แบรนด์ : Jenway

เครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ jenway 6715

เครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ jenway 6715 เครื่องนับอนุภาค เครื่องนับจุลทรีย์ เครื่องวิเคราะห์สารละลาย เครื่องเขย่า เครื่องปั่นเหวี่ยง เครื่องปั่นเลือด เครื่องกวนสาร หม้อต้มควบคุมอุณหภูมิ อ่างควบคุมความร้...
SKU: Jenway6715
Availability:

1 in Stock

เครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ jenway 6850

เครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ jenway 6850 เครื่องนับอนุภาค เครื่องนับจุลทรีย์ เครื่องวิเคราะห์สารละลาย เครื่องเขย่า เครื่องปั่นเหวี่ยง เครื่องปั่นเลือด เครื่องกวนสาร หม้อต้มควบคุมอุณหภูมิ อ่างควบคุมความร้...
SKU: Jenway6850
Availability:

1 in Stock

เครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ jenway 72

เครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ jenway 72 เครื่องนับอนุภาค เครื่องนับจุลทรีย์ เครื่องวิเคราะห์สารละลาย เครื่องเขย่า เครื่องปั่นเหวี่ยง เครื่องปั่นเลือด เครื่องกวนสาร หม้อต้มควบคุมอุณหภูมิ อ่างควบคุมความร้อน...
SKU: Jenway72
Availability:

1 in Stock

เครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ jenway 74

เครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ jenway 74 เครื่องนับอนุภาค เครื่องนับจุลทรีย์ เครื่องวิเคราะห์สารละลาย เครื่องเขย่า เครื่องปั่นเหวี่ยง เครื่องปั่นเลือด เครื่องกวนสาร หม้อต้มควบคุมอุณหภูมิ อ่างควบคุมความร้อน...
SKU: Jenway74
Availability:

1 in Stock

Showing 1–90 of 4 results

ติดต่อสอบถาม คลิก
อีเมล์
โทรศัพท์
แชทผ่าน LINE
แชทผ่าน Facebook
ดูแผนที่

please wait.....