เครื่องมือวัดแอมพลิฟายเออร์ WGA-680A

SKU: WGA-680A
มีตัวเลือก CC-Link การประมวลผลประสิทธิภาพสูง (ความเร็วสุ่มตัวอย่าง: 4000 ครั้ง/วินาที ตัวแปลง AD 24 บิต) การเปรียบเทียบที่สำคัญและฟังก์ชันการตัดสิน (สูงพิเศษ สูง OK ต่ำ และต่ำพิเศษ)อาต์พุตแบบอะนาล็อก ( DA) จอแสดงผล: -99999 ถึง 99999

รายละเอียด

WGA-680A เป็นเครื่องขยายสัญญาณเครื่องมือวัดซึ่งสามารถแสดงปริมาณทางกายภาพของเซ็นเซอร์อินพุตได้

โมเดล WGA-680A-00: รุ่น AC ไม่มีตัวเลือก
WGA-680A-01: รุ่น AC BCD & TEDS
WGA-680A-02: รุ่น AC RS-232C & TEDS
WGA-680A-03: รุ่น AC RS-485 & TEDS
WGA-680A -04: รุ่น AC CC-Link

WGA-680A-10: รุ่น DC ไม่มีตัวเลือก
WGA-680A-11: รุ่น DC BCD & TEDS
WGA-680A-12: รุ่น DC RS-232C & TEDS
WGA-680A-13: รุ่น DC RS-485 & TEDS
WGA-680A-14: DC รุ่น CC-Link

ข้อมูลจำเพาะ

ช่อง 1
เซ็นเซอร์ที่ใช้งานได้ ทรานสดิวเซอร์สเตรนเกจ (4 สาย)
ความต้านทานสะพานที่เข้ากันได้ 87.5 ถึง 1,000 Ω
(ทรานสดิวเซอร์ 350 Ω ต่อขนานกันสูงสุดสี่ตัว)
สะพานกระตุ้น 10, 2 VDC, เลือกได้
ช่วงการวัด ±3.2 mV/V (ช่วงอินพุตรวมทั้งช่วงการปรับค่าศูนย์)
ช่วงการปรับค่าเป็นศูนย์ ภายในช่วงการวัด
(ไม่ถูกเก็บไว้เมื่อแหล่งจ่ายไฟหยุดชะงัก)
ความไม่เชิงเส้น ภายใน ±(0.02% FS +1หลัก)
ความเสถียร จุดศูนย์: ภายใน ±0.25 μV RTI /ºC
ความไว: ภายใน ±0.01%/ºC
ความเร็วในการสุ่มตัวอย่าง 4000 ครั้ง/วินาที
AD ความละเอียด 24 บิต
การสอบเทียบ การสอบเทียบโหลดจริง
ความไวในการลงทะเบียนการสอบเทียบ
ค่าตัวเลขการลงทะเบียนการสอบเทียบ
ฟังก์ชั่นการปรับให้เรียบ ตัวกรองอนาล็อก: 10, 30, 100, 300 Hz การ
ลดทอน: -12 ±1 dB/oct.
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่: 0, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024 และ 2048 เท่า
ต่ำสุด มาตราส่วน: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 และ 1,000 ครั้ง
ชดเชยอัตโนมัติเป็นศูนย์ Zero Tracking (ศูนย์ดิจิตอลอัตโนมัติในช่วงที่ตั้งไว้ล่วงหน้า)

การชดเชยศูนย์โดยประมาณ: การ
บ่งชี้จะกลายเป็นศูนย์เมื่อการอ่านอยู่ในช่วงที่กำหนดไว้ล่วงหน้าตั้งแต่ 0 ถึง 9
การเพิ่มฟังก์ชัน ช่วงการตั้งค่า: ±99999
ฟังก์ชันการแสดงค่าดั้งเดิม ±3.2000 mV/V (5 หลัก)
ความแม่นยำ: ภายใน ±0.1%FS
ฟังก์ชั่นเปรียบเทียบ จุด: 4

รูปแบบ:
ลงทะเบียนไฟล์รูปแบบ 4 กลุ่ม (ค่าเปรียบเทียบ) และเปิดใช้งานการสลับผ่านการตั้งค่าฟังก์ชั่น

ประเภท:
สูงพิเศษ (HH)
สูง (HI)
ต่ำ (LO)
ต่ำพิเศษ (LL)

ช่วงการตั้งค่า: ±99999

Hysteresis: 0 ถึง 99999

โหมดเปรียบเทียบ: ปกติ, ค้าง

การกำหนดสูงต่ำ:
เปิดใช้งานการกำหนดสูงหรือต่ำให้กับแต่ละเครื่องเปรียบเทียบ
หน้าที่การตัดสิน จุด: 1

ประเภท: OK
ถือฟังก์ชั่น การคงค่าสูงสุด/ต่ำสุดแบบดิจิตอล (ไม่มีการคงค่าสูงสุด/ต่ำสุดแบบอะนาล็อก)

ประเภท: การคงค่าสูงสุด
ของจุดโดยพลการ การคง ค่า
สูงสุด การคง ค่า
ต่ำ
สุด การคงค่าสูงสุดของค่าสูงสุด การคง  ค่าสูงสุดของช่วงเวลา การคง
ค่า สูงสุดของ เวลา การคงค่าสูงสุดของเวลา ถึง 9.99 s เวลาในการตรวจจับ: 0.01 ถึง 9.99 s

แสดง ช่วง: ±99999 (จุดทศนิยมที่จะวางที่ใดก็ได้)

ตัวบ่งชี้: LED 7 ส่วน
สูงอักขระ: 14 มม.
สี: แดง เขียว และส้ม

ปรับปรุง: 0.12, 0.24, 0.49, 0.98, 1.95, 3.90, 7.80 และ 15.6 ครั้ง/วินาที
(ในโหมดปกติ)

โหมด: ปกติ/พัก เครื่อง

เปรียบเทียบ: 5 คะแนน (HH, HI, OK, LO, LL)

สถานะ: 2 คะแนน (HOLD, LOCK)
เอาต์พุตอนาล็อก (DA) เอาต์พุตแรงดันไฟฟ้า: ±10 V (ความต้านทานโหลด 2 k Ω หรือมากกว่า)
สามารถปรับขนาดได้โดยพล

การ เอาต์พุตปัจจุบัน: 4 ถึง 20 mA (ความต้านทานโหลด 500 Ω หรือน้อยกว่า)
สอดคล้องกับเอาต์พุตแรงดันไฟฟ้า 0 ถึง 10 V.

ความเร็วในการแปลง: 4000 ครั้ง/วินาที

ความไม่เป็นเชิงเส้น: ภายใน ±0.1%FS

เนื้อหาการตั้งค่า: แสดงค่าศูนย์ แสดงค่าเต็มสเกล
อินพุตควบคุม จุด: 3

ประเภท: คำสั่งศูนย์ คำสั่งพัก และคำสั่งรีเซ็ต

รูปแบบสัญญาณ: สัญญาณหน้าสัมผัสไม่มีแรงดันหรือโอเพ่นคอลเลคเตอร์ (NPN)
(ความจุ: 12 VDC, 5 mA หรือมากกว่า)
เอาต์พุตควบคุม จุด: 5

ประเภท: HH, HI, OK, LO และ LL

รูปแบบ: Open collector (NPN) (30 VDC, สูงสุด 20 mA)
ฟังก์ชั่นการทดสอบระดับ แสดงค่าต่างๆ ได้ตามใจ

ชอบ แสดงฟังก์ชันเพิ่มเติม: ปิดใช้งาน, เปิดใช้งาน

ช่วงการตั้งค่า: ±99999

การทดสอบระดับ: เปิด, ปิด
พาวเวอร์ซัพพลาย รุ่น AC
100 ถึง 240 VAC การสิ้นเปลืองพลังงาน: 20 VA หรือน้อยกว่า

รุ่น DC
10 ถึง 30 VDC การสิ้นเปลืองพลังงาน: 10 W หรือน้อยกว่า
ขนาด 96 W × 96 H × 126 D มม. (ไม่รวมส่วนที่ยื่นออกมา)
น้ำหนัก ประมาณ 750 ก. (ไม่มีตัวเลือก)
อุณหภูมิในการทำงาน -10 ถึง 50 ºC
ความชื้นในการทำงาน 20 ถึง 80% (ไม่กลั่นตัว)
การปฏิบัติตาม Directive 2014/30/EU (EMC)
Directive 2014/35/EU (LVD) (รุ่น AC เท่านั้น)
Directive 2011/65/EU, (EU) 2015/863 (สารต้องห้าม 10 ชนิด) (RoHS)
อุปกรณ์มาตรฐาน คู่มือการใช้งาน (CD-R)
ซีลยูนิต
ไขควง (-)
อุปกรณ์เสริม สายไฟ AC สำหรับ 100 VAC P-23
สายไฟ AC สำหรับ 200 VAC P-28
สายเคเบิลอินพุตสำหรับขั้วต่อ NDIS4102 (7 พิน) (ตัวนำ 6 ตัว)
U-29 (50 ซม.)
U-30 (1 ม.)
U-31 (2 ม.) ม.)
U-32 (5 ม.)
สายเคเบิลอินพุตสำหรับขั้วต่อ NDIS4102 (7 ขา) (4 ตัวนำ)
U-33 (50 ซม.)
U-34 (1 ม.)
U-35 (2 ม.)
U-36 (5 ม.)
ซ็อกเก็ตยึดสายไฟ 35505-6000-BOM GF (WGA-680A-04/14)
ขั้วต่อสาขา (ประเภท-Y) 35715-L010-B00 AK (WGA-680A-04/14)
ขั้วต่อการสิ้นสุด 35T05-6M00-BOM GF (WGA) -680A-04/14)

ข้อมูลจำเพาะของตัวเลือก

เอาต์พุต BCD
เอาท์พุต ข้อมูล:
20 บิต (4 บิต×5)
POL (ขั้วลบ)
เหนือ
EOC (สิ้นสุดการแปลง) ส่วนการ
ถือครอง ส่วน
การตรวจจับ

รูปแบบเอาต์พุต: Open collector (NPN) (30 VDC, สูงสุด 20 mA)
ป้อนข้อมูล คะแนน: 2 (ระงับ ห้ามใช้เอาต์พุต)

รูปแบบ: Open collector (NPN) หรือสัญญาณหน้าสัมผัสไม่มีแรงดันไฟฟ้า
(ความจุ: 12 VDC, 5 mA)
อัตราการส่งออก ประมาณ 15.6, 31.3, 62.5 และ 125 ครั้ง/วินาที
ลอจิกเอาต์พุต ตรรกะข้อมูล: ตรรกะเชิงบวก ตรรกะเชิงลบ ตรรกะ

EOC: ตรรกะเชิงบวก ตรรกะเชิงลบ ตรรกะของ

ขั้ว: ตรรกะเชิงบวก ตรรกะเชิงลบ
RS-232C
ระบบสัญญาณ ระบบ RS-232C ฟูลดูเพล็กซ์
วิธีการสื่อสาร ซิงโครนัส
อัตราบอด 2400, 4800, 9600, 19200 bps
การกำหนดค่าบิต บิตข้อมูล: 7
บิตหยุด: 1
พาริตีบิต: เลขคี่
การควบคุมการไหล: ไม่มี
RS-485
ระบบสัญญาณ ระบบฮาล์ฟดูเพล็กซ์ RS-485
อัตราบอด 2400, 4800, 9600, 19200 bps
การกำหนดค่าบิต บิตข้อมูล: 7
บิตหยุด: 1
พาริตีบิต: เลขคี่
การควบคุมการไหล ไม่มี
รหัสอุปกรณ์ 1 ถึง 99
TEDS
ทรานสดิวเซอร์ที่ใช้งานได้ ควรมีข้อมูลตาม IEEE template No. 33
(ความยาวสายไม่เกิน 30 ม.)
อินเทอร์เฟซ เข้ากันได้กับ IEEE1451.4 Mixed Mode Transducer Interface Class 2
ฟังก์ชันสอบเทียบ การลงทะเบียนความไวอัตโนมัติโดยการอ่านข้อมูล TEDS
CC-Link
เวอร์ชั่น 1.10
ประเภทสถานี สถานีอุปกรณ์ระยะไกล
ครอบครองสถานี 1, 2, 4 ปี
อัตราบอด 10 M, 5 M, 2.5 M, 625 k และ 156 k bps
สถานีทาส 1 ถึง 64
สายเชื่อมต่อ สายเคเบิลที่สอดคล้องกับ CC-Link เวอร์ชัน 1.10
(สายเคเบิลหุ้มฉนวนคู่บิดเกลียว 3 ตัวนำ)

บริษัท แซนต้า เทคโนโลยี จำกัด (สำนักงานใหญ่)
35/218 หมู่ 2 ถนนเลียบคลองสาม ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทร 02-101-3454 ,089-006-2766
แฟกซ์ 02-101-3453
Mail. santatech@gmail.com
Line : @santatech
Web : 
https://santatechnology.com/

ติดต่อสอบถาม คลิก
อีเมล์
โทรศัพท์
แชทผ่าน LINE
แชทผ่าน Facebook
ดูแผนที่

please wait.....