ห้องคลีนรูม คลาสพัน Clean room class 1000

SKU: Clean room cl
ห้องคลีนรูม คลาสพัน Clean room class 1000 ห้องคลีนรูม ห้องคลีนรูม คลาสแสน ห้องปลอดฝุ่น ห้อองควบคุมอุณภูมิ ห้องควบคุมฝุ่น ระบบห้องคลีนรูม
Availability:

1 in stock

ติดต่อขอใบเสนอราคา

ขอใบเสนอราคา

รายละเอียด

ห้องคลีนรูม คลาสพัน รับออกแบบก่อสร้างห้องคลีนรูมคลาส 1000 Clean room Class1K ก่อสร้างห้องคลีนรูมคลาส 1000 ห้องคลีนรูม 1K.

ห้องสะอาด CLEANROOM หมายถึงห้องที่มีการปิดมิดชิดมีการควบคุมมลสารต่างๆ หรืออนุภาค PARTICLES ในอากาศรวมทั้งการควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น เสียง แสงสว่างและความดันของอากาศภายในห้องเพื่อให้ห้องเป็นห้องสะอาดตามมาตรฐาน STANDARD และระดับชั้น CLASS โดยทั่วไปจะบอกขนาดอนุภาคด้วยไมคอน m และ 1 m = 1x10^-6 เพื่อให้สามารถสร้างมโนภาพได้ชัดเจน ขอให้ดูรูปที่1 ซึ่งเป็นรูปที่เขียนขึ้นมาตามสเกล จากรูปจะเห็นอนุภาคขนาด 1 ไมครอน เมือเทียบกับขนาดเส้นผมโดยเฉลี่ยของคนอนุภาคขนาด 59 ไมครอน ซึ่งอนุภาคขนาดเล็กสุดที่สามารถแพร่กระจายในอากาศ จะมีขนาดที่ 0.5 ไมครอน แสดงถึงการเกิดอนุภาค(ฝุ่น)จากผู้ปฏิบัติงาน และในอุตสาหกรรมการผลิตแต่ละส่วนจะมีการเกิดฝุ่น จากสายการผลิตแตกต่างกัน แล้วการผลิตไหนที่ต้องมีการควบคุมเรื่องเหล่านี้บ้าง เป็นที่ยอมรับกันว่าสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่ก่อให้เกิดพัฒนาการด้านห้องสะอาดอย่างรวดเร็วและมีผลงานทางด้านพัฒนาและวิจัยด้านห้องสะอาดมากที่สุดประเทศหนึ่ง.

ห้องคลีนรูม คลาสแสน ห้องสะอาดเริ่มก่อตัวขึ้นครั้งแรกในประเทศอังกฤษ โดยมีความพยายามที่จะทำให้ห้องผ่าตัดสะอาดปราศจากเชื้อโรค เพื่อลดเปอร์เซ็นต์การติดเชื้อของผู้ป่วยลง ในปี พ.ศ.2506 สหรัฐออกมาตรฐาน Federal Standard 209 ปี พ.ศ.2509 พัฒนามาเป็นมาตรฐาน Federal Standard 209B และพัฒนามาเป็น Federal Standard 209D และ E ในที่สุด ขอข้ามเรื่องของมาตรฐานแต่ละประเทศที่ประกาศใช้ครับ ในปัจจุบันนี้ได้ยกเลิกมาตรฐาน FED.209E. และได้ใช้มาตรฐาน ISO. 14644-1 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลแทน เพื่อเป็นการลดความสับสนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน.

บริษัท แซนต้า เทคโนโลยี จำกัด (สำนักงานใหญ่)
35/218 หมู่ 2 ถนนเลียบคลองสาม ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทร 02-101-3454 ,089-006-2766
แฟกซ์ 02-101-3453
Mail. santatech@gmail.com
Line : @santatech
Web : https://santatechnology.com/

ติดต่อสอบถาม คลิก
อีเมล์
โทรศัพท์
แชทผ่าน LINE
แชทผ่าน Facebook
ดูแผนที่

please wait.....