แบรนด์ : Flir

กระเป๋า flir ta10

กระเป๋า flir ta10 เครื่องวัดความเป็นฉนวน เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า เครื่องวัดฉนวน เครื่องทดสอบความเป็นฉนวน เครื่องวัดฉนวนและแรงดัน มัลติมิเตอร์ฉนวน เครื่องวัดความต้านทานฉนวน เครื่องวัดความต้านทาน วัดฉนวน...
SKU: FLIR TA10
Availability:

1 in Stock

กระเป๋า flir ta13

กระเป๋า flir ta13 เครื่องวัดอุณหภูมิความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น โพรบวัดอุณหภูมิ วัดอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดค่าดัชนีความร้อน เครื่องวัดอุณภูมิแบบอิฟาเรด เครื่องบันทึกอุณภูม...
SKU: FLIR TA13
Availability:

1 in Stock

กล้องถ่ายภาพความชื้น flir mr160

กล้องถ่ายภาพความชื้น flir mr160 เครื่องวัดอุณหภูมิความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น โพรบวัดอุณหภูมิ วัดอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดค่าดัชนีความร้อน เครื่องวัดอุณภูมิแบบอิฟาเรด เครื่...
SKU: FLIR MR160
Availability:

1 in Stock

กล้องถ่ายภาพความร้อน android flir-one-and

กล้องถ่ายภาพความร้อน android flir-one-and กล้องถ่ายภาพความร้อน ถ่ายภาพความร้อน เครื่องสแกนอุณหภูมิ วัดความร้อนระยะไกล เครื่องวัดความร้อนระยะไกล กล้องสแกนความร้อน กล้องถ่ายภาพคนมีไข้ กล้องสแกนคนมีไข้ ก...
SKU: FLIR-ONE-AND
Availability:

1 in Stock

กล้องถ่ายภาพความร้อน android flir-one-pro-android

กล้องถ่ายภาพความร้อน android flir-one-pro-android กล้องถ่ายภาพความร้อน ถ่ายภาพความร้อน เครื่องสแกนอุณหภูมิ วัดความร้อนระยะไกล เครื่องวัดความร้อนระยะไกล กล้องสแกนความร้อน กล้องถ่ายภาพคนมีไข้ กล้องสแกนค...
SKU: FLIR-ONE-PRO
Availability:

1 in Stock

กล้องถ่ายภาพความร้อน flir e4

กล้องถ่ายภาพความร้อน flir e4 กล้องถ่ายภาพความร้อน ถ่ายภาพความร้อน เครื่องสแกนอุณหภูมิ วัดความร้อนระยะไกล เครื่องวัดความร้อนระยะไกล กล้องสแกนความร้อน กล้องถ่ายภาพคนมีไข้ กล้องสแกนคนมีไข้ กล้องตรวจจับคว...
SKU: FLIR E4
Availability:

1 in Stock

กล้องถ่ายภาพความร้อน flir e40

กล้องถ่ายภาพความร้อน flir e40 กล้องถ่ายภาพความร้อน ถ่ายภาพความร้อน เครื่องสแกนอุณหภูมิ วัดความร้อนระยะไกล เครื่องวัดความร้อนระยะไกล กล้องสแกนความร้อน กล้องถ่ายภาพคนมีไข้ กล้องสแกนคนมีไข้ กล้องตรวจจับค...
SKU: FLIR E40
Availability:

1 in Stock

กล้องถ่ายภาพความร้อน flir e5

กล้องถ่ายภาพความร้อน flir e5 กล้องถ่ายภาพความร้อน ถ่ายภาพความร้อน เครื่องสแกนอุณหภูมิ วัดความร้อนระยะไกล เครื่องวัดความร้อนระยะไกล กล้องสแกนความร้อน กล้องถ่ายภาพคนมีไข้ กล้องสแกนคนมีไข้ กล้องตรวจจับคว...
SKU: FLIR E5
Availability:

1 in Stock

กล้องถ่ายภาพความร้อน flir e50

กล้องถ่ายภาพความร้อน flir e50 กล้องถ่ายภาพความร้อน ถ่ายภาพความร้อน เครื่องสแกนอุณหภูมิ วัดความร้อนระยะไกล เครื่องวัดความร้อนระยะไกล กล้องสแกนความร้อน กล้องถ่ายภาพคนมีไข้ กล้องสแกนคนมีไข้ กล้องตรวจจับค...
SKU: FLIR E50
Availability:

1 in Stock

กล้องถ่ายภาพความร้อน flir e6

กล้องถ่ายภาพความร้อน flir e6 กล้องถ่ายภาพความร้อน ถ่ายภาพความร้อน เครื่องสแกนอุณหภูมิ วัดความร้อนระยะไกล เครื่องวัดความร้อนระยะไกล กล้องสแกนความร้อน กล้องถ่ายภาพคนมีไข้ กล้องสแกนคนมีไข้ กล้องตรวจจับคว...
SKU: FLIR E6
Availability:

1 in Stock

กล้องถ่ายภาพความร้อน flir e60

กล้องถ่ายภาพความร้อน flir e60 กล้องถ่ายภาพความร้อน ถ่ายภาพความร้อน เครื่องสแกนอุณหภูมิ วัดความร้อนระยะไกล เครื่องวัดความร้อนระยะไกล กล้องสแกนความร้อน กล้องถ่ายภาพคนมีไข้ กล้องสแกนคนมีไข้ กล้องตรวจจับค...
SKU: FLIR E60
Availability:

1 in Stock

กล้องถ่ายภาพความร้อน flir e8

กล้องถ่ายภาพความร้อน flir e8 กล้องถ่ายภาพความร้อน ถ่ายภาพความร้อน เครื่องสแกนอุณหภูมิ วัดความร้อนระยะไกล เครื่องวัดความร้อนระยะไกล กล้องสแกนความร้อน กล้องถ่ายภาพคนมีไข้ กล้องสแกนคนมีไข้ กล้องตรวจจับคว...
SKU: FLIR E8
Availability:

1 in Stock

กล้องถ่ายภาพความร้อน FLIR Ex Series

กล้องถ่ายภาพความร้อน FLIR Ex Series FLIR Ex Series กล้องถ่ายภาพความร้อน FLIR Ex Series มาพร้อมกับเทคโนโลยี MSX (Multi-Spectral Dynamic Imaging) ซึ่งช่วยให้ง่ายในการอ่านค่าความร้อนบนภาพ และยังเพิ่มรายล...
SKU: FLIR Ex Serie
Availability:

1 in Stock

กล้องถ่ายภาพความร้อน flir exx-series

กล้องถ่ายภาพความร้อน flir exx-series กล้องถ่ายภาพความร้อน ถ่ายภาพความร้อน เครื่องสแกนอุณหภูมิ วัดความร้อนระยะไกล เครื่องวัดความร้อนระยะไกล กล้องสแกนความร้อน กล้องถ่ายภาพคนมีไข้ กล้องสแกนคนมีไข้ กล้องต...
SKU: FLIR Exx
Availability:

1 in Stock

กล้องถ่ายภาพความร้อน flir tg130

กล้องถ่ายภาพความร้อน flir tg130 กล้องถ่ายภาพความร้อน ถ่ายภาพความร้อน เครื่องสแกนอุณหภูมิ วัดความร้อนระยะไกล เครื่องวัดความร้อนระยะไกล กล้องสแกนความร้อน กล้องถ่ายภาพคนมีไข้ กล้องสแกนคนมีไข้ กล้องตรวจจั...
SKU: FLIR TG130
Availability:

1 in Stock

กล้องถ่ายภาพความร้อน flir tg165

กล้องถ่ายภาพความร้อน flir tg165 กล้องถ่ายภาพความร้อน ถ่ายภาพความร้อน เครื่องสแกนอุณหภูมิ วัดความร้อนระยะไกล เครื่องวัดความร้อนระยะไกล กล้องสแกนความร้อน กล้องถ่ายภาพคนมีไข้ กล้องสแกนคนมีไข้ กล้องตรวจจั...
SKU: FLIR TG165
Availability:

1 in Stock

กล้องถ่ายภาพความร้อน flir tg165-tg167

กล้องถ่ายภาพความร้อน flir tg165-tg167 กล้องถ่ายภาพความร้อน ถ่ายภาพความร้อน เครื่องสแกนอุณหภูมิ วัดความร้อนระยะไกล เครื่องวัดความร้อนระยะไกล กล้องสแกนความร้อน กล้องถ่ายภาพคนมีไข้ กล้องสแกนคนมีไข้ กล้อง...
SKU: Flir TG167
Availability:

1 in Stock

กล้องถ่ายภาพความร้อน flir tg167

กล้องถ่ายภาพความร้อน flir tg167 กล้องถ่ายภาพความร้อน ถ่ายภาพความร้อน เครื่องสแกนอุณหภูมิ วัดความร้อนระยะไกล เครื่องวัดความร้อนระยะไกล กล้องสแกนความร้อน กล้องถ่ายภาพคนมีไข้ กล้องสแกนคนมีไข้ กล้องตรวจจั...
SKU: FLIR TG167
Availability:

1 in Stock

กล้องถ่ายภาพความร้อน ios flir-one-ios

กล้องถ่ายภาพความร้อน ios flir-one-ios กล้องถ่ายภาพความร้อน ถ่ายภาพความร้อน เครื่องสแกนอุณหภูมิ วัดความร้อนระยะไกล เครื่องวัดความร้อนระยะไกล กล้องสแกนความร้อน กล้องถ่ายภาพคนมีไข้ กล้องสแกนคนมีไข้ กล้อง...
SKU: FLIR-ONE-iOS
Availability:

1 in Stock

กล้องถ่ายภาพความร้อน ios flir-one-pro-ios

กล้องถ่ายภาพความร้อน ios flir-one-pro-ios กล้องถ่ายภาพความร้อน ถ่ายภาพความร้อน เครื่องสแกนอุณหภูมิ วัดความร้อนระยะไกล เครื่องวัดความร้อนระยะไกล กล้องสแกนความร้อน กล้องถ่ายภาพคนมีไข้ กล้องสแกนคนมีไข้ ก...
SKU: FLIR-ONE-PRO
Availability:

1 in Stock

กล้องถ่ายภาพความร้อน รุ่น advanced flir e53

กล้องถ่ายภาพความร้อน รุ่น advanced flir e53 กล้องถ่ายภาพความร้อน ถ่ายภาพความร้อน เครื่องสแกนอุณหภูมิ วัดความร้อนระยะไกล เครื่องวัดความร้อนระยะไกล กล้องสแกนความร้อน กล้องถ่ายภาพคนมีไข้ กล้องสแกนคนมีไข้...
SKU: FLIR E53
Availability:

1 in Stock

กล้องถ่ายภาพความร้อน รุ่น advanced flir e75

กล้องถ่ายภาพความร้อน รุ่น advanced flir e75 กล้องถ่ายภาพความร้อน ถ่ายภาพความร้อน เครื่องสแกนอุณหภูมิ วัดความร้อนระยะไกล เครื่องวัดความร้อนระยะไกล กล้องสแกนความร้อน กล้องถ่ายภาพคนมีไข้ กล้องสแกนคนมีไข้...
SKU: FLIR E75
Availability:

1 in Stock

กล้องถ่ายภาพความร้อน รุ่น advanced flir e85

กล้องถ่ายภาพความร้อน รุ่น advanced flir e85 กล้องถ่ายภาพความร้อน ถ่ายภาพความร้อน เครื่องสแกนอุณหภูมิ วัดความร้อนระยะไกล เครื่องวัดความร้อนระยะไกล กล้องสแกนความร้อน กล้องถ่ายภาพคนมีไข้ กล้องสแกนคนมีไข้...
SKU: FLIR E85
Availability:

1 in Stock

กล้องถ่ายภาพความร้อน รุ่น professional flir t530

กล้องถ่ายภาพความร้อน รุ่น professional flir t530 กล้องถ่ายภาพความร้อน ถ่ายภาพความร้อน เครื่องสแกนอุณหภูมิ วัดความร้อนระยะไกล เครื่องวัดความร้อนระยะไกล กล้องสแกนความร้อน กล้องถ่ายภาพคนมีไข้ กล้องสแกนคน...
SKU: FLIR T530
Availability:

1 in Stock

กล้องถ่ายภาพความร้อนสำหรับงานอิเล็กทรอนิกส์ flis-ets320

กล้องถ่ายภาพความร้อนสำหรับงานอิเล็กทรอนิกส์ flis-ets320 กล้องถ่ายภาพความร้อน ถ่ายภาพความร้อน เครื่องสแกนอุณหภูมิ วัดความร้อนระยะไกล เครื่องวัดความร้อนระยะไกล กล้องสแกนความร้อน กล้องถ่ายภาพคนมีไข้ กล้อ...
SKU: FLIR-ETS320
Availability:

1 in Stock

กล้องถ่ายภาพความร้อนแบบติดตั้ง flir a310-9hz

กล้องถ่ายภาพความร้อนแบบติดตั้ง flir a310-9hz กล้องถ่ายภาพความร้อน ถ่ายภาพความร้อน เครื่องสแกนอุณหภูมิ วัดความร้อนระยะไกล เครื่องวัดความร้อนระยะไกล กล้องสแกนความร้อน กล้องถ่ายภาพคนมีไข้ กล้องสแกนคนมีไข...
SKU: FLIR A310-9Hz
Availability:

1 in Stock

กล้องถ่ายภาพความร้อนแบบติดตั้ง flir a315-25

กล้องถ่ายภาพความร้อนแบบติดตั้ง flir a315-25 กล้องถ่ายภาพความร้อน ถ่ายภาพความร้อน เครื่องสแกนอุณหภูมิ วัดความร้อนระยะไกล เครื่องวัดความร้อนระยะไกล กล้องสแกนความร้อน กล้องถ่ายภาพคนมีไข้ กล้องสแกนคนมีไข้...
SKU: FLIR A315-25
Availability:

1 in Stock

กล้องถ่ายภาพความร้อนแบบติดตั้ง flir a615-25

กล้องถ่ายภาพความร้อนแบบติดตั้ง flir a615-25 กล้องถ่ายภาพความร้อน ถ่ายภาพความร้อน เครื่องสแกนอุณหภูมิ วัดความร้อนระยะไกล เครื่องวัดความร้อนระยะไกล กล้องสแกนความร้อน กล้องถ่ายภาพคนมีไข้ กล้องสแกนคนมีไข้...
SKU: FLIR A615-25
Availability:

1 in Stock

กล้องถ่ายภาพความร้อนแบบต่อเนื่อง flir ax8

กล้องถ่ายภาพความร้อนแบบต่อเนื่อง flir ax8 กล้องถ่ายภาพความร้อน ถ่ายภาพความร้อน เครื่องสแกนอุณหภูมิ วัดความร้อนระยะไกล เครื่องวัดความร้อนระยะไกล กล้องสแกนความร้อน กล้องถ่ายภาพคนมีไข้ กล้องสแกนคนมีไข้ ก...
SKU: FLIR AX8
Availability:

1 in Stock

กล้องถ่ายภาพความร้อนแบบพกพา flir c3

กล้องถ่ายภาพความร้อนแบบพกพา flir c3 กล้องถ่ายภาพความร้อน ถ่ายภาพความร้อน เครื่องสแกนอุณหภูมิ วัดความร้อนระยะไกล เครื่องวัดความร้อนระยะไกล กล้องสแกนความร้อน กล้องถ่ายภาพคนมีไข้ กล้องสแกนคนมีไข้ กล้องตร...
SKU: FLIR C3
Availability:

1 in Stock

กล้องถ่ายภาพความร้อนแบบพกพา flir-C2

กล้องถ่ายภาพความร้อนแบบพกพา flir-C2 กล้องถ่ายภาพความร้อน ถ่ายภาพความร้อน เครื่องสแกนอุณหภูมิ วัดความร้อนระยะไกล เครื่องวัดความร้อนระยะไกล กล้องสแกนความร้อน กล้องถ่ายภาพคนมีไข้ กล้องสแกนคนมีไข้ กล้องตร...
SKU: FLIR-C2
Availability:

1 in Stock

ชุดอุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องวัดความชื้นทรงค้อน flir mr08

ชุดอุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องวัดความชื้นทรงค้อน flir mr08 เครื่องวัดความชื้น วัดความชื้น ความชื้น เครื่องวัดความชื้นไม้ เครื่องวัดความชื้นผลไม้อบแห้ง เครื่องวัดความชื้นข้าว เครื่องวัดความชื้นวัสดุก่อสร...
SKU: FLIR MR08
Availability:

1 in Stock

ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ flir dm166

ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ flir dm166 มัลติมิเตอร์ วัดค่าไฟฟ้า มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ โอห์มมิเตอร์ แคลมป์มิเตอร์ วัตต์มิเตอร์ เครื่องวัดสายเคเบิ้ล เครื่องวัดสายไฟ เครื่องบันทึกกำลังไฟฟ้าขั้นสูง เค...
SKU: Flir DM166
Availability:

1 in Stock

ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ flir dm284

ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ flir dm284 มัลติมิเตอร์ วัดค่าไฟฟ้า มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ โอห์มมิเตอร์ แคลมป์มิเตอร์ วัตต์มิเตอร์ เครื่องวัดสายเคเบิ้ล เครื่องวัดสายไฟ เครื่องบันทึกกำลังไฟฟ้าขั้นสูง เค...
SKU: Flir DM284
Availability:

1 in Stock

ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ flir dm285

ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ flir dm285 มัลติมิเตอร์ วัดค่าไฟฟ้า มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ โอห์มมิเตอร์ แคลมป์มิเตอร์ วัตต์มิเตอร์ เครื่องวัดสายเคเบิ้ล เครื่องวัดสายไฟ เครื่องบันทึกกำลังไฟฟ้าขั้นสูง เค...
SKU: Flir DM285
Availability:

1 in Stock

ปากกาวัดความชื้นและไฟฉาย flir mr40

ปากกาวัดความชื้นและไฟฉาย flir mr40 เครื่องวัดความชื้น วัดความชื้น ความชื้น เครื่องวัดความชื้นไม้ เครื่องวัดความชื้นผลไม้อบแห้ง เครื่องวัดความชื้นข้าว เครื่องวัดความชื้นวัสดุก่อสร้าง เครื่องวัดความชื้น...
SKU: FLIR MR40
Availability:

1 in Stock

มัลติมิเตอร์ flir dm92

มัลติมิเตอร์ flir dm92 มัลติมิเตอร์ วัดค่าไฟฟ้า มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ โอห์มมิเตอร์ แคลมป์มิเตอร์ วัตต์มิเตอร์ เครื่องวัดสายเคเบิ้ล เครื่องวัดสายไฟ เครื่องบันทึกกำลังไฟฟ้าขั้นสูง เครื่องวัด...
SKU: Flir DM92
Availability:

1 in Stock

มัลติมิเตอร์ flir dm93

มัลติมิเตอร์ flir dm93 มัลติมิเตอร์ วัดค่าไฟฟ้า มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ โอห์มมิเตอร์ แคลมป์มิเตอร์ วัตต์มิเตอร์ เครื่องวัดสายเคเบิ้ล เครื่องวัดสายไฟ เครื่องบันทึกกำลังไฟฟ้าขั้นสูง เครื่องวัด...
SKU: FLIR DM93
Availability:

1 in Stock

อุปกรณ์เสริมสำหรับวัดกระแสไฟฟ้า flir ta72

อุปกรณ์เสริมสำหรับวัดกระแสไฟฟ้า flir ta72 มัลติมิเตอร์ วัดค่าไฟฟ้า มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ โอห์มมิเตอร์ แคลมป์มิเตอร์ วัตต์มิเตอร์ เครื่องวัดสายเคเบิ้ล เครื่องวัดสายไฟ เครื่องบันทึกกำลังไฟฟ้...
SKU: FLIR TA72
Availability:

1 in Stock

อุปกรณ์เสริมสำหรับวัดกระแสไฟฟ้า flir ta74

อุปกรณ์เสริมสำหรับวัดกระแสไฟฟ้า flir ta74 มัลติมิเตอร์ วัดค่าไฟฟ้า มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ โอห์มมิเตอร์ แคลมป์มิเตอร์ วัตต์มิเตอร์ เครื่องวัดสายเคเบิ้ล เครื่องวัดสายไฟ เครื่องบันทึกกำลังไฟฟ...
SKU: FLIR TA74
Availability:

1 in Stock

อุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องวัดความชื้น flir mr05

อุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องวัดความชื้น flir mr05 เครื่องวัดความชื้น วัดความชื้น ความชื้น เครื่องวัดความชื้นไม้ เครื่องวัดความชื้นผลไม้อบแห้ง เครื่องวัดความชื้นข้าว เครื่องวัดความชื้นวัสดุก่อสร้าง เครื่อ...
SKU: FLIR MR05
Availability:

1 in Stock

อุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องวัดความชื้น flir mr06

อุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องวัดความชื้น flir mr06 เครื่องวัดความชื้น วัดความชื้น ความชื้น เครื่องวัดความชื้นไม้ เครื่องวัดความชื้นผลไม้อบแห้ง เครื่องวัดความชื้นข้าว เครื่องวัดความชื้นวัสดุก่อสร้าง เครื่อ...
SKU: FLIR MR06
Availability:

1 in Stock

อุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องวัดความชื้นทรงค้อน flir mr07

อุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องวัดความชื้นทรงค้อน flir mr07 เครื่องวัดความชื้น วัดความชื้น ความชื้น เครื่องวัดความชื้นไม้ เครื่องวัดความชื้นผลไม้อบแห้ง เครื่องวัดความชื้นข้าว เครื่องวัดความชื้นวัสดุก่อสร้าง...
SKU: FLIR MR07
Availability:

1 in Stock

อุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องวัดไฟ flir ta70

อุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องวัดไฟ flir ta70 เครื่องวัดความชื้น วัดความชื้น ความชื้น เครื่องวัดความชื้นไม้ เครื่องวัดความชื้นผลไม้อบแห้ง เครื่องวัดความชื้นข้าว เครื่องวัดความชื้นวัสดุก่อสร้าง เครื่องวัดคว...
SKU: FLIR TA70
Availability:

1 in Stock

อุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องวัดไฟ flir ta80

อุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องวัดไฟ flir ta80 มัลติมิเตอร์ วัดค่าไฟฟ้า มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ โอห์มมิเตอร์ แคลมป์มิเตอร์ วัตต์มิเตอร์ เครื่องวัดสายเคเบิ้ล เครื่องวัดสายไฟ เครื่องบันทึกกำลังไฟฟ้า...
SKU: FLIR TA80
Availability:

1 in Stock

เครื่องตรวจหากระแสไฟฟ้า flir vp50

เครื่องตรวจหากระแสไฟฟ้า flir vp50 เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเตอร์แบบ...
SKU: FLIR VP50
Availability:

1 in Stock

เครื่องตรวจหากระแสไฟฟ้าแบบไม่สัมผัส flir vp52

เครื่องตรวจหากระแสไฟฟ้าแบบไม่สัมผัส flir vp52 เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลม...
SKU: FLIR VP52
Availability:

1 in Stock

เครื่องทดสอบความเป็นฉนวน flir im75

เครื่องทดสอบความเป็นฉนวน flir im75 เครื่องวัดความเป็นฉนวน เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า เครื่องวัดฉนวน เครื่องทดสอบความเป็นฉนวน เครื่องวัดฉนวนและแรงดัน มัลติมิเตอร์ฉนวน เครื่องวัดความต้านทานฉนวน เครื่องวัดควา...
SKU: FLIR IM75
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความชื้น flir mr176

เครื่องวัดความชื้น flir mr176 เครื่องวัดความชื้น วัดความชื้น ความชื้น เครื่องวัดความชื้นไม้ เครื่องวัดความชื้นผลไม้อบแห้ง เครื่องวัดความชื้นข้าว เครื่องวัดความชื้นวัสดุก่อสร้าง เครื่องวัดความชื้นสัมภั...
SKU: FLIR MR176
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความชื้น flir mr77

เครื่องวัดความชื้น flir mr77 เครื่องวัดความชื้น วัดความชื้น ความชื้น เครื่องวัดความชื้นไม้ เครื่องวัดความชื้นผลไม้อบแห้ง เครื่องวัดความชื้นข้าว เครื่องวัดความชื้นวัสดุก่อสร้าง เครื่องวัดความชื้นสัมภัท...
SKU: FLIR MR77
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด flir tg50

เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด flir tg50 เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด อุณหภูมิ ปืนยิงอุณหภูมิอินฟาเรด เครื่องยิงอุณหภูมิแบบอินฟาเรด เครื่องยิงเลเซอร์อุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิ วัดอุณหภูมิอินฟาเรด วัดอุ...
SKU: FLIR TG50
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด flir tg54

เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด flir tg54 เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด อุณหภูมิ ปืนยิงอุณหภูมิอินฟาเรด เครื่องยิงอุณหภูมิแบบอินฟาเรด เครื่องยิงเลเซอร์อุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิ วัดอุณหภูมิอินฟาเรด วัดอุ...
SKU: FLIR TG54
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด flir tg56

เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด flir tg56 เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด อุณหภูมิ ปืนยิงอุณหภูมิอินฟาเรด เครื่องยิงอุณหภูมิแบบอินฟาเรด เครื่องยิงเลเซอร์อุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิ วัดอุณหภูมิอินฟาเรด วัดอุ...
SKU: FLIR TG56
Availability:

1 in Stock

แคลมป์มิเตอร์ 1000a flir cm78

แคลมป์มิเตอร์ 1000a flir cm78 เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเตอร์แบบไร้ส...
SKU: FLIR CM78
Availability:

1 in Stock

แคลมป์มิเตอร์ 1000a flir cm85

แคลมป์มิเตอร์ 1000a flir cm85 เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเตอร์แบบไร้ส...
SKU: FLIR CM85
Availability:

1 in Stock

แคลมป์มิเตอร์ 3000 aac flir cm55

แคลมป์มิเตอร์ 3000 aac flir cm55 เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเตอร์แบบไ...
SKU: FLIR CM55
Availability:

1 in Stock

แคลมป์มิเตอร์ 3000 aac flir cm57

แคลมป์มิเตอร์ 3000 aac flir cm57 เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเตอร์แบบไ...
SKU: FLIR CM57
Availability:

1 in Stock

แคลมป์มิเตอร์ 600a flir cm74

แคลมป์มิเตอร์ 600a flir cm74 เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเตอร์แบบไร้สา...
SKU: FLIR CM74
Availability:

1 in Stock

แคลมป์มิเตอร์ 600a flir cm83

แคลมป์มิเตอร์ 600a flir cm83 เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเตอร์แบบไร้สา...
SKU: FLIR CM83
Availability:

1 in Stock

แคลมป์มิเตอร์ flir cm72

แคลมป์มิเตอร์ flir cm72 เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเตอร์แบบไร้สาย แคล...
SKU: FLIR CM72
Availability:

1 in Stock

แคลมป์มิเตอร์ flir cm82

แคลมป์มิเตอร์ flir cm82 เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเตอร์แบบไร้สาย แคล...
SKU: Flir CM82
Availability:

1 in Stock

แคลมป์มิเตอร์ติดกล้องถ่ายภาพความร้อน flir cm174

แคลมป์มิเตอร์ติดกล้องถ่ายภาพความร้อน flir cm174 เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด อุณหภูมิ ปืนยิงอุณหภูมิอินฟาเรด เครื่องยิงอุณหภูมิแบบอินฟาเรด เครื่องยิงเลเซอร์อุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิ วัดอุณหภูมิอินฟ...
SKU: FLIR CM174
Availability:

1 in Stock

โพรบวัดอุณหภูมิพร้อมอแดปเตอร์ flir ta60

โพรบวัดอุณหภูมิพร้อมอแดปเตอร์ flir ta60 เครื่องวัดความชื้น วัดความชื้น ความชื้น เครื่องวัดความชื้นไม้ เครื่องวัดความชื้นผลไม้อบแห้ง เครื่องวัดความชื้นข้าว เครื่องวัดความชื้นวัสดุก่อสร้าง เครื่องวัดควา...
SKU: FLIR TA60
Availability:

1 in Stock

Showing 1–90 of 63 results

ติดต่อสอบถาม คลิก
อีเมล์
โทรศัพท์
แชทผ่าน LINE
แชทผ่าน Facebook
ดูแผนที่

please wait.....