อุปกรณ์วิทยาศาสตร์และเครื่องมือวัด

อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เครื่องมือวัด วัดแสง วัดเสียง วัดลม วัดอุณหภูมิ วัดกรดด่าง วัดความหวาน วัดความเค็ม วัดความชื้น วัดฝุ่น วัดปริมาณฝน วัดความชื้นดิน วัดรังสี วัดแรงบิด วัดความหนา วัดระยะ วัดความหนืด วัดความเร็วรอบ วัดความแข็ง วัดสี วัดสั่นสะเทือน วัดแก็ส

อุปกรณ์วิทยาศาสตร์และเครื่องมือวัด

Agela Claricep Spherical HILIC

Agela Claricep Spherical HILIC We are now introducing HILIC phases for flashChromatography applications. Bonna-Agela‘s HILIC columns are compatible with polar and aqueous solvents such methanol aceton...
SKU: Agela Clarice
Availability:

1 in Stock

Agela Claricep Spherical HLP Columns

Agela Claricep Spherical HLP Columns ClaricepTM HLP column using a synergistic reaction of –Amide -OH and-R and shows different selectivity. Greatly improved peak shape for basic compounds and enhance...
SKU: Agela Clarice
Availability:

1 in Stock

Agela Claricep Spherical Phenyl

Agela Claricep Spherical Phenyl Claricep Spherical Phenyl has exceptional separation performance for aromatic compounds polar compounds and drug. Has different selectivity from bonded phase C18 C8 and...
SKU: Agela Clarice
Availability:

1 in Stock

Agela Claricep Spherical Silica

Agela Claricep Spherical Silica High Efficiency Spherical Silica Series.
SKU: Agela Clarice
Availability:

1 in Stock

Agela Claricep Spherical Silica Columns

Agela Claricep Spherical Silica Columns ClaricepTM Spherical Silica Columns Characteristics 20 μm 100 Å Water Content: 3.0-5.0 %;Surface Area: 320 m2/g 20-35 μm 60 Å Water Content: 3.0-5.0 %;Surface A...
SKU: Agela Clarice
Availability:

1 in Stock

Agela Claricep Spherical-C18

Agela Claricep Spherical-C18 The media is chemically bonded with nonpolar alky chains such C4 C8 or C18 groups. The term reversed-phase describes the separation mode that just the opposite of the norm...
SKU: Agela Clarice
Availability:

1 in Stock

Agela Claricep Spherical-C8

Agela Claricep Spherical-C8 Reversed packing bonded with C8 non-polar alkyl functional group this mode is an opposition to normal phase. Non-polar or hydrophobic compounds has strong retention not as...
SKU: Agela Clarice
Availability:

1 in Stock

Agela Claricep Spherical-NH2

Agela Claricep Spherical-NH2 Amino-silica is a chemically bonded media with propylamino functional groups. It retains hydrogen bonding compounds. Its chromatographic performance is not much reproducib...
SKU: Agela Clarice
Availability:

1 in Stock

Agela Cleanert ACA

Agela Cleanert ACA Description Cleanert ACA use coconut charcoal material to concentrate polar substances in water sample such as acrylamide which could not been adsorbed by C18 or other RP phase mate...
SKU: Agela Cleaner
Availability:

1 in Stock

Agela Cleanert Alumina A

Agela Cleanert Alumina A Description Cleanert Alumina A sorbent (pH = 4.5) can be used as a strong polar absorbent or a mild cation exchanger. This sorbent is processed with a special deactivation pro...
SKU: Agela Cleaner
Availability:

1 in Stock

Agela Cleanert Alumina B

Agela Cleanert Alumina B Description Cleanert Alumina B products (pH = 10.0) can be used to remove organic acids and phenols in sample matrix. They have been pre-treated by special deactivation to ens...
SKU: Agela Cleaner
Availability:

1 in Stock

Agela Cleanert Alumina N

Agela Cleanert Alumina N Description Cleanert Alumina N sorbent (pH = 7.5) can adsorb molecules by interaction with the aluminum metal center. The neutralized surface allows interaction with compounds...
SKU: Agela Cleaner
Availability:

1 in Stock

Agela Cleanert AQ C18

Agela Cleanert AQ C18 Description AQ C18 series using a polar chemical group to modify the spherical C18 surface and enhance the retention for polar substance. The bonded chemical group also make RP s...
SKU: Agela Cleaner
Availability:

1 in Stock

Agela Cleanert BAP

Agela Cleanert BAP Description Cleanert BAP is a chromatographic column pre-packed with Alumina material aiming to separate benzopyrene and triglyceride in oil.
SKU: Agela Cleaner
Availability:

1 in Stock

Agela Cleanert C8-SCX

Agela Cleanert C8-SCX Description Clearnert C8/SCX is a mixed-mode SPE based on silica of C8 and strong cation-exchange. It is usually used for the extraction of basic drugs from urine or blood. It ha...
SKU: Agela Cleaner
Availability:

1 in Stock

Agela Cleanert CN-Cyanopropyl

Agela Cleanert CN-Cyanopropyl Description Cleanert CN(Cyano) SPE is silica based sorbent bonded with cyanopropyl functional groups. This polar sorbent exhibits both polar and non-polar interactions. I...
SKU: Agela Cleaner
Availability:

1 in Stock

Agela Cleanert COOH

Agela Cleanert COOH Description Cleanert COOH SPE products consist of a propyl carboxylic acid on the inner silica surface. The pKa of the carboxylic acid group is approximately 3.8. It is a useful so...
SKU: Agela Cleaner
Availability:

1 in Stock

Agela Cleanert Diol

Agela Cleanert Diol Description Cleanert Diol is a silica based material bonded with dihydroxy chemical group. It is used to extract polar analytes from non-polar solutions. It is a neutral sorbent an...
SKU: Agela Cleaner
Availability:

1 in Stock

Agela Cleanert DNPH-Silica

Agela Cleanert DNPH-Silica Cleanert DNPH-Silica prepared by acidified dinitrophenylhydrazine reagent coated on silica is used for collection of air samples. It was one of most sensitive and specific m...
SKU: Agela Cleaner
Availability:

1 in Stock

Agela Cleanert EPH

Agela Cleanert EPH
SKU: Agela Cleaner
Availability:

1 in Stock

Agela Cleanert FAST-Filtration Plate Series

Agela Cleanert FAST—Filtration Plate Series Bonna-Agela filtration plates provide simple sample preparation of plasma serum and other biological fluids. Optimized membrane and frit avoid clogging and...
SKU: Agela Cleaner
Availability:

1 in Stock

Agela Cleanert Florisil

Agela Cleanert Florisil Description Cleanert Florisil is a highly selective adsorbent which contains silica (84%) magnesium oxide (15.5%) and sodium sulfate (0.5%). It was used for AOAC EPA and other...
SKU: Agela Cleaner
Availability:

1 in Stock

Agela Cleanert HXN

Agela Cleanert HXN Description Cleanert HXN is also made of polydivinylbenzene having surface modified with vinylpyrrolidone. This sorbent is specially designed to extract sulfonyl ureas from water an...
SKU: Agela Cleaner
Availability:

1 in Stock

Agela Cleanert lC

Agela Cleanert lC Description Cleanert IC series are used for removing matrix interferences such as phenolics metalions cations anions or hydrophobic substances encountered in many ion chromatography...
SKU: Agela Cleaner
Availability:

1 in Stock

Agela Cleanert LDC

Agela Cleanert LDC Description Cleanert LDC is a specially designed disk format with a much larger cross-section area to allow a large flow rate through the column which is mostly useful to concentrat...
SKU: Agela Cleaner
Availability:

1 in Stock

Agela Cleanert LRC

Agela Cleanert LRC Description Cleanert LRC is designed to load more solvent in SPE process specially for applications using a small amount of sorbents but a large volume of eluents. All kinds of SPE...
SKU: Agela Cleaner
Availability:

1 in Stock

Agela Cleanert MAS-Multi-function Impurity Adsorption SPE

Agela Cleanert MAS (Multi-function Impurity Adsorption SPE) Cleanert MAS is a simplified bio-sample preparation tool which offers multifunctional adsorption capabilities to remove interferences while...
SKU: Agela Cleaner
Availability:

1 in Stock

Agela Cleanert MAS-Q

Agela Cleanert MAS-Q Quechers means "Quick Easy Cheap Effective Rugged and Safe" which was first introduced by USDA and scientists in 2003. The procedure of Quechers extraction simplified th...
SKU: Agela Cleaner
Availability:

1 in Stock

Agela Cleanert Micro Plate

Agela Cleanert Micro Plate 96-well micro plate can be packed with less sorbent which allows to load a small amount of sample and elution solvent. The 96-well microplates with a special detachable desi...
SKU: Agela Cleaner
Availability:

1 in Stock

Agela Cleanert NANO

Agela Cleanert NANO Description Cleanert NANO was developed base on carbon nanotube material. After functionalized process the nano material has better affinity to remove colorants and fatty acids. An...
SKU: Agela Cleaner
Availability:

1 in Stock

Showing 61–30 of 7356 results

ติดต่อสอบถาม คลิก
อีเมล์
โทรศัพท์
แชทผ่าน LINE
แชทผ่าน Facebook
ดูแผนที่

please wait.....