แบรนด์ : EVERFINE

เครื่องวัดรังสีอัลตราไวโอเลต U-20

เครื่องวัดรังสี วัดรังสี เครื่องวัดแสงยูวีซี เค​​​รื่องวัดรังสีแกรมม่า เครื่องวัดรังสีเอ็กซเรย์ เครื่องวัดแสงยูวีเอ เครื่องตรวจรังสี เครื่องวัดรังสีอัลตราไวโอเลต U-20...
SKU: U-20
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดสีความแม่นยำสูง HACA-2000

เครื่องวัดรังสี วัดรังสี เครื่องวัดแสงยูวีซี เค​​​รื่องวัดรังสีแกรมม่า เครื่องวัดรังสีเอ็กซเรย์ เครื่องวัดแสงยูวีเอ เครื่องตรวจรังสี เครื่องวัดสีความแม่นยำสูง HACA-2000...
SKU: HACA-2000
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดสเปกโตรโฟโตมิเตอร์แบบพกพา PSC-30

เครื่องวัดรังสี วัดรังสี เครื่องวัดแสงยูวีซี เค​​​รื่องวัดรังสีแกรมม่า เครื่องวัดรังสีเอ็กซเรย์ เครื่องวัดแสงยูวีเอ เครื่องตรวจรังสี เครื่องวัดสเปกโตรโฟโตมิเตอร์แบบพกพา PSC-30...
SKU: PSC-30
Availability:

1 in Stock

มัลติโฟมิเตอร์ PHOTO-2000μ

เครื่องวัดรังสี วัดรังสี เครื่องวัดแสงยูวีซี เค​​​รื่องวัดรังสีแกรมม่า เครื่องวัดรังสีเอ็กซเรย์ เครื่องวัดแสงยูวีเอ เครื่องตรวจรังสี มัลติโฟมิเตอร์ PHOTO-2000μ...
SKU: PHOTO-2000μ
Availability:

1 in Stock

มัลติโฟโตมิเตอร์ PHOTO-2000m

เครื่องวัดรังสี วัดรังสี เครื่องวัดแสงยูวีซี เค​​​รื่องวัดรังสีแกรมม่า เครื่องวัดรังสีเอ็กซเรย์ เครื่องวัดแสงยูวีเอ เครื่องตรวจรังสี มัลติโฟโตมิเตอร์ PHOTO-2000m...
SKU: PHOTO-2000m
Availability:

1 in Stock

มัลติโฟโตมิเตอร์ PHOTO-2000Z

เครื่องวัดรังสี วัดรังสี เครื่องวัดแสงยูวีซี เค​​​รื่องวัดรังสีแกรมม่า เครื่องวัดรังสีเอ็กซเรย์ เครื่องวัดแสงยูวีเอ เครื่องตรวจรังสี มัลติโฟโตมิเตอร์ PHOTO-2000Z...
SKU: PHOTO-2000Z
Availability:

1 in Stock

ระบบการวัด BBMS-3000 BRDF/BTDF

เครื่องวัดรังสี วัดรังสี เครื่องวัดแสงยูวีซี เค​​​รื่องวัดรังสีแกรมม่า เครื่องวัดรังสีเอ็กซเรย์ เครื่องวัดแสงยูวีเอ เครื่องตรวจรังสี ระบบการวัด BBMS-3000 BRDF/BTDF...
SKU: BBMS-3000 BRD
Availability:

1 in Stock

สเปกตรัมเรเดียนซ์คัลเลอริมิเตอร์ SRC-2

เครื่องวัดรังสี วัดรังสี เครื่องวัดแสงยูวีซี เค​​​รื่องวัดรังสีแกรมม่า เครื่องวัดรังสีเอ็กซเรย์ เครื่องวัดแสงยูวีเอ เครื่องตรวจรังสี สเปกตรัมเรเดียนซ์คัลเลอริมิเตอร์ SRC-2...
SKU: SRC-2
Availability:

1 in Stock

เครื่องทดสอบการส่งผ่านและการสะท้อนแสงสำหรับวัสดุ TR-5000 UV-VIS-IR

เครื่องวัดรังสี วัดรังสี เครื่องวัดแสงยูวีซี เค​​​รื่องวัดรังสีแกรมม่า เครื่องวัดรังสีเอ็กซเรย์ เครื่องวัดแสงยูวีเอ เครื่องตรวจรังสี เครื่องทดสอบการส่งผ่านและการสะท้อนแสงสำหรับวัสดุ TR-5000 UV-VIS-IR...
SKU: TR-5000 UV-VI
Availability:

1 in Stock

เครื่องประเมินสีด้วยภาพ VCA-3300

เครื่องวัดรังสี วัดรังสี เครื่องวัดแสงยูวีซี เค​​​รื่องวัดรังสีแกรมม่า เครื่องวัดรังสีเอ็กซเรย์ เครื่องวัดแสงยูวีเอ เครื่องตรวจรังสี เครื่องประเมินสีด้วยภาพ VCA-3300...
SKU: VCA-3300
Availability:

1 in Stock

เครื่องประเมินสีด้วยภาพ VCA-1100

เครื่องวัดรังสี วัดรังสี เครื่องวัดแสงยูวีซี เค​​​รื่องวัดรังสีแกรมม่า เครื่องวัดรังสีเอ็กซเรย์ เครื่องวัดแสงยูวีเอ เครื่องตรวจรังสี เครื่องประเมินสีด้วยภาพ VCA-1100...
SKU: VCA-1100
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดการกะพริบของแสง LFA-3000

เครื่องวัดรังสี วัดรังสี เครื่องวัดแสงยูวีซี เค​​​รื่องวัดรังสีแกรมม่า เครื่องวัดรังสีเอ็กซเรย์ เครื่องวัดแสงยูวีเอ เครื่องตรวจรังสี เครื่องวัดการกะพริบของแสง LFA-3000...
SKU: LFA-3000
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดการแผ่รังสี USR-200

ครื่องวัดรังสี วัดรังสี เครื่องวัดแสงยูวีซี เค​​​รื่องวัดรังสีแกรมม่า เครื่องวัดรังสีเอ็กซเรย์ เครื่องวัดแสงยูวีเอ เครื่องตรวจรังสี เครื่องวัดการแผ่รังสี USR-200...
SKU: USR-200
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความขุ่น HAM-200

เครื่องวัดความขุ่นของน้ำ เครื่องทดสอบความขุ่นของน้ำ เครื่องเช็คความขุ่นของน้ำ วัดความขุ่นน้ำ ความขุ่นน้ำ เครื่องตรวจสอบความขุ่นของน้ำ เครื่องวัดความขุ่น HAM-200...
SKU: HAM-200
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความขุ่นของสเปกตรัมความแม่นยำสูง HAM-300

เครื่องวัดความขุ่นของน้ำ เครื่องทดสอบความขุ่นของน้ำ เครื่องเช็คความขุ่นของน้ำ วัดความขุ่นน้ำ ความขุ่นน้ำ เครื่องตรวจสอบความขุ่นของน้ำ เครื่องวัดความขุ่นของสเปกตรัมความแม่นยำสูง HAM-300...
SKU: HAM-300
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความมันเงา MTG-2

เครื่องวัดความเงา วัดความเงา1 เครื่องวัดเงา1 ความเงา เครื่องวัดความมันวาว กลอสมิเตอร์ เครื่องทดสอบความเงา ทดสอบความเงา เครื่องทดสอบเงา เครื่องทดสอบความมันวาว เครื่องวัดความมันเงา MTG-2...
SKU: MTG-2
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความสว่างระดับอัตโนมัติ PHOTO-2000AH

เครื่องวัดรังสี วัดรังสี เครื่องวัดแสงยูวีซี เค​​​รื่องวัดรังสีแกรมม่า เครื่องวัดรังสีเอ็กซเรย์ เครื่องวัดแสงยูวีเอ เครื่องตรวจรังสี เครื่องวัดความสว่างระดับอัตโนมัติ PHOTO-2000AH...
SKU: PHOTO-2000AH
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความเงาเรขาคณิต MUG-2

เครื่องวัดความเงา วัดความเงา1 เครื่องวัดเงา1 ความเงา เครื่องวัดความมันวาว กลอสมิเตอร์ เครื่องทดสอบความเงา ทดสอบความเงา เครื่องทดสอบเงา เครื่องทดสอบความมันวาว เครื่องวัดความเงาเรขาคณิต MUG-2...
SKU: UG-2
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดสีความแม่นยำสูง HACA-3650

เครื่องวัดรังสี วัดรังสี เครื่องวัดแสงยูวีซี เค​​​รื่องวัดรังสีแกรมม่า เครื่องวัดรังสีเอ็กซเรย์ เครื่องวัดแสงยูวีเอ เครื่องตรวจรังสี เครื่องวัดสีความแม่นยำสูง HACA-3650...
SKU: HACA-3650
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดสีความแม่นยำสูง HACA-3800

เครื่องวัดรังสี วัดรังสี เครื่องวัดแสงยูวีซี เค​​​รื่องวัดรังสีแกรมม่า เครื่องวัดรังสีเอ็กซเรย์ เครื่องวัดแสงยูวีเอ เครื่องตรวจรังสี...
SKU: HACA-3800
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดสเปกโตรคัลเลอร์สีเงา GSC-20

เครื่องวัดรังสี วัดรังสี เครื่องวัดแสงยูวีซี เค​​​รื่องวัดรังสีแกรมม่า เครื่องวัดรังสีเอ็กซเรย์ เครื่องวัดแสงยูวีเอ เครื่องตรวจรังสี เครื่องวัดสเปกโตรคัลเลอร์สีเงา GSC-20...
SKU: GSC-20
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดสเปกโตรคัลเลอร์แบบพกพา PSC-20

เครื่องวัดรังสี วัดรังสี เครื่องวัดแสงยูวีซี เค​​​รื่องวัดรังสีแกรมม่า เครื่องวัดรังสีเอ็กซเรย์ เครื่องวัดแสงยูวีเอ เครื่องตรวจรังสี เครื่องวัดสเปกโตรคัลเลอร์แบบพกพา PSC-20...
SKU: PSC-20
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดสเปกโตรเดนซิโตมิเตอร์แบบพกพา PSD-20

เครื่องวัดรังสี วัดรังสี เครื่องวัดแสงยูวีซี เค​​​รื่องวัดรังสีแกรมม่า เครื่องวัดรังสีเอ็กซเรย์ เครื่องวัดแสงยูวีเอ เครื่องตรวจรังสี เครื่องวัดสเปกโตรเดนซิโตมิเตอร์แบบพกพา PSD-20...
SKU: PSD-20
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดอันตรายจากแสงสีน้ำเงินเรตินอล SRS-200A

เครื่องวัดรังสี วัดรังสี เครื่องวัดแสงยูวีซี เค​​​รื่องวัดรังสีแกรมม่า เครื่องวัดรังสีเอ็กซเรย์ เครื่องวัดแสงยูวีเอ เครื่องตรวจรังสี เครื่องวัดอันตรายจากแสงสีน้ำเงินเรตินอล SRS-200A...
SKU: SRS-200A
Availability:

1 in Stock

เครื่องวิเคราะห์แสงสว่างของโรงงาน PLA-30

เครื่องวัดรังสี วัดรังสี เครื่องวัดแสงยูวีซี เค​​​รื่องวัดรังสีแกรมม่า เครื่องวัดรังสีเอ็กซเรย์ เครื่องวัดแสงยูวีเอ เครื่องตรวจรังสี เครื่องวิเคราะห์แสงสว่างของโรงงาน PLA-30...
SKU: PLA-30
Availability:

1 in Stock

เครื่องสเปกตรัมการฉายรังสี SFIM-400

เครื่องวัดรังสี วัดรังสี เครื่องวัดแสงยูวีซี เค​​​รื่องวัดรังสีแกรมม่า เครื่องวัดรังสีเอ็กซเรย์ เครื่องวัดแสงยูวีเอ เครื่องตรวจรังสี เครื่องสเปกตรัมการฉายรังสี SFIM-400...
SKU: SFIM-400
Availability:

1 in Stock

เครื่องสเปกตรัมการฉายรังสี SPIC-300

เครื่องวัดรังสี วัดรังสี เครื่องวัดแสงยูวีซี เค​​​รื่องวัดรังสีแกรมม่า เครื่องวัดรังสีเอ็กซเรย์ เครื่องวัดแสงยูวีเอ เครื่องตรวจรังสี เครื่องสเปกตรัมการฉายรังสี SPIC-300...
SKU: SPIC-300
Availability:

1 in Stock

Showing 1–90 of 27 results

ติดต่อสอบถาม คลิก
อีเมล์
โทรศัพท์
แชทผ่าน LINE
แชทผ่าน Facebook
ดูแผนที่

please wait.....