครื่องเขย่าหลอดทดลอง miulab รุ่น yc-80 เครื่องนับอนุภาค เครื่องนับจุลทรีย์ เครื่องวิเคราะห์สารละลาย เครื่องเขย่า เครื่องปั่นเหวี่ยง เครื่องปั่นเลือด เครื่องกวนสาร หม้อต้มควบคุมอุณหภูมิ อ่างควบคุมความ...
SKU: YC-80
Availability:

1 in Stock

เครื่องเขย่าหลอดทดลองแนวตั้ง miulab รุ่น vm-80

เครื่องเขย่าหลอดทดลองแนวตั้ง miulab รุ่น vm-80 เครื่องนับอนุภาค เครื่องนับจุลทรีย์ เครื่องวิเคราะห์สารละลาย เครื่องเขย่า เครื่องปั่นเหวี่ยง เครื่องปั่นเลือด เครื่องกวนสาร หม้อต้มควบคุมอุณหภูมิ อ่างควบ...
SKU: VM-80
Availability:

1 in Stock

เครื่องเผาลูปไฟฟ้า miulab รุ่น hy-800

เครื่องเผาลูปไฟฟ้า miulab รุ่น hy-800 เครื่องนับอนุภาค เครื่องนับจุลทรีย์ เครื่องวิเคราะห์สารละลาย เครื่องเขย่า เครื่องปั่นเหวี่ยง เครื่องปั่นเลือด เครื่องกวนสาร หม้อต้มควบคุมอุณหภูมิ อ่างควบคุมความร้...
SKU: HY-800
Availability:

1 in Stock

เครื่องเผาลูปไฟฟ้า miulab รุ่น hy-800d

เครื่องเผาลูปไฟฟ้า miulab รุ่น hy-800d เครื่องนับอนุภาค เครื่องนับจุลทรีย์ เครื่องวิเคราะห์สารละลาย เครื่องเขย่า เครื่องปั่นเหวี่ยง เครื่องปั่นเลือด เครื่องกวนสาร หม้อต้มควบคุมอุณหภูมิ อ่างควบคุมความร...
SKU: HY-800D
Availability:

1 in Stock

เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของตัวอย่างสารละลาย miulab รุ่น mini-100n

เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของตัวอย่างสารละลาย miulab รุ่น mini-100n เครื่องนับอนุภาค เครื่องนับจุลทรีย์ เครื่องวิเคราะห์สารละลาย เครื่องเขย่า เครื่องปั่นเหวี่ยง เครื่องปั่นเลือด เครื่องกวนสาร หม้อต้มควบค...
SKU: MINI-100N
Availability:

1 in Stock

เครื่องเพิ่มความเข้มข้นสารละลาย miulab รุ่น ndk200-1a

เครื่องเพิ่มความเข้มข้นสารละลาย miulab รุ่น ndk200-1a เครื่องนับอนุภาค เครื่องนับจุลทรีย์ เครื่องวิเคราะห์สารละลาย เครื่องเขย่า เครื่องปั่นเหวี่ยง เครื่องปั่นเลือด เครื่องกวนสาร หม้อต้มควบคุมอุณหภูมิ...
SKU: NDK200-1A
Availability:

1 in Stock

เครื่องเพิ่มความเข้มข้นสารละลาย miulab รุ่น ndk200-1n

เครื่องเพิ่มความเข้มข้นสารละลาย miulab รุ่น ndk200-1n เครื่องนับอนุภาค เครื่องนับจุลทรีย์ เครื่องวิเคราะห์สารละลาย เครื่องเขย่า เครื่องปั่นเหวี่ยง เครื่องปั่นเลือด เครื่องกวนสาร หม้อต้มควบคุมอุณหภูมิ...
SKU: NDK200-1N
Availability:

1 in Stock

เครื่องเพิ่มความเข้มข้นสารละลาย miulab รุ่น ndk200-2n

เครื่องเพิ่มความเข้มข้นสารละลาย miulab รุ่น ndk200-2n เครื่องนับอนุภาค เครื่องนับจุลทรีย์ เครื่องวิเคราะห์สารละลาย เครื่องเขย่า เครื่องปั่นเหวี่ยง เครื่องปั่นเลือด เครื่องกวนสาร หม้อต้มควบคุมอุณหภูมิ...
SKU: NDK200-2N
Availability:

1 in Stock

เครื่องเพิ่มความเข้มข้นสารละลาย miulab รุ่น nk200-1b

เครื่องเพิ่มความเข้มข้นสารละลาย miulab รุ่น nk200-1b เครื่องนับอนุภาค เครื่องนับจุลทรีย์ เครื่องวิเคราะห์สารละลาย เครื่องเขย่า เครื่องปั่นเหวี่ยง เครื่องปั่นเลือด เครื่องกวนสาร หม้อต้มควบคุมอุณหภูมิ อ...
SKU: NK200-1B
Availability:

1 in Stock

เครื่องเพิ่มรอบพีซีอาร์โดยให้ความร้อน miulab รุ่น rp-96e

เครื่องเพิ่มรอบพีซีอาร์โดยให้ความร้อน miulab รุ่น rp-96e เครื่องนับอนุภาค เครื่องนับจุลทรีย์ เครื่องวิเคราะห์สารละลาย เครื่องเขย่า เครื่องปั่นเหวี่ยง เครื่องปั่นเลือด เครื่องกวนสาร หม้อต้มควบคุมอุณหภู...
SKU: PR-96E
Availability:

1 in Stock

เครื่องให้ความร้อนหลอดทดลอง miulab รุ่น dkt200-2

เครื่องให้ความร้อนหลอดทดลอง miulab รุ่น dkt200-2เครื่องนับอนุภาค เครื่องนับจุลทรีย์ เครื่องวิเคราะห์สารละลาย เครื่องเขย่า เครื่องปั่นเหวี่ยง เครื่องปั่นเลือด เครื่องกวนสาร หม้อต้มควบคุมอุณหภูมิ อ่างคว...
SKU: DKT200-2
Availability:

1 in Stock

เครื่องให้ความร้อนหลอดทดลอง miulab รุ่น dkt200-2a

เครื่องให้ความร้อนหลอดทดลอง miulab รุ่น dkt200-2a เครื่องนับอนุภาค เครื่องนับจุลทรีย์ เครื่องวิเคราะห์สารละลาย เครื่องเขย่า เครื่องปั่นเหวี่ยง เครื่องปั่นเลือด เครื่องกวนสาร หม้อต้มควบคุมอุณหภูมิ อ่าง...
SKU: DKT200-2A
Availability:

1 in Stock

เครื่องให้ความร้อนหลอดทดลอง miulab รุ่น dkt200-4

เครื่องให้ความร้อนหลอดทดลอง miulab รุ่น dkt200-4 เครื่องนับอนุภาค เครื่องนับจุลทรีย์ เครื่องวิเคราะห์สารละลาย เครื่องเขย่า เครื่องปั่นเหวี่ยง เครื่องปั่นเลือด เครื่องกวนสาร หม้อต้มควบคุมอุณหภูมิ อ่างค...
SKU: DKT200-4
Availability:

1 in Stock

เครื่องให้ความร้อนหลอดทดลอง miulab รุ่น dth-100

เครื่องให้ความร้อนหลอดทดลอง miulab รุ่น dth-100 เครื่องนับอนุภาค เครื่องนับจุลทรีย์ เครื่องวิเคราะห์สารละลาย เครื่องเขย่า เครื่องปั่นเหวี่ยง เครื่องปั่นเลือด เครื่องกวนสาร หม้อต้มควบคุมอุณหภูมิ อ่างคว...
SKU: DTH-100
Availability:

1 in Stock

เครื่องให้ความร้อนหลอดทดลอง miulab รุ่น minib-100f

เครื่องให้ความร้อนหลอดทดลอง miulab รุ่น minib-100f เครื่องนับอนุภาค เครื่องนับจุลทรีย์ เครื่องวิเคราะห์สารละลาย เครื่องเขย่า เครื่องปั่นเหวี่ยง เครื่องปั่นเลือด เครื่องกวนสาร หม้อต้มควบคุมอุณหภูมิ อ่า...
SKU: MINIB-100F
Availability:

1 in Stock

เครื่องให้ความร้อนหลอดทดลอง miulab รุ่น minic-100i

เครื่องให้ความร้อนหลอดทดลอง miulab รุ่น minic-100i เครื่องนับอนุภาค เครื่องนับจุลทรีย์ เครื่องวิเคราะห์สารละลาย เครื่องเขย่า เครื่องปั่นเหวี่ยง เครื่องปั่นเลือด เครื่องกวนสาร หม้อต้มควบคุมอุณหภูมิ อ่า...
SKU: MINIC-100I
Availability:

1 in Stock

เครื่องให้ความร้อนหลอดทดลอง miulab รุ่น mth-100

เครื่องให้ความร้อนหลอดทดลอง miulab รุ่น mth-100 เครื่องนับอนุภาค เครื่องนับจุลทรีย์ เครื่องวิเคราะห์สารละลาย เครื่องเขย่า เครื่องปั่นเหวี่ยง เครื่องปั่นเลือด เครื่องกวนสาร หม้อต้มควบคุมอุณหภูมิ อ่างคว...
SKU: MTH-100
Availability:

1 in Stock

Showing 1–90 of 84 results

ติดต่อสอบถาม คลิก
อีเมล์
โทรศัพท์
แชทผ่าน LINE
แชทผ่าน Facebook
ดูแผนที่

please wait.....