แบรนด์ :

Atlas copco rental oil free screw compressor PTE 1500 ให้เช่าคอมเพลสเซอร์

Atlas Copco PTE 1500 rental 100% oil-free air screw compressor electric driven ให้เช่าคอมเพลสเซอร์แอตลาสคอปโก้. 100% oil-free air screw compressor....
SKU: PTE 1500
Availability:

1 in Stock

Atlas copco rental oil-free air piston compressor dns 160vsd ให้เช่าคอมเพลสเซอร์

Atlas Copco DNS 160 VSD 100% Oil-free air piston compressor - High pressure electric driven ให้เช่าคอมเพลสเซอร์แอตลาสคอปโก้. DNS 160 VSD 100% Oil-free air piston compressor - High pressure....
SKU: DNS 160 VSD
Availability:

1 in Stock

Atlas copco Rental oil-free air screw compressor ZE 4 VSD ให้เช่าคอมเพลาสเซอร์

Atlas Copco ZE 4 VSD Rental 100% oil-free air screw compressor low pressure ให้เช่าคอมเพลาสเซอร์แอตลาสคอปโก้. ZE 4 VSD 100% oil-free air screw compressor low pressure. A constant air flow at minimal e...
SKU: ZE 4 VSD
Availability:

1 in Stock

Atlas copco rental oil-free PNS 1250 ให้เช่าเครื่องกำเนิดพลังงาน

Atlas Copco PNS 1250 Rental 100% oil-free diesel driven air compressor high pressure ให้เช้าเครื่องกำเนิดพลังงานแอตลาสคอปโก้. Pressure range 90 to 350 psi - 6 to 24 bar....
SKU: PNS 1250
Availability:

1 in Stock

Atlas copco Rental Oil-free ZS 75 plus VSD ให้เช่าแหล่งกำเนิดพลังงาน

Atlas Copco ZS 75 plus VSD Rental 100% Oil-free air screw blower low pressure electric driven ให้เช่าแหล่งกำเนิดพลังงานแอตลาสคอปโก้. ZS 100% Oil-free air screw blower - Low pressure. Pressure range 0....
SKU: ZS 75 plus VS
Availability:

1 in Stock

Atlas copco Rental percent oil free ZT 22 VSD ให้เช่าคอมเพลสเซอร์

Atlas Copco ZT 22 VSD Rental 100% Oil free electric driven ให้เช่าคอมเพลสเซอร์แอตลาสคอปโก้ A constant air flow at minimal energy costs.
SKU: ZT 22 VSD
Availability:

1 in Stock

Atlas copco rental pressure nitrogen generator NGP NG 8 ให้เช่าไนโตรเจน

Atlas Copco Rental NGP NG 81 Pressure swing adsorption nitrogen generator ให้เช่าไนโตรเจน. NGP Pressure swing adsorption nitrogen generator.
SKU: NGP NG 81
Availability:

1 in Stock

Atlas copco Rental Rig safe version oil free PTS 1600 ให้เช่าคอมเพลสเซอร์

Atlas Copco PTS 1600 Rental Rig safe version 100% Oil free air Rig safe compressor diesel driven ให้เช่าคอมเพลสเซอร์แอตลาสคอปโก้. PTS Rig safe version 100% Oil-free air Rig safe compressor....
SKU: PTS 1600
Availability:

1 in Stock

Atlas Copco SDS screw dispenser

Atlas Copco SDS screw dispenser screw supplier screw feeder. Model screw dispenser for magnetized bit. SDS screw dispenser. Screw size : M1.0-5.0. Ordering No. 8432 0830 00.
SKU: SDS
Availability:

1 in Stock

Atlas Copco SDS SR 14 screw dispenser vacuum pick up

Atlas Copco SDS SR 14 screw dispenser for vacuum pick up screw supplier screw feeder. Model screw dispenser for magnetized bit. SDS SR 14 screw dispenser. Screw size : M1.4. Ordering No. 8432 0870 34.
SKU: SDS SR 14
Availability:

1 in Stock

Atlas Copco SDS SR 17 screw dispenser vacuum pick up

Atlas Copco SDS SR 17 screw dispenser for vacuum pick up screw supplier screw feeder. Model screw dispenser for magnetized bit. SDS SR 17 screw dispenser. Screw size : M1.7. Ordering No. 8432 0870 31.
SKU: SDS SR 17
Availability:

1 in Stock

Atlas Copco SDS SR 20 screw dispenser for vacuum pick up

Atlas Copco SDS SR 20 screw dispenser for vacuum pick up screw supplier screw feeder. Model screw dispenser for magnetized bit. SDS SR 20 screw dispenser. Screw size : M2.0. Ordering No. 8432 0870 33.
SKU: SDS-SR-20
Availability:

1 in Stock

Atlas Copco SDS SR 23 screw dispenser vacuum pick up

Atlas Copco SDS SR 23 screw dispenser for vacuum pick up Atlas Copco screw supplier Atlas Copco screw feeder. Model screw dispenser for magnetized bit. SDS SR 23 screw dispenser. Screw size : M2.3. Or...
SKU: SDS SR 23
Availability:

1 in Stock

Atlas Copco SDS SR 26 screw dispenser vacuum pick up

Atlas Copco SDS SR 26 screw dispenser vacuum pick up screw supplier screw feeder. Model screw dispenser for magnetized bit. SDS SR 26 screw dispenser. Screw size : M2.6. Ordering No. 8432 0870 36.
SKU: SDS SR 26
Availability:

1 in Stock

Atlas Copco SDS SR 30 screw dispenser vacuum pick up

Atlas Copco SDS SR 30 screw dispenser vacuum pick up screw supplier screw feeder. Model screw dispenser for magnetized bit. SDS SR 30 screw dispenser. Screw size : M3.0. Ordering No. 8432 0870 37.
SKU: SDS SR 30
Availability:

1 in Stock

Atlas Copco Slipping wrench SWR ประแจทอร์ค ประแจปรับแรงบิด ประแจปรับแรงหมุน

Atlas Copco Slipping wrench SWR ประแจทอร์คแอตลาสคอปโก้ ประแจปรับแรงบิด ประแจปรับแรงหมุน. SWR TYPE: CAMOVER TORQUE WRENCH....
SKU: TORQUE WRENCH
Availability:

1 in Stock

Atlas copco Steam boiler 6MBTU ให้เช่าสตรีมบอนเลอร์สำหรับงานในทะเล.

Atlas Copco Steam boiler 6MBTU offshore generators for rent ให้เช่าสตรีมบอนเลอร์สำหรับงานในทะเล. Steam generators for rent.
SKU: 6MBTU
Availability:

1 in Stock

Atlas copco twinAir 25bar screw compressor high volume oil injected

Atlas Copco TwinAir 25bar Screw compressor high volume oil injected diesel driven for rent. TwinAir 25 bar Screw compressor - High volume oil injected diesel driven for offshore.
SKU: TwinAir 25bar
Availability:

1 in Stock

Atlas copco VSD for set point control

Atlas copco VSD for set point control
SKU: VSD for set p
Availability:

1 in Stock

Atlas Copco VSD for water control

Atlas Copco VSD for water control
SKU: VSD for water
Availability:

1 in Stock

Atlas copco vsd oil free electric driven zd 2100 ให้เช่าเครื่องคอมเพลสเซอร์

Atlas Copco ZD 2100 VSD Oil free electric driven ให้เช่าเครื่องคอมเพลสเซอร์แอตลาสคอปโก้ 100 % Oil free electric driven.
SKU: ZD 2100
Availability:

1 in Stock

Atlas copco XAHS 426 oil injected rig safe compressor

Atlas Copco XAHS 426 oil injected rig safe compressor medium pressure diesel driven for rent. Rig safe compressor medium pressure diesel driven. Max. Pressure 150 psi. Max. flow 1580 cfm. Pressure ran...
SKU: XAHS 426
Availability:

1 in Stock

Atlas copco XAMS 407 oil injected air compressor

Atlas Copco XAMS 407 oil injected air compressor diesel driven for rent. Principal data. Dimensions mm (lxwlh) 5124 x 1987 x 2092. Wieght (kg) 3500. Capacity of fuel tank (L) 348. Sound power level in...
SKU: XAMS 407
Availability:

1 in Stock

Atlas copco XAS 137 oil injected air compressor

Atlas Copco XAS 137 oil injected air compressor diesel driven for rent. Principal data. Dimensions mm (lxwlh) 3553 x 1677 x 1465. Wieght (kg) 1350. Capacity of fuel tank (L) 130. Sound power level in...
SKU: XAS 137
Availability:

1 in Stock

Atlas copco XAS 186 oil injected air compressor

Atlas Copco XAS 186 oil injected air compressor diesel driven for rent. Principal data. Dimensions mm (lxwlh) 4212 x 1701 x 1753. Wieght (kg) 1900. Capacity of fuel tank (L) 175. Sound power level in...
SKU: XAS 186
Availability:

1 in Stock

Atlas copco XAS 47 oil injected air compressor

Atlas Copco XAS 47 oil injected air compressor diesel driven for rent. Principal data. Dimensions mm (lxwlh) (3233-3518) x (1328-1417) x (1280-1360). Wieght (kg) 680-1060. Capacity of fuel tank (L) 40...
SKU: XAS 47
Availability:

1 in Stock

Atlas copco XAS 57 oil injected air compressor

Atlas Copco XAS 57 oil injected air compressor diesel driven for rent. Principal data. Dimensions mm (lxwlh) (3233-3518) x (1328-1417) x (1280-1360). Wieght (kg) 680-1060. Capacity of fuel tank (L) 40...
SKU: XAS 57
Availability:

1 in Stock

Atlas copco XAS 67 oil injected air compressor

Atlas Copco XAS 67 oil injected air compressor diesel driven for rent. Principal data. Dimensions mm (lxwlh) (3233-3518) x (1328-1417) x (1280-1360). Wieght (kg) 680-1060. Capacity of fuel tank (L) 40...
SKU: XAS 67
Availability:

1 in Stock

Atlas copco XAS 77 oil injected air compressor

Atlas Copco XAS 77 oil injected air compressor diesel driven for rent. Principal data. Dimensions mm (lxwlh) (3233-3518) x (1328-1417) x (1280-1360). Wieght (kg) 680-1060. Capacity of fuel tank (L) 40...
SKU: XAS 77
Availability:

1 in Stock

Atlas copco XAS 87 oil injected air compressor

Atlas Copco XAS 87 oil injected air compressor diesel driven for rent. Principal data. Dimensions mm (lxwlh) (3233-3518) x (1328-1417) x (1280-1360). Wieght (kg) 680-1060. Capacity of fuel tank (L) 40...
SKU: XAS 87
Availability:

1 in Stock

Atlas copco XAS 97 oil injected air compressor

Atlas Copco XAS 97 oil injected air compressor diesel driven for rent. Principal data. Dimensions mm (lxwlh) (3233-3518) x (1328-1417) x (1280-1360). Wieght (kg) 680-1060. Capacity of fuel tank (L) 40...
SKU: XAS 97
Availability:

1 in Stock

Atlas copco XRHS 366 oil injected rig safe compressor

Atlas Copco XRHS 366 oil injected rig safe compressor medium pressure diesel driven for rent. Principal data. Dimensions mm (lxwlh) 4080 x 2140 x 2480. Wieght (kg) 6215. Capacity of fuel tank (L) 538....
SKU: XRHS 366
Availability:

1 in Stock

Atlas copco XRHS 506 oil injected rig safe compressor

Atlas Copco XRHS 506 oil injected rig safe compressor medium pressure diesel driven for rent. Principal data. Dimensions mm (lxwlh) 4080 x 2140 x 2480. Wieght (kg) 6800. Capacity of fuel tank (L) 796....
SKU: XRHS 506
Availability:

1 in Stock

Atlas copco XRVS 476 oil injected rig safe compressor

Atlas Copco XRVS 476 oil injected rig safe compressor medium pressure diesel driven for rent. Principal data. Dimensions mm (lxwlh) 4080 x 2480 x 2140. Wieght (kg) 6800. Capacity of fuel tank (L) 796....
SKU: XRVS 476
Availability:

1 in Stock

Atlas copco XRXS 607 oil injected rig safe compressor

Atlas Copco XRXS 607 oil injected rig safe compressor medium pressure diesel driven for rent. Principal data. Dimensions mm (lxwlh) 5369 x 2251 x 2506. Wieght (kg) 8200. Capacity of fuel tank (L) 975....
SKU: XRVS 607
Availability:

1 in Stock

Atlas copco XRYS 577 oil injected rig safe compressor

Atlas Copco XRYS 577 oil injected rig safe compressor medium pressure diesel driven for rent. Principal data. Dimensions mm (lxwlh) 5369 x 2251 x 2506. Wieght (kg) 8200. Capacity of fuel tank (L) 975....
SKU: XRYS 577
Availability:

1 in Stock

Back Holdfast

Back Holdfast
SKU: LXGBH-12 LXGB
Availability:

out of Stock

BH-4A เครื่องตรวจจับก๊าซหลายตัวแบบพกพา

เครื่องตรวจจับก๊าซหลายตัวแบบพกพา BH-4A สามารถตรวจจับก๊าซที่ติดไฟได้ O2 และก๊าซพิษอีกสองประเภทอย่างต่อเนื่องและพร้อมกัน ใช้กันอย่างแพร่หลายในบริเวณที่ต้องการป้องกันการระเบิดหรือการรั่วไหลของก๊าซพิษ...
SKU: BH-4A
Availability:

1 in Stock

BH-4AS เครื่องตรวจจับก๊าซหลายชนิดแบบพกพา

เครื่องตรวจจับก๊าซหลายตัวแบบพกพา BH-4AS สามารถตรวจจับก๊าซที่ติดไฟได้ O2 และก๊าซพิษอีกสองประเภทอย่างต่อเนื่องและพร้อมกัน ใช้กันอย่างแพร่หลายในบริเวณที่ต้องการป้องกันการระเบิดหรือการรั่วไหลของก๊าซพิษ...
SKU: BH-4AS
Availability:

1 in Stock

BH-4S เครื่องตรวจจับก๊าซหลายชนิดแบบพกพา

เครื่องตรวจจับก๊าซหลายตัวแบบพกพา BH-4S สามารถตรวจจับก๊าซที่ติดไฟได้ O2 และก๊าซพิษอีกสองประเภทอย่างต่อเนื่องและพร้อมกัน ใช้กันอย่างแพร่หลายในบริเวณที่ต้องการป้องกันการระเบิดหรือการรั่วไหลของก๊าซพิษ...
SKU: BH-4S
Availability:

1 in Stock

BH-H3-C2H4 สัญญาณเตือนแก๊สอิทิลีนพร้อมวาล์วปิด

สัญญาณเตือนก๊าซ BH-H3-C2H4 เป็นสัญญาณเตือนก๊าซในครัวเรือนชนิดติดผนังที่ออกแบบมาเพื่อตรวจจับความเข้มข้นของก๊าซหรือไอระเหยที่ติดไฟได้และเป็นพิษโดยใช้ส่วนประกอบที่ไวต่ออากาศคุณภาพสูงและผลิตด้วยเทคโนโลยีข...
SKU: BH-H3-C2H4
Availability:

1 in Stock

BH-H3-C2H4O สัญญาณเตือนแก๊สอิทิลีนออกไซด์พร้อมวาล์วปิด

สัญญาณเตือนก๊าซอิทิลีนออกไซด์ BH-H3-C2H4O เป็นสัญญาณเตือนก๊าซในครัวเรือนชนิดติดผนังที่ออกแบบมาเพื่อตรวจจับความเข้มข้นของก๊าซหรือไอระเหยที่ติดไฟได้และเป็นพิษโดยใช้ส่วนประกอบที่ไวต่ออากาศคุณภาพสูงและผลิ...
SKU: BH-H3-C2H4O
Availability:

1 in Stock

BH-H3-C2H5OH สัญญาณเตือนแก๊สเอทานอลพร้อมวาล์วปิด

สัญญาณเตือนก๊าซเอทานอล BH-H3-C2H5OH เป็นสัญญาณเตือนก๊าซในครัวเรือนชนิดติดผนังที่ออกแบบมาเพื่อตรวจจับความเข้มข้นของก๊าซหรือไอระเหยที่ติดไฟได้และเป็นพิษโดยใช้ส่วนประกอบที่ไวต่ออากาศคุณภาพสูงและผลิตด้วยเ...
SKU: BH-H3-C2H5OH
Availability:

1 in Stock

BH-H3-C3H8 สัญญาณเตือนแก๊สโพรเพนพร้อมวาล์วปิด

สัญญาณเตือนก๊าซโพรเพน BH-H3-C3H8 เป็นสัญญาณเตือนก๊าซในครัวเรือนชนิดติดผนังที่ออกแบบมาเพื่อตรวจจับความเข้มข้นของก๊าซหรือไอระเหยที่ติดไฟได้และเป็นพิษโดยใช้ส่วนประกอบที่ไวต่ออากาศคุณภาพสูงและผลิตด้วยเทคโ...
SKU: BH-H3-C3H8
Availability:

1 in Stock

BH-H3-C6H6 สัญญาณเตือนแก๊สเบนซีนพร้อมวาล์วปิด

สัญญาณเตือนก๊าซเบนซีน BH-H3-C6H6 เป็นสัญญาณเตือนก๊าซในครัวเรือนชนิดติดผนังที่ออกแบบมาเพื่อตรวจจับความเข้มข้นของก๊าซหรือไอระเหยที่ติดไฟได้และเป็นพิษโดยใช้ส่วนประกอบที่ไวต่ออากาศคุณภาพสูงและผลิตด้วยเทคโ...
SKU: BH-H3-C6H6
Availability:

1 in Stock

BH-H3-CH2O สัญญาณเตือนแก๊สฟอร์มัลดีไฮด์พร้อมวาล์วปิด

สัญญาณเตือนก๊าซฟอร์มัลดีไฮด์ BH-H3-CH2O เป็นสัญญาณเตือนก๊าซในครัวเรือนชนิดติดผนังที่ออกแบบมาเพื่อตรวจจับความเข้มข้นของก๊าซหรือไอระเหยที่ติดไฟได้และเป็นพิษโดยใช้ส่วนประกอบที่ไวต่ออากาศคุณภาพสูงและผลิตด...
SKU: BH-H3-CH2O
Availability:

1 in Stock

BH-H3-CH4 สัญญาณเตือนแก๊สมีเทนพร้อมวาล์วปิด

สัญญาณเตือนก๊าซมีเทน BH-H3-CH4 เป็นสัญญาณเตือนก๊าซในครัวเรือนชนิดติดผนังที่ออกแบบมาเพื่อตรวจจับความเข้มข้นของก๊าซหรือไอระเหยที่ติดไฟได้และเป็นพิษโดยใช้ส่วนประกอบที่ไวต่ออากาศคุณภาพสูงและผลิตด้วยเทคโนโ...
SKU: BH-H3-CH4
Availability:

1 in Stock

BH-H3-CL2 สัญญาณเตือนแก๊สคลอรีนพร้อมวาล์วปิด

สัญญาณเตือนก๊าซคลอรีน BH-H3-CL2 เป็นสัญญาณเตือนก๊าซในครัวเรือนชนิดติดผนังที่ออกแบบมาเพื่อตรวจจับความเข้มข้นของก๊าซหรือไอระเหยที่ติดไฟได้และเป็นพิษโดยใช้ส่วนประกอบที่ไวต่ออากาศคุณภาพสูงและผลิตด้วยเทคโน...
SKU: BH-H3-CL2
Availability:

1 in Stock

BH-H3-CO สัญญาณเตือนแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์พร้อมวาล์วปิด

สัญญาณเตือนก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ BH-H3-CO เป็นสัญญาณเตือนก๊าซในครัวเรือนชนิดติดผนังที่ออกแบบมาเพื่อตรวจจับความเข้มข้นของก๊าซหรือไอระเหยที่ติดไฟได้และเป็นพิษโดยใช้ส่วนประกอบที่ไวต่ออากาศคุณภาพสูงและผลิต...
SKU: BH-H3-CO
Availability:

1 in Stock

BH-H3-CO2 สัญญาณเตือนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์พร้อมวาล์วปิด

สัญญาณเตือนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ BH-H3-CO2 เป็นสัญญาณเตือนก๊าซในครัวเรือนชนิดติดผนังที่ออกแบบมาเพื่อตรวจจับความเข้มข้นของก๊าซหรือไอระเหยที่ติดไฟได้และเป็นพิษโดยใช้ส่วนประกอบที่ไวต่ออากาศคุณภาพสูงและผลิ...
SKU: BH-H3-CO2
Availability:

1 in Stock

BH-H3-CO3 สัญญาณเตือนแก๊สคาร์บอเนตพร้อมวาล์วปิด

สัญญาณเตือนก๊าซคาร์บอเนต BH-H3-CO3 เป็นสัญญาณเตือนก๊าซในครัวเรือนชนิดติดผนังที่ออกแบบมาเพื่อตรวจจับความเข้มข้นของก๊าซหรือไอระเหยที่ติดไฟได้และเป็นพิษโดยใช้ส่วนประกอบที่ไวต่ออากาศคุณภาพสูงและผลิตด้วยเท...
SKU: BH-H3-CO3
Availability:

1 in Stock

BH-H3-H2 สัญญาณเตือนแก๊สไฮโดรเจนพร้อมวาล์วปิด

สัญญาณเตือนก๊าซไฮโดรเจน BH-H3-H2 เป็นสัญญาณเตือนก๊าซในครัวเรือนชนิดติดผนังที่ออกแบบมาเพื่อตรวจจับความเข้มข้นของก๊าซหรือไอระเหยที่ติดไฟได้และเป็นพิษโดยใช้ส่วนประกอบที่ไวต่ออากาศคุณภาพสูงและผลิตด้วยเทคโ...
SKU: BH-H3-H2
Availability:

1 in Stock

BH-H3-H2S สัญญาณเตือนแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟดพร้อมวาล์วปิด

สัญญาณเตือนก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ BH-H3-H2S เป็นสัญญาณเตือนก๊าซในครัวเรือนชนิดติดผนังที่ออกแบบมาเพื่อตรวจจับความเข้มข้นของก๊าซหรือไอระเหยที่ติดไฟได้และเป็นพิษโดยใช้ส่วนประกอบที่ไวต่ออากาศคุณภาพสูงและผลิต...
SKU: BH-H3-H2S
Availability:

1 in Stock

BH-H3-HCL สัญญาณเตือนแก๊สไฮโดรคลอริกพร้อมวาล์วปิด

สัญญาณเตือนก๊าซไฮโดรคลอริก BH-H3-HCL เป็นสัญญาณเตือนก๊าซในครัวเรือนชนิดติดผนังที่ออกแบบมาเพื่อตรวจจับความเข้มข้นของก๊าซหรือไอระเหยที่ติดไฟได้และเป็นพิษโดยใช้ส่วนประกอบที่ไวต่ออากาศคุณภาพสูงและผลิตด้วย...
SKU: BH-H3-HCL
Availability:

1 in Stock

BH-H3-HCN สัญญาณเตือนแก๊สไฮโดรเจนไซยาไนด์พร้อมวาล์วปิด

สัญญาณเตือนก๊าซไฮโดรเจนไซยาไนด์ BH-H3-HCN เป็นสัญญาณเตือนก๊าซในครัวเรือนชนิดติดผนังที่ออกแบบมาเพื่อตรวจจับความเข้มข้นของก๊าซหรือไอระเหยที่ติดไฟได้และเป็นพิษโดยใช้ส่วนประกอบที่ไวต่ออากาศคุณภาพสูงและผลิ...
SKU: BH-H3-HCN
Availability:

1 in Stock

BH-H3-NH3 สัญญาณเตือนแก๊สแอมโมเนียพร้อมวาล์วปิด

สัญญาณเตือนก๊าซแอมโนเนีย BH-H3-NH3 เป็นสัญญาณเตือนก๊าซในครัวเรือนชนิดติดผนังที่ออกแบบมาเพื่อตรวจจับความเข้มข้นของก๊าซหรือไอระเหยที่ติดไฟได้และเป็นพิษโดยใช้ส่วนประกอบที่ไวต่ออากาศคุณภาพสูงและผลิตด้วยเท...
SKU: BH-H3-NH3
Availability:

1 in Stock

BH-H3-NO สัญญาณเตือนแก๊สไนตริกออกไซด์พร้อมวาล์วปิด

สัญญาณเตือนก๊าซไนตริกออกไซด์ BH-H3-NO เป็นสัญญาณเตือนก๊าซในครัวเรือนชนิดติดผนังที่ออกแบบมาเพื่อตรวจจับความเข้มข้นของก๊าซหรือไอระเหยที่ติดไฟได้และเป็นพิษโดยใช้ส่วนประกอบที่ไวต่ออากาศคุณภาพสูงและผลิตด้ว...
SKU: BH-H3-NO
Availability:

1 in Stock

BH-H3-NO2 สัญญาณเตือนแก๊สไนโตรเจนไดออกไซด์พร้อมวาล์วปิด

สัญญาณเตือนก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ BH-H3-NO2 เป็นสัญญาณเตือนก๊าซในครัวเรือนชนิดติดผนังที่ออกแบบมาเพื่อตรวจจับความเข้มข้นของก๊าซหรือไอระเหยที่ติดไฟได้และเป็นพิษโดยใช้ส่วนประกอบที่ไวต่ออากาศคุณภาพสูงและผล...
SKU: BH-H3-NO2
Availability:

1 in Stock

BH-H3-O2 สัญญาณเตือนแก๊สออกซิเจนพร้อมวาล์วปิด

สัญญาณเตือนก๊าซออกซิเจน BH-H3-O2 เป็นสัญญาณเตือนก๊าซในครัวเรือนชนิดติดผนังที่ออกแบบมาเพื่อตรวจจับความเข้มข้นของก๊าซหรือไอระเหยที่ติดไฟได้และเป็นพิษโดยใช้ส่วนประกอบที่ไวต่ออากาศคุณภาพสูงและผลิตด้วยเทคโ...
SKU: BH-H3-O2
Availability:

1 in Stock

BH-H3-PH3 สัญญาณเตือนแก๊สฟอสฟีนพร้อมวาล์วปิด

สัญญาณเตือนก๊าซฟอสฟีน BH-H3-PH3 เป็นสัญญาณเตือนก๊าซในครัวเรือนชนิดติดผนังที่ออกแบบมาเพื่อตรวจจับความเข้มข้นของก๊าซหรือไอระเหยที่ติดไฟได้และเป็นพิษโดยใช้ส่วนประกอบที่ไวต่ออากาศคุณภาพสูงและผลิตด้วยเทคโน...
SKU: BH-H3-PH3
Availability:

1 in Stock

BH-H3-SO2 สัญญาณเตือนแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์พร้อมวาล์วปิด

สัญญาณเตือนก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ BH-H3-SO2 เป็นสัญญาณเตือนก๊าซในครัวเรือนชนิดติดผนังที่ออกแบบมาเพื่อตรวจจับความเข้มข้นของก๊าซหรือไอระเหยที่ติดไฟได้และเป็นพิษโดยใช้ส่วนประกอบที่ไวต่ออากาศคุณภาพสูงและผล...
SKU: BH-H3-SO2
Availability:

1 in Stock

BH-H3-VOC สัญญาณเตือนสารประกอบอินทรีย์พร้อมวาล์วปิด

สัญญาณเตือนสารประกอบอินทรีย์ BH-H3-VOC เป็นสัญญาณเตือนก๊าซในครัวเรือนชนิดติดผนังที่ออกแบบมาเพื่อตรวจจับความเข้มข้นของก๊าซหรือไอระเหยที่ติดไฟได้และเป็นพิษโดยใช้ส่วนประกอบที่ไวต่ออากาศคุณภาพสูงและผลิตด้...
SKU: BH-H3-VOC
Availability:

1 in Stock

BH90E-C3H8 เครื่องตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซโพรเพนแบบพกพา

เครื่องตรวจจับก๊าซโพรเพนแบบพกพา BH90E-C3H8 เป็นเครื่องตรวจจับก๊าซชนิดใหม่ที่ใช้เทคนิค LSI และเป็นไปตามมาตรฐานเทคโนโลยีอัจฉริยะระดับสากล ด้วยเซ็นเซอร์กึ่งตัวนำคุณภาพสูงนำเข้าและไมโครคอนโทรลเลอร์ฝังตัว...
SKU: BH90E-C3H8
Availability:

1 in Stock

BH90E-CH4 เครื่องตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซมีเทนแบบพกพา

เครื่องตรวจจับก๊าซมีเทนแบบพกพา BH90E-CH4 เป็นเครื่องตรวจจับก๊าซชนิดใหม่ที่ใช้เทคนิค LSI และเป็นไปตามมาตรฐานเทคโนโลยีอัจฉริยะระดับสากล ด้วยเซ็นเซอร์กึ่งตัวนำคุณภาพสูงนำเข้าและไมโครคอนโทรลเลอร์ฝังตัว...
SKU: ฺ็BH90E-CH4
Availability:

1 in Stock

Blunt End Air Terminal (Height ≥1.5 m.) Aluminium with Guy Wire Support

Blunt End Air Terminal (Height ≥1.5 m.) Aluminium with Guy Wire Support
SKU: LTATG 58
Availability:

out of Stock

Blunt End Air Terminal (Height ≥1.5 m.) Copper with Guy Wire Support

Blunt End Air Terminal (Height ≥1.5 m.) Copper with Guy Wire Support
SKU: LTATG
Availability:

out of Stock

Blunt End Air Terminal (Height ≥1.5 m.) Tin Plated Copper with Guy Wire Support

Blunt End Air Terminal (Height ≥1.5 m.) Tin Plated Copper with Guy Wire Support
SKU: LTAT
Availability:

out of Stock

Blunt End Air Terminals

Blunt End Air Terminals
SKU: LMBT
Availability:

out of Stock

Cable Cross Clamp

Cable Cross Clamp
SKU: LCAC
Availability:

out of Stock

Cable Tester SMB-TS-8108

Multi-function cable tester with LCD. Cixi Sembanx Electronic Technology Co. Ltd. is a China mainland-based manufacturer of telecom and connectors. We provide a full series of patch panels keystone ja...
SKU: SMB-TS-8108
Availability:

1 in Stock

Circular Conductors Bare Aluminium

Circular Conductors Bare Aluminium
SKU: COSA-8 COSA-1
Availability:

out of Stock

Circular Conductors Bare Copper

Circular Conductors Bare Copper
SKU: COSC-
Availability:

out of Stock

Circular Conductors Copper with PVC

Circular Conductors Copper with PVC
SKU: COSC-
Availability:

out of Stock

Circular Conductors Copper-Bonded Steel Round Conductor

Circular Conductors Copper-Bonded Steel Round Conductor
SKU: WE-COCBU-8 WE
Availability:

out of Stock

Circular Conductors Galvanized Steel Circular

Circular Conductors Galvanized Steel Circular
SKU: COGS-
Availability:

out of Stock

Circular Conductors Holders

Circular Conductors Holders
SKU: LSCH-8
Availability:

out of Stock

Circular Conductors Stainless Steel Circular

Circular Conductors Stainless Steel Circular
SKU: COSS316L-8 CO
Availability:

out of Stock

Circular Conductors Tinned Copper

Circular Conductors Tinned Copper
SKU: COSC-
Availability:

out of Stock

Clamp A Cable to Flat Bar

Clamp A Cable to Flat Bar
SKU: GXCCF
Availability:

out of Stock

Clamp A Cable to Flat Bar Clamp

Clamp A Cable to Flat Bar Clamp
SKU: GXCCF
Availability:

out of Stock

Clamp Two Cable to Flat Bar Clamp

Clamp Two Cable to Flat Bar Clamp
SKU: GXCCP
Availability:

out of Stock

Clamp Two Cable to Flat Bar

Clamp Two Cable to Flat Bar
SKU: GXCCP
Availability:

out of Stock

Concrete Inspection Pit

Concrete Inspection Pit
SKU: GXCIP-
Availability:

out of Stock

Concrete Inspection Pit Cast Iron Lid

Concrete Inspection Pit Cast Iron Lid
SKU: GXCIP-H
Availability:

out of Stock

Concrete Inspection Pit Standard Type

Concrete Inspection Pit Standard Type
SKU: GXCIP
Availability:

out of Stock

Conductor Bender

Conductor Bender
SKU: TOHCS 8-10
Availability:

out of Stock

Conductor Straightener

Conductor Straightener
SKU: TOCS 8-10
Availability:

out of Stock

Conductor Straightener with electric drive

Conductor Straightener with electric drive
SKU: TOHCS 8-10P
Availability:

out of Stock

Copper Braid with Tinned (1 Hole)

Copper Braid with Tinned (1 Hole)
SKU: LZFCB
Availability:

out of Stock

Copper Braid with Tinned (2 Hole)

Copper Braid with Tinned (2 Hole)
SKU: LZFTB
Availability:

out of Stock

Showing 271–90 of 12814 results

ติดต่อสอบถาม คลิก
อีเมล์
โทรศัพท์
แชทผ่าน LINE
แชทผ่าน Facebook
ดูแผนที่

please wait.....