แบรนด์ : Fluke

Fluke calibration P5514 hydraulic comparison test pump

Fluke calibration P5514 hydraulic comparison test pump
SKU: Fluke Calibra
Availability:

1 in Stock

กระดาษเช็ดทำความสะอาด fluke meter cleaner

กระดาษเช็ดทำความสะอาด fluke meter cleaner เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิ...
SKU: Fluke Meter
Availability:

1 in Stock

กระเป๋า fluke c125

กระเป๋า fluke c125 เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเตอร์แบบไร้สาย แคลมป์วั...
SKU: fluke c125
Availability:

1 in Stock

กระเป๋า fluke c500s

กระเป๋า fluke c500s เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเตอร์แบบไร้สาย แคลมป์ว...
SKU: Fluke C500S
Availability:

1 in Stock

กระเป๋าใหญ่ fluke c500l

กระเป๋าใหญ่ fluke c500l เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเตอร์แบบไร้สาย แคล...
SKU: Fluke C500L
Availability:

1 in Stock

กล่องกระจายสัญญาณ fluke ir3000

กล่องกระจายสัญญาณ fluke ir3000 เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเตอร์แบบไร้...
SKU: Fluke ir3000
Availability:

1 in Stock

กล่องใส่อุปกรณ์ fluke c101

กล่องใส่อุปกรณ์ fluke c101 อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เครื่องมือวัด วัดแสง วัดเสียง วัดลม วัดอุณหภูมิ วัดกรดด่าง วัดความหวาน วัดความเค็ม วัดความชื้น วัดฝุ่น วัดปริมาณฝน วัดความชื้นดิน วัดรังสี วัดแรงบิด วัดคว...
SKU: Fluke C101
Availability:

1 in Stock

กล้องตรวจสอบ Fluke FI-3000 FiberInspector Pro MPO Inspection Camera

กล้องตรวจสอบ Fluke FI-3000 FiberInspector Pro MPO Inspe Get a Grip on More Efficient MPO Inspection Total endface visibility with Live View from full trunk to individual endface Integrates with Versiv...
SKU: FI-3000 Fiber
Availability:

1 in Stock

กล้องถ่ายภาพความร้อน fluke tix501

กล้องถ่ายภาพความร้อน fluke tix501 กล้องถ่ายภาพความร้อน ถ่ายภาพความร้อน เครื่องสแกนอุณหภูมิ วัดความร้อนระยะไกล เครื่องวัดความร้อนระยะไกล กล้องสแกนความร้อน กล้องถ่ายภาพคนมีไข้ กล้องสแกนคนมีไข้ กล้องตรวจ...
SKU: Fluke Tix501
Availability:

1 in Stock

กล้องถ่ายภาพความร้อนอินฟราเรด fluke tix1000

กล้องถ่ายภาพความร้อนอินฟราเรด fluke tix1000 กล้องถ่ายภาพความร้อน ถ่ายภาพความร้อน เครื่องสแกนอุณหภูมิ วัดความร้อนระยะไกล เครื่องวัดความร้อนระยะไกล กล้องสแกนความร้อน กล้องถ่ายภาพคนมีไข้ กล้องสแกนคนมีไข้...
SKU: FlukeTiX1000
Availability:

1 in Stock

กล้องถ่ายภาพความร้อนอินฟราเรด fluke tix620

กล้องถ่ายภาพความร้อนอินฟราเรด fluke tix620 กล้องถ่ายภาพความร้อน ถ่ายภาพความร้อน เครื่องสแกนอุณหภูมิ วัดความร้อนระยะไกล เครื่องวัดความร้อนระยะไกล กล้องสแกนความร้อน กล้องถ่ายภาพคนมีไข้ กล้องสแกนคนมีไข้...
SKU: Fluke TiX620
Availability:

1 in Stock

กล้องถ่ายภาพเสียงระดับอุตสาหกรรม fluke ii900

กล้องถ่ายภาพเสียงระดับอุตสาหกรรม fluke ii900 กล้องถ่ายภาพความร้อน ถ่ายภาพความร้อน เครื่องสแกนอุณหภูมิ วัดความร้อนระยะไกล เครื่องวัดความร้อนระยะไกล กล้องสแกนความร้อน กล้องถ่ายภาพคนมีไข้ กล้องสแกนคนมีไข...
SKU: Fluke ii900
Availability:

1 in Stock

กล้องวีดีโอสำหรับงานวิเคราะห์ fluke ds701

กล้องวีดีโอสำหรับงานวิเคราะห์ fluke ds701 กล้องถ่ายภาพความร้อน ถ่ายภาพความร้อน เครื่องสแกนอุณหภูมิ วัดความร้อนระยะไกล เครื่องวัดความร้อนระยะไกล กล้องสแกนความร้อน กล้องถ่ายภาพคนมีไข้ กล้องสแกนคนมีไข้ ก...
SKU: Fluke ds701
Availability:

1 in Stock

กล้องอินฟราเรด fluke tix580

กล้องอินฟราเรด fluke tix580 กล้องถ่ายภาพความร้อน ถ่ายภาพความร้อน เครื่องสแกนอุณหภูมิ วัดความร้อนระยะไกล เครื่องวัดความร้อนระยะไกล กล้องสแกนความร้อน กล้องถ่ายภาพคนมีไข้ กล้องสแกนคนมีไข้ กล้องตรวจจับควา...
SKU: Fluke Tix580
Availability:

1 in Stock

กล้องอินฟราเรด fluke tix640

กล้องอินฟราเรด fluke tix640 กล้องถ่ายภาพความร้อน ถ่ายภาพความร้อน เครื่องสแกนอุณหภูมิ วัดความร้อนระยะไกล เครื่องวัดความร้อนระยะไกล กล้องสแกนความร้อน กล้องถ่ายภาพคนมีไข้ กล้องสแกนคนมีไข้ กล้องตรวจจับควา...
SKU: Fluke TiX640
Availability:

1 in Stock

กล้องอินฟราเรด fluke tix660

กล้องอินฟราเรด fluke tix660 กล้องถ่ายภาพความร้อน ถ่ายภาพความร้อน เครื่องสแกนอุณหภูมิ วัดความร้อนระยะไกล เครื่องวัดความร้อนระยะไกล กล้องสแกนความร้อน กล้องถ่ายภาพคนมีไข้ กล้องสแกนคนมีไข้ กล้องตรวจจับควา...
SKU: Fluke Tix660
Availability:

1 in Stock

ก้านของกล้องวิดีโอ fluke 3.8

ก้านของกล้องวิดีโอ fluke 3.8 กล้องถ่ายภาพความร้อน ถ่ายภาพความร้อน เครื่องสแกนอุณหภูมิ วัดความร้อนระยะไกล เครื่องวัดความร้อนระยะไกล กล้องสแกนความร้อน กล้องถ่ายภาพคนมีไข้ กล้องสแกนคนมีไข้ กล้องตรวจจับคว...
SKU: Fluke 3.8
Availability:

1 in Stock

ก้านของกล้องวิดีโอ fluke 8.5

ก้านของกล้องวิดีโอ fluke 8.5 กล้องถ่ายภาพความร้อน ถ่ายภาพความร้อน เครื่องสแกนอุณหภูมิ วัดความร้อนระยะไกล เครื่องวัดความร้อนระยะไกล กล้องสแกนความร้อน กล้องถ่ายภาพคนมีไข้ กล้องสแกนคนมีไข้ กล้องตรวจจับค...
SKU: Fluke 8.5
Availability:

1 in Stock

ก้านของกล้องวิดีโอ fluke 9

ก้านของกล้องวิดีโอ fluke 9 กล้องถ่ายภาพความร้อน ถ่ายภาพความร้อน เครื่องสแกนอุณหภูมิ วัดความร้อนระยะไกล เครื่องวัดความร้อนระยะไกล กล้องสแกนความร้อน กล้องถ่ายภาพคนมีไข้ กล้องสแกนคนมีไข้ กล้องตรวจจับความ...
SKU: Fluke 9
Availability:

1 in Stock

ก้านของกล้องวิดีโอ fluke5.5

ก้านของกล้องวิดีโอ fluke5.5 กล้องถ่ายภาพความร้อน ถ่ายภาพความร้อน เครื่องสแกนอุณหภูมิ วัดความร้อนระยะไกล เครื่องวัดความร้อนระยะไกล กล้องสแกนความร้อน กล้องถ่ายภาพคนมีไข้ กล้องสแกนคนมีไข้ กล้องตรวจจับควา...
SKU: Fluke 5.5
Availability:

1 in Stock

ชุดคอมโบคิท fluke 179/eda2

ชุดคอมโบคิท fluke 179/eda2 เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเตอร์แบบไร้สาย...
SKU: Fluke 179/EDA
Availability:

1 in Stock

ชุดคิท fluke 289/ir3000

ชุดคิท fluke 289/ir3000 เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเตอร์แบบไร้สาย แคล...
SKU: ชุดคิท Fluke
Availability:

1 in Stock

ชุดคิท fluke 787

ชุดคิท fluke 787 เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเตอร์แบบไร้สาย แคลมป์วัดก...
SKU: Fluke 787
Availability:

1 in Stock

ชุดคิท fluke 83

ชุดคิท fluke 83 เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเตอร์แบบไร้สาย แคลมป์วัดกร...
SKU: Fluke 83
Availability:

1 in Stock

ชุดคิท fluke 85

ชุดคิท fluke 85 เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเตอร์แบบไร้สาย แคลมป์วัดกร...
SKU: Fluke 85
Availability:

1 in Stock

ชุดคิท fluke 87

ชุดคิท fluke 87 เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเตอร์แบบไร้สาย แคลมป์วัดกร...
SKU: Fluke 87
Availability:

1 in Stock

ชุดคิท fluke 87-3

ชุดคิท fluke 87-3 เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเตอร์แบบไร้สาย แคลมป์วัด...
SKU: Fluke 87-3
Availability:

1 in Stock

ชุดคิทโพรบ fluke l210

ชุดคิทโพรบ fluke l210 เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเตอร์แบบไร้สาย แคลมป...
SKU: Fluke L210
Availability:

1 in Stock

ชุดคิทโพรบ Fluke L211 Probe Light Kit

Special value combo pairs the new L200 Probe Light with one of the most popular test leads by Fluke and a handy carrying case.
SKU: Fluke L211 Pr
Availability:

1 in Stock

ชุดทดสอบ fluke ts 22

ชุดทดสอบ fluke ts 22 เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเตอร์แบบไร้สาย แคลมป์...
SKU: Fluke TS 22
Availability:

1 in Stock

ชุดทดสอบการเข้าถึงเเบบบาง fluke tp1

ชุดทดสอบการเข้าถึงเเบบบาง fluke tp1 เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเตอร์แ...
SKU: Fluke TP1
Availability:

1 in Stock

ชุดทดสอบความสูญเสียไฟเบอร์ Fluke CertiFiber Pro Optical Loss Test Set

ชุดทดสอบความสูญเสียไฟเบอร์ Fluke CertiFiber Pro Optical Loss Te Optical loss test set with fastest time to certify – two fibers at two wavelengths in three seconds. Encircled Flux compliant as require...
SKU: CertiFiber Pr
Availability:

1 in Stock

ชุดทดสอบตะกั่ว fluke tl223

ชุดทดสอบตะกั่ว fluke tl223 เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเตอร์แบบไร้สาย...
SKU: Fluke TL223
Availability:

1 in Stock

ชุดทดสอบตะกั่ว fluke tl75

ชุดทดสอบตะกั่ว fluke tl75 เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเตอร์แบบไร้สาย แ...
SKU: Fluke TL75
Availability:

1 in Stock

ชุดทดสอบลีด fluke tl175

ชุดทดสอบลีด fluke tl175 เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเตอร์แบบไร้สาย แคล...
SKU: Fluke TL175
Availability:

1 in Stock

ชุดอุปกรณ์พร้อมไฟโพรบและตัวขยายโพรบ fluke l215

ชุดอุปกรณ์พร้อมไฟโพรบและตัวขยายโพรบ fluke l215 เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคล...
SKU: Fluke L215
Availability:

1 in Stock

ชุดเครื่องมือ fluke cxt280

ชุดเครื่องมือ fluke cxt280 เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเตอร์แบบไร้สาย...
SKU: Fluke CXT280
Availability:

1 in Stock

ชุดเครื่องมือ Fluke Pro-Tool Kits

The most essential installation and termination tools for electrical and telecom technicians in our sleek form-fitting PVC Dur-A-Grip™ Tool Pouch – holds your tools securely inside even upside down. T...
SKU: Pro-Tool Kits
Availability:

1 in Stock

ชุดเครื่องมือ Fluke Pro3000 Tone and Probe Series

ชุดเครื่องมือ Fluke Pro3000 Tone and Probe Series Stop the Buzz. Find Cables Faster with Clear Precise Toning Clear - Innovative filter technology blocks interference (“buzz”) that makes tracing diffi...
SKU: Pro3000 Tone
Availability:

1 in Stock

ชุดเครื่องมือกระเเทก fluke d814

ชุดเครื่องมือกระเเทก fluke d814 เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเตอร์แบบไร...
SKU: Fluke D814
Availability:

1 in Stock

ชุดเครื่องมือทดสอบสายเคเบิ้ล Fluke DSX CableAnalyzer Series Copper Cable Certifiers

Accelerates every step of the copper certification process Versiv™ modular design supports copper certification fiber optic loss OTDR testing and fiber end-face inspection Unmatched speed for Cat 6A 8...
SKU: DSX CableAnal
Availability:

1 in Stock

ชุดเครื่องมือทดสอบแบบผสม fluke tlk291

ชุดเครื่องมือทดสอบแบบผสม fluke tlk291 เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเตอร...
SKU: Fluke TLK291
Availability:

1 in Stock

ชุดเครื่องมือวัดเเสง Fluke SimpliFiber Pro Optical Power Meter and Fiber Test Kits

Simple-to-use fiber-loss tester with advanced time-saving features. Choose from various kits with configurations to meet your fiber verification inspection and cleaning needs. Single-port simultaneous...
SKU: SimpliFiber P
Availability:

1 in Stock

ชุดเครื่องมือเครือข่าย Fluke Pro-Tool tm Kits

ชุดเครื่องมือเครือข่าย All the network tools you need (in one pouch) to cut strip clean and make connections. All kits include ergonomically designed Dur-a-Grip pouch for convenient tool storage on be...
SKU: ชุดเครื่องมือ
Availability:

1 in Stock

ชุดเคสและแคลมป์กระแส fluke i1010

ชุดเคสและแคลมป์กระแส fluke i1010 เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเตอร์แบบไ...
SKU: Fluke i1010
Availability:

1 in Stock

ชุดเสา fluke es-162p3-2

ชุดเสา fluke es-162p3-2 เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเตอร์แบบไร้สาย แคล...
SKU: Fluke ES-162P
Availability:

1 in Stock

ชุดเสา fluke eS-162p4-2

ชุดเสา fluke eS-162p4-2 เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเตอร์แบบไร้สาย แคล...
SKU: Fluke-ES162P4
Availability:

1 in Stock

ชุดเเคลมป์ fluke eI-1623

ชุดเเคลมป์ fluke eI-1623 เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเตอร์แบบไร้สาย แค...
SKU: Fluke EI-1623
Availability:

1 in Stock

ช่องการวัดคุณภาพไฟฟ้า fluke pq400

ช่องการวัดคุณภาพไฟฟ้า fluke pq400 เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเตอร์แบบ...
SKU: Fluke PQ400
Availability:

1 in Stock

ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ fluke 175

ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ fluke 175 เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเตอร์แบบไร้ส...
SKU: Fluke 175
Availability:

1 in Stock

ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ fluke 27

ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ fluke 27 เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเตอร์แบบไร้สา...
SKU: Fluke 27
Availability:

1 in Stock

ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ fluke 28

ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ fluke 28 เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเตอร์แบบไร้สา...
SKU: Fluke 28
Availability:

1 in Stock

ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ fluke 77

ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ fluke 77 เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเตอร์แบบไร้สา...
SKU: Fluke 77
Availability:

1 in Stock

ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ fluke 787b

ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ fluke 787b มัลติมิเตอร์ วัดค่าไฟฟ้า มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ โอห์มมิเตอร์ แคลมป์มิเตอร์ วัตต์มิเตอร์ เครื่องวัดสายเคเบิ้ล เครื่องวัดสายไฟ เครื่องบันทึกกำลังไฟฟ้าขั้นสูง เค...
SKU: Fluke 787B
Availability:

1 in Stock

ดิจิตอลมิเตอร์ fluke 113

ดิจิตอลมิเตอร์ fluke 113 เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเตอร์แบบไร้สาย แค...
SKU: Fluke 113
Availability:

1 in Stock

ดิจิตอลมิเตอร์ fluke 80

ดิจิตอลมิเตอร์ fluke 80 เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเตอร์แบบไร้สาย แคล...
SKU: Fluke 80
Availability:

1 in Stock

ดิจิตัลมัลติมิเตอร์ fluke 177

ดิจิตัลมัลติมิเตอร์ fluke 177 มัลติมิเตอร์ วัดค่าไฟฟ้า มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ โอห์มมิเตอร์ แคลมป์มิเตอร์ วัตต์มิเตอร์ เครื่องวัดสายเคเบิ้ล เครื่องวัดสายไฟ เครื่องบันทึกกำลังไฟฟ้าขั้นสูง เคร...
SKU: Fluke 177
Availability:

1 in Stock

ตัวต้านทานการสอบเทียบศูนย์โอห์ม fluke bcr

ตัวต้านทานการสอบเทียบศูนย์โอห์ม fluke bcr เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิ...
SKU: Fluke BCR
Availability:

1 in Stock

ตัวบ่งชี้การหมุนเฟส fluke 9040

ตัวบ่งชี้การหมุนเฟส fluke 9040 เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเตอร์แบบไร้...
SKU: Fluke 9040
Availability:

1 in Stock

ตัวปรับเทียบความแม่นยำของลูป fluke 709

ตัวปรับเทียบความแม่นยำของลูป fluke 709 เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเตอ...
SKU: Fluke 709
Availability:

1 in Stock

ตัวรับสัญญาณไวฟาย fluke pc3000

ตัวรับสัญญาณไวฟาย fluke pc3000 อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เครื่องมือวัด วัดแสง วัดเสียง วัดลม วัดอุณหภูมิ วัดกรดด่าง วัดความหวาน วัดความเค็ม วัดความชื้น วัดฝุ่น วัดปริมาณฝน วัดความชื้นดิน วัดรังสี วัดแรงบิด ว...
SKU: Fluke pc3000
Availability:

1 in Stock

ตัวหนีบกระเเส fluke i3000

ตัวหนีบกระเเส fluke i3000 เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเตอร์แบบไร้สาย แ...
SKU: Fluke i3000
Availability:

1 in Stock

ตัวหนีบกระเเส fluke i3000s

ตัวหนีบกระเเส fluke i3000s เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเตอร์แบบไร้สาย...
SKU: Fluke i3000s
Availability:

1 in Stock

ตัวหนีบกระเเส fluke i400

ตัวหนีบกระเเส fluke i400 เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเตอร์แบบไร้สาย แค...
SKU: Fluke i400
Availability:

1 in Stock

ตัวหนีบกระเเส fluke i400e

ตัวหนีบกระเเส fluke i400e เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเตอร์แบบไร้สาย แ...
SKU: Fluke i400E
Availability:

1 in Stock

ตัวหนีบกระเเส fluke i430

ตัวหนีบกระเเส fluke i430 เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเตอร์แบบไร้สาย แค...
SKU: Fluke i430
Availability:

1 in Stock

ตัวหนีบกระเเส fluke i5s

ตัวหนีบกระเเส fluke i5s เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเตอร์แบบไร้สาย แคล...
SKU: Fluke i5S
Availability:

1 in Stock

ตัวหนีบกระเเส fluke i5spq3

ตัวหนีบกระเเส fluke i5spq3 เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเตอร์แบบไร้สาย...
SKU: Fluke i5sPQ3
Availability:

1 in Stock

ตัวหนีบกระแส fluke i400s

ตัวหนีบกระแส fluke i400s เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเตอร์แบบไร้สาย แค...
SKU: Fluke i400s
Availability:

1 in Stock

ตัวหนีบกระแส fluke i410

ตัวหนีบกระแส fluke i410 เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเตอร์แบบไร้สาย แคล...
SKU: Fluke i410
Availability:

1 in Stock

ตัวเข้าหัวสายไฟ Fluke Modular Adapters

Fluke Networks in-line banjo modular adapters allow you to easily complete testing and obtain circuit access on working lines without disrupting service. Each banjo modular adapter has a number of adv...
SKU: Modular Adapt
Availability:

1 in Stock

ตัวเหนี่ยวนำ fluke rpm80

ตัวเหนี่ยวนำ fluke rpm80 เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเตอร์แบบไร้สาย แค...
SKU: Fluke RPM80
Availability:

1 in Stock

ทอร์โมมิเตอร์ดิจิตอลอินพุตคู่ fluke 52

ทอร์โมมิเตอร์ดิจิตอลอินพุตคู่ fluke 52 เครื่องมือวัดอุณหภูมิสัมผัสกับพื้นผิว เครื่องมือวัดอุณหภูมิแบบพกพา เครื่องวัดอุณหภูมิ วัดอุหภูมิ อุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิแบบสัมผัส โฟรบวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดอ...
SKU: Fluke 52
Availability:

1 in Stock

ประเเจ fluke can

ประเเจ fluke can อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เครื่องมือวัด วัดแสง วัดเสียง วัดลม วัดอุณหภูมิ วัดกรดด่าง วัดความหวาน วัดความเค็ม วัดความชื้น วัดฝุ่น วัดปริมาณฝน วัดความชื้นดิน วัดรังสี วัดแรงบิด วัดความหนา วัดร...
SKU: Fluke Can
Availability:

1 in Stock

ปลั๊กตัวผู้ fluke 80cj-m

ปลั๊กตัวผู้ fluke 80cj-m เครื่องมือวัดอุณหภูมิสัมผัส เครื่องบันทึกอุณหภูมิ เครื่องมือวัดบันทึกอุณหภูมิ วัดอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิเเละความชื้นสัมพัทธ์ อุณหภูมิ โฟรบวัดอุณหภูมิ เค...
SKU: Fluke 80CJ-M
Availability:

1 in Stock

ปลั๊กตัวผู้ fluke 80ck-m

ปลั๊กตัวผู้ fluke 80ck-m เครื่องมือวัดอุณหภูมิสัมผัส เครื่องบันทึกอุณหภูมิ เครื่องมือวัดบันทึกอุณหภูมิ วัดอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิเเละความชื้นสัมพัทธ์ อุณหภูมิ โฟรบวัดอุณหภูมิ เค...
SKU: Fluke 80CK-M
Availability:

1 in Stock

พอยท์เตอร์ Fluke P5551 Pointer Remover Punch

พอยท์เตอร์ Fluke P5551 Pointer Remover Punch This tool is designed to quickly remove and consistently refit the pointer of a pressure gauge
SKU: P5551 Pointer
Availability:

1 in Stock

มัลติมิเตอร์ fluke 115

มัลติมิเตอร์ fluke 115 มัลติมิเตอร์ วัดค่าไฟฟ้า มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ โอห์มมิเตอร์ แคลมป์มิเตอร์ วัตต์มิเตอร์ เครื่องวัดสายเคเบิ้ล เครื่องวัดสายไฟ เครื่องบันทึกกำลังไฟฟ้าขั้นสูง เครื่องวัด...
SKU: Fluke 115
Availability:

1 in Stock

มัลติมิเตอร์ fluke 117

มัลติมิเตอร์ fluke 117 มัลติมิเตอร์ วัดค่าไฟฟ้า มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ โอห์มมิเตอร์ แคลมป์มิเตอร์ วัตต์มิเตอร์ เครื่องวัดสายเคเบิ้ล เครื่องวัดสายไฟ เครื่องบันทึกกำลังไฟฟ้าขั้นสูง เครื่องวัด...
SKU: Fluke 117
Availability:

1 in Stock

มัลติมิเตอร์ fluke 287

มัลติมิเตอร์ fluke 287 มัลติมิเตอร์ วัดค่าไฟฟ้า มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ โอห์มมิเตอร์ แคลมป์มิเตอร์ วัตต์มิเตอร์ เครื่องวัดสายเคเบิ้ล เครื่องวัดสายไฟ เครื่องบันทึกกำลังไฟฟ้าขั้นสูง เครื่องวัด...
SKU: Fluke 287
Availability:

1 in Stock

มัลติมิเตอร์ความร้อน fluke 279

มัลติมิเตอร์ความร้อน fluke 279 เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเตอร์แบบไร้...
SKU: Fluke 279
Availability:

1 in Stock

มัลติมิเตอร์จอแสดงผลระยะไกล fluke 233

มัลติมิเตอร์จอแสดงผลระยะไกล fluke 233 มัลติมิเตอร์ วัดค่าไฟฟ้า มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ โอห์มมิเตอร์ แคลมป์มิเตอร์ วัตต์มิเตอร์ เครื่องวัดสายเคเบิ้ล เครื่องวัดสายไฟ เครื่องบันทึกกำลังไฟฟ้าขั้...
SKU: Fluke 233
Availability:

1 in Stock

มัลติมิเตอร์ฉนวน fluke 1587

มัลติมิเตอร์ฉนวน fluke 1587 เครื่องวัดความเป็นฉนวน เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า เครื่องวัดฉนวน เครื่องทดสอบความเป็นฉนวน เครื่องวัดฉนวนและแรงดัน มัลติมิเตอร์ฉนวน เครื่องวัดความต้านทานฉนวน เครื่องวัดความต้านทา...
SKU: Fluke 1587
Availability:

1 in Stock

มัลติมิเตอร์ที่มีอุณหภูมิและไมโครแคม fluke 116 hvac

มัลติมิเตอร์ที่มีอุณหภูมิและไมโครแคม fluke 116 hvac มัลติมิเตอร์ วัดค่าไฟฟ้า มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ โอห์มมิเตอร์ แคลมป์มิเตอร์ วัตต์มิเตอร์ เครื่องวัดสายเคเบิ้ล เครื่องวัดสายไฟ เครื่องบันทึ...
SKU: Fluke 116HVAC
Availability:

1 in Stock

มัลติมิเตอร์บันทึกข้อมูลอุตสาหกรรม fluke 289

มัลติมิเตอร์บันทึกข้อมูลอุตสาหกรรม fluke 289 มัลติมิเตอร์ วัดค่าไฟฟ้า มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ โอห์มมิเตอร์ แคลมป์มิเตอร์ วัตต์มิเตอร์ เครื่องวัดสายเคเบิ้ล เครื่องวัดสายไฟ เครื่องบันทึกกำลังไ...
SKU: Fluke 289
Availability:

1 in Stock

มัลติมิเตอร์ยานยนต์ fluke 78

มัลติมิเตอร์ยานยนต์ fluke 78 มัลติมิเตอร์ วัดค่าไฟฟ้า มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ โอห์มมิเตอร์ แคลมป์มิเตอร์ วัตต์มิเตอร์ เครื่องวัดสายเคเบิ้ล เครื่องวัดสายไฟ เครื่องบันทึกกำลังไฟฟ้าขั้นสูง เครื...
SKU: Fluke 78
Availability:

1 in Stock

มัลติมิเตอร์ยานยนต์ดีลักซ์ fluke 88v

มัลติมิเตอร์ยานยนต์ดีลักซ์ fluke 88v มัลติมิเตอร์ วัดค่าไฟฟ้า มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ โอห์มมิเตอร์ แคลมป์มิเตอร์ วัตต์มิเตอร์ เครื่องวัดสายเคเบิ้ล เครื่องวัดสายไฟ เครื่องบันทึกกำลังไฟฟ้าขั้น...
SKU: Fluke 88V
Availability:

1 in Stock

มัลติมิเตอร์อุตสาหกรรม fluke 87v

มัลติมิเตอร์อุตสาหกรรม fluke 87v มัลติมิเตอร์ วัดค่าไฟฟ้า มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ โอห์มมิเตอร์ แคลมป์มิเตอร์ วัตต์มิเตอร์ เครื่องวัดสายเคเบิ้ล เครื่องวัดสายไฟ เครื่องบันทึกกำลังไฟฟ้าขั้นสูง...
SKU: Fluke 87V
Availability:

1 in Stock

มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล fluke 179

มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล fluke 179 มัลติมิเตอร์ วัดค่าไฟฟ้า มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ โอห์มมิเตอร์ แคลมป์มิเตอร์ วัตต์มิเตอร์ เครื่องวัดสายเคเบิ้ล เครื่องวัดสายไฟ เครื่องบันทึกกำลังไฟฟ้าขั้นสูง...
SKU: Fluke 179
Availability:

1 in Stock

มัลติมิเตอร์ไฟฟ้า fluke 114

มัลติมิเตอร์ไฟฟ้า fluke 114 มัลติมิเตอร์ วัดค่าไฟฟ้า มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ โอห์มมิเตอร์ แคลมป์มิเตอร์ วัตต์มิเตอร์ เครื่องวัดสายเคเบิ้ล เครื่องวัดสายไฟ เครื่องบันทึกกำลังไฟฟ้าขั้นสูง เครื่...
SKU: Fluke 114
Availability:

1 in Stock

Showing 1–90 of 260 results

ติดต่อสอบถาม คลิก
อีเมล์
โทรศัพท์
แชทผ่าน LINE
แชทผ่าน Facebook
ดูแผนที่

please wait.....