แบรนด์ : Bosean

เครื่องวัดรังสีนิวเคลียร์ FS-600

เครื่องวัดรังสี วัดรังสี เครื่องวัดแสงยูวีซี เค​​​รื่องวัดรังสีแกรมม่า เครื่องวัดรังสีเอ็กซเรย์ เครื่องวัดแสงยูวีเอ เครื่องตรวจรังสี เครื่องวัดรังสีนิวเคลียร์ FS-600...
SKU: FS-600
Availability:

1 in Stock

9,500.00 บาท บาท 9,500.00 บาท บาท

BH-4A เครื่องตรวจจับก๊าซหลายตัวแบบพกพา

เครื่องตรวจจับก๊าซหลายตัวแบบพกพา BH-4A สามารถตรวจจับก๊าซที่ติดไฟได้ O2 และก๊าซพิษอีกสองประเภทอย่างต่อเนื่องและพร้อมกัน ใช้กันอย่างแพร่หลายในบริเวณที่ต้องการป้องกันการระเบิดหรือการรั่วไหลของก๊าซพิษ...
SKU: BH-4A
Availability:

1 in Stock

BH-4AS เครื่องตรวจจับก๊าซหลายชนิดแบบพกพา

เครื่องตรวจจับก๊าซหลายตัวแบบพกพา BH-4AS สามารถตรวจจับก๊าซที่ติดไฟได้ O2 และก๊าซพิษอีกสองประเภทอย่างต่อเนื่องและพร้อมกัน ใช้กันอย่างแพร่หลายในบริเวณที่ต้องการป้องกันการระเบิดหรือการรั่วไหลของก๊าซพิษ...
SKU: BH-4AS
Availability:

1 in Stock

BH-4S เครื่องตรวจจับก๊าซหลายชนิดแบบพกพา

เครื่องตรวจจับก๊าซหลายตัวแบบพกพา BH-4S สามารถตรวจจับก๊าซที่ติดไฟได้ O2 และก๊าซพิษอีกสองประเภทอย่างต่อเนื่องและพร้อมกัน ใช้กันอย่างแพร่หลายในบริเวณที่ต้องการป้องกันการระเบิดหรือการรั่วไหลของก๊าซพิษ...
SKU: BH-4S
Availability:

1 in Stock

BH-H3-C2H4 สัญญาณเตือนแก๊สอิทิลีนพร้อมวาล์วปิด

สัญญาณเตือนก๊าซ BH-H3-C2H4 เป็นสัญญาณเตือนก๊าซในครัวเรือนชนิดติดผนังที่ออกแบบมาเพื่อตรวจจับความเข้มข้นของก๊าซหรือไอระเหยที่ติดไฟได้และเป็นพิษโดยใช้ส่วนประกอบที่ไวต่ออากาศคุณภาพสูงและผลิตด้วยเทคโนโลยีข...
SKU: BH-H3-C2H4
Availability:

1 in Stock

BH-H3-C2H4O สัญญาณเตือนแก๊สอิทิลีนออกไซด์พร้อมวาล์วปิด

สัญญาณเตือนก๊าซอิทิลีนออกไซด์ BH-H3-C2H4O เป็นสัญญาณเตือนก๊าซในครัวเรือนชนิดติดผนังที่ออกแบบมาเพื่อตรวจจับความเข้มข้นของก๊าซหรือไอระเหยที่ติดไฟได้และเป็นพิษโดยใช้ส่วนประกอบที่ไวต่ออากาศคุณภาพสูงและผลิ...
SKU: BH-H3-C2H4O
Availability:

1 in Stock

BH-H3-C2H5OH สัญญาณเตือนแก๊สเอทานอลพร้อมวาล์วปิด

สัญญาณเตือนก๊าซเอทานอล BH-H3-C2H5OH เป็นสัญญาณเตือนก๊าซในครัวเรือนชนิดติดผนังที่ออกแบบมาเพื่อตรวจจับความเข้มข้นของก๊าซหรือไอระเหยที่ติดไฟได้และเป็นพิษโดยใช้ส่วนประกอบที่ไวต่ออากาศคุณภาพสูงและผลิตด้วยเ...
SKU: BH-H3-C2H5OH
Availability:

1 in Stock

BH-H3-C3H8 สัญญาณเตือนแก๊สโพรเพนพร้อมวาล์วปิด

สัญญาณเตือนก๊าซโพรเพน BH-H3-C3H8 เป็นสัญญาณเตือนก๊าซในครัวเรือนชนิดติดผนังที่ออกแบบมาเพื่อตรวจจับความเข้มข้นของก๊าซหรือไอระเหยที่ติดไฟได้และเป็นพิษโดยใช้ส่วนประกอบที่ไวต่ออากาศคุณภาพสูงและผลิตด้วยเทคโ...
SKU: BH-H3-C3H8
Availability:

1 in Stock

BH-H3-C6H6 สัญญาณเตือนแก๊สเบนซีนพร้อมวาล์วปิด

สัญญาณเตือนก๊าซเบนซีน BH-H3-C6H6 เป็นสัญญาณเตือนก๊าซในครัวเรือนชนิดติดผนังที่ออกแบบมาเพื่อตรวจจับความเข้มข้นของก๊าซหรือไอระเหยที่ติดไฟได้และเป็นพิษโดยใช้ส่วนประกอบที่ไวต่ออากาศคุณภาพสูงและผลิตด้วยเทคโ...
SKU: BH-H3-C6H6
Availability:

1 in Stock

BH-H3-CH2O สัญญาณเตือนแก๊สฟอร์มัลดีไฮด์พร้อมวาล์วปิด

สัญญาณเตือนก๊าซฟอร์มัลดีไฮด์ BH-H3-CH2O เป็นสัญญาณเตือนก๊าซในครัวเรือนชนิดติดผนังที่ออกแบบมาเพื่อตรวจจับความเข้มข้นของก๊าซหรือไอระเหยที่ติดไฟได้และเป็นพิษโดยใช้ส่วนประกอบที่ไวต่ออากาศคุณภาพสูงและผลิตด...
SKU: BH-H3-CH2O
Availability:

1 in Stock

BH-H3-CH4 สัญญาณเตือนแก๊สมีเทนพร้อมวาล์วปิด

สัญญาณเตือนก๊าซมีเทน BH-H3-CH4 เป็นสัญญาณเตือนก๊าซในครัวเรือนชนิดติดผนังที่ออกแบบมาเพื่อตรวจจับความเข้มข้นของก๊าซหรือไอระเหยที่ติดไฟได้และเป็นพิษโดยใช้ส่วนประกอบที่ไวต่ออากาศคุณภาพสูงและผลิตด้วยเทคโนโ...
SKU: BH-H3-CH4
Availability:

1 in Stock

BH-H3-CL2 สัญญาณเตือนแก๊สคลอรีนพร้อมวาล์วปิด

สัญญาณเตือนก๊าซคลอรีน BH-H3-CL2 เป็นสัญญาณเตือนก๊าซในครัวเรือนชนิดติดผนังที่ออกแบบมาเพื่อตรวจจับความเข้มข้นของก๊าซหรือไอระเหยที่ติดไฟได้และเป็นพิษโดยใช้ส่วนประกอบที่ไวต่ออากาศคุณภาพสูงและผลิตด้วยเทคโน...
SKU: BH-H3-CL2
Availability:

1 in Stock

BH-H3-CO สัญญาณเตือนแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์พร้อมวาล์วปิด

สัญญาณเตือนก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ BH-H3-CO เป็นสัญญาณเตือนก๊าซในครัวเรือนชนิดติดผนังที่ออกแบบมาเพื่อตรวจจับความเข้มข้นของก๊าซหรือไอระเหยที่ติดไฟได้และเป็นพิษโดยใช้ส่วนประกอบที่ไวต่ออากาศคุณภาพสูงและผลิต...
SKU: BH-H3-CO
Availability:

1 in Stock

BH-H3-CO2 สัญญาณเตือนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์พร้อมวาล์วปิด

สัญญาณเตือนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ BH-H3-CO2 เป็นสัญญาณเตือนก๊าซในครัวเรือนชนิดติดผนังที่ออกแบบมาเพื่อตรวจจับความเข้มข้นของก๊าซหรือไอระเหยที่ติดไฟได้และเป็นพิษโดยใช้ส่วนประกอบที่ไวต่ออากาศคุณภาพสูงและผลิ...
SKU: BH-H3-CO2
Availability:

1 in Stock

BH-H3-CO3 สัญญาณเตือนแก๊สคาร์บอเนตพร้อมวาล์วปิด

สัญญาณเตือนก๊าซคาร์บอเนต BH-H3-CO3 เป็นสัญญาณเตือนก๊าซในครัวเรือนชนิดติดผนังที่ออกแบบมาเพื่อตรวจจับความเข้มข้นของก๊าซหรือไอระเหยที่ติดไฟได้และเป็นพิษโดยใช้ส่วนประกอบที่ไวต่ออากาศคุณภาพสูงและผลิตด้วยเท...
SKU: BH-H3-CO3
Availability:

1 in Stock

BH-H3-H2 สัญญาณเตือนแก๊สไฮโดรเจนพร้อมวาล์วปิด

สัญญาณเตือนก๊าซไฮโดรเจน BH-H3-H2 เป็นสัญญาณเตือนก๊าซในครัวเรือนชนิดติดผนังที่ออกแบบมาเพื่อตรวจจับความเข้มข้นของก๊าซหรือไอระเหยที่ติดไฟได้และเป็นพิษโดยใช้ส่วนประกอบที่ไวต่ออากาศคุณภาพสูงและผลิตด้วยเทคโ...
SKU: BH-H3-H2
Availability:

1 in Stock

BH-H3-H2S สัญญาณเตือนแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟดพร้อมวาล์วปิด

สัญญาณเตือนก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ BH-H3-H2S เป็นสัญญาณเตือนก๊าซในครัวเรือนชนิดติดผนังที่ออกแบบมาเพื่อตรวจจับความเข้มข้นของก๊าซหรือไอระเหยที่ติดไฟได้และเป็นพิษโดยใช้ส่วนประกอบที่ไวต่ออากาศคุณภาพสูงและผลิต...
SKU: BH-H3-H2S
Availability:

1 in Stock

BH-H3-HCL สัญญาณเตือนแก๊สไฮโดรคลอริกพร้อมวาล์วปิด

สัญญาณเตือนก๊าซไฮโดรคลอริก BH-H3-HCL เป็นสัญญาณเตือนก๊าซในครัวเรือนชนิดติดผนังที่ออกแบบมาเพื่อตรวจจับความเข้มข้นของก๊าซหรือไอระเหยที่ติดไฟได้และเป็นพิษโดยใช้ส่วนประกอบที่ไวต่ออากาศคุณภาพสูงและผลิตด้วย...
SKU: BH-H3-HCL
Availability:

1 in Stock

BH-H3-HCN สัญญาณเตือนแก๊สไฮโดรเจนไซยาไนด์พร้อมวาล์วปิด

สัญญาณเตือนก๊าซไฮโดรเจนไซยาไนด์ BH-H3-HCN เป็นสัญญาณเตือนก๊าซในครัวเรือนชนิดติดผนังที่ออกแบบมาเพื่อตรวจจับความเข้มข้นของก๊าซหรือไอระเหยที่ติดไฟได้และเป็นพิษโดยใช้ส่วนประกอบที่ไวต่ออากาศคุณภาพสูงและผลิ...
SKU: BH-H3-HCN
Availability:

1 in Stock

BH-H3-NH3 สัญญาณเตือนแก๊สแอมโมเนียพร้อมวาล์วปิด

สัญญาณเตือนก๊าซแอมโนเนีย BH-H3-NH3 เป็นสัญญาณเตือนก๊าซในครัวเรือนชนิดติดผนังที่ออกแบบมาเพื่อตรวจจับความเข้มข้นของก๊าซหรือไอระเหยที่ติดไฟได้และเป็นพิษโดยใช้ส่วนประกอบที่ไวต่ออากาศคุณภาพสูงและผลิตด้วยเท...
SKU: BH-H3-NH3
Availability:

1 in Stock

BH-H3-NO สัญญาณเตือนแก๊สไนตริกออกไซด์พร้อมวาล์วปิด

สัญญาณเตือนก๊าซไนตริกออกไซด์ BH-H3-NO เป็นสัญญาณเตือนก๊าซในครัวเรือนชนิดติดผนังที่ออกแบบมาเพื่อตรวจจับความเข้มข้นของก๊าซหรือไอระเหยที่ติดไฟได้และเป็นพิษโดยใช้ส่วนประกอบที่ไวต่ออากาศคุณภาพสูงและผลิตด้ว...
SKU: BH-H3-NO
Availability:

1 in Stock

BH-H3-NO2 สัญญาณเตือนแก๊สไนโตรเจนไดออกไซด์พร้อมวาล์วปิด

สัญญาณเตือนก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ BH-H3-NO2 เป็นสัญญาณเตือนก๊าซในครัวเรือนชนิดติดผนังที่ออกแบบมาเพื่อตรวจจับความเข้มข้นของก๊าซหรือไอระเหยที่ติดไฟได้และเป็นพิษโดยใช้ส่วนประกอบที่ไวต่ออากาศคุณภาพสูงและผล...
SKU: BH-H3-NO2
Availability:

1 in Stock

BH-H3-O2 สัญญาณเตือนแก๊สออกซิเจนพร้อมวาล์วปิด

สัญญาณเตือนก๊าซออกซิเจน BH-H3-O2 เป็นสัญญาณเตือนก๊าซในครัวเรือนชนิดติดผนังที่ออกแบบมาเพื่อตรวจจับความเข้มข้นของก๊าซหรือไอระเหยที่ติดไฟได้และเป็นพิษโดยใช้ส่วนประกอบที่ไวต่ออากาศคุณภาพสูงและผลิตด้วยเทคโ...
SKU: BH-H3-O2
Availability:

1 in Stock

BH-H3-PH3 สัญญาณเตือนแก๊สฟอสฟีนพร้อมวาล์วปิด

สัญญาณเตือนก๊าซฟอสฟีน BH-H3-PH3 เป็นสัญญาณเตือนก๊าซในครัวเรือนชนิดติดผนังที่ออกแบบมาเพื่อตรวจจับความเข้มข้นของก๊าซหรือไอระเหยที่ติดไฟได้และเป็นพิษโดยใช้ส่วนประกอบที่ไวต่ออากาศคุณภาพสูงและผลิตด้วยเทคโน...
SKU: BH-H3-PH3
Availability:

1 in Stock

BH-H3-SO2 สัญญาณเตือนแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์พร้อมวาล์วปิด

สัญญาณเตือนก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ BH-H3-SO2 เป็นสัญญาณเตือนก๊าซในครัวเรือนชนิดติดผนังที่ออกแบบมาเพื่อตรวจจับความเข้มข้นของก๊าซหรือไอระเหยที่ติดไฟได้และเป็นพิษโดยใช้ส่วนประกอบที่ไวต่ออากาศคุณภาพสูงและผล...
SKU: BH-H3-SO2
Availability:

1 in Stock

BH-H3-VOC สัญญาณเตือนสารประกอบอินทรีย์พร้อมวาล์วปิด

สัญญาณเตือนสารประกอบอินทรีย์ BH-H3-VOC เป็นสัญญาณเตือนก๊าซในครัวเรือนชนิดติดผนังที่ออกแบบมาเพื่อตรวจจับความเข้มข้นของก๊าซหรือไอระเหยที่ติดไฟได้และเป็นพิษโดยใช้ส่วนประกอบที่ไวต่ออากาศคุณภาพสูงและผลิตด้...
SKU: BH-H3-VOC
Availability:

1 in Stock

BH90E-C3H8 เครื่องตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซโพรเพนแบบพกพา

เครื่องตรวจจับก๊าซโพรเพนแบบพกพา BH90E-C3H8 เป็นเครื่องตรวจจับก๊าซชนิดใหม่ที่ใช้เทคนิค LSI และเป็นไปตามมาตรฐานเทคโนโลยีอัจฉริยะระดับสากล ด้วยเซ็นเซอร์กึ่งตัวนำคุณภาพสูงนำเข้าและไมโครคอนโทรลเลอร์ฝังตัว...
SKU: BH90E-C3H8
Availability:

1 in Stock

BH90E-CH4 เครื่องตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซมีเทนแบบพกพา

เครื่องตรวจจับก๊าซมีเทนแบบพกพา BH90E-CH4 เป็นเครื่องตรวจจับก๊าซชนิดใหม่ที่ใช้เทคนิค LSI และเป็นไปตามมาตรฐานเทคโนโลยีอัจฉริยะระดับสากล ด้วยเซ็นเซอร์กึ่งตัวนำคุณภาพสูงนำเข้าและไมโครคอนโทรลเลอร์ฝังตัว...
SKU: ฺ็BH90E-CH4
Availability:

1 in Stock

K-300-C2H4O เครื่องตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซเอทิลีนออกไซด์แบบพกพา

เครื่องตรวจจับก๊าซเอทิลีนออกไซด์แบบพกพา K-300-C2H4O (ต่อไปนี้จะเรียกว่าเครื่องตรวจจับ) เป็นเครื่องตรวจจับก๊าซชนิดใหม่ที่ใช้เทคนิค LSI และเป็นไปตามมาตรฐานเทคโนโลยีอัจฉริยะระดับสากล ด้วยเซ็นเซอร์กึ่งตัว...
SKU: K-300-C2H4O
Availability:

1 in Stock

K-300-C2H5O เครื่องตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซเอทานอลแบบพกพา

เครื่องตรวจจับก๊าซเอทานอลแบบพกพา K-300-C2H5O (ต่อไปนี้จะเรียกว่าเครื่องตรวจจับ) เป็นเครื่องตรวจจับก๊าซชนิดใหม่ที่ใช้เทคนิค LSI และเป็นไปตามมาตรฐานเทคโนโลยีอัจฉริยะระดับสากล ด้วยเซ็นเซอร์กึ่งตัวนำคุณภา...
SKU: K-300-C2H5O
Availability:

1 in Stock

K-300-C3H8 เครื่องตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซโพรเพนแบบพกพา

เครื่องตรวจจับก๊าซโพรเพนแบบพกพา K-300-C3H8 (ต่อไปนี้จะเรียกว่าเครื่องตรวจจับ) เป็นเครื่องตรวจจับก๊าซชนิดใหม่ที่ใช้เทคนิค LSI และเป็นไปตามมาตรฐานเทคโนโลยีอัจฉริยะระดับสากล ด้วยเซ็นเซอร์กึ่งตัวนำคุณภาพส...
SKU: K-300-C3H8
Availability:

1 in Stock

K-300-C7H8 เครื่องตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซโทลูอีนแบบพกพา

เครื่องตรวจจับก๊าซโทลูอีนแบบพกพา K-300-C7H8 (ต่อไปนี้จะเรียกว่าเครื่องตรวจจับ) เป็นเครื่องตรวจจับก๊าซชนิดใหม่ที่ใช้เทคนิค LSI และเป็นไปตามมาตรฐานเทคโนโลยีอัจฉริยะระดับสากล ด้วยเซ็นเซอร์กึ่งตัวนำคุณภาพ...
SKU: K-300-C7H8
Availability:

1 in Stock

K-300-C8H10 เครื่องตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซเอทิลเบนซีนแบบพกพา

เครื่องตรวจจับก๊าซเอทิลเบนซีนแบบพกพา K-300-C8H10 (ต่อไปนี้จะเรียกว่าเครื่องตรวจจับ) เป็นเครื่องตรวจจับก๊าซชนิดใหม่ที่ใช้เทคนิค LSI และเป็นไปตามมาตรฐานเทคโนโลยีอัจฉริยะระดับสากล ด้วยเซ็นเซอร์กึ่งตัวนำค...
SKU: K-300-C8H10
Availability:

1 in Stock

K-300-CH2O เครื่องตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซฟอร์มาลดีไฮด์แบบพกพา

เครื่องตรวจจับก๊าซฟอร์มาลดีไฮด์แบบพกพา K-300-CH2O (ต่อไปนี้จะเรียกว่าเครื่องตรวจจับ) เป็นเครื่องตรวจจับก๊าซชนิดใหม่ที่ใช้เทคนิค LSI และเป็นไปตามมาตรฐานเทคโนโลยีอัจฉริยะระดับสากล ด้วยเซ็นเซอร์กึ่งตัวนำ...
SKU: K-300-CH2O
Availability:

1 in Stock

K-300-CH4 เครื่องตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซมีเทนแบบพกพา

เครื่องตรวจจับก๊าซมีเทนแบบพกพา K-300-CH4 (ต่อไปนี้จะเรียกว่าเครื่องตรวจจับ) เป็นเครื่องตรวจจับก๊าซชนิดใหม่ที่ใช้เทคนิค LSI และเป็นไปตามมาตรฐานเทคโนโลยีอัจฉริยะระดับสากล ด้วยเซ็นเซอร์กึ่งตัวนำคุณภาพสูง...
SKU: K-300-CH4
Availability:

1 in Stock

K-300-CL2 เครื่องตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซคลอรีนแบบพกพา

เครื่องตรวจจับก๊าซคลอรีนแบบพกพา K-300-CL2 (ต่อไปนี้จะเรียกว่าเครื่องตรวจจับ) เป็นเครื่องตรวจจับก๊าซชนิดใหม่ที่ใช้เทคนิค LSI และเป็นไปตามมาตรฐานเทคโนโลยีอัจฉริยะระดับสากล ด้วยเซ็นเซอร์กึ่งตัวนำคุณภาพสู...
SKU: K-300-CL2
Availability:

1 in Stock

K-300-CO เครื่องตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์แบบพกพา

เครื่องตรวจจับก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์แบบพกพา K-300-CO (ต่อไปนี้จะเรียกว่าเครื่องตรวจจับ) เป็นเครื่องตรวจจับก๊าซชนิดใหม่ที่ใช้เทคนิค LSI และเป็นไปตามมาตรฐานเทคโนโลยีอัจฉริยะระดับสากล ด้วยเซ็นเซอร์กึ่งตัวน...
SKU: K-300-CO
Availability:

1 in Stock

K-300-CO2 เครื่องตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แบบพกพา

เครื่องตรวจจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แบบพกพา K-300-CO2 (ต่อไปนี้จะเรียกว่าเครื่องตรวจจับ) เป็นเครื่องตรวจจับก๊าซชนิดใหม่ที่ใช้เทคนิค LSI และเป็นไปตามมาตรฐานเทคโนโลยีอัจฉริยะระดับสากล ด้วยเซ็นเซอร์กึ่งตัว...
SKU: K-300-CO2
Availability:

1 in Stock

K-300-H2 เครื่องตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซไฮโดรเจนแบบพกพา

เครื่องตรวจจับก๊าซไฮโดรเจนแบบพกพา K-300-H2 (ต่อไปนี้จะเรียกว่าเครื่องตรวจจับ) เป็นเครื่องตรวจจับก๊าซชนิดใหม่ที่ใช้เทคนิค LSI และเป็นไปตามมาตรฐานเทคโนโลยีอัจฉริยะระดับสากล ด้วยเซ็นเซอร์กึ่งตัวนำคุณภาพส...
SKU: K-300-H2
Availability:

1 in Stock

K-300-H2S เครื่องตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์แบบพกพา

เครื่องตรวจจับก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์แบบพกพา K-300-H2S (ต่อไปนี้จะเรียกว่าเครื่องตรวจจับ) เป็นเครื่องตรวจจับก๊าซชนิดใหม่ที่ใช้เทคนิค LSI และเป็นไปตามมาตรฐานเทคโนโลยีอัจฉริยะระดับสากล ด้วยเซ็นเซอร์กึ่งตัวน...
SKU: K-300-H2S
Availability:

1 in Stock

K-300-HCL เครื่องตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์แบบพกพา

เครื่องตรวจจับก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์แบบพกพา K-300-HCL (ต่อไปนี้จะเรียกว่าเครื่องตรวจจับ) เป็นเครื่องตรวจจับก๊าซชนิดใหม่ที่ใช้เทคนิค LSI และเป็นไปตามมาตรฐานเทคโนโลยีอัจฉริยะระดับสากล ด้วยเซ็นเซอร์กึ่งตัวน...
SKU: K-300-HCL
Availability:

1 in Stock

K-300-HCN เครื่องตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซไฮโดรเจนไซยาไนด์แบบพกพา

เครื่องตรวจจับก๊าซไฮโดรเจนไซยาไนด์แบบพกพา K-300-HCN (ต่อไปนี้จะเรียกว่าเครื่องตรวจจับ) เป็นเครื่องตรวจจับก๊าซชนิดใหม่ที่ใช้เทคนิค LSI และเป็นไปตามมาตรฐานเทคโนโลยีอัจฉริยะระดับสากล ด้วยเซ็นเซอร์กึ่งตัว...
SKU: K-300-HCN
Availability:

1 in Stock

K-300-HF เครื่องตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซไฮโดรเจนฟลูออไรด์แบบพกพา

เครื่องตรวจจับก๊าซไฮโดรเจนฟลูออไรด์แบบพกพา K-300-HF (ต่อไปนี้จะเรียกว่าเครื่องตรวจจับ) เป็นเครื่องตรวจจับก๊าซชนิดใหม่ที่ใช้เทคนิค LSI และเป็นไปตามมาตรฐานเทคโนโลยีอัจฉริยะระดับสากล ด้วยเซ็นเซอร์กึ่งตัว...
SKU: K-300-HF
Availability:

1 in Stock

K-300-NH3 เครื่องตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซแอมโมเนียแบบพกพา

เครื่องตรวจจับก๊าซแอมโมเนียแบบพกพา K-300-NH3 (ต่อไปนี้จะเรียกว่าเครื่องตรวจจับ) เป็นเครื่องตรวจจับก๊าซชนิดใหม่ที่ใช้เทคนิค LSI และเป็นไปตามมาตรฐานเทคโนโลยีอัจฉริยะระดับสากล ด้วยเซ็นเซอร์กึ่งตัวนำคุณภา...
SKU: K-300-NH3
Availability:

1 in Stock

K-300-NO เครื่องตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซไนตริกออกไซด์แบบพกพา

เครื่องตรวจจับก๊าซไนตริกออกไซด์แบบพกพา K-300-NO (ต่อไปนี้จะเรียกว่าเครื่องตรวจจับ) เป็นเครื่องตรวจจับก๊าซชนิดใหม่ที่ใช้เทคนิค LSI และเป็นไปตามมาตรฐานเทคโนโลยีอัจฉริยะระดับสากล ด้วยเซ็นเซอร์กึ่งตัวนำคุ...
SKU: K-300-NO
Availability:

1 in Stock

K-300-NO2 เครื่องตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์แบบพกพา

เครื่องตรวจจับก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์แบบพกพา K-300-NO2 (ต่อไปนี้จะเรียกว่าเครื่องตรวจจับ) เป็นเครื่องตรวจจับก๊าซชนิดใหม่ที่ใช้เทคนิค LSI และเป็นไปตามมาตรฐานเทคโนโลยีอัจฉริยะระดับสากล ด้วยเซ็นเซอร์กึ่งตั...
SKU: K-300-NO2
Availability:

1 in Stock

K-300-O2 เครื่องตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซออกซิเจนแบบพกพา

เครื่องตรวจจับก๊าซออกซิเจนแบบพกพา K-300-O2 (ต่อไปนี้จะเรียกว่าเครื่องตรวจจับ) เป็นเครื่องตรวจจับก๊าซชนิดใหม่ที่ใช้เทคนิค LSI และเป็นไปตามมาตรฐานเทคโนโลยีอัจฉริยะระดับสากล ด้วยเซ็นเซอร์กึ่งตัวนำคุณภาพส...
SKU: K-300-O2
Availability:

1 in Stock

K-300-O3 เครื่องตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซโอโซนแบบพกพา

เครื่องตรวจจับก๊าซโอโซนแบบพกพา K-300-O3 (ต่อไปนี้จะเรียกว่าเครื่องตรวจจับ) เป็นเครื่องตรวจจับก๊าซชนิดใหม่ที่ใช้เทคนิค LSI และเป็นไปตามมาตรฐานเทคโนโลยีอัจฉริยะระดับสากล ด้วยเซ็นเซอร์กึ่งตัวนำคุณภาพสูงน...
SKU: K-300-O3
Availability:

1 in Stock

K-300-PH3 เครื่องตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซฟอสฟีนแบบพกพา

เครื่องตรวจจับก๊าซฟอสฟีนแบบพกพา K-300-PH3 (ต่อไปนี้จะเรียกว่าเครื่องตรวจจับ) เป็นเครื่องตรวจจับก๊าซชนิดใหม่ที่ใช้เทคนิค LSI และเป็นไปตามมาตรฐานเทคโนโลยีอัจฉริยะระดับสากล ด้วยเซ็นเซอร์กึ่งตัวนำคุณภาพสู...
SKU: K-300-PH3
Availability:

1 in Stock

K-300-SO2 เครื่องตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์แบบพกพา

เครื่องตรวจจับก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์แบบพกพา K-300-SO2 (ต่อไปนี้จะเรียกว่าเครื่องตรวจจับ) เป็นเครื่องตรวจจับก๊าซชนิดใหม่ที่ใช้เทคนิค LSI และเป็นไปตามมาตรฐานเทคโนโลยีอัจฉริยะระดับสากล ด้วยเซ็นเซอร์กึ่งตั...
SKU: K-300-SO2
Availability:

1 in Stock

เครื่องก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ T-Z03

เครื่องวัดแก๊ส เครื่องวัดก๊าซ เครื่องวัดแก๊สรั่ว เครื่องวัดแก๊สคลอรีนเครื่องวัดก๊าซคลอรีน เครื่องตรวจวัดก๊าซ เครื่องมือตรวจสอบคลอรีน เครื่องก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ T-Z03...
SKU: T-Z03
Availability:

1 in Stock

เครื่องตรวจจับก๊าซหลายชนิดแบบพกพา K-400

เครื่องตรวจจับก๊าซแบบพกพา K-400 พร้อมจอ LCD ขนาดใหญ่ สามารถตรวจสอบ CO H2S O2 และก๊าซที่ติดไฟได้พร้อมกัน เครื่องมือนี้มีสัญญาณเตือนทันที 2 ตัวพร้อมสัญญาณเสียง/ภาพและสัญญาณสั่นสะเทือน...
SKU: K-400
Availability:

1 in Stock

เครื่องตรวจจับก๊าซอเนกประสงค์ K-600 5 in 1

เครื่องตรวจจับก๊าซ K-600 พร้อมปั๊มในตัว ซึ่งใช้วงจรรวมขั้นสูง พร้อมด้วยเทคโนโลยีการออกแบบระดับอัจฉริยะมาตรฐาน และเทคโนโลยีการสื่อสารแบบไฮบริดแอนะล็อกแบบดิจิทัลที่เป็นกรรมสิทธิ์...
SKU: K-600
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดการรั่วไหลของก๊าซ BH-H3

เครื่องวัดแก๊ส เครื่องวัดก๊าซ เครื่องวัดแก๊สรั่ว เครื่องวัดแก๊สคลอรีนเครื่องวัดก๊าซคลอรีน เครื่องตรวจวัดก๊าซ เครื่องมือตรวจสอบคลอรีน เครื่องวัดการรั่วไหลของก๊าซ BH-H3...
SKU: BH-H3
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดการรั่วไหลของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ BH-H1

เครื่องวัดแก๊ส เครื่องวัดก๊าซ เครื่องวัดแก๊สรั่ว เครื่องวัดแก๊สคลอรีนเครื่องวัดก๊าซคลอรีน เครื่องตรวจวัดก๊าซ เครื่องมือตรวจสอบคลอรีน เครื่องวัดการรั่วไหลของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ BH-H1...
SKU: BH-H1
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดก๊าซคลอรีนในอากาศ BH-90A-CL2

เครื่องวัดแก๊ส เครื่อวัดก๊าซ เครื่องวัดแก๊สรั่ว เครื่อวัดก๊าซรั่ว เครื่องวัดแก๊สคลอรีนเครื่องวัดก๊าซคลอรีนครื่องตรวจวัดแก๊ส ครื่องตรวจวัดก๊าซ เครื่องวัดแก๊สคลอรีนเครื่องตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซ เครื่อ...
SKU: BH-90A-CL2
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดก๊าซคลอรีนในอากาศ BH-90A-CL2 (0-100%LEL)

เครื่องวัดแก๊ส เครื่อวัดก๊าซ เครื่องวัดแก๊สรั่ว เครื่อวัดก๊าซรั่ว เครื่องวัดแก๊สออกซิเจน เครื่องวัดก๊าซออกซิเจน ครื่องตรวจวัดแก๊ส ครื่องตรวจวัดก๊าซ เครื่องวัดแก๊สคาร์บอนไดออกไซต์ เครื่องตรวจจับการรั่ว...
SKU: BH-90A-CL2
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดก๊าซคลอรีนในอากาศ K-600-CL2

เครื่องวัดแก๊ส เครื่องวัดก๊าซ เครื่องวัดแก๊สรั่ว เครื่องวัดก๊าซรั่ว เครื่องวัดแก๊สคลอรีนเครื่องวัดก๊าซคลอรีน เครื่องตรวจวัดก๊าซ เครื่องวัดแก๊สคลอรีนเครื่องตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซ เครื่องมือตรวจสอบคลอ...
SKU: K-600-CL2
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในอากาศ BH-90A-CO (0-1000ppm)

เครื่องวัดแก๊ส เครื่อวัดก๊าซ เครื่องวัดแก๊สรั่ว เครื่อวัดก๊าซรั่ว เครื่องวัดแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ ครื่องตรวจวัดแก๊ส เครื่องตรวจวัดก๊าซ เครื่องวัดแก๊สคาร์บอนไดออกไซต์ เครื่องตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซ เคร...
SKU: BH-90A-CO
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในอากาศ K-100-CO

เครื่องวัดแก๊ส เครื่องวัดก๊าซ เครื่องวัดแก๊สรั่ว เครื่องวัดก๊าซรั่ว เครื่องวัดแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์เครื่องวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ เครื่องตรวจวัดก๊าซ เครื่องวัดแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์เครื่องตรวจจับการรั่วไ...
SKU: K-100-CO
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในอากาศ K-600-CO

เครื่องวัดแก๊ส เครื่องวัดก๊าซ เครื่องวัดแก๊สรั่ว เครื่องวัดก๊าซรั่ว เครื่องวัดแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์เครื่องวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ เครื่องตรวจวัดก๊าซ เครื่องวัดแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์เครื่องตรวจจับการรั่วไ...
SKU: K-600-CO
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ BH-90A-CO2

เครื่องวัดแก๊ส เครื่อวัดก๊าซ เครื่องวัดแก๊สรั่ว เครื่อวัดก๊าซรั่ว เครื่องวัดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เครื่องวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ครื่องตรวจวัดแก๊ส ครื่องตรวจวัดก๊าซ เครื่องวัดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เครื่องต...
SKU: BH-90A-CO2
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ K-600-CO2

เครื่องวัดแก๊ส เครื่องวัดก๊าซ เครื่องวัดแก๊สรั่ว เครื่องวัดก๊าซรั่ว เครื่องวัดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เครื่องวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เครื่องตรวจวัดก๊าซ เครื่องวัดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เครื่องตรวจจับการรั่วไ...
SKU: K-600-CO2
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในอากาศ K-600-SO2

เครื่องวัดแก๊ส เครื่องวัดก๊าซ เครื่องวัดแก๊สรั่ว เครื่องวัดก๊าซรั่ว เครื่องวัดแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์เครื่องวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เครื่องตรวจวัดก๊าซ เครื่องวัดแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์เครื่องตรวจจับการรั...
SKU: K-600-SO2
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ไฮในอากาศ BH-90A-SO2

เครื่องวัดแก๊ส เครื่อวัดก๊าซ เครื่องวัดแก๊สรั่ว เครื่อวัดก๊าซรั่ว เครื่องวัดแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ วัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เครื่องตรวจวัดแก๊ส เครื่องตรวจวัดก๊าซ เครื่องวัดแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์เครื่องต...
SKU: BH-90A-SO2
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดก๊าซฟอร์มาลดีไฮด์ในอากาศ BH-90A-CH2O

เครื่องวัดแก๊ส เครื่อวัดก๊าซ เครื่องวัดแก๊สรั่ว เครื่อวัดก๊าซรั่ว เครื่องวัดแก๊สฟอร์มาลดีไฮด์เครื่องวัดก๊าซฟอร์มาลดีไฮด์ เครื่องตรวจวัดแก๊ส เครื่องตรวจวัดก๊าซ เครื่องวัดแก๊สฟอร์มาลดีไฮด์เครื่องตรวจจับ...
SKU: BH-90A-H2
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดก๊าซฟอร์มาลดีไฮด์ในอากาศ K-600-CH2O

เครื่องวัดแก๊ส เครื่องวัดก๊าซ เครื่องวัดแก๊สรั่ว เครื่องวัดก๊าซรั่ว เครื่องวัดแก๊สฟอร์มาลดีไฮด์เครื่องวัดก๊าซฟอร์มาลดีไฮด์ เครื่องตรวจวัดก๊าซ เครื่องวัดแก๊สฟอร์มาลดีไฮด์เครื่องตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซ...
SKU: K-600-CH2O
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดก๊าซฟอสฟีนในอากาศ BH-90A-PH3

เครื่องวัดแก๊ส เครื่อวัดก๊าซ เครื่องวัดแก๊สรั่ว เครื่อวัดก๊าซรั่ว เครื่องวัดแก๊สฟอสฟีนเครื่องวัดก๊าซฟอสฟีน เครื่องตรวจวัดแก๊ส เครื่องตรวจวัดก๊าซ เครื่องวัดแก๊สฟอสฟีน เครื่องตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซ เค...
SKU: BH-90A-PH3
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดก๊าซฟอสฟีนในอากาศ K-600-PH3

เครื่องวัดแก๊ส เครื่องวัดก๊าซ เครื่องวัดแก๊สรั่ว เครื่องวัดก๊าซรั่ว เครื่องวัดแก๊สฟอสฟีนเครื่องวัดก๊าซฟอสฟีน เครื่องตรวจวัดก๊าซ เครื่องวัดแก๊สฟอสฟีนเครื่องตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซ เครื่องมือตรวจสอบฟอส...
SKU: K-600-PH3
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดก๊าซมีเทนในอากาศ BH-90A-CH4

เครื่องวัดแก๊ส เครื่อวัดก๊าซ เครื่องวัดแก๊สรั่ว เครื่อวัดก๊าซรั่ว เครื่องวัดแก๊สมีเทน เครื่องวัดก๊าซมีเทน เครื่องตรวจวัดแก๊ส เครื่องตรวจวัดก๊าซ เครื่องวัดแก๊สมีเทน เครื่องตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซ เครื...
SKU: BH-90A-CH4
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดก๊าซมีเทนในอากาศ K-100-CH4

เครื่องวัดแก๊ส เครื่องวัดก๊าซ เครื่องวัดแก๊สรั่ว เครื่องวัดก๊าซรั่ว เครื่องวัดแก๊สมีเทนเครื่องวัดก๊าซมีเทน เครื่องตรวจวัดก๊าซ เครื่องวัดแก๊สมีเทนเครื่องตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซ เครื่องมือตรวจสอบมีเทน...
SKU: K-100-CH4
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดก๊าซมีเทนในอากาศ K-600-CH4

เครื่องวัดแก๊ส เครื่องวัดก๊าซ เครื่องวัดแก๊สรั่ว เครื่องวัดก๊าซรั่ว เครื่องวัดแก๊สมีเทนเครื่องวัดก๊าซมีเทนเครื่องตรวจวัดก๊าซ เครื่องวัดแก๊สมีเทนเครื่องตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซ เครื่องมือตรวจสอบมีเทน...
SKU: K-600-CH4
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดก๊าซหลายชนิดแบบพกพา BH-4M

เครื่องวัดแก๊ส เครื่องวัดก๊าซ เครื่องวัดแก๊สรั่ว เครื่องวัดแก๊สคลอรีนเครื่องวัดก๊าซคลอรีน เครื่องตรวจวัดก๊าซ เครื่องมือตรวจสอบคลอรีน เครื่องวัดก๊าซหลายชนิดแบบพกพา BH-4M...
SKU: BH-4M
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดก๊าซออกซิเจนในอากาศ BH-90A-O2 (0-30%vol)

เครื่องวัดแก๊ส เครื่อวัดก๊าซ เครื่องวัดแก๊สรั่ว เครื่อวัดก๊าซรั่ว เครื่องวัดแก๊สออกซิเจน เครื่องวัดก๊าซออกซิเจน เครื่องตรวจวัดแก๊ส เครื่องตรวจวัดก๊าซ เครื่องวัดแก๊สคาร์บอนไดออกไซต์ เครื่องตรวจจับการรั...
SKU: BH-90A-O2
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดก๊าซออกซิเจนในอากาศ K-100-O2

เครื่องวัดแก๊ส เครื่องวัดก๊าซ เครื่องวัดแก๊สรั่ว เครื่องวัดก๊าซรั่ว เครื่องวัดแก๊สออกซิเจนเครื่องวัดก๊าซออกซิเจน เครื่องตรวจวัดก๊าซ เครื่องวัดแก๊สออกซิเจนเครื่องตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซ เครื่องมือตรวจ...
SKU: K-100-O2
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดก๊าซออกซิเจนในอากาศ K-600-O2

เครื่องวัดแก๊ส เครื่องวัดก๊าซ เครื่องวัดแก๊สรั่ว เครื่องวัดก๊าซรั่ว เครื่องวัดแก๊สออกซิเจนเครื่องวัดก๊าซออกซิเจน เครื่องตรวจวัดก๊าซ เครื่องวัดแก๊สออกซิเจนเครื่องตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซ เครื่องมือตรวจ...
SKU: K-600-O2
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดก๊าซเอทานอลในอากาศ BH-90A-C2H5OH

เครื่องวัดแก๊ส เครื่อวัดก๊าซ เครื่องวัดแก๊สรั่ว เครื่อวัดก๊าซรั่ว เครื่องวัดแก๊สเอทานอล เครื่องวัดก๊าซเอทานอล เครื่องตรวจวัดแก๊ส เครื่องตรวจวัดก๊าซ เครื่องวัดแก๊สเอทานอล เครื่องตรวจจับการรั่วไหลของก๊า...
SKU: BH-90A-C2H5OH
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดก๊าซเอทานอลในอากาศ K-100-C2H5O

เครื่องวัดแก๊ส เครื่องวัดก๊าซ เครื่องวัดแก๊สรั่ว เครื่องวัดก๊าซรั่ว เครื่องวัดแก๊สเอทานอล เครื่องวัดก๊าซเอทานอล เครื่องตรวจวัดก๊าซ เครื่องวัดแก๊สเอทานอล เครื่องตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซ เครื่องมือตรวจส...
SKU: K-100-C2H5O
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดก๊าซเอทานอลในอากาศ K-600-C2H5OH

เครื่องวัดแก๊ส เครื่องวัดก๊าซ เครื่องวัดแก๊สรั่ว เครื่องวัดก๊าซรั่ว เครื่องวัดแก๊สเอทานอล เครื่องวัดก๊าซเอทานอล เครื่องตรวจวัดก๊าซ เครื่องวัดแก๊สเอทานอล เครื่องตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซ เครื่องมือตรวจส...
SKU: K-600-C2H5OH
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดก๊าซเอทิลีนออกไซด์ในอากาศ BH-90A-C2H4O

เครื่องวัดแก๊ส เครื่อวัดก๊าซ เครื่องวัดแก๊สรั่ว เครื่อวัดก๊าซรั่ว เครื่องวัดแก๊สเอทิลีนออกไซด์ เครื่องวัดก๊าซเอทิลีนออกไซด์ เครื่องตรวจวัดแก๊ส เครื่องตรวจวัดก๊าซ เครื่องวัดแก๊สเอทิลีนออกไซด์ เครื่องตร...
SKU: BH-90A-C2H4O
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดก๊าซเอทิลีนออกไซด์ในอากาศ K-100-C2H4O

เครื่องวัดแก๊ส เครื่องวัดก๊าซ เครื่องวัดแก๊สรั่ว เครื่องวัดก๊าซรั่ว เครื่องวัดแก๊สเอทิลีนออกไซด์เครื่องวัดก๊าซเอทิลีนออกไซด์ เครื่องตรวจวัดก๊าซ เครื่องวัดแก๊สเอทิลีนออกไซด์เครื่องตรวจจับการรั่วไหลของก...
SKU: K-100-C2H4O
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดก๊าซเอทิลีนออกไซด์ในอากาศ K-600-C2H4O

เครื่องวัดแก๊ส เครื่องวัดก๊าซ เครื่องวัดแก๊สรั่ว เครื่องวัดก๊าซรั่ว เครื่องวัดแก๊สเอทิลีนออกไซด์ เครื่องวัดก๊าซเอทิลีนออกไซด์ เครื่องตรวจวัดก๊าซ เครื่องวัดแก๊สเอทิลีนออกไซด์เครื่องตรวจจับการรั่วไหลของ...
SKU: K-600-C2H4O
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดก๊าซแอมโมเนียในอากาศ BH-90A-NH3

เครื่องวัดแก๊ส เครื่อวัดก๊าซ เครื่องวัดแก๊สรั่ว เครื่อวัดก๊าซรั่ว เครื่องวัดแก๊สแอมโมเนีย เครื่องวัดก๊าซแอมโมเนีย เครื่องตรวจวัดแก๊ส เครื่องตรวจวัดก๊าซ เครื่องวัดแก๊สแอมโมเนียเครื่องตรวจจับการรั่วไหลข...
SKU: BH-90A-NH3
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดก๊าซแอมโมเนียในอากาศ K-600-NH3

เครื่องวัดแก๊ส เครื่องวัดก๊าซ เครื่องวัดแก๊สรั่ว เครื่องวัดก๊าซรั่ว เครื่องวัดแก๊สแอมโมเนียเครื่องวัดก๊าซแอมโมเนีย เครื่องตรวจวัดก๊าซ เครื่องวัดแก๊สแอมโมเนียเครื่องตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซ เครื่องมือต...
SKU: K-600-NH3
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดก๊าซแฮฟเนียมในอากาศ BH-90A-HF

เครื่องวัดแก๊ส เครื่อวัดก๊าซ เครื่องวัดแก๊สรั่ว เครื่อวัดก๊าซรั่ว เครื่องวัดแก๊สแฮฟเนียม เครื่องวัดก๊าซแฮฟเนียม เครื่องตรวจวัดแก๊ส เครื่องตรวจวัดก๊าซ เครื่องวัดแก๊สแฮฟเนียม เครื่องตรวจจับการรั่วไหลของ...
SKU: BH-90A-HF
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดก๊าซแฮฟเนียมในอากาศ K-600-HF

เครื่องวัดแก๊ส เครื่องวัดก๊าซ เครื่องวัดแก๊สรั่ว เครื่องวัดก๊าซรั่ว เครื่องวัดแก๊สแฮฟเนียมเครื่องวัดก๊าซแฮฟเนียม เครื่องตรวจวัดก๊าซ เครื่องวัดแก๊สแฮฟเนียมเครื่องตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซ เครื่องมือตรวจ...
SKU: K-600-HF
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดก๊าซโทลูอีนในอากาศ BH-90A-C7H8

เครื่องวัดแก๊ส เครื่อวัดก๊าซ เครื่องวัดแก๊สรั่ว เครื่อวัดก๊าซรั่ว เครื่องวัดแก๊สโทลูอีน เครื่องวัดก๊าซโทลูอีน เครื่องตรวจวัดแก๊ส เครื่องตรวจวัดก๊าซ เครื่องวัดแก๊สโทลูอีนเครื่องตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซ...
SKU: BH-90A-C7H8
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดก๊าซโทลูอีนในอากาศ K-600-C7H8

เครื่องวัดแก๊ส เครื่องวัดก๊าซ เครื่องวัดแก๊สรั่ว เครื่องวัดก๊าซรั่ว เครื่องวัดแก๊สโทลูอีนเครื่องวัดก๊าซโทลูอีน เครื่องตรวจวัดก๊าซ เครื่องวัดแก๊สโทลูอีนเครื่องตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซ เครื่องมือตรวจสอบ...
SKU: K-600-C7H8
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดก๊าซโพรเพนในอากาศ BH-90A-C3H8

เครื่องวัดแก๊ส เครื่อวัดก๊าซ เครื่องวัดแก๊สรั่ว เครื่อวัดก๊าซรั่ว เครื่องวัดแก๊สโพรเพนเครื่องวัดก๊าซโพรเพนเครื่องตรวจวัดแก๊ส เครื่องตรวจวัดก๊าซ เครื่องวัดแก๊สโพรเพนเครื่องตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซ เครื...
SKU: BH-90A-C3H8
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดก๊าซโพรเพนในอากาศ K-100-C3H8

เครื่องวัดแก๊ส เครื่องวัดก๊าซ เครื่องวัดแก๊สรั่ว เครื่องวัดก๊าซรั่ว เครื่องวัดแก๊สโพรเพนเครื่องวัดก๊าซโพรเพน เครื่องตรวจวัดก๊าซ เครื่องวัดแก๊สโพรเพนเครื่องตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซ เครื่องมือตรวจสอบโพร...
SKU: K-100-C3H8
Availability:

1 in Stock

Showing 1–90 of 112 results

ติดต่อสอบถาม คลิก
อีเมล์
โทรศัพท์
แชทผ่าน LINE
แชทผ่าน Facebook
ดูแผนที่

please wait.....