แบรนด์ : IKA

MY plate IKA

IKA myPlate
SKU: MY plate IKA
Availability:

1 in Stock

Photo Bioreactors ไอเคเอ Algaemaster 10 control IKA

Photo Bioreactors ไอเคเอ Algaemaster 10 control IKA
SKU: Algaemaster 1
Availability:

1 in Stock

ชุดเคมีไฟฟ้า ไอเคเอ IKA ElectraSyn 2 Package

ชุดเคมีไฟฟ้า ElectraSyn 2.0 Package
SKU: ElectraSyn 2.
Availability:

1 in Stock

ชุดเคมีไฟฟ้า ไอเคเอ IKA ElectraSyn 2 pro Package

ชุดเคมีไฟฟ้า IKA ElectraSyn 2.0 pro Package
SKU: ElectraSyn 2.
Availability:

1 in Stock

ตู้อบ Ika oven 125 basic dry-glass

IKA oOven 125 basic dry-glass ตู้อบ
SKU: IKA Oven 125
Availability:

1 in Stock

ระบบคัดกรอง ไอเคเอ Screening System Package 6 Cells IKA

ระบบคัดกรอง Screening System Package (6 Cells) IKA
SKU: Screening Sys
Availability:

1 in Stock

ระบบคัดกรอง ไอเคเอ Screening System Package 8 Cells IKA

ระบบคัดกรอง Screening System Package 8 Cells IKA
SKU: Screening Sys
Availability:

1 in Stock

หลอดดูดวัดปริมาณสาร หลอดดูดวัดปริมาตรสาร Ika pipettes mc12 precision multichannel

IKA Pipettes MC12 Precision Multichannel หลอดดูดวัดปริมาณสาร หลอดดูดวัดปริมาตรสาร หลอดดูดวัดตวงสาร...
SKU: IKA Pipettes
Availability:

1 in Stock

หลอดดูดวัดปริมาณสาร หลอดดูดวัดปริมาตรสาร Ika pipettes mc8 precision multi channel

IKA Pipettes MC8 Precision Multi channel หลอดดูดวัดปริมาณสาร หลอดดูดวัดปริมาตรสาร หลอดดูดวัดตวงสาร...
SKU: IKA Pipettes
Availability:

1 in Stock

อ่างน้ำร้อนควบคุมอุณหภูมิ ไอเคเอ HB digital IKA

อ่างน้ำร้อนควบคุมอุณหภูมิ ไอเคเอ HB digital IKA
SKU: HB digital IK
Availability:

1 in Stock

อ่างน้ำร้อนควบคุมอุณหภูมิ ไอเคเอ HB eco IKA

อ่างน้ำร้อนควบคุมอุณหภูมิ ไอเคเอ HB eco IKA
SKU: HB eco IKA
Availability:

1 in Stock

อ่างน้ำร้อนควบคุมอุณหภูมิ ไอเคเอ HBR 4 control IKA

อ่างน้ำร้อนควบคุมอุณหภูมิ ไอเคเอ HBR 4 control IKA
SKU: HBR 4 control
Availability:

1 in Stock

ฮีทติ้งบล็อก ไอเคเอ Dry Block Heater 1 IKA

ฮีทติ้งบล็อก ไอเคเอ Dry Block Heater 1 IKA
SKU: Dry Block Hea
Availability:

1 in Stock

ฮีทติ้งบล็อก ไอเคเอ Dry Block Heater 2 IKA

ฮีทติ้งบล็อก ไอเคเอ Dry Block Heater 2 IKA
SKU: Dry Block Hea
Availability:

1 in Stock

ฮีทติ้งบล็อก ไอเคเอ Dry Block Heater 3 IKA

ฮีทติ้งบล็อก ไอเคเอ Dry Block Heater 3 IKA
SKU: Dry Block Hea
Availability:

1 in Stock

ฮีทติ้งบล็อก ไอเคเอ Dry Block Heater 4 IKA

ฮีทติ้งบล็อก ไอเคเอ Dry Block Heater 4 IKA
SKU: Dry Block Hea
Availability:

1 in Stock

เครื่งปั่นสารละลาย ไอเคเอ EUROSTAR 100 control P4 IKA

เครื่งปั่นสารละลาย ไอเคเอ EUROSTAR 100 control P4 IKA
SKU: EUROSTAR 100
Availability:

1 in Stock

เครื่องกวนสารละลาย C-MAG HS 4 digital IKA

เครื่องกวนสารละลาย C-MAG HS 4 digital IKA
SKU: C-MAG HS 4 di
Availability:

1 in Stock

เครื่องกวนสารละลาย ไอเคเอ C-MAG HS 10 digital IKA

เครื่องกวนสารละลาย ไอเคเอ C-MAG HS 10 digital IKA
SKU: C-MAG HS 10 d
Availability:

1 in Stock

เครื่องกวนสารละลาย ไอเคเอ C-MAG HS 4 IKA

เครื่องกวนสารละลาย ไอเคเอ C-MAG HS 4 IKA
SKU: C-MAG HS 4 IK
Availability:

1 in Stock

เครื่องกวนสารละลาย ไอเคเอ C-MAG HS 7 control IKA

เครื่องกวนสารละลาย C-MAG HS 7 control IKA
SKU: C-MAG HS 7 co
Availability:

1 in Stock

41,000.00 บาท บาท 45,000.00 บาท บาท

เครื่องกวนสารละลาย ไอเคเอ C-MAG HS 7 digital IKA

เครื่องกวนสารละลาย ไอเคเอ C-MAG HS 7 digital IKA
SKU: C-MAG HS 7 di
Availability:

1 in Stock

เครื่องกวนสารละลาย ไอเคเอ C-MAG HS 7 IKA

เครื่องกวนสารละลาย ไอเคเอ C-MAG HS 7 IKA
SKU: C-MAG HS 7 IK
Availability:

1 in Stock

เครื่องกวนสารละลาย ไอเคเอ C-MAG HS 7 Package IKA

เครื่องกวนสารละลาย ไอเคเอ C-MAG HS 7 Package IKA
SKU: C-MAG HS 7 Pa
Availability:

1 in Stock

เครื่องกวนสารละลาย ไอเคเอ C-MAG MS 10 IKA

เครื่องกวนสารละลาย ไอเคเอ C-MAG MS 10 IKA
SKU: C-MAG MS 10 I
Availability:

1 in Stock

เครื่องกวนสารละลาย ไอเคเอ C-MAG MS 4 IKA

เครื่องกวนสารละลาย ไอเคเอ C-MAG MS 4 IKA
SKU: C-MAG MS 4 IK
Availability:

1 in Stock

เครื่องกวนสารละลาย ไอเคเอ C-MAG MS 7 IKA

เครื่องกวนสารละลาย ไอเคเอ C-MAG MS 7 IKA
SKU: C-MAG MS 7 IK
Availability:

1 in Stock

เครื่องกวนสารละลาย ไอเคเอ color squid white IKA

เครื่องกวนสารละลาย ไอเคเอ color squid white IKA
SKU: color squid w
Availability:

1 in Stock

เครื่องกวนสารละลาย ไอเคเอ KMO 3 basic IKA

เครื่องกวนสารละลาย ไอเคเอ KMO 3 basic IKA
SKU: KMO 3 basic I
Availability:

1 in Stock

เครื่องกวนสารละลาย ไอเคเอ lab disc white IKA

เครื่องกวนสารละลาย ไอเคเอ lab disc white IKA
SKU: lab disc whit
Availability:

1 in Stock

เครื่องกวนสารละลาย ไอเคเอ Maxi MR 1 digital IKA

เครื่องกวนสารละลาย ไอเคเอ Maxi MR 1 digital IKA
SKU: Maxi MR 1 dig
Availability:

1 in Stock

เครื่องกวนสารละลาย ไอเคเอ MICROSTAR 15 control IKA

เครื่องกวนสารละลาย ไอเคเอ MICROSTAR 15 control IKA
SKU: MICROSTAR 15
Availability:

1 in Stock

เครื่องกวนสารละลาย ไอเคเอ Midi MR 1 digital IKA

เครื่องกวนสารละลาย ไอเคเอ Midi MR 1 digital IKA
SKU: Midi MR 1 dig
Availability:

1 in Stock

เครื่องกวนสารละลาย ไอเคเอ Mini MR standard IKA

เครื่องกวนสารละลาย ไอเคเอ Mini MR standard IKA
SKU: Mini MR stand
Availability:

1 in Stock

เครื่องกวนสารละลาย ไอเคเอ Plate (RCT digital) IKA

เครื่องสารละลาย Plate (RCT digital) IKA
SKU: Plate (RCT di
Availability:

1 in Stock

39,000.00 บาท บาท 42,000.00 บาท บาท

เครื่องกวนสารละลาย ไอเคเอ RCT 5 digital IKA

เครื่องกวนสารละลาย RCT 5 digital IKA
SKU: RCT 5 digital
Availability:

1 in Stock

เครื่องกวนสารละลาย ไอเคเอ RCT basic IKA

เครื่องกวนสารละลาย ไอเคเอ RCT basic IKA
SKU: RCT basic IKA
Availability:

1 in Stock

เครื่องกวนสารละลาย ไอเคเอ RET basic IKA

เครื่องกวนสารละลาย ไอเคเอ RET basic IKA
SKU: RET basic IKA
Availability:

1 in Stock

เครื่องกวนสารละลาย ไอเคเอ RET control-visc IKA

เครื่องกวนสารละลาย RET control-visc IKA
SKU: RET control-v
Availability:

1 in Stock

เครื่องกวนสารละลาย ไอเคเอ RET control-visc white IKA

เครื่องกวนสารละลาย RET control-visc white IKA
SKU: RET control-v
Availability:

1 in Stock

เครื่องกวนสารละลาย ไอเคเอ RH basic 2 IKA

เครื่องกวนสารละลาย ไอเคเอ RH basic 2 IKA
SKU: RH basic 2 IK
Availability:

1 in Stock

เครื่องกวนสารละลาย ไอเคเอ RH basic IKA

เครื่องกวนสารละลาย RH basic IKA
SKU: RH basic IKA
Availability:

1 in Stock

เครื่องกวนสารละลาย ไอเคเอ RH basic white IKA

เครื่องกวนสารละลาย ไอเคเอ RH basic white IKA
SKU: RH basic whit
Availability:

1 in Stock

เครื่องกวนสารละลาย ไอเคเอ RH digital IKA

เครื่องกวนสารละลาย ไอเคเอ RH digital IKA
SKU: RH digital IK
Availability:

1 in Stock

เครื่องกวนสารละลาย ไอเคเอ RH digital white IKA

เครื่องกวนสารละลาย ไอเคเอ RH digital white IKA
SKU: RH digital wh
Availability:

1 in Stock

เครื่องกวนสารละลาย ไอเคเอ RO 10 IKA

เครื่องกวนสารละลาย ไอเคเอ RO 10 IKA
SKU: RO 10 IKA
Availability:

1 in Stock

เครื่องกวนสารละลาย ไอเคเอ RO 15 IKA

เครื่องกวนสารละลาย ไอเคเอ RO 15 IKA
SKU: RO 15 IKA
Availability:

1 in Stock

เครื่องกวนสารละลาย ไอเคเอ RO 5 IKA

เครื่องกวนสารละลาย ไอเคเอ RO 5 IKA
SKU: RO 5 IKA
Availability:

1 in Stock

เครื่องกวนสารละลาย ไอเคเอ RT 10 IKA

เครื่องกวนสารละลาย ไอเคเอ RT 10 IKA
SKU: RT 10 IKA
Availability:

1 in Stock

เครื่องกวนสารละลาย ไอเคเอ RT 15 IKA

เครื่องกวนสารละลาย ไอเคเอ RT 15 IKA
SKU: RT 15 IKA
Availability:

1 in Stock

เครื่องกวนสารละลาย ไอเคเอ RT 5 IKA

เครื่องกวนสารละลาย ไอเคเอ RT 5 IKA
SKU: RT 5 IKA
Availability:

1 in Stock

เครื่องกวนสารละลาย ไอเคเอ topolino IKA

เครื่องกวนสารละลาย ไอเคเอ topolino IKA
SKU: topolino IKA
Availability:

1 in Stock

เครื่องกวนสารละลาย ไอเคเอ topolino mobil IKA

เครื่องกวนสารละลาย ไอเคเอ topolino mobil IKA
SKU: topolino mobi
Availability:

1 in Stock

เครื่องกวนสาระลาย ไอเคเอ big squid white IKA

เครื่องกวนสาระลาย ไอเคเอ big squid white IKA
SKU: big squid whi
Availability:

1 in Stock

เครื่องควบคุมอุณหภูมิ ไอเคเอ CBC 5 basic IKA

เครื่องควบคุมอุณหภูมิ ไอเคเอ CBC 5 basic IKA
SKU: CBC 5 basic I
Availability:

1 in Stock

เครื่องควบคุมอุณหภูมิ ไอเคเอ CBC 5 control IKA

เครื่องควบคุมอุณหภูมิ ไอเคเอ CBC 5 control IKA
SKU: CBC 5 control
Availability:

1 in Stock

เครื่องควบคุมอุณหภูมิ ไอเคเอ HBC 10 basic IKA

เครื่องควบคุมอุณหภูมิ ไอเคเอ HBC 10 basic IKA
SKU: HBC 10 basic
Availability:

1 in Stock

เครื่องควบคุมอุณหภูมิ ไอเคเอ HBC 10 control IKA

เครื่องควบคุมอุณหภูมิ ไอเคเอ HBC 10 control IKA
SKU: HBC 10 contro
Availability:

1 in Stock

เครื่องควบคุมอุณหภูมิ ไอเคเอ HBC 5 basic IKA

เครื่องควบคุมอุณหภูมิ ไอเคเอ HBC 5 basic IKA
SKU: HBC 5 basic I
Availability:

1 in Stock

เครื่องควบคุมอุณหภูมิ ไอเคเอ HBC 5 control IKA

เครื่องควบคุมอุณหภูมิ ไอเคเอ HBC 5 control IKA
SKU: HBC 5 control
Availability:

1 in Stock

เครื่องควบคุมอุณหภูมิ ไอเคเอ HRC 2 basic IKA

เครื่องควบคุมอุณหภูมิ ไอเคเอ HRC 2 basic IKA
SKU: HRC 2 basic I
Availability:

1 in Stock

เครื่องควบคุมอุณหภูมิ ไอเคเอ HRC 2 control IKA

เครื่องควบคุมอุณหภูมิ ไอเคเอ HRC 2 control IKA
SKU: HRC 2 control
Availability:

1 in Stock

เครื่องควบคุมอุณหภูมิ ไอเคเอ IC basic IKA

เครื่องควบคุมอุณหภูมิ ไอเคเอ IC basic IKA
SKU: IC basic IKA
Availability:

1 in Stock

เครื่องควบคุมอุณหภูมิ ไอเคเอ IC basic pro 12 c IKA

เครื่องควบคุมอุณหภูมิ ไอเคเอ IC basic pro 12 c IKA
SKU: IC basic pro
Availability:

1 in Stock

เครื่องควบคุมอุณหภูมิ ไอเคเอ IC basic pro 20 c IKA

เครื่องควบคุมอุณหภูมิ ไอเคเอ IC basic pro 20 c IKA
SKU: IC basic pro
Availability:

1 in Stock

เครื่องควบคุมอุณหภูมิ ไอเคเอ IC control IKA

เครื่องควบคุมอุณหภูมิ ไอเคเอ IC control IKA
SKU: IC control IK
Availability:

1 in Stock

เครื่องควบคุมอุณหภูมิ ไอเคเอ IC control pro 12 c IKA

เครื่องควบคุมอุณหภูมิ ไอเคเอ IC control pro 12 c IKA
SKU: IC control pr
Availability:

1 in Stock

เครื่องควบคุมอุณหภูมิ ไอเคเอ IC control pro 20 c IKA

เครื่องควบคุมอุณหภูมิ ไอเคเอ IC control pro 20 c IKA
SKU: IC control pr
Availability:

1 in Stock

เครื่องควบคุมอุณหภูมิ ไอเคเอ ICC basic eco 18 c IKA

เครื่องควบคุมอุณหภูมิ ไอเคเอ ICC basic eco 18 c IKA
SKU: ICC basic eco
Availability:

1 in Stock

เครื่องควบคุมอุณหภูมิ ไอเคเอ ICC basic eco 18 IKA

เครื่องควบคุมอุณหภูมิ ไอเคเอ ICC basic eco 18 IKA
SKU: ICC basic eco
Availability:

1 in Stock

เครื่องควบคุมอุณหภูมิ ไอเคเอ ICC basic eco 8 c IKA

เครื่องควบคุมอุณหภูมิ ไอเคเอ ICC basic eco 8 c IKA
SKU: ICC basic eco
Availability:

1 in Stock

เครื่องควบคุมอุณหภูมิ ไอเคเอ ICC basic eco 8 IKA

เครื่องควบคุมอุณหภูมิ ไอเคเอ ICC basic eco 8 IKA
SKU: ICC basic eco
Availability:

1 in Stock

เครื่องควบคุมอุณหภูมิ ไอเคเอ ICC basic IB R RO 15 eco IKA

เครื่องควบคุมอุณหภูมิ ไอเคเอ ICC basic IB R RO 15 eco IKA
SKU: ICC basic IB
Availability:

1 in Stock

เครื่องควบคุมอุณหภูมิ ไอเคเอ ICC basic IKA

เครื่องควบคุมอุณหภูมิ ไอเคเอ ICC basic IKA
SKU: ICC basic IKA
Availability:

1 in Stock

เครื่องควบคุมอุณหภูมิ ไอเคเอ ICC basic pro 12 c IKA

เครื่องควบคุมอุณหภูมิ ไอเคเอ ICC basic pro 12 c IKA
SKU: ICC basic pro
Availability:

1 in Stock

เครื่องควบคุมอุณหภูมิ ไอเคเอ ICC basic pro 12 IKA

เครื่องควบคุมอุณหภูมิ ไอเคเอ ICC basic pro 12 IKA
SKU: ICC basic pro
Availability:

1 in Stock

เครื่องควบคุมอุณหภูมิ ไอเคเอ ICC basic pro 20 c IKA

เครื่องควบคุมอุณหภูมิ ไอเคเอ ICC basic pro 20 c IKA
SKU: ICC basic pro
Availability:

1 in Stock

เครื่องควบคุมอุณหภูมิ ไอเคเอ ICC basic pro 20 IKA

เครื่องควบคุมอุณหภูมิ ไอเคเอ ICC basic pro 20 IKA
SKU: ICC basic pro
Availability:

1 in Stock

เครื่องควบคุมอุณหภูมิ ไอเคเอ ICC basic pro 9 c IKA

เครื่องควบคุมอุณหภูมิ ไอเคเอ ICC basic pro 9 c IKA
SKU: ICC basic pro
Availability:

1 in Stock

เครื่องควบคุมอุณหภูมิ ไอเคเอ ICC basic pro 9 IKA

เครื่องควบคุมอุณหภูมิ ไอเคเอ ICC basic pro 9 IKA
SKU: ICC basic pro
Availability:

1 in Stock

เครื่องควบคุมอุณหภูมิ ไอเคเอ ICC control eco 18 c IKA

เครื่องควบคุมอุณหภูมิ ไอเคเอ ICC control eco 18 c IKA
SKU: ICC control e
Availability:

1 in Stock

เครื่องควบคุมอุณหภูมิ ไอเคเอ ICC control eco 18 IKA

เครื่องควบคุมอุณหภูมิ ไอเคเอ ICC control eco 18 IKA
SKU: ICC control e
Availability:

1 in Stock

เครื่องควบคุมอุณหภูมิ ไอเคเอ ICC control eco 8 c IKA

เครื่องควบคุมอุณหภูมิ ไอเคเอ ICC control eco 8 c IKA
SKU: ICC control e
Availability:

1 in Stock

เครื่องควบคุมอุณหภูมิ ไอเคเอ ICC control eco 8 IKA

เครื่องควบคุมอุณหภูมิ ไอเคเอ ICC control eco 8 IKA
SKU: ICC control e
Availability:

1 in Stock

เครื่องควบคุมอุณหภูมิ ไอเคเอ ICC control IB R RO 15 eco IKA

เครื่องควบคุมอุณหภูมิ ไอเคเอ ICC control IB R RO 15 eco IKA
SKU: ICC control I
Availability:

1 in Stock

เครื่องควบคุมอุณหภูมิ ไอเคเอ ICC control IKA

เครื่องควบคุมอุณหภูมิ ไอเคเอ ICC control IKA
SKU: ICC control I
Availability:

1 in Stock

เครื่องควบคุมอุณหภูมิ ไอเคเอ ICC control pro 12 c IKA

เครื่องควบคุมอุณหภูมิ ไอเคเอ ICC control pro 12 c IKA
SKU: ICC control p
Availability:

1 in Stock

เครื่องควบคุมอุณหภูมิ ไอเคเอ ICC control pro 12 IKA

เครื่องควบคุมอุณหภูมิ ไอเคเอ ICC control pro 12 IKA
SKU: ICC control p
Availability:

1 in Stock

เครื่องควบคุมอุณหภูมิ ไอเคเอ ICC control pro 20 c IKA

เครื่องควบคุมอุณหภูมิ ไอเคเอ ICC control pro 20 c IKA
SKU: ICC control p
Availability:

1 in Stock

เครื่องควบคุมอุณหภูมิ ไอเคเอ ICC control pro 20 IKA

เครื่องควบคุมอุณหภูมิ ไอเคเอ ICC control pro 20 IKA
SKU: ICC control p
Availability:

1 in Stock

Showing 1–90 of 242 results

ติดต่อสอบถาม คลิก
อีเมล์
โทรศัพท์
แชทผ่าน LINE
แชทผ่าน Facebook
ดูแผนที่

please wait.....