เครื่องมือห้องแลป IKA

อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ อิเลคโทเคมี ชุดเคมีไฟฟ้า เครื่องกวนสารละลาย เครื่องปั่นสารละลาย เครื่องเขย่า เครื่องปั่น เครื่องบด เครื่องมือวัดแรงบิด เครื่องมือวัดแรงหนืด อุปกรณ์ให้ความร้อน เครื่องควบคุมอุณหภูมิ เตาอบ เครื่องปั่นระเหย เครื่องปั่นเหวี่ยง ระบบเครื่องปฏิกรณ์ เทคโนโลยีสูญญากาศ การจัดการของเหลว การควบคุมและการวัด แคลอรี่มิเตอร์

เครื่องมือห้องแลป IKA

เครื่องควบคุมอุณหภูมิ ไอเคเอ RC 2 basic IKA

เครื่องควบคุมอุณหภูมิ ไอเคเอ RC 2 basic IKA
SKU: RC 2 basic IK
Availability:

1 in Stock

เครื่องควบคุมอุณหภูมิ ไอเคเอ RC 2 control IKA

เครื่องควบคุมอุณหภูมิ ไอเคเอ RC 2 control IKA
SKU: RC 2 control
Availability:

1 in Stock

เครื่องควบคุมอุณหภูมิ ไอเคเอ RC 2 GREEN basic IKA

เครื่องควบคุมอุณหภูมิ ไอเคเอ RC 2 GREEN basic IKA
SKU: RC 2 GREEN ba
Availability:

1 in Stock

เครื่องควบคุมอุณหภูมิ ไอเคเอ RC 2 GREEN control IKA

เครื่องควบคุมอุณหภูมิ ไอเคเอ RC 2 GREEN control IKA
SKU: RC 2 GREEN co
Availability:

1 in Stock

เครื่องควบคุมอุณหภูมิ ไอเคเอ RC 5 basic IKA

เครื่องควบคุมอุณหภูมิ ไอเคเอ RC 5 basic IKA
SKU: RC 5 basic IK
Availability:

1 in Stock

เครื่องควบคุมอุณหภูมิ ไอเคเอ RC 5 control IKA

เครื่องควบคุมอุณหภูมิ ไอเคเอ RC 5 control IKA
SKU: RC 5 control
Availability:

1 in Stock

เครื่องบดผสม ไอเคเอ A10 basic IKA

เครื่องบดผสม ไอเคเอ A10 basic IKA
SKU: A10 basic IKA
Availability:

1 in Stock

เครื่องบดผสม ไอเคเอ A11 basic Analytical mill IKA

เครื่องบดผสม ไอเคเอ A11 basic Analytical mill IKA
SKU: A11 basic Ana
Availability:

1 in Stock

เครื่องบดผสม ไอเคเอ M20 Universal mill IKA

เครื่องบดผสม ไอเคเอ M20 Universal mill IKA
SKU: M20 Universal
Availability:

1 in Stock

เครื่องบดผสม ไอเคเอ MF 10 basic Microfine grinder drive IKA

เครื่องบดผสม ไอเคเอ MF 10 basic Microfine grinder drive IKA
SKU: MF 10 basic M
Availability:

1 in Stock

เครื่องบดผสม ไอเคเอ MF 10.1 Cutting-grinding head IKA

เครื่องบดผสม ไอเคเอ MF 10.1 Cutting-grinding head IKA
SKU: MF 10.1 Cutti
Availability:

1 in Stock

เครื่องบดผสม ไอเคเอ MF 10.2 Impact grinding head IKA

เครื่องบดผสม ไอเคเอ MF 10.2 Impact grinding head IKA
SKU: 10.2 Impact g
Availability:

1 in Stock

เครื่องบดผสม ไอเคเอ MultiDrive basic IKA

เครื่องบดผสม ไอเคเอ MultiDrive basic IKA
SKU: MultiDrive ba
Availability:

1 in Stock

เครื่องบดผสม ไอเคเอ MultiDrive basic M20 successor package IKA

เครื่องบดผสม ไอเคเอ MultiDrive basic M20 successor package IKA
SKU: MultiDrive ba
Availability:

1 in Stock

เครื่องบดผสม ไอเคเอ MultiDrive control IKA

เครื่องบดผสม ไอเคเอ MultiDrive control IKA
SKU: MultiDrive co
Availability:

1 in Stock

เครื่องบดผสม ไอเคเอ Tube Mill 100 control IKA

เครื่องบดผสม ไอเคเอ Tube Mill 100 control IKA
SKU: Tube Mill 100
Availability:

1 in Stock

เครื่องบดผสม ไอเคเอ Tube Mill control IKA

เครื่องบดผสม ไอเคเอ Tube Mill control IKA
SKU: Tube Mill con
Availability:

1 in Stock

เครื่องปฏิกรณ์ทางเคมี ไอเคเอ LR 1000 basic Package IKA

เครื่องปฏิกรณ์ทางเคมี ไอเคเอ LR 1000 basic Package IKA
SKU: LR 1000 basic
Availability:

1 in Stock

เครื่องปฏิกรณ์ทางเคมี ไอเคเอ LR 1000 basic Package IKA

เครื่องปฏิกรณ์ทางเคมี ไอเคเอ LR 1000 basic Package IKA
SKU: LR 1000 basic
Availability:

1 in Stock

เครื่องปฏิกรณ์ทางเคมี ไอเคเอ LR 1000 basic Package IKA

เครื่องปฏิกรณ์ทางเคมี ไอเคเอ LR 1000 basic Package IKA
SKU: LR 1000 basic
Availability:

1 in Stock

เครื่องปั่นผสมด้วยความเร็วสูง ไอเคเอ T10 basic ULTRA-TURRAX IKA

เครื่องปั่นผสมด้วยความเร็วสูง ไอเคเอ T10 basic ULTRA-TURRAX IKA
SKU: T10 basic ULT
Availability:

1 in Stock

เครื่องปั่นผสมด้วยความเร็วสูง ไอเคเอ T18 digital ULTRA-TURRAX IKA

เครื่องปั่นผสมด้วยความเร็วสูง ไอเคเอ T18 digital ULTRA-TURRAX IKA
SKU: T18 digital U
Availability:

1 in Stock

เครื่องปั่นผสมด้วยความเร็วสูง ไอเคเอ T25 digital ULTRA-TURRAX IKA

เครื่องปั่นผสมด้วยความเร็วสูง ไอเคเอ T25 digital ULTRA-TURRAX IKA
SKU: T25 digital U
Availability:

1 in Stock

เครื่องปั่นผสมด้วยความเร็วสูง ไอเคเอ T25 easy clean control IKA

เครื่องปั่นผสมด้วยความเร็วสูง ไอเคเอ T25 easy clean control IKA
SKU: T25 easy clea
Availability:

1 in Stock

เครื่องปั่นผสมด้วยความเร็วสูง ไอเคเอ T25 easy clean digital IKA

เครื่องปั่นผสมด้วยความเร็วสูง ไอเคเอ T25 easy clean digital IKA
SKU: T25 easy clea
Availability:

1 in Stock

เครื่องปั่นผสมด้วยความเร็วสูง ไอเคเอ T50 digital ULTRA-TURRAX IKA

เครื่องปั่นผสมด้วยความเร็วสูง ไอเคเอ T50 digital ULTRA-TURRAX IKA
SKU: T50 digital U
Availability:

1 in Stock

เครื่องปั่นผสมด้วยความเร็วสูง ไอเคเอ T65 basic ULTRA-TURRAX IKA

เครื่องปั่นผสมด้วยความเร็วสูง ไอเคเอ T65 basic ULTRA-TURRAX IKA
SKU: T65 basic ULT
Availability:

1 in Stock

เครื่องปั่นผสมด้วยความเร็วสูง ไอเคเอ T65 digital ULTRA-TURRAX IKA

เครื่องปั่นผสมด้วยความเร็วสูง ไอเคเอ T65 digital ULTRA-TURRAX IKA
SKU: T65 digital U
Availability:

1 in Stock

เครื่องปั่นผสมด้วยความเร็วสูง ไอเคเอ ULTRA-TURRAX Tube Drive IKA

เครื่องปั่นผสมด้วยความเร็วสูง ไอเคเอ ULTRA-TURRAX Tube Drive IKA
SKU: ULTRA-TURRAX
Availability:

1 in Stock

เครื่องปั่นผสมด้วยความเร็วสูง ไอเคเอ ULTRA-TURRAX Tube Drive P control IKA

เครื่องปั่นผสมด้วยความเร็วสูง ไอเคเอ ULTRA-TURRAX Tube Drive P control IKA
SKU: ULTRA-TURRAX
Availability:

1 in Stock

Showing 91–30 of 240 results

ติดต่อสอบถาม คลิก
อีเมล์
โทรศัพท์
แชทผ่าน LINE
แชทผ่าน Facebook
ดูแผนที่

please wait.....