ห้องคลีนรูม คลาสแสน Clean room class 100000

SKU: Clean room
ห้องคลีนรูม ห้องคลีนรูม คลาสแสน ห้องปลอดฝุ่น ห้องควบคุมอุณภูมิ ห้องควบคุมฝุ่น ระบบห้องคลีนรูม
Availability:

1 in stock

ติดต่อขอใบเสนอราคา

ขอใบเสนอราคา

รายละเอียด

ห้องคลีนรูม คลาสแสน Clean room class 100000

ออกแบบห้องคลีนรูมคลาสแสน Clean room Design and Installation รับออกแบบและก่อสร้างห้องคลีนรูม ห้องควบคุมไฟฟ้าสถิตย์ ห้องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น Clean room class 100000 รับเหมาติดตั้งห้องคลีนรูม รับเหมาติดตั้งห้องปลอดเชื้อ รับออกแบบติดตั้งห้องคลีนรูม ห้องครีนรูมคลาส 100000 ห้องเกรรูม.

ห้องคลีนรูม คลาสแสน Clean room Design and Installation รับออกแบบและก่อสร้างห้องคลีนรูม ห้องควบคุมไฟฟ้าสถิตย์ ห้องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น Cleanroom class100000 รับเหมาติดตั้งห้องคลีนรูม รับเหมาติดตั้งห้องปลอดเชื้อ รับออกแบบติดตั้งห้องคลีนรูม ห้องคลีนรูมคลาส 100000.

รับออกแบบก่อสร้างห้องคลีนรูมคลาสพัน Clean room Class100K ก่อสร้างห้องคลีนรูมคลาส 100000 ห้องคลีนรูม 100K.

ห้องสะอาด ( CLEANROOM ) หมายถึงห้องที่มีการปิดมิดชิดมีการควบคุมมลสารต่างๆ หรืออนุภาค (PARTICLES) ในอากาศรวมทั้งการควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น เสียง แสงสว่างและความดันของอากาศภายในห้องเพื่อให้ห้องเป็นห้องสะอาดตามมาตรฐาน (STANDARD) และระดับชั้น  ( CLASS ) โดยทั่วไปจะบอกขนาดอนุภาคด้วยไมคอน (m) และ 1 m = 1x10^-6 เพื่อให้สามารถสร้างมโนภาพได้ชัดเจน ขอให้ดูรูปที่1 ซึ่งเป็นรูปที่เขียนขึ้นมาตามสเกล จากรูปจะเห็นอนุภาคขนาด 1 ไมครอน เมือเทียบกับขนาดเส้นผมโดยเฉลี่ยของคนอนุภาคขนาด 59 ไมครอน ซึ่งอนุภาคขนาดเล็กสุดที่สามารถแพร่กระจายในอากาศ จะมีขนาดที่ 0.5 ไมครอน แสดงถึงการเกิดอนุภาค(ฝุ่น)จากผู้ปฏิบัติงาน และในอุตสาหกรรมการผลิตแต่ละส่วนจะมีการเกิด(ฝุ่น) จากสายการผลิตแตกต่างกัน แล้วการผลิตไหนที่ต้องมีการควบคุมเรื่องเหล่านี้บ้าง เป็นที่ยอมรับกันว่าสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่ก่อให้เกิดพัฒนาการด้านห้องสะอาดอย่างรวดเร็วและมีผลงานทางด้านพัฒนาและวิจัยด้านห้องสะอาดมากที่สุดประเทศหนึ่ง.

               ห้องคลีนรูม คลาสแสน ห้องสะอาดเริ่มก่อตัวขึ้นครั้งแรกในประเทศอังกฤษ โดยมีความพยายามที่จะทำให้ห้องผ่าตัดสะอาดปราศจากเชื้อโรค เพื่อลดเปอร์เซ็นต์การติดเชื้อของผู้ป่วยลง ในปี พ.ศ.2506 สหรัฐออกมาตรฐาน Federal Standard 209 ปี พ.ศ.2509 พัฒนามาเป็นมาตรฐาน Federal Standard 209B และพัฒนามาเป็น Federal Standard 209D และ E ในที่สุด ขอข้ามเรื่องของมาตรฐานแต่ละประเทศที่ประกาศใช้ครับ ในปัจจุบันนี้ได้ยกเลิกมาตรฐาน FED.209E. และได้ใช้มาตรฐาน ISO. 14644-1 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลแทน เพื่อเป็นการลดความสับสนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน.

บริษัท แซนต้า เทคโนโลยี จำกัด (สำนักงานใหญ่)
35/218 หมู่ 2 ถนนเลียบคลองสาม ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทร 02-101-3454 ,089-006-2766
แฟกซ์ 02-101-3453
Mail. santatech@gmail.com
Line : @santatech
Web : https://santatechnology.com/

ติดต่อสอบถาม คลิก
อีเมล์
โทรศัพท์
แชทผ่าน LINE
แชทผ่าน Facebook
ดูแผนที่

please wait.....