เครื่องสำหรับกวนและผสม IKA

เครื่องกวนสารละลาย เครื่องปั่นสารละลาย เครื่องเขย่า เครื่องเขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิ

เครื่องสำหรับกวนและผสม IKA

MY plate IKA

IKA myPlate
SKU: MY plate IKA
Availability:

1 in Stock

เครื่องกวนสารละลาย C-MAG HS 4 digital IKA

เครื่องกวนสารละลาย C-MAG HS 4 digital IKA
SKU: C-MAG HS 4 di
Availability:

1 in Stock

เครื่องกวนสารละลาย ไอเคเอ C-MAG HS 10 digital IKA

เครื่องกวนสารละลาย ไอเคเอ C-MAG HS 10 digital IKA
SKU: C-MAG HS 10 d
Availability:

1 in Stock

เครื่องกวนสารละลาย ไอเคเอ C-MAG HS 4 IKA

เครื่องกวนสารละลาย ไอเคเอ C-MAG HS 4 IKA
SKU: C-MAG HS 4 IK
Availability:

1 in Stock

เครื่องกวนสารละลาย ไอเคเอ C-MAG HS 7 control IKA

เครื่องกวนสารละลาย C-MAG HS 7 control IKA
SKU: C-MAG HS 7 co
Availability:

1 in Stock

41,000.00 บาท บาท 45,000.00 บาท บาท

เครื่องกวนสารละลาย ไอเคเอ C-MAG HS 7 digital IKA

เครื่องกวนสารละลาย ไอเคเอ C-MAG HS 7 digital IKA
SKU: C-MAG HS 7 di
Availability:

1 in Stock

เครื่องกวนสารละลาย ไอเคเอ C-MAG HS 7 IKA

เครื่องกวนสารละลาย ไอเคเอ C-MAG HS 7 IKA
SKU: C-MAG HS 7 IK
Availability:

1 in Stock

เครื่องกวนสารละลาย ไอเคเอ C-MAG HS 7 Package IKA

เครื่องกวนสารละลาย ไอเคเอ C-MAG HS 7 Package IKA
SKU: C-MAG HS 7 Pa
Availability:

1 in Stock

เครื่องกวนสารละลาย ไอเคเอ C-MAG MS 10 IKA

เครื่องกวนสารละลาย ไอเคเอ C-MAG MS 10 IKA
SKU: C-MAG MS 10 I
Availability:

1 in Stock

เครื่องกวนสารละลาย ไอเคเอ C-MAG MS 4 IKA

เครื่องกวนสารละลาย ไอเคเอ C-MAG MS 4 IKA
SKU: C-MAG MS 4 IK
Availability:

1 in Stock

เครื่องกวนสารละลาย ไอเคเอ C-MAG MS 7 IKA

เครื่องกวนสารละลาย ไอเคเอ C-MAG MS 7 IKA
SKU: C-MAG MS 7 IK
Availability:

1 in Stock

เครื่องกวนสารละลาย ไอเคเอ color squid white IKA

เครื่องกวนสารละลาย ไอเคเอ color squid white IKA
SKU: color squid w
Availability:

1 in Stock

เครื่องกวนสารละลาย ไอเคเอ KMO 3 basic IKA

เครื่องกวนสารละลาย ไอเคเอ KMO 3 basic IKA
SKU: KMO 3 basic I
Availability:

1 in Stock

เครื่องกวนสารละลาย ไอเคเอ lab disc white IKA

เครื่องกวนสารละลาย ไอเคเอ lab disc white IKA
SKU: lab disc whit
Availability:

1 in Stock

เครื่องกวนสารละลาย ไอเคเอ Maxi MR 1 digital IKA

เครื่องกวนสารละลาย ไอเคเอ Maxi MR 1 digital IKA
SKU: Maxi MR 1 dig
Availability:

1 in Stock

เครื่องกวนสารละลาย ไอเคเอ Midi MR 1 digital IKA

เครื่องกวนสารละลาย ไอเคเอ Midi MR 1 digital IKA
SKU: Midi MR 1 dig
Availability:

1 in Stock

เครื่องกวนสารละลาย ไอเคเอ Mini MR standard IKA

เครื่องกวนสารละลาย ไอเคเอ Mini MR standard IKA
SKU: Mini MR stand
Availability:

1 in Stock

เครื่องกวนสารละลาย ไอเคเอ Plate (RCT digital) IKA

เครื่องสารละลาย Plate (RCT digital) IKA
SKU: Plate (RCT di
Availability:

1 in Stock

39,000.00 บาท บาท 42,000.00 บาท บาท

เครื่องกวนสารละลาย ไอเคเอ RCT 5 digital IKA

เครื่องกวนสารละลาย RCT 5 digital IKA
SKU: RCT 5 digital
Availability:

1 in Stock

เครื่องกวนสารละลาย ไอเคเอ RCT basic IKA

เครื่องกวนสารละลาย ไอเคเอ RCT basic IKA
SKU: RCT basic IKA
Availability:

1 in Stock

เครื่องกวนสารละลาย ไอเคเอ RET basic IKA

เครื่องกวนสารละลาย ไอเคเอ RET basic IKA
SKU: RET basic IKA
Availability:

1 in Stock

เครื่องกวนสารละลาย ไอเคเอ RET control-visc IKA

เครื่องกวนสารละลาย RET control-visc IKA
SKU: RET control-v
Availability:

1 in Stock

เครื่องกวนสารละลาย ไอเคเอ RET control-visc white IKA

เครื่องกวนสารละลาย RET control-visc white IKA
SKU: RET control-v
Availability:

1 in Stock

เครื่องกวนสารละลาย ไอเคเอ RH basic 2 IKA

เครื่องกวนสารละลาย ไอเคเอ RH basic 2 IKA
SKU: RH basic 2 IK
Availability:

1 in Stock

เครื่องกวนสารละลาย ไอเคเอ RH basic IKA

เครื่องกวนสารละลาย RH basic IKA
SKU: RH basic IKA
Availability:

1 in Stock

เครื่องกวนสารละลาย ไอเคเอ RH basic white IKA

เครื่องกวนสารละลาย ไอเคเอ RH basic white IKA
SKU: RH basic whit
Availability:

1 in Stock

เครื่องกวนสารละลาย ไอเคเอ RH digital IKA

เครื่องกวนสารละลาย ไอเคเอ RH digital IKA
SKU: RH digital IK
Availability:

1 in Stock

เครื่องกวนสารละลาย ไอเคเอ RH digital white IKA

เครื่องกวนสารละลาย ไอเคเอ RH digital white IKA
SKU: RH digital wh
Availability:

1 in Stock

เครื่องกวนสารละลาย ไอเคเอ RO 10 IKA

เครื่องกวนสารละลาย ไอเคเอ RO 10 IKA
SKU: RO 10 IKA
Availability:

1 in Stock

เครื่องกวนสารละลาย ไอเคเอ RO 15 IKA

เครื่องกวนสารละลาย ไอเคเอ RO 15 IKA
SKU: RO 15 IKA
Availability:

1 in Stock

Showing 1–30 of 38 results

ติดต่อสอบถาม คลิก
อีเมล์
โทรศัพท์
แชทผ่าน LINE
แชทผ่าน Facebook
ดูแผนที่

please wait.....