แบรนด์ : CEM

เครื่องมัลติมิเตอร์ดิจิตอล cem dt-9928

เครื่องมัลติมิเตอร์ดิจิตอล cem dt-9928 เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเตอ...
SKU: CEM DT-9928
Availability:

1 in Stock

เครื่องมัลติมิเตอร์ดิจิตอล cem dt-9928t

เครื่องมัลติมิเตอร์ดิจิตอล cem dt-9928t เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเต...
SKU: CEM DT-9928t
Availability:

1 in Stock

เครื่องมัลติมิเตอร์ดิจิตอล cem dt-9929

เครื่องมัลติมิเตอร์ดิจิตอล cem dt-9929 เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเตอ...
SKU: CEM DT-9929
Availability:

1 in Stock

เครื่องมัลติมิเตอร์ดิจิตอล cem dt-9930

เครื่องมัลติมิเตอร์ดิจิตอล cem dt-9930 เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเตอ...
SKU: CEM DT-9930
Availability:

1 in Stock

เครื่องมัลติมิเตอร์ดิจิตอล cem dt-9931

เครื่องมัลติมิเตอร์ดิจิตอล cem dt-9931 เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเตอ...
SKU: CEM DT-9931
Availability:

1 in Stock

เครื่องมัลติมิเตอร์ดิจิตอล cem dt-9932fc

เครื่องมัลติมิเตอร์ดิจิตอล cem dt-9932fc เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเ...
SKU: CEM DT-9932FC
Availability:

1 in Stock

เครื่องมัลติมิเตอร์ดิจิตอล cem dt-9935

เครื่องมัลติมิเตอร์ดิจิตอล cem dt-9935 เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเตอ...
SKU: CEM DT-9935
Availability:

1 in Stock

เครื่องมัลติมิเตอร์ดิจิตอล cem dt-9938

เครื่องมัลติมิเตอร์ดิจิตอล cem dt-9938 เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเตอ...
SKU: CEM DT-9938
Availability:

1 in Stock

เครื่องมัลติมิเตอร์ดิจิตอล cem dt-9939

เครื่องมัลติมิเตอร์ดิจิตอล cem dt-9939 เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเตอ...
SKU: CEM DT-9939
Availability:

1 in Stock

เครื่องมัลติมิเตอร์ดิจิตอล cem dt-9949

เครื่องมัลติมิเตอร์ดิจิตอล cem dt-9949 เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเตอ...
SKU: CEM DT-9949
Availability:

1 in Stock

เครื่องมัลติมิเตอร์ดิจิตอล cem dt-9959

เครื่องมัลติมิเตอร์ดิจิตอล cem dt-9959 เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเตอ...
SKU: CEM DT-9959
Availability:

1 in Stock

เครื่องมัลติมิเตอร์ดิจิตอล cem dt-9960

เครื่องมัลติมิเตอร์ดิจิตอล cem dt-9960 เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเตอ...
SKU: CEM DT-9960
Availability:

1 in Stock

เครื่องมัลติมิเตอร์ดิจิตอล cem dt-9961

เครื่องมัลติมิเตอร์ดิจิตอล cem dt-9961 เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเตอ...
SKU: CEM DT-9961
Availability:

1 in Stock

เครื่องมัลติมิเตอร์ดิจิตอล cem dt-9961w

เครื่องมัลติมิเตอร์ดิจิตอล cem dt-9961w เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเต...
SKU: CEM DT-9961w
Availability:

1 in Stock

เครื่องมัลติมิเตอร์ดิจิตอล cem dt-9962

เครื่องมัลติมิเตอร์ดิจิตอล cem dt-9962 เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเตอ...
SKU: CEM DT-9962
Availability:

1 in Stock

เครื่องมัลติมิเตอร์ดิจิตอล cem dt-9962t

เครื่องมัลติมิเตอร์ดิจิตอล cem dt-9962t เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเต...
SKU: CEM DT-9962t
Availability:

1 in Stock

เครื่องมัลติมิเตอร์ดิจิตอล cem dt-9963

เครื่องมัลติมิเตอร์ดิจิตอล cem dt-9963 เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเตอ...
SKU: CEM DT-9963
Availability:

1 in Stock

เครื่องมัลติมิเตอร์ดิจิตอล cem dt-9963t

เครื่องมัลติมิเตอร์ดิจิตอล cem dt-9963t เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเต...
SKU: CEM DT-9963t
Availability:

1 in Stock

เครื่องมัลติมิเตอร์ดิจิตอล cem dt-9968

เครื่องมัลติมิเตอร์ดิจิตอล cem dt-9968 เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเตอ...
SKU: CEM DT-9968
Availability:

1 in Stock

เครื่องมัลติมิเตอร์ดิจิตอล cem dt-9968bt

เครื่องมัลติมิเตอร์ดิจิตอล cem dt-9968bt เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเ...
SKU: CEM DT-9968bt
Availability:

1 in Stock

เครื่องมัลติมิเตอร์ดิจิตอล cem dt-9969

เครื่องมัลติมิเตอร์ดิจิตอล cem dt-9969 เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเตอ...
SKU: CEM DT-9969
Availability:

1 in Stock

เครื่องมัลติมิเตอร์ดิจิตอล cem dt-9979

เครื่องมัลติมิเตอร์ดิจิตอล cem dt-9979 เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเตอ...
SKU: CEM DT-9979
Availability:

1 in Stock

เครื่องมัลติมิเตอร์ดิจิตอล cem dt-9987

เครื่องมัลติมิเตอร์ดิจิตอล cem dt-9987 เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเตอ...
SKU: CEM DT-9987
Availability:

1 in Stock

เครื่องมัลติมิเตอร์อุตสาหกรรม cem dt-9889

เครื่องมัลติมิเตอร์อุตสาหกรรม cem dt-9889 เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิ...
SKU: CEM DT-9889
Availability:

1 in Stock

เครื่องมัลติมิเตอร์อุตสาหกรรม cem dt-9989

เครื่องมัลติมิเตอร์อุตสาหกรรม cem dt-9989 เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิ...
SKU: CEM DT-9989
Availability:

1 in Stock

เครื่องมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล cem dt-155

เครื่องมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล cem dt-155 เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเ...
SKU: CEM DT-155
Availability:

1 in Stock

เครื่องมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล cem r-100

เครื่องมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล cem r-100 เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเต...
SKU: CEM R-100
Availability:

1 in Stock

เครื่องมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล cem smd-100

เครื่องมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล cem smd-100 เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด อุณหภูมิ ปืนยิงอุณหภูมิอินฟาเรด เครื่องยิงอุณหภูมิแบบอินฟาเรด เครื่องยิงเลเซอร์อุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิ วัดอุณหภูมิอินฟาเรด ว...
SKU: CEM SMD-100
Availability:

1 in Stock

เครื่องมัลติมิเตอร์แบบปากกา cem dt-3260

เครื่องมัลติมิเตอร์แบบปากกา cem dt-3260 เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด อุณหภูมิ ปืนยิงอุณหภูมิอินฟาเรด เครื่องยิงอุณหภูมิแบบอินฟาเรด เครื่องยิงเลเซอร์อุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิ วัดอุณหภูมิอินฟาเรด วัด...
SKU: CEM DT-3260
Availability:

1 in Stock

เครื่องมัลติมิเตอร์แบบปากกาชนิดปากกา cem dt-3216

เครื่องมัลติมิเตอร์แบบปากกาชนิดปากกา cem dt-3216 เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด อุณหภูมิ ปืนยิงอุณหภูมิอินฟาเรด เครื่องยิงอุณหภูมิแบบอินฟาเรด เครื่องยิงเลเซอร์อุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิ วัดอุณหภูมิอิน...
SKU: CEM DT-3216
Availability:

1 in Stock

เครื่องมัลติมิเตอร์แบบปากกาชนิดปากกา cem dt-3218

เครื่องมัลติมิเตอร์แบบปากกาชนิดปากกา cem dt-3218 เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด อุณหภูมิ ปืนยิงอุณหภูมิอินฟาเรด เครื่องยิงอุณหภูมิแบบอินฟาเรด เครื่องยิงเลเซอร์อุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิ วัดอุณหภูมิอิน...
SKU: CEM DT-3218
Availability:

1 in Stock

เครื่องมัลติมิเตอร์แบบปากกาชนิดปากกา cem dt-3219

เครื่องมัลติมิเตอร์แบบปากกาชนิดปากกา cem dt-3219 เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด อุณหภูมิ ปืนยิงอุณหภูมิอินฟาเรด เครื่องยิงอุณหภูมิแบบอินฟาเรด เครื่องยิงเลเซอร์อุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิ วัดอุณหภูมิอิน...
SKU: CEM DT-3219
Availability:

1 in Stock

เครื่องมัลติมิเตอร์แบบปากกาชนิดปากกา cem dt-3280

เครื่องมัลติมิเตอร์แบบปากกาชนิดปากกา cem dt-3280 เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด อุณหภูมิ ปืนยิงอุณหภูมิอินฟาเรด เครื่องยิงอุณหภูมิแบบอินฟาเรด เครื่องยิงเลเซอร์อุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิ วัดอุณหภูมิอิน...
SKU: CEM DT-3280
Availability:

1 in Stock

เครื่องมัลติมิเตอร์แบบปากกาชนิดปากกา cem dt-3280b

เครื่องมัลติมิเตอร์แบบปากกาชนิดปากกา cem dt-3280b เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด อุณหภูมิ ปืนยิงอุณหภูมิอินฟาเรด เครื่องยิงอุณหภูมิแบบอินฟาเรด เครื่องยิงเลเซอร์อุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิ วัดอุณหภูมิอิ...
SKU: CEM DT-3280b
Availability:

1 in Stock

เครื่องมัลติมิเตอร์แบบปากกาชนิดปากกา cem dt-3290

เครื่องมัลติมิเตอร์แบบปากกาชนิดปากกา cem dt-3290 เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด อุณหภูมิ ปืนยิงอุณหภูมิอินฟาเรด เครื่องยิงอุณหภูมิแบบอินฟาเรด เครื่องยิงเลเซอร์อุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิ วัดอุณหภูมิอิน...
SKU: CEM DT-3290
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความชื้นของวัสดุก่อสร้าง cem dt-126

เครื่องวัดความชื้นของวัสดุก่อสร้าง cem dt-126 เครื่องวัดอุณหภูมิความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น โพรบวัดอุณหภูมิ วัดอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดค่าดัชนีความร้อน เครื่องวัดอุณภูมิแบ...
SKU: CEM DT-126
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความชื้นของวัสดุก่อสร้าง cem dt-128

เครื่องวัดความชื้นของวัสดุก่อสร้าง cem dt-128 เครื่องวัดอุณหภูมิความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น โพรบวัดอุณหภูมิ วัดอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดค่าดัชนีความร้อน เครื่องวัดอุณภูมิแบ...
SKU: CEM DT-128
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความชื้นของวัสดุก่อสร้าง cem dt-128c

เครื่องวัดความชื้นของวัสดุก่อสร้าง cem dt-128c เครื่องวัดอุณหภูมิความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น โพรบวัดอุณหภูมิ วัดอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดค่าดัชนีความร้อน เครื่องวัดอุณภูมิแ...
SKU: CEM DT-128c
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความชื้นของวัสดุก่อสร้าง cem dt-128m

เครื่องวัดความชื้นของวัสดุก่อสร้าง cem dt-128m เครื่องวัดอุณหภูมิความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น โพรบวัดอุณหภูมิ วัดอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดค่าดัชนีความร้อน เครื่องวัดอุณภูมิแ...
SKU: CEM DT-128M
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความชื้นของวัสดุก่อสร้าง cem dt-853

เครื่องวัดความชื้นของวัสดุก่อสร้าง cem dt-853 เครื่องวัดอุณหภูมิความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น โพรบวัดอุณหภูมิ วัดอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดค่าดัชนีความร้อน เครื่องวัดอุณภูมิแบ...
SKU: CEM DT-853
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความชื้นและอุณหภูมิ cem dt-321

เครื่องวัดความชื้นและอุณหภูมิ cem dt-321 เครื่องวัดอุณหภูมิความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น โพรบวัดอุณหภูมิ วัดอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดค่าดัชนีความร้อน เครื่องวัดอุณภูมิแบบอิฟา...
SKU: CEM DT-321
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความชื้นและอุณหภูมิ cem dt-321f

เครื่องวัดความชื้นและอุณหภูมิ cem dt-321f เครื่องวัดอุณหภูมิความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น โพรบวัดอุณหภูมิ วัดอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดค่าดัชนีความร้อน เครื่องวัดอุณภูมิแบบอิฟ...
SKU: CEM DT-321f
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความชื้นและอุณหภูมิ cem dt-321s

เครื่องวัดความชื้นและอุณหภูมิ cem dt-321s เครื่องวัดอุณหภูมิความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น โพรบวัดอุณหภูมิ วัดอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดค่าดัชนีความร้อน เครื่องวัดอุณภูมิแบบอิฟ...
SKU: CEM DT-321s
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความชื้นและอุณหภูมิ cem dt-3321

เครื่องวัดความชื้นและอุณหภูมิ cem dt-3321 เครื่องวัดอุณหภูมิความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น โพรบวัดอุณหภูมิ วัดอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดค่าดัชนีความร้อน เครื่องวัดอุณภูมิแบบอิฟ...
SKU: CEM DT-3321
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความชื้นและอุณหภูมิ cem dt-3322

เครื่องวัดความชื้นและอุณหภูมิ cem dt-3322 เครื่องวัดอุณหภูมิความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น โพรบวัดอุณหภูมิ วัดอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดค่าดัชนีความร้อน เครื่องวัดอุณภูมิแบบอิฟ...
SKU: CEM DT-3322
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความชื้นและอุณหภูมิ cem dt-615

เครื่องวัดความชื้นและอุณหภูมิ cem dt-615 เครื่องวัดอุณหภูมิความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น โพรบวัดอุณหภูมิ วัดอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดค่าดัชนีความร้อน เครื่องวัดอุณภูมิแบบอิฟา...
SKU: CEM DT-615
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความชื้นและอุณหภูมิ cem dt-616ct

เครื่องวัดความชื้นและอุณหภูมิ cem dt-616ct เครื่องวัดอุณหภูมิความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น โพรบวัดอุณหภูมิ วัดอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดค่าดัชนีความร้อน เครื่องวัดอุณภูมิแบบอิ...
SKU: CEM DT-616ct
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความชื้นและอุณหภูมิ cem dt-625

เครื่องวัดความชื้นและอุณหภูมิ cem dt-625 เครื่องวัดอุณหภูมิความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น โพรบวัดอุณหภูมิ วัดอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดค่าดัชนีความร้อน เครื่องวัดอุณภูมิแบบอิฟา...
SKU: CEM DT-625
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความชื้นและอุณหภูมิ cem dt-635

เครื่องวัดความชื้นและอุณหภูมิ cem dt-635 เครื่องวัดอุณหภูมิความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น โพรบวัดอุณหภูมิ วัดอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดค่าดัชนีความร้อน เครื่องวัดอุณภูมิแบบอิฟา...
SKU: CEM DT-635
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความชื้นและอุณหภูมิ cem dt-8321

เครื่องวัดความชื้นและอุณหภูมิ cem dt-8321 เครื่องวัดอุณหภูมิความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น โพรบวัดอุณหภูมิ วัดอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดค่าดัชนีความร้อน เครื่องวัดอุณภูมิแบบอิฟ...
SKU: CEM DT-8321
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความชื้นและอุณหภูมิ cem dt-851

เครื่องวัดความชื้นและอุณหภูมิ cem dt-851 เครื่องวัดอุณหภูมิความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น โพรบวัดอุณหภูมิ วัดอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดค่าดัชนีความร้อน เครื่องวัดอุณภูมิแบบอิฟา...
SKU: CEM DT-851
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความชื้นและอุณหภูมิ cem dt-851a

เครื่องวัดความชื้นและอุณหภูมิ cem dt-851a เครื่องวัดอุณหภูมิความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น โพรบวัดอุณหภูมิ วัดอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดค่าดัชนีความร้อน เครื่องวัดอุณภูมิแบบอิฟ...
SKU: CEM DT-851a
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความชื้นไม้ cem dt-120

เครื่องวัดความชื้นไม้ cem dt-120 เครื่องวัดอุณหภูมิความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น โพรบวัดอุณหภูมิ วัดอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดค่าดัชนีความร้อน เครื่องวัดอุณภูมิแบบอิฟาเรด เครื...
SKU: CEM DT-120
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความชื้นไม้ cem dt-123

เครื่องวัดความชื้นไม้ cem dt-123 เครื่องวัดอุณหภูมิความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น โพรบวัดอุณหภูมิ วัดอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดค่าดัชนีความร้อน เครื่องวัดอุณภูมิแบบอิฟาเรด เครื...
SKU: CEM DT-123
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความชื้นไม้ cem dt-123h

เครื่องวัดความชื้นไม้ cem dt-123h เครื่องวัดอุณหภูมิความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น โพรบวัดอุณหภูมิ วัดอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดค่าดัชนีความร้อน เครื่องวัดอุณภูมิแบบอิฟาเรด เคร...
SKU: CEM DT-123H
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความชื้นไม้ cem dt-123l

เครื่องวัดความชื้นไม้ cem dt-123l เครื่องวัดอุณหภูมิความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น โพรบวัดอุณหภูมิ วัดอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดค่าดัชนีความร้อน เครื่องวัดอุณภูมิแบบอิฟาเรด เคร...
SKU: CEM DT-123l
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความชื้นไม้ cem dt-125

เครื่องวัดความชื้นไม้ cem dt-125 เครื่องวัดอุณหภูมิความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น โพรบวัดอุณหภูมิ วัดอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดค่าดัชนีความร้อน เครื่องวัดอุณภูมิแบบอิฟาเรด เครื...
SKU: CEM DT-125
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความชื้นไม้ cem dt-125b

เครื่องวัดความชื้นไม้ cem dt-125b เครื่องวัดอุณหภูมิความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น โพรบวัดอุณหภูมิ วัดอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดค่าดัชนีความร้อน เครื่องวัดอุณภูมิแบบอิฟาเรด เคร...
SKU: CEM DT-125b
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความชื้นไม้ cem dt-125g

เครื่องวัดความชื้นไม้ cem dt-125g เครื่องวัดอุณหภูมิความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น โพรบวัดอุณหภูมิ วัดอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดค่าดัชนีความร้อน เครื่องวัดอุณภูมิแบบอิฟาเรด เคร...
SKU: CEM DT-125g
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความชื้นไม้ cem dt-125h

เครื่องวัดความชื้นไม้ cem dt-125h เครื่องวัดอุณหภูมิความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น โพรบวัดอุณหภูมิ วัดอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดค่าดัชนีความร้อน เครื่องวัดอุณภูมิแบบอิฟาเรด เคร...
SKU: CEM DT-125H
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความชื้นไม้ cem dt-127

เครื่องวัดความชื้นไม้ cem dt-127 เครื่องวัดอุณหภูมิความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น โพรบวัดอุณหภูมิ วัดอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดค่าดัชนีความร้อน เครื่องวัดอุณภูมิแบบอิฟาเรด เครื...
SKU: CEM DT-127
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความชื้นไม้ cem dt-129

เครื่องวัดความชื้นไม้ cem dt-129 เครื่องวัดอุณหภูมิความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น โพรบวัดอุณหภูมิ วัดอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดค่าดัชนีความร้อน เครื่องวัดอุณภูมิแบบอิฟาเรด เครื...
SKU: CEM DT-129
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความชื้นไม้ cem dt-129b

เครื่องวัดความชื้นไม้ cem dt-129b เครื่องวัดอุณหภูมิความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น โพรบวัดอุณหภูมิ วัดอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดค่าดัชนีความร้อน เครื่องวัดอุณภูมิแบบอิฟาเรด เคร...
SKU: CEM DT-129b
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความชื้นไม้ cem dt-229

เครื่องวัดความชื้นไม้ cem dt-229 เครื่องวัดอุณหภูมิความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น โพรบวัดอุณหภูมิ วัดอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดค่าดัชนีความร้อน เครื่องวัดอุณภูมิแบบอิฟาเรด เครื...
SKU: CEM DT-229
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความชื้นไม้ cem dt-239

เครื่องวัดความชื้นไม้ cem dt-239 เครื่องวัดอุณหภูมิความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น โพรบวัดอุณหภูมิ วัดอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดค่าดัชนีความร้อน เครื่องวัดอุณภูมิแบบอิฟาเรด เครื...
SKU: CEM DT-239
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความดัน cem dt-15

เครื่องวัดความดัน cem dt-15 เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน เครื่องวัดวัดสภาพอากาศ เครื่องวัดสูญญากาศ เครื่องเก็บตัวอย่างอากาศ เครื่องวัดคุณภาพอากาศ เครื่องวัดปริมาณอากาศ เครื่องวัดดัชนีความร้อน เครื่องวัดความด...
SKU: CEM DT-15
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความดัน cem dt-3890

เครื่องวัดความดัน cem dt-3890 เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน เครื่องวัดวัดสภาพอากาศ เครื่องวัดสูญญากาศ เครื่องเก็บตัวอย่างอากาศ เครื่องวัดคุณภาพอากาศ เครื่องวัดปริมาณอากาศ เครื่องวัดดัชนีความร้อน เครื่องวัดควา...
SKU: CEM DT-3890
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความดัน cem dt-3890a

เครื่องวัดความดัน cem dt-3890a เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน เครื่องวัดวัดสภาพอากาศ เครื่องวัดสูญญากาศ เครื่องเก็บตัวอย่างอากาศ เครื่องวัดคุณภาพอากาศ เครื่องวัดปริมาณอากาศ เครื่องวัดดัชนีความร้อน เครื่องวัดคว...
SKU: CEM DT-3890a
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความดัน cem dt-3890b

เครื่องวัดความดัน cem dt-3890b เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน เครื่องวัดวัดสภาพอากาศ เครื่องวัดสูญญากาศ เครื่องเก็บตัวอย่างอากาศ เครื่องวัดคุณภาพอากาศ เครื่องวัดปริมาณอากาศ เครื่องวัดดัชนีความร้อน เครื่องวัดคว...
SKU: CEM DT-3890b
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความดัน cem dt-8890

เครื่องวัดความดัน cem dt-8890 เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน เครื่องวัดวัดสภาพอากาศ เครื่องวัดสูญญากาศ เครื่องเก็บตัวอย่างอากาศ เครื่องวัดคุณภาพอากาศ เครื่องวัดปริมาณอากาศ เครื่องวัดดัชนีความร้อน เครื่องวัดควา...
SKU: CEM DT-8890
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความดัน cem dt-8890a

เครื่องวัดความดัน cem dt-8890a เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน เครื่องวัดวัดสภาพอากาศ เครื่องวัดสูญญากาศ เครื่องเก็บตัวอย่างอากาศ เครื่องวัดคุณภาพอากาศ เครื่องวัดปริมาณอากาศ เครื่องวัดดัชนีความร้อน เครื่องวัดคว...
SKU: CEM DT-8890a
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความดัน cem dt-8890b

เครื่องวัดความดัน cem dt-8890b เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน เครื่องวัดวัดสภาพอากาศ เครื่องวัดสูญญากาศ เครื่องเก็บตัวอย่างอากาศ เครื่องวัดคุณภาพอากาศ เครื่องวัดปริมาณอากาศ เครื่องวัดดัชนีความร้อน เครื่องวัดคว...
SKU: CEM DT-8890b
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความดัน cem dt-8890c

เครื่องวัดความดัน cem dt-8890c เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน เครื่องวัดวัดสภาพอากาศ เครื่องวัดสูญญากาศ เครื่องเก็บตัวอย่างอากาศ เครื่องวัดคุณภาพอากาศ เครื่องวัดปริมาณอากาศ เครื่องวัดดัชนีความร้อน เครื่องวัดคว...
SKU: CEM DT-8890c
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความดัน cem dt-8897

เครื่องวัดความดัน cem dt-8897 เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน เครื่องวัดวัดสภาพอากาศ เครื่องวัดสูญญากาศ เครื่องเก็บตัวอย่างอากาศ เครื่องวัดคุณภาพอากาศ เครื่องวัดปริมาณอากาศ เครื่องวัดดัชนีความร้อน เครื่องวัดควา...
SKU: CEM DT-8897
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความดัน cem dt-8897h

เครื่องวัดความดัน cem dt-8897h เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน เครื่องวัดวัดสภาพอากาศ เครื่องวัดสูญญากาศ เครื่องเก็บตัวอย่างอากาศ เครื่องวัดคุณภาพอากาศ เครื่องวัดปริมาณอากาศ เครื่องวัดดัชนีความร้อน เครื่องวัดคว...
SKU: CEM DT-8897h
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความดัน cem dt-8920

เครื่องวัดความดัน cem dt-8920 เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน เครื่องวัดวัดสภาพอากาศ เครื่องวัดสูญญากาศ เครื่องเก็บตัวอย่างอากาศ เครื่องวัดคุณภาพอากาศ เครื่องวัดปริมาณอากาศ เครื่องวัดดัชนีความร้อน เครื่องวัดควา...
SKU: CEM DT-8920
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความดัน cem dt-8920b

เครื่องวัดความดัน cem dt-8920b เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน เครื่องวัดวัดสภาพอากาศ เครื่องวัดสูญญากาศ เครื่องเก็บตัวอย่างอากาศ เครื่องวัดคุณภาพอากาศ เครื่องวัดปริมาณอากาศ เครื่องวัดดัชนีความร้อน เครื่องวัดคว...
SKU: CEM DT-8920b
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความต้านทานดิน CEM DT-5300 DT-5300B

เครื่องวัดความต้านทานดิน CEM DT-5300 DT-5300B
SKU: DT-5300/5300B
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความต้านทานดิน CEM DT-9052

เครื่องวัดความต้านทานดิน CEM DT-9052
SKU: DT-9052
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความต้านทานดิน CEM DT-905A

เครื่องวัดความต้านทานดิน CEM DT-905A
SKU: DT-905A
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความต้านทานดิน CEM DT-906A

เครื่องวัดความต้านทานดิน CEM DT-906A
SKU: DT-906A
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความร้อนสูงและตัววิเคราะห์ cem dt-8921

เครื่องวัดความร้อนสูงและตัววิเคราะห์ cem dt-8921 เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน เครื่องวัดวัดสภาพอากาศ เครื่องวัดสูญญากาศ เครื่องเก็บตัวอย่างอากาศ เครื่องวัดคุณภาพอากาศ เครื่องวัดปริมาณอากาศ เครื่องวัดดัชนีควา...
SKU: CEM DT-8921
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความเป็นฉนวน cem dt-660

เครื่องวัดความเป็นฉนวน cem dt-660 เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเตอร์แบบ...
SKU: CEM DT-660
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความเป็นฉนวน cem dt-661

เครื่องวัดความเป็นฉนวน cem dt-661 เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเตอร์แบบ...
SKU: CEM DT-661
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความเป็นฉนวน cem dt-662

เครื่องวัดความเป็นฉนวน cem dt-662 เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเตอร์แบบ...
SKU: CEM DT-662
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความเป็นฉนวน cem dt-663

เครื่องวัดความเป็นฉนวน cem dt-663 เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเตอร์แบบ...
SKU: CEM DT-663
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความเป็นฉนวน cem dt-663t

เครื่องวัดความเป็นฉนวน cem dt-663t เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเตอร์แบ...
SKU: CEM DT-663t
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความเร็วรอบ รุ่น CEM AT-8 Digital Contact Non-contact Tachometers

Specifications Contact test range: 2 to 20 000 RPM Non-contact test range: 2 to 99 999 RPM Tot test range: 1 to 99 999 RPM Accuracy: ±(0.05% + 1digit) Resolution: 0.1RPM(2 to 9999.9RPM) / 1RPM (over 1...
SKU: เครื่องวัดควา
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความเร็วลม cem dt-1880

DT-1880เครื่องวัดความเร็วลมแบบ Hot Wire Hot Wire Anemometer with Datalogger DT-1880 Hot Wire Anemometer makes a step forward for you into the field of precision measurement. Telescoping probe is ideal...
SKU: CEM DT-1880
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความเร็วลม cem dt-317 anemometer

16˝ inch Gooseneck detector is easy to measure the hard-to-reach areas. High Sensitive and Accurate Easy-to-use design Double LCD digital display Low power consumption Data Hold and MAX Hold function...
SKU: DT-317
Availability:

1 in Stock

Showing 181–90 of 500 results

ติดต่อสอบถาม คลิก
อีเมล์
โทรศัพท์
แชทผ่าน LINE
แชทผ่าน Facebook
ดูแผนที่

please wait.....