แบรนด์ : Fluke

Fluke calibration P5514 hydraulic comparison test pump

Fluke calibration P5514 hydraulic comparison test pump
SKU: Fluke Calibra
Availability:

1 in Stock

กระดาษเช็ดทำความสะอาด fluke meter cleaner

กระดาษเช็ดทำความสะอาด fluke meter cleaner เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิ...
SKU: Fluke Meter
Availability:

1 in Stock

กระเป๋า fluke c125

กระเป๋า fluke c125 เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเตอร์แบบไร้สาย แคลมป์วั...
SKU: fluke c125
Availability:

1 in Stock

กระเป๋า fluke c500s

กระเป๋า fluke c500s เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเตอร์แบบไร้สาย แคลมป์ว...
SKU: Fluke C500S
Availability:

1 in Stock

กระเป๋าใหญ่ fluke c500l

กระเป๋าใหญ่ fluke c500l เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเตอร์แบบไร้สาย แคล...
SKU: Fluke C500L
Availability:

1 in Stock

กล่องกระจายสัญญาณ fluke ir3000

กล่องกระจายสัญญาณ fluke ir3000 เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเตอร์แบบไร้...
SKU: Fluke ir3000
Availability:

1 in Stock

กล่องใส่อุปกรณ์ fluke c101

กล่องใส่อุปกรณ์ fluke c101 อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เครื่องมือวัด วัดแสง วัดเสียง วัดลม วัดอุณหภูมิ วัดกรดด่าง วัดความหวาน วัดความเค็ม วัดความชื้น วัดฝุ่น วัดปริมาณฝน วัดความชื้นดิน วัดรังสี วัดแรงบิด วัดคว...
SKU: Fluke C101
Availability:

1 in Stock

กล้องตรวจสอบ Fluke FI-3000 FiberInspector Pro MPO Inspection Camera

กล้องตรวจสอบ Fluke FI-3000 FiberInspector Pro MPO Inspe Get a Grip on More Efficient MPO Inspection Total endface visibility with Live View from full trunk to individual endface Integrates wi...
SKU: FI-3000 Fiber
Availability:

1 in Stock

กล้องถ่ายภาพความร้อน fluke tix501

กล้องถ่ายภาพความร้อน fluke tix501 กล้องถ่ายภาพความร้อน ถ่ายภาพความร้อน เครื่องสแกนอุณหภูมิ วัดความร้อนระยะไกล เครื่องวัดความร้อนระยะไกล กล้องสแกนความร้อน กล้องถ่ายภาพคนมีไข้ กล้องสแกนคนมีไข้ กล้องตรวจ...
SKU: Fluke Tix501
Availability:

1 in Stock

กล้องถ่ายภาพความร้อนอินฟราเรด fluke tix1000

กล้องถ่ายภาพความร้อนอินฟราเรด fluke tix1000 กล้องถ่ายภาพความร้อน ถ่ายภาพความร้อน เครื่องสแกนอุณหภูมิ วัดความร้อนระยะไกล เครื่องวัดความร้อนระยะไกล กล้องสแกนความร้อน กล้องถ่ายภาพคนมีไข้ กล้องสแกนคนมีไข้...
SKU: FlukeTiX1000
Availability:

1 in Stock

กล้องถ่ายภาพความร้อนอินฟราเรด fluke tix620

กล้องถ่ายภาพความร้อนอินฟราเรด fluke tix620 กล้องถ่ายภาพความร้อน ถ่ายภาพความร้อน เครื่องสแกนอุณหภูมิ วัดความร้อนระยะไกล เครื่องวัดความร้อนระยะไกล กล้องสแกนความร้อน กล้องถ่ายภาพคนมีไข้ กล้องสแกนคนมีไข้...
SKU: Fluke TiX620
Availability:

1 in Stock

กล้องถ่ายภาพเสียงระดับอุตสาหกรรม fluke ii900

กล้องถ่ายภาพเสียงระดับอุตสาหกรรม fluke ii900 กล้องถ่ายภาพความร้อน ถ่ายภาพความร้อน เครื่องสแกนอุณหภูมิ วัดความร้อนระยะไกล เครื่องวัดความร้อนระยะไกล กล้องสแกนความร้อน กล้องถ่ายภาพคนมีไข้ กล้องสแกนคนมีไข...
SKU: Fluke ii900
Availability:

1 in Stock

กล้องวีดีโอสำหรับงานวิเคราะห์ fluke ds701

กล้องวีดีโอสำหรับงานวิเคราะห์ fluke ds701 กล้องถ่ายภาพความร้อน ถ่ายภาพความร้อน เครื่องสแกนอุณหภูมิ วัดความร้อนระยะไกล เครื่องวัดความร้อนระยะไกล กล้องสแกนความร้อน กล้องถ่ายภาพคนมีไข้ กล้องสแกนคนมีไข้ ก...
SKU: Fluke ds701
Availability:

1 in Stock

กล้องอินฟราเรด fluke tix580

กล้องอินฟราเรด fluke tix580 กล้องถ่ายภาพความร้อน ถ่ายภาพความร้อน เครื่องสแกนอุณหภูมิ วัดความร้อนระยะไกล เครื่องวัดความร้อนระยะไกล กล้องสแกนความร้อน กล้องถ่ายภาพคนมีไข้ กล้องสแกนคนมีไข้ กล้องตรวจจับควา...
SKU: Fluke Tix580
Availability:

1 in Stock

กล้องอินฟราเรด fluke tix640

กล้องอินฟราเรด fluke tix640 กล้องถ่ายภาพความร้อน ถ่ายภาพความร้อน เครื่องสแกนอุณหภูมิ วัดความร้อนระยะไกล เครื่องวัดความร้อนระยะไกล กล้องสแกนความร้อน กล้องถ่ายภาพคนมีไข้ กล้องสแกนคนมีไข้ กล้องตรวจจับควา...
SKU: Fluke TiX640
Availability:

1 in Stock

กล้องอินฟราเรด fluke tix660

กล้องอินฟราเรด fluke tix660 กล้องถ่ายภาพความร้อน,ถ่ายภาพความร้อน,เครื่องสแกนอุณหภูมิ,วัดความร้อนระยะไกล,เครื่องวัดความร้อนระยะไกล,กล้องสแกนความร้อน,กล้องถ่ายภาพคนมีไข้,กล้องสแกนคนมีไข้,กล้องตรวจจับควา...
SKU: Fluke Tix660
Availability:

1 in Stock

ก้านของกล้องวิดีโอ fluke 3.8

ก้านของกล้องวิดีโอ fluke 3.8 กล้องถ่ายภาพความร้อน ถ่ายภาพความร้อน เครื่องสแกนอุณหภูมิ วัดความร้อนระยะไกล เครื่องวัดความร้อนระยะไกล กล้องสแกนความร้อน กล้องถ่ายภาพคนมีไข้ กล้องสแกนคนมีไข้ กล้องตรวจจับคว...
SKU: Fluke 3.8
Availability:

1 in Stock

ก้านของกล้องวิดีโอ fluke 8.5

ก้านของกล้องวิดีโอ fluke 8.5 กล้องถ่ายภาพความร้อน ถ่ายภาพความร้อน เครื่องสแกนอุณหภูมิ วัดความร้อนระยะไกล เครื่องวัดความร้อนระยะไกล กล้องสแกนความร้อน กล้องถ่ายภาพคนมีไข้ กล้องสแกนคนมีไข้ กล้องตรวจจับ...
SKU: Fluke 8.5
Availability:

1 in Stock

ก้านของกล้องวิดีโอ fluke 9

ก้านของกล้องวิดีโอ fluke 9 กล้องถ่ายภาพความร้อน ถ่ายภาพความร้อน เครื่องสแกนอุณหภูมิ วัดความร้อนระยะไกล เครื่องวัดความร้อนระยะไกล กล้องสแกนความร้อน กล้องถ่ายภาพคนมีไข้ กล้องสแกนคนมีไข้ กล้องตรวจจับความ...
SKU: Fluke 9
Availability:

1 in Stock

ก้านของกล้องวิดีโอ fluke5.5

ก้านของกล้องวิดีโอ fluke5.5 กล้องถ่ายภาพความร้อน ถ่ายภาพความร้อน เครื่องสแกนอุณหภูมิ วัดความร้อนระยะไกล เครื่องวัดความร้อนระยะไกล กล้องสแกนความร้อน กล้องถ่ายภาพคนมีไข้ กล้องสแกนคนมีไข้ กล้องตรวจจับควา...
SKU: Fluke 5.5
Availability:

1 in Stock

ชุดคอมโบคิท fluke 179/eda2

ชุดคอมโบคิท fluke 179/eda2 เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเตอร์แบบไร้สาย...
SKU: Fluke 179/EDA
Availability:

1 in Stock

ชุดคิท fluke 289/ir3000

ชุดคิท fluke 289/ir3000 เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเตอร์แบบไร้สาย แคล...
SKU: ชุดคิท Fluke
Availability:

1 in Stock

ชุดคิท fluke 787

ชุดคิท fluke 787 เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเตอร์แบบไร้สาย แคลมป์วัดก...
SKU: Fluke 787
Availability:

1 in Stock

ชุดคิท fluke 83

ชุดคิท fluke 83 เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเตอร์แบบไร้สาย แคลมป์วัดกร...
SKU: Fluke 83
Availability:

1 in Stock

ชุดคิท fluke 85

ชุดคิท fluke 85 เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเตอร์แบบไร้สาย แคลมป์วัดกร...
SKU: Fluke 85
Availability:

1 in Stock

ชุดคิท fluke 87

ชุดคิท fluke 87 เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเตอร์แบบไร้สาย แคลมป์วัดกร...
SKU: Fluke 87
Availability:

1 in Stock

ชุดคิท fluke 87-3

ชุดคิท fluke 87-3 เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเตอร์แบบไร้สาย แคลมป์วัด...
SKU: Fluke 87-3
Availability:

1 in Stock

ชุดคิทโพรบ fluke l210

ชุดคิทโพรบ fluke l210 เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเตอร์แบบไร้สาย แคลมป...
SKU: Fluke L210
Availability:

1 in Stock

ชุดคิทโพรบ Fluke L211 Probe Light Kit

Special value combo pairs the new L200 Probe Light with one of the most popular test leads by Fluke and a handy carrying case.
SKU: Fluke L211 Pr
Availability:

1 in Stock

ชุดทดสอบ fluke ts 22

ชุดทดสอบ fluke ts 22 เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเตอร์แบบไร้สาย แคลมป์...
SKU: Fluke TS 22
Availability:

1 in Stock

Showing 1–30 of 260 results

ติดต่อสอบถาม คลิก
อีเมล์
โทรศัพท์
แชทผ่าน LINE
แชทผ่าน Facebook
ดูแผนที่

please wait.....