เครื่องมือห้องแลป IKA

อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ อิเลคโทเคมี ชุดเคมีไฟฟ้า เครื่องกวนสารละลาย เครื่องปั่นสารละลาย เครื่องเขย่า เครื่องปั่น เครื่องบด เครื่องมือวัดแรงบิด เครื่องมือวัดแรงหนืด อุปกรณ์ให้ความร้อน เครื่องควบคุมอุณหภูมิ เตาอบ เครื่องปั่นระเหย เครื่องปั่นเหวี่ยง ระบบเครื่องปฏิกรณ์ เทคโนโลยีสูญญากาศ การจัดการของเหลว การควบคุมและการวัด แคลอรี่มิเตอร์

เครื่องมือห้องแลป IKA

MY plate IKA

IKA myPlate
SKU: MY plate IKA
Availability:

1 in Stock

Photo Bioreactors ไอเคเอ Algaemaster 10 control IKA

Photo Bioreactors ไอเคเอ Algaemaster 10 control IKA
SKU: Algaemaster 1
Availability:

1 in Stock

ชุดเคมีไฟฟ้า ไอเคเอ IKA ElectraSyn 2 Package

ชุดเคมีไฟฟ้า ElectraSyn 2.0 Package
SKU: ElectraSyn 2.
Availability:

1 in Stock

ชุดเคมีไฟฟ้า ไอเคเอ IKA ElectraSyn 2 pro Package

ชุดเคมีไฟฟ้า IKA ElectraSyn 2.0 pro Package
SKU: ElectraSyn 2.
Availability:

1 in Stock

ตู้อบ Ika oven 125 basic dry-glass

IKA oOven 125 basic dry-glass ตู้อบ
SKU: IKA Oven 125
Availability:

1 in Stock

ระบบคัดกรอง ไอเคเอ Screening System Package 6 Cells IKA

ระบบคัดกรอง Screening System Package (6 Cells) IKA
SKU: Screening Sys
Availability:

1 in Stock

ระบบคัดกรอง ไอเคเอ Screening System Package 8 Cells IKA

ระบบคัดกรอง Screening System Package 8 Cells IKA
SKU: Screening Sys
Availability:

1 in Stock

อ่างน้ำร้อนควบคุมอุณหภูมิ ไอเคเอ HB digital IKA

อ่างน้ำร้อนควบคุมอุณหภูมิ ไอเคเอ HB digital IKA
SKU: HB digital IK
Availability:

1 in Stock

อ่างน้ำร้อนควบคุมอุณหภูมิ ไอเคเอ HB eco IKA

อ่างน้ำร้อนควบคุมอุณหภูมิ ไอเคเอ HB eco IKA
SKU: HB eco IKA
Availability:

1 in Stock

อ่างน้ำร้อนควบคุมอุณหภูมิ ไอเคเอ HBR 4 control IKA

อ่างน้ำร้อนควบคุมอุณหภูมิ ไอเคเอ HBR 4 control IKA
SKU: HBR 4 control
Availability:

1 in Stock

ฮีทติ้งบล็อก ไอเคเอ Dry Block Heater 1 IKA

ฮีทติ้งบล็อก ไอเคเอ Dry Block Heater 1 IKA
SKU: Dry Block Hea
Availability:

1 in Stock

ฮีทติ้งบล็อก ไอเคเอ Dry Block Heater 2 IKA

ฮีทติ้งบล็อก ไอเคเอ Dry Block Heater 2 IKA
SKU: Dry Block Hea
Availability:

1 in Stock

ฮีทติ้งบล็อก ไอเคเอ Dry Block Heater 3 IKA

ฮีทติ้งบล็อก ไอเคเอ Dry Block Heater 3 IKA
SKU: Dry Block Hea
Availability:

1 in Stock

ฮีทติ้งบล็อก ไอเคเอ Dry Block Heater 4 IKA

ฮีทติ้งบล็อก ไอเคเอ Dry Block Heater 4 IKA
SKU: Dry Block Hea
Availability:

1 in Stock

เครื่งปั่นสารละลาย ไอเคเอ EUROSTAR 100 control P4 IKA

เครื่งปั่นสารละลาย ไอเคเอ EUROSTAR 100 control P4 IKA
SKU: EUROSTAR 100
Availability:

1 in Stock

เครื่องกวนสารละลาย C-MAG HS 4 digital IKA

เครื่องกวนสารละลาย C-MAG HS 4 digital IKA
SKU: C-MAG HS 4 di
Availability:

1 in Stock

เครื่องกวนสารละลาย ไอเคเอ C-MAG HS 10 digital IKA

เครื่องกวนสารละลาย ไอเคเอ C-MAG HS 10 digital IKA
SKU: C-MAG HS 10 d
Availability:

1 in Stock

เครื่องกวนสารละลาย ไอเคเอ C-MAG HS 4 IKA

เครื่องกวนสารละลาย ไอเคเอ C-MAG HS 4 IKA
SKU: C-MAG HS 4 IK
Availability:

1 in Stock

เครื่องกวนสารละลาย ไอเคเอ C-MAG HS 7 control IKA

เครื่องกวนสารละลาย C-MAG HS 7 control IKA
SKU: C-MAG HS 7 co
Availability:

1 in Stock

41,000.00 บาท บาท 45,000.00 บาท บาท

เครื่องกวนสารละลาย ไอเคเอ C-MAG HS 7 digital IKA

เครื่องกวนสารละลาย ไอเคเอ C-MAG HS 7 digital IKA
SKU: C-MAG HS 7 di
Availability:

1 in Stock

เครื่องกวนสารละลาย ไอเคเอ C-MAG HS 7 IKA

เครื่องกวนสารละลาย ไอเคเอ C-MAG HS 7 IKA
SKU: C-MAG HS 7 IK
Availability:

1 in Stock

เครื่องกวนสารละลาย ไอเคเอ C-MAG HS 7 Package IKA

เครื่องกวนสารละลาย ไอเคเอ C-MAG HS 7 Package IKA
SKU: C-MAG HS 7 Pa
Availability:

1 in Stock

เครื่องกวนสารละลาย ไอเคเอ C-MAG MS 10 IKA

เครื่องกวนสารละลาย ไอเคเอ C-MAG MS 10 IKA
SKU: C-MAG MS 10 I
Availability:

1 in Stock

เครื่องกวนสารละลาย ไอเคเอ C-MAG MS 4 IKA

เครื่องกวนสารละลาย ไอเคเอ C-MAG MS 4 IKA
SKU: C-MAG MS 4 IK
Availability:

1 in Stock

เครื่องกวนสารละลาย ไอเคเอ C-MAG MS 7 IKA

เครื่องกวนสารละลาย ไอเคเอ C-MAG MS 7 IKA
SKU: C-MAG MS 7 IK
Availability:

1 in Stock

เครื่องกวนสารละลาย ไอเคเอ color squid white IKA

เครื่องกวนสารละลาย ไอเคเอ color squid white IKA
SKU: color squid w
Availability:

1 in Stock

เครื่องกวนสารละลาย ไอเคเอ KMO 3 basic IKA

เครื่องกวนสารละลาย ไอเคเอ KMO 3 basic IKA
SKU: KMO 3 basic I
Availability:

1 in Stock

เครื่องกวนสารละลาย ไอเคเอ lab disc white IKA

เครื่องกวนสารละลาย ไอเคเอ lab disc white IKA
SKU: lab disc whit
Availability:

1 in Stock

เครื่องกวนสารละลาย ไอเคเอ Maxi MR 1 digital IKA

เครื่องกวนสารละลาย ไอเคเอ Maxi MR 1 digital IKA
SKU: Maxi MR 1 dig
Availability:

1 in Stock

เครื่องกวนสารละลาย ไอเคเอ MICROSTAR 15 control IKA

เครื่องกวนสารละลาย ไอเคเอ MICROSTAR 15 control IKA
SKU: MICROSTAR 15
Availability:

1 in Stock

Showing 1–30 of 240 results

ติดต่อสอบถาม คลิก
อีเมล์
โทรศัพท์
แชทผ่าน LINE
แชทผ่าน Facebook
ดูแผนที่

please wait.....