เครื่องมือห้องแลป IKA

อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ อิเลคโทเคมี ชุดเคมีไฟฟ้า เครื่องกวนสารละลาย เครื่องปั่นสารละลาย เครื่องเขย่า เครื่องปั่น เครื่องบด เครื่องมือวัดแรงบิด เครื่องมือวัดแรงหนืด อุปกรณ์ให้ความร้อน เครื่องควบคุมอุณหภูมิ เตาอบ เครื่องปั่นระเหย เครื่องปั่นเหวี่ยง ระบบเครื่องปฏิกรณ์ เทคโนโลยีสูญญากาศ การจัดการของเหลว การควบคุมและการวัด แคลอรี่มิเตอร์

เครื่องมือห้องแลป IKA

เครื่องเขย่า ไอเคเอ MS 3 digital IKA

เครื่องเขย่า ไอเคเอ MS 3 digital IKA
SKU: MS 3 digital
Availability:

1 in Stock

เครื่องเขย่า ไอเคเอ MTS digital microtiter shaker IKA

เครื่องเขย่า ไอเคเอ MTS digital microtiter shaker IKA
SKU: MTS digital m
Availability:

1 in Stock

เครื่องเขย่า ไอเคเอ ROCKER 2D basic IKA

เครื่องเขย่า ไอเคเอ ROCKER 2D basic IKA
SKU: ROCKER 2D bas
Availability:

1 in Stock

เครื่องเขย่า ไอเคเอ ROCKER 2D digital IKA

เครื่องเขย่า ไอเคเอ ROCKER 2D digital IKA
SKU: ROCKER 2D dig
Availability:

1 in Stock

เครื่องเขย่า ไอเคเอ ROCKER 3D basic IKA

เครื่องเขย่า ไอเคเอ ROCKER 3D basic IKA
SKU: ROCKER 3D bas
Availability:

1 in Stock

เครื่องเขย่า ไอเคเอ ROCKER 3D digital IKA

เครื่องเขย่า ไอเคเอ ROCKER 3D digital IKA
SKU: ROCKER 3D dig
Availability:

1 in Stock

เครื่องเขย่า ไอเคเอ ROLLER 10 basic IKA

เครื่องเขย่า ไอเคเอ ROLLER 10 basic IKA
SKU: ROLLER 10 bas
Availability:

1 in Stock

เครื่องเขย่า ไอเคเอ ROLLER 10 digital IKA

เครื่องเขย่า ไอเคเอ ROLLER 10 digital
SKU: ROLLER 10 dig
Availability:

1 in Stock

เครื่องเขย่า ไอเคเอ ROLLER 6 basic IKA

เครื่องเขย่า ไอเคเอ ROLLER 6 basic IKA
SKU: ROLLER 6 basi
Availability:

1 in Stock

เครื่องเขย่า ไอเคเอ ROLLER 6 digital IKA

เครื่องเขย่า ไอเคเอ ROLLER 6 digital IKA
SKU: ROLLER 6 digi
Availability:

1 in Stock

เครื่องเขย่า ไอเคเอ Trayster basic IKA

เครื่องเขย่า ไอเคเอ Trayster basic IKA
SKU: Trayster basi
Availability:

1 in Stock

เครื่องเขย่า ไอเคเอ Trayster digital IKA

เครื่องเขย่า ไอเคเอ Trayster digital IKA
SKU: Trayster digi
Availability:

1 in Stock

เครื่องเขย่า ไอเคเอ Vortex 1 IKA

เครื่องเขย่า ไอเคเอ Vortex 1 IKA
SKU: Vortex 1 IKA
Availability:

1 in Stock

เครื่องเขย่า ไอเคเอ Vortex 2 IKA

เครื่องเขย่า ไอเคเอ Vortex 2 IKA
SKU: Vortex 2 IKA
Availability:

1 in Stock

เครื่องเขย่า ไอเคเอ VORTEX 3 IKA

เครื่องเขย่า ไอเคเอ VORTEX 3 IKA
SKU: VORTEX 3 IKA
Availability:

1 in Stock

เครื่องเขย่า ไอเคเอ VXR basic Vibrax IKA

เครื่องเขย่า ไอเคเอ VXR basic Vibrax IKA
SKU: VXR basic Vib
Availability:

1 in Stock

เครื่องเขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิ ไอเคเอ MATRIX Delta Plus IKA

เครื่องเขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิ ไอเคเอ MATRIX Delta Plus IKA
SKU: MATRIX Delta
Availability:

1 in Stock

เครื่องเขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิ ไอเคเอ MATRIX Orbital Delta F0.5 IKA

เครื่องเขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิ ไอเคเอ MATRIX Orbital Delta F0.5 IKA
SKU: MATRIX Orbita
Availability:

1 in Stock

เครื่องเขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิ ไอเคเอ MATRIX Orbital Delta F1.5 IKA

เครื่องเขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิ ไอเคเอ MATRIX Orbital Delta F1.5 IKA
SKU: MATRIX Orbita
Availability:

1 in Stock

เครื่องเขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิ ไอเคเอ MATRIX Orbital Delta F2.0 IKA

เครื่องเขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิ ไอเคเอ MATRIX Orbital Delta F2.0 IKA
SKU: MATRIX Orbita
Availability:

1 in Stock

เครื่องเขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิ ไอเคเอ MATRIX Orbital Delta FP IKA

เครื่องเขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิ ไอเคเอ MATRIX Orbital Delta FP IKA
SKU: MATRIX Orbita
Availability:

1 in Stock

เครื่องเขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิ ไอเคเอ MATRIX Orbital Delta Plus IKA

เครื่องเขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิ ไอเคเอ MATRIX Orbital Delta Plus IKA
SKU: MATRIX Orbita
Availability:

1 in Stock

เครื่องเขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิ ไอเคเอ MATRIX Orbital IKA

เครื่องเขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิ ไอเคเอ MATRIX Orbital IKA
SKU: MATRIX Orbita
Availability:

1 in Stock

เครื่องให้ความร้อน ไอเคเอ C-MAG HP 10 IKA

เครื่องให้ความร้อน ไอเคเอ C-MAG HP 10 IKA
SKU: C-MAG HP 10 I
Availability:

1 in Stock

เครื่องให้ความร้อน ไอเคเอ C-MAG HP 4 IKA

เครื่องให้ความร้อน ไอเคเอ C-MAG HP 4 IKA
SKU: C-MAG HP 4 IK
Availability:

1 in Stock

เครื่องให้ความร้อน ไอเคเอ C-MAG HP 7 IKA

เครื่องให้ความร้อน ไอเคเอ C-MAG HP 7 IKA
SKU: C-MAG HP 7 IK
Availability:

1 in Stock

เตาอบ ไอเคเอ Oven 125 basic dry - glass IKA

เตาอบ ไอเคเอ Oven 125 basic dry - glass IKA
SKU: Oven 125 basi
Availability:

1 in Stock

เตาอบ ไอเคเอ Oven 125 basic dry IKA

เตาอบ ไอเคเอ Oven 125 basic dry IKA
SKU: Oven 125 basi
Availability:

1 in Stock

เตาอบ ไอเคเอ Oven 125 control - dry glass IKA

เตาอบ ไอเคเอ Oven 125 control - dry glass IKA
SKU: Oven 125 cont
Availability:

1 in Stock

เตาอบ ไอเคเอ Oven 125 control - dry IKA

เตาอบ ไอเคเอ Oven 125 control - dry IKA
SKU: Oven 125 cont
Availability:

1 in Stock

Showing 211–30 of 240 results

ติดต่อสอบถาม คลิก
อีเมล์
โทรศัพท์
แชทผ่าน LINE
แชทผ่าน Facebook
ดูแผนที่

please wait.....