เครื่องมือห้องแลป IKA

อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ อิเลคโทเคมี ชุดเคมีไฟฟ้า เครื่องกวนสารละลาย เครื่องปั่นสารละลาย เครื่องเขย่า เครื่องปั่น เครื่องบด เครื่องมือวัดแรงบิด เครื่องมือวัดแรงหนืด อุปกรณ์ให้ความร้อน เครื่องควบคุมอุณหภูมิ เตาอบ เครื่องปั่นระเหย เครื่องปั่นเหวี่ยง ระบบเครื่องปฏิกรณ์ เทคโนโลยีสูญญากาศ การจัดการของเหลว การควบคุมและการวัด แคลอรี่มิเตอร์

เครื่องมือห้องแลป IKA

เครื่องปั่นสารละลาย ไอเคเอ EUROSTAR 400 control IKA

เครื่องปั่นสารละลาย ไอเคเอ EUROSTAR 400 control IKA
SKU: EUROSTAR 400
Availability:

1 in Stock

เครื่องปั่นสารละลาย ไอเคเอ EUROSTAR 400 digital IKA

เครื่องปั่นสารละลาย ไอเคเอ EUROSTAR 400 digital IKA
SKU: EUROSTAR 400
Availability:

1 in Stock

เครื่องปั่นสารละลาย ไอเคเอ EUROSTAR 60 control IKA

เครื่องปั่นสารละลาย ไอเคเอ EUROSTAR 60 control IKA
SKU: EUROSTAR 60 c
Availability:

1 in Stock

เครื่องปั่นสารละลาย ไอเคเอ EUROSTAR 60 digital IKA

เครื่องปั่นสารละลาย ไอเคเอ EUROSTAR 60 digital IKA
SKU: EUROSTAR 60 d
Availability:

1 in Stock

เครื่องปั่นสารละลาย ไอเคเอ MICROSTAR 15 digital IKA

เครื่องปั่นสารละลาย ไอเคเอ MICROSTAR 15 digital IKA
SKU: MICROSTAR 15
Availability:

1 in Stock

เครื่องปั่นสารละลาย ไอเคเอ MICROSTAR 30 control IKA

เครื่องปั่นสารละลาย ไอเคเอ MICROSTAR 30 control IKA
SKU: MICROSTAR 30
Availability:

1 in Stock

เครื่องปั่นสารละลาย ไอเคเอ MICROSTAR 30 digital IKA

เครื่องปั่นสารละลาย ไอเคเอ MICROSTAR 30 digital IKA
SKU: MICROSTAR 30
Availability:

1 in Stock

เครื่องปั่นสารละลาย ไอเคเอ MICROSTAR 7.5 control IKA

เครื่องปั่นสารละลาย ไอเคเอ MICROSTAR 7.5 control IKA
SKU: MICROSTAR 7.5
Availability:

1 in Stock

เครื่องปั่นสารละลาย ไอเคเอ MICROSTAR 7.5 digital IKA

เครื่องปั่นสารละลาย ไอเคเอ MICROSTAR 7.5 digital IKA
SKU: MICROSTAR 7.5
Availability:

1 in Stock

เครื่องปั่นสารละลาย ไอเคเอ MINISTAR 20 control IKA

เครื่องปั่นสารละลาย ไอเคเอ MINISTAR 20 control IKA
SKU: MINISTAR 20 c
Availability:

1 in Stock

เครื่องปั่นสารละลาย ไอเคเอ MINISTAR 20 digital IKA

เครื่องปั่นสารละลาย ไอเคเอ MINISTAR 20 digital IKA
SKU: MINISTAR 20 d
Availability:

1 in Stock

เครื่องปั่นสารละลาย ไอเคเอ MINISTAR 40 control IKA

เครื่องปั่นสารละลาย ไอเคเอ MINISTAR 40 control IKA
SKU: MINISTAR 40 c
Availability:

1 in Stock

เครื่องปั่นสารละลาย ไอเคเอ MINISTAR 40 digital IKA

เครื่องปั่นสารละลาย ไอเคเอ MINISTAR 40 digital IKA
SKU: MINISTAR 40 d
Availability:

1 in Stock

เครื่องปั่นสารละลาย ไอเคเอ MINISTAR 80 control IKA

เครื่องปั่นสารละลาย ไอเคเอ MINISTAR 80 control IKA
SKU: MINISTAR 80 c
Availability:

1 in Stock

เครื่องปั่นสารละลาย ไอเคเอ MINISTAR 80 digital IKA

เครื่องปั่นสารละลาย ไอเคเอ MINISTAR 80 digital IKA
SKU: MINISTAR 80 d
Availability:

1 in Stock

เครื่องปั่นสารละลาย ไอเคเอ NANOSTAR 7.5 digital IKA

เครื่องปั่นสารละลาย ไอเคเอ NANOSTAR 7.5 digital IKA
SKU: NANOSTAR 7.5
Availability:

1 in Stock

เครื่องปั่นสารละลาย ไอเคเอ RW 20 digital IKA

เครื่องปั่นสารละลาย ไอเคเอ RW 20 digital IKA
SKU: RW 20 digital
Availability:

1 in Stock

เครื่องปั่นสารละลาย ไอเคเอ RW 28 digital IKA

เครื่องปั่นสารละลาย ไอเคเอ RW 28 digital IKA
SKU: RW 28 digital
Availability:

1 in Stock

เครื่องปั่นสารละลาย ไอเคเอ RW 47 digital IKA

เครื่องปั่นสารละลาย ไอเคเอ RW 47 digital IKA
SKU: RW 47 digital
Availability:

1 in Stock

เครื่องปั่นสาระลาย ไอเคเอ MICROSTAR 7.5 control IKA

เครื่องปั่นสาระลาย ไอเคเอ MICROSTAR 7.5 control IKA
SKU: MICROSTAR 7.5
Availability:

1 in Stock

เครื่องปั่นเหวี่ยงสารละลาย ไอเคเอ G-L IKA

เครื่องปั่นเหวี่ยงสารละลาย ไอเคเอ G-L IKA
SKU: G-L IKA
Availability:

1 in Stock

เครื่องปั่นเหวี่ยงสารละลาย ไอเคเอ mini G IKA

เครื่องปั่นเหวี่ยงสารละลาย ไอเคเอ mini G IKA
SKU: mini G IKA
Availability:

1 in Stock

เครื่องมือวัดแรงบิด ไอเคเอ STARVISC 200-2.5 control IKA

เครื่องมือวัดแรงบิด ไอเคเอ STARVISC 200-2.5 control IKA
SKU: STARVISC 200-
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความหนืด ไอเคเอ ROTAVISC hi-vi I Advanced IKA

เครื่องวัดความหนืด ไอเคเอ ROTAVISC hi-vi I Advanced IKA
SKU: ROTAVISC hi-v
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความหนืด ไอเคเอ ROTAVISC hi-vi I Complete IKA

เครื่องวัดความหนืด ไอเคเอ ROTAVISC hi-vi I Complete IKA
SKU: ROTAVISC hi-v
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความหนืด ไอเคเอ ROTAVISC hi-vi I HELI Advanced IKA

เครื่องวัดความหนืด ไอเคเอ ROTAVISC hi-vi I HELI Advanced IKA
SKU: ROTAVISC hi-v
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความหนืด ไอเคเอ ROTAVISC hi-vi I HELI Complete IKA

เครื่องวัดความหนืด ไอเคเอ ROTAVISC hi-vi I HELI Complete IKA
SKU: ROTAVISC hi-v
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความหนืด ไอเคเอ ROTAVISC hi-vi II Advanced IKA

เครื่องวัดความหนืด ไอเคเอ ROTAVISC hi-vi II Advanced IKA
SKU: ROTAVISC hi-v
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความหนืด ไอเคเอ ROTAVISC hi-vi II Complete IKA

เครื่องวัดความหนืด ไอเคเอ ROTAVISC hi-vi II Complete IKA
SKU: ROTAVISC hi-v
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความหนืด ไอเคเอ ROTAVISC hi-vi II HELI Advanced IKA

เครื่องวัดความหนืด ไอเคเอ ROTAVISC hi-vi II HELI Advanced IKA
SKU: ROTAVISC hi-v
Availability:

1 in Stock

Showing 151–30 of 240 results

ติดต่อสอบถาม คลิก
อีเมล์
โทรศัพท์
แชทผ่าน LINE
แชทผ่าน Facebook
ดูแผนที่

please wait.....