แบรนด์ : Lutron

เครื่องวัดแสง lutron รุ่น lx-101as

เครื่องวัดแสง lutron รุ่น lx-101as เครื่องวัดแสง เครื่องวัดความเข้มแสง วัดแสง เครื่องวัดพลังงานแสงอาทิตย์ แสง เครื่องวัดค่าแสง ลักซ์มิเตอร์ เครื่องวัดแสงยูวี เครื่องวัดแสงยูวีเอ เครื่องวัดแสงยูวีซี เค...
SKU: LX-101AS
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดแสง lutron รุ่น lx-110

เครื่องวัดแสง lutron รุ่น lx-110 เครื่องวัดแสง เครื่องวัดความเข้มแสง วัดแสง เครื่องวัดพลังงานแสงอาทิตย์ แสง เครื่องวัดค่าแสง ลักซ์มิเตอร์ เครื่องวัดแสงยูวี เครื่องวัดแสงยูวีเอ เครื่องวัดแสงยูวีซี เครื...
SKU: LX-110
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดแสง lutron รุ่น lx-1108

เครื่องวัดแสง lutron รุ่น lx-1108 เครื่องวัดแสง เครื่องวัดความเข้มแสง วัดแสง เครื่องวัดพลังงานแสงอาทิตย์ แสง เครื่องวัดค่าแสง ลักซ์มิเตอร์ เครื่องวัดแสงยูวี เครื่องวัดแสงยูวีเอ เครื่องวัดแสงยูวีซี เคร...
SKU: LX-1108
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดแสง lutron รุ่น lx-1128sd

เครื่องวัดแสง lutron รุ่น lx-1128sd เครื่องวัดแสง เครื่องวัดความเข้มแสง วัดแสง เครื่องวัดพลังงานแสงอาทิตย์ แสง เครื่องวัดค่าแสง ลักซ์มิเตอร์ เครื่องวัดแสงยูวี เครื่องวัดแสงยูวีเอ เครื่องวัดแสงยูวีซี เ...
SKU: LX-1128SD
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดแสง lutron รุ่น lx-113s

เครื่องวัดแสง lutron รุ่น lx-113s เครื่องวัดแสง เครื่องวัดความเข้มแสง วัดแสง เครื่องวัดพลังงานแสงอาทิตย์ แสง เครื่องวัดค่าแสง ลักซ์มิเตอร์ เครื่องวัดแสงยูวี เครื่องวัดแสงยูวีเอ เครื่องวัดแสงยูวีซี เคร...
SKU: LX-113S
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดแสง lutron รุ่น sp-82lx

เครื่องวัดแสง lutron รุ่น sp-82lx เครื่องวัดแสง เครื่องวัดความเข้มแสง วัดแสง เครื่องวัดพลังงานแสงอาทิตย์ แสง เครื่องวัดค่าแสง ลักซ์มิเตอร์ เครื่องวัดแสงยูวี เครื่องวัดแสงยูวีเอ เครื่องวัดแสงยูวีซี เคร...
SKU: SP-82LX
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดแสงยูวี lutron รุ่น sp-82uv

เครื่องวัดแสงยูวี lutron รุ่น sp-82uv เครื่องวัดแสง เครื่องวัดความเข้มแสง วัดแสง เครื่องวัดพลังงานแสงอาทิตย์ แสง เครื่องวัดค่าแสง ลักซ์มิเตอร์ เครื่องวัดแสงยูวี เครื่องวัดแสงยูวีเอ เครื่องวัดแสงยูวีซี...
SKU: SP-82UV
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดแสงยูวีซี lutron รุ่น uvc-254

เครื่องวัดแสงยูวีซี lutron รุ่น uvc-254 เครื่องวัดแสง เครื่องวัดความเข้มแสง วัดแสง เครื่องวัดพลังงานแสงอาทิตย์ แสง เครื่องวัดค่าแสง ลักซ์มิเตอร์ เครื่องวัดแสงยูวี เครื่องวัดแสงยูวีเอ เครื่องวัดแสงยูวี...
SKU: UVC-254
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดแสงยูวีเอและยูวีซี lutron รุ่น yk-37uvsd

เครื่องวัดแสงยูวีเอและยูวีซี lutron รุ่น yk-37uvsd เครื่องวัดแสง เครื่องวัดความเข้มแสง วัดแสง เครื่องวัดพลังงานแสงอาทิตย์ แสง เครื่องวัดค่าแสง ลักซ์มิเตอร์ เครื่องวัดแสงยูวี เครื่องวัดแสงยูวีเอ เครื่อ...
SKU: YK-37UVSD
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดแสงแบบปากกา lutron รุ่น plx-111

เครื่องวัดแสงแบบปากกา lutron รุ่น plx-111 เครื่องวัดแสง เครื่องวัดความเข้มแสง วัดแสง เครื่องวัดพลังงานแสงอาทิตย์ แสง เครื่องวัดค่าแสง ลักซ์มิเตอร์ เครื่องวัดแสงยูวี เครื่องวัดแสงยูวีเอ เครื่องวัดแสงยู...
SKU: PLX-111
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดแอลซีอาร์ lutron รุ่น lcr-9183

เครื่องวัดแอลซีอาร์ lutron รุ่น lcr-9183 มัลติมิเตอร์ วัดค่าไฟฟ้า มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ โอห์มมิเตอร์ แคลมป์มิเตอร์ วัตต์มิเตอร์ เครื่องวัดสายเคเบิ้ล เครื่องวัดสายไฟ เครื่องบันทึกกำลังไฟฟ้า...
SKU: LCR-9183
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดแอลซีอาร์ lutron รุ่น lcr-9184

เครื่องวัดแอลซีอาร์ lutron รุ่น lcr-9184 มัลติมิเตอร์ วัดค่าไฟฟ้า มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ โอห์มมิเตอร์ แคลมป์มิเตอร์ วัตต์มิเตอร์ เครื่องวัดสายเคเบิ้ล เครื่องวัดสายไฟ เครื่องบันทึกกำลังไฟฟ้า...
SKU: LCR-9184
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดแอลซีอาร์ดิจิตอล lutron รุ่น lcr-9063

เครื่องวัดแอลซีอาร์ดิจิตอล lutron รุ่น lcr-9063 มัลติมิเตอร์ วัดค่าไฟฟ้า มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ โอห์มมิเตอร์ แคลมป์มิเตอร์ วัตต์มิเตอร์ เครื่องวัดสายเคเบิ้ล เครื่องวัดสายไฟ เครื่องบันทึกกำล...
SKU: LCR-9063
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดโออาร์พี lutron รุ่น orp-203

เครื่องวัดโออาร์พี lutron รุ่น orp-203 เครื่องวัดค่า orp เครื่องวัดโออาพี เครื่องทดสอบโออาพี วัดค่า orp วัดค่า orp น้ำ เครื่องวัดค่าโออาพีน้ำ เครื่องทดสอบโออาพีน้ำ วัดโออาพี วัดโออาพีน้ำ เครื่องตรวจโอ...
SKU: ORP-203
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัตต์และมิเตอร์ไฟฟ้ารั่ว lutron รุ่น dw-6160

เครื่องวัตต์และมิเตอร์ไฟฟ้ารั่ว lutron รุ่น dw-6160 เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป...
SKU: DW-6160
Availability:

1 in Stock

เครื่องวิเคราะห์กำลังไฟฟ้า 3 เฟส lutron รุ่น dw-6092

เครื่องวิเคราะห์กำลังไฟฟ้า 3 เฟส lutron รุ่น dw-6092 เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลม...
SKU: DW-6092
Availability:

1 in Stock

เครื่องวิเคราะห์สี lutron รุ่น rgb-1002

เครื่องวิเคราะห์สี lutron รุ่น rgb-1002 เครื่องวัดรังสี วัดรังสี เครื่องวัดแสงยูวีซี เค​​​รื่องวัดรังสีแกรมม่า เครื่องวัดรังสีเอ็กซเรย์ เครื่องวัดแสงยูวีเอ วัดยูวีซี เครื่องวัดรังสี เครื่องตรวจรังสี เ...
SKU: RGB-1002
Availability:

1 in Stock

เครื่องวิเคราะห์ไฟฟ้า lutron รุ่น dw-6090a

เครื่องวิเคราะห์ไฟฟ้า lutron รุ่น dw-6090a เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์ม...
SKU: DW-6090A
Availability:

1 in Stock

เครื่องวิเคราะห์ไฟฟ้า lutron รุ่น dw-6093sd

เครื่องวิเคราะห์ไฟฟ้า lutron รุ่น dw-6093sd เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์...
SKU: DW-6093
Availability:

1 in Stock

เครื่องวิเคราะห์ไฟฟ้า lutron รุ่น dw6163

เครื่องวิเคราะห์ไฟฟ้า lutron รุ่น dw6163 เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเ...
SKU: DW-6163
Availability:

1 in Stock

เครื่องสอบเทียบเทอร์โมคัปเปิล lutron รุ่น tc-920

เครื่องสอบเทียบเทอร์โมคัปเปิล lutron รุ่น tc-920 เครื่องมือวัดอุณหภูมิสัมผัสกับพื้นผิว เครื่องมือวัดอุณหภูมิแบบพกพา เครื่องวัดอุณหภูมิ วัดอุหภูมิ อุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิแบบสัมผัส โฟรบวัดอุณหภูมิ เ...
SKU: TC-920
Availability:

1 in Stock

เครื่องส่งสัญญาณอัลตราโซนิก lutron รุ่น gs-400

เครื่องส่งสัญญาณอัลตราโซนิก lutron รุ่น gs-400 เครื่องค้นหาช่วงความถี่อัลตร้าโซนิค เครื่องค้นหาย่านความถี่อัลตร้าโซนิค เครื่องวัดช่วงความถี่อัลตร้าโซนิค เครื่องวัดย่านความถี่อัลตร้าโซนิค เครื่องวัดควา...
SKU: GS-400
Availability:

1 in Stock

แคลมป์มิเตอร์ lutron รุ่น cm-6155c

แคลมป์มิเตอร์ lutron รุ่น cm-6155c เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเตอร์แบ...
SKU: CM-6155C
Availability:

1 in Stock

แคลมป์มิเตอร์ lutron รุ่น cm-9930

แคลมป์มิเตอร์ lutron รุ่น cm-9930 เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเตอร์แบบ...
SKU: CM-9930
Availability:

1 in Stock

แคลมป์มิเตอร์ lutron รุ่น cm-9940

แคลมป์มิเตอร์ lutron รุ่น cm-9940 เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเตอร์แบบ...
SKU: CM-9940
Availability:

1 in Stock

แคลมป์มิเตอร์ lutron รุ่น cm-9942g

แคลมป์มิเตอร์ lutron รุ่น cm-9942g เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเตอร์แบ...
SKU: CM-9942G
Availability:

1 in Stock

แคลมป์วัดกระแสไฟฟ้า lutron รุ่น cm-6146

แคลมป์วัดกระแสไฟฟ้า lutron รุ่น cm-6146 เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเต...
SKU: CM-6146
Availability:

1 in Stock

แท่นทดสอบแรงดึง-แรงผลัก lutron รุ่น fs-1001

แท่นทดสอบแรงดึง-แรงผลัก lutron รุ่น fs-1001 เครื่องวัดแรงบิด ทอล์คมิเตอร์ เครื่องวัดแรงหมุนไขควงไฟฟ้า เครื่องวัดแรงบิดเครื่องยนต์ เครื่องวัดทอค ทอร์คมิเตอร์ เครื่องวัดแรงบิดฝาขวด เครื่องวัดแรงบิดไขควง...
SKU: FS-1001
Availability:

1 in Stock

โพรบวัดค่าการนำไฟฟ้า lutron รุ่น yk-200pct

โพรบวัดค่าการนำไฟฟ้า lutron รุ่น yk-200pct เครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้า วัดความนำไฟฟ้า เครื่องวัดคามนำไฟฟ้า เครื่องทดสอบความนำไฟฟ้า คอนดักทีฟมิเตอร์ เครื่องวัดฉนวน เครื่องวัดความเป็นฉนวน เครื่องตรวจสอบควา...
SKU: YK-200PCT
Availability:

1 in Stock

โพรบวัดค่าความนำไฟฟ้า lutron รุ่น cdpb-04

โพรบวัดค่าความนำไฟฟ้า lutron รุ่น cdpb-04 เครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้า วัดความนำไฟฟ้า เครื่องวัดคามนำไฟฟ้า เครื่องทดสอบความนำไฟฟ้า คอนดักทีฟมิเตอร์ เครื่องวัดฉนวน เครื่องวัดความเป็นฉนวน เครื่องตรวจสอบความ...
SKU: CDPB-04
Availability:

1 in Stock

โพรบวัดค่านำไฟฟ้า lutron รุ่น cdpb-03

โพรบวัดค่านำไฟฟ้า lutron รุ่น cdpb-03 เครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้า วัดความนำไฟฟ้า เครื่องวัดคามนำไฟฟ้า เครื่องทดสอบความนำไฟฟ้า คอนดักทีฟมิเตอร์ เครื่องวัดฉนวน เครื่องวัดความเป็นฉนวน เครื่องตรวจสอบความนำไฟ...
SKU: CDPB-03
Availability:

1 in Stock

โพรบวัดพีเอช lutron รุ่น pe-01

โพรบวัดพีเอช lutron รุ่น pe-01 เครื่องวัดค่า กรด ด่าง เครื่องวัด pH วัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดกรดด่างดิน เครื่องวัดกรดด่างน้ำ เครื่องวัด pH ดิน เครื่องวัด pH น้ำ เครื่องทดสอบกรดด่าง เครื่องทดสอบกรดด่างอ...
SKU: PE-01
Availability:

1 in Stock

โพรบวัดพีเอช lutron รุ่น pe-02

โพรบวัดพีเอช lutron รุ่น pe-02 เครื่องวัดค่า กรด ด่าง เครื่องวัด pH วัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดกรดด่างดิน เครื่องวัดกรดด่างน้ำ เครื่องวัด pH ดิน เครื่องวัด pH น้ำ เครื่องทดสอบกรดด่าง เครื่องทดสอบกรดด่างอ...
SKU: PE-02
Availability:

1 in Stock

โพรบวัดพีเอช lutron รุ่น pe-03

โพรบวัดพีเอช lutron รุ่น pe-03 เครื่องวัดค่า กรด ด่าง เครื่องวัด pH วัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดกรดด่างดิน เครื่องวัดกรดด่างน้ำ เครื่องวัด pH ดิน เครื่องวัด pH น้ำ เครื่องทดสอบกรดด่าง เครื่องทดสอบกรดด่างอ...
SKU: PE-03
Availability:

1 in Stock

โพรบวัดพีเอช lutron รุ่น pe-04hd

โพรบวัดพีเอช lutron รุ่น pe-04hd เครื่องวัดค่า กรด ด่าง เครื่องวัด pH วัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดกรดด่างดิน เครื่องวัดกรดด่างน้ำ เครื่องวัด pH ดิน เครื่องวัด pH น้ำ เครื่องทดสอบกรดด่าง เครื่องทดสอบกรดด่า...
SKU: PE-04HD
Availability:

1 in Stock

โพรบวัดพีเอช lutron รุ่น pe-06hda

โพรบวัดพีเอช lutron รุ่น pe-06hda เครื่องวัดค่า กรด ด่าง เครื่องวัด pH วัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดกรดด่างดิน เครื่องวัดกรดด่างน้ำ เครื่องวัด pH ดิน เครื่องวัด pH น้ำ เครื่องทดสอบกรดด่าง เครื่องทดสอบกรดด่...
SKU: PE-06HDA
Availability:

1 in Stock

โพรบวัดพีเอช lutron รุ่น pe-11

โพรบวัดพีเอช lutron รุ่น pe-11 เครื่องวัดค่า กรด ด่าง เครื่องวัด pH วัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดกรดด่างดิน เครื่องวัดกรดด่างน้ำ เครื่องวัด pH ดิน เครื่องวัด pH น้ำ เครื่องทดสอบกรดด่าง เครื่องทดสอบกรดด่างอ...
SKU: PE-11
Availability:

1 in Stock

โพรบวัดพีเอช lutron รุ่น pe-21

โพรบวัดพีเอช lutron รุ่น pe-21 เครื่องวัดค่า กรด ด่าง เครื่องวัด pH วัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดกรดด่างดิน เครื่องวัดกรดด่างน้ำ เครื่องวัด pH ดิน เครื่องวัด pH น้ำ เครื่องทดสอบกรดด่าง เครื่องทดสอบกรดด่างอ...
SKU: PE-21
Availability:

1 in Stock

โพรบวัดอุณหภูมิ Lutron TP-100 Temperature probe

ป็นโพรบวัดอุณหภูมิสำหรับการวัดอุณหภูมิทั่วไป เป็นอุปกรณ์เสริมของเครื่องวัดอุณหภูมิรุ่น TM-907A, TM-917, TM-917HA, TM-2000, TM-936 สามารถใช้ด้วยกันได้ ช่วงการวัดอุณหภูมิ -50 ถึง 400℃ Accuracy :: ± (...
SKU: TP-100
Availability:

1 in Stock

โพรบวัดอุณหภูมิ Lutron TP-101 Temperature probe

เป็นโพรบวัดอุณหภูมิสำหรับการวัดอุณหภูมิทั่วไป เป็นอุปกรณ์เสริมของเครื่องวัดอุณหภูมิรุ่น TM-946, TM-947SD สามารถใช้ด้วยกันได้ ช่วงการวัดอุณหภูมิ -50 ถึง 400℃ Accuracy :: ± (0.15 + (0.002 x T))℃ (T...
SKU: TP-101
Availability:

1 in Stock

โพรบวัดอุณหภูมิ lutron รุ่น tp-01

โพรบวัดอุณหภูมิ lutron รุ่น tp-01 เครื่องวัดอุณหภูมิความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น โพรบวัดอุณหภูมิ วัดอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดค่าดัชนีความร้อน เครื่องวัดอุณภูมิแบบอิฟาเรด เคร...
SKU: TP-01
Availability:

1 in Stock

โพรบวัดอุณหภูมิทั่วไป Lutron tp-03 max 1050c

TP-03 โพรบวัดอุณหภูมิทั่วไป ช่วงการวัดอุณหภูมิ -40 ถึง 1050℃ ความยาวเซนเซอร์ ø8 x 150 mm. สายโพรบยาว 1 เมตร ยี่ห้อ Lutron...
SKU: TP-03
Availability:

1 in Stock

โพรบวัดอุณหภูมิทั่วไป lutron รุ่น tp-02a

โพรบวัดอุณหภูมิทั่วไป lutron รุ่น tp-02a เครื่องวัดอุณหภูมิความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น โพรบวัดอุณหภูมิ วัดอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดค่าดัชนีความร้อน เครื่องวัดอุณภูมิแบบอิฟา...
SKU: TP-02A
Availability:

1 in Stock

โพรบวัดอุณหภูมิพื้นผิวแบบสัมผัสพื้นผิว lutron รุ่น tp-04

โพรบวัดอุณหภูมิพื้นผิวแบบสัมผัสพื้นผิว lutron รุ่น tp-04 เครื่องวัดอุณหภูมิความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น โพรบวัดอุณหภูมิ วัดอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดค่าดัชนีความร้อน เครื่องว...
SKU: TP-04
Availability:

1 in Stock

โพรบวัดอุณหภูมิสำหรับเครื่องวัดพีเอช Lutron TP-07 Temperature probe for pH meter

สำหรับฟังก์ชั่นชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติในโหมดการวัดกรดด่าง สำหรับเครื่องวัดกรดด่างรุ่น PH-221, PH-230SD, WA-2017SD ช่วงการวัด 0 ถึง 60°C ยี่ห้อ Lutron...
SKU: TP-07
Availability:

1 in Stock

โพรบวัดอุณหภูมิสำหรับเครื่องวัดพีเอช lutron รุ่น tp-06

โพรบวัดอุณหภูมิสำหรับเครื่องวัดพีเอช lutron รุ่น tp-06 เครื่องวัดอุณหภูมิความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น โพรบวัดอุณหภูมิ วัดอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดค่าดัชนีความร้อน เครื่องวัด...
SKU: TP-06
Availability:

1 in Stock

โพรบวัดอุณหภูมิแบบแคลมป์ lutron รุ่น tp-05

โพรบวัดอุณหภูมิแบบแคลมป์ lutron รุ่น tp-05 เครื่องวัดอุณหภูมิความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น โพรบวัดอุณหภูมิ วัดอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดค่าดัชนีความร้อน เครื่องวัดอุณภูมิแบบอิ...
SKU: TP-05
Availability:

1 in Stock

โพรบวัดเสียง lutron รุ่น sl-417

โพรบวัดเสียง lutron รุ่น sl-417 เครื่องวัดเสียง เครื่องวัดระดับเสียง เครื่องวัดเสียงรบกวน วัดเสียง วัดระดับเสียง เครื่องวัดเสียงดัง เครื่องวัดเอซิเบล เครื่องตรวจระดับเสียง เครื่องทดสอบระดับเสียง เครื่...
SKU: SL-417
Availability:

1 in Stock

โพรบวัดโออาร์พี lutron รุ่น orp-14

โพรบวัดโออาร์พี lutron รุ่น orp-14 เครื่องวัดค่า orp เครื่องวัดโออาพี เครื่องทดสอบโออาพี วัดค่า orp วัดค่า orp น้ำ เครื่องวัดค่าโออาพีน้ำ เครื่องทดสอบโออาพีน้ำ วัดโออาพี วัดโออาพีน้ำ เครื่องตรวจโออาพี...
SKU: ORP-14
Availability:

1 in Stock

ไดอะแฟรม lutron รุ่น oxhd-04

ไดอะแฟรม lutron รุ่น oxhd-04 เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนน้ำ เครื่องวัดออกซิเจน เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ วัดออกซิเจนในน้ำ วัดออกซิเจน ออกซิเจนในน้ำ วัดปริมาณออกซิเจน วัดปริมาณออกซิเจนในน้ำ เครื่องตรวจออกซิ...
SKU: OXHD-04
Availability:

1 in Stock

Showing 181–90 of 230 results

ติดต่อสอบถาม คลิก
อีเมล์
โทรศัพท์
แชทผ่าน LINE
แชทผ่าน Facebook
ดูแผนที่

please wait.....