อุปกรณ์วิทยาศาสตร์และเครื่องมือวัด

อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เครื่องมือวัด วัดแสง วัดเสียง วัดลม วัดอุณหภูมิ วัดกรดด่าง วัดความหวาน วัดความเค็ม วัดความชื้น วัดฝุ่น วัดปริมาณฝน วัดความชื้นดิน วัดรังสี วัดแรงบิด วัดความหนา วัดระยะ วัดความหนืด วัดความเร็วรอบ วัดความแข็ง วัดสี วัดสั่นสะเทือน วัดแก็ส

อุปกรณ์วิทยาศาสตร์และเครื่องมือวัด

Agela Cleanert NH2 Aminopropyl

Agela Cleanert NH2 (Aminopropyl) Description Cleanert NH2 products are silica based sorbent bonded with aminopropyl functional group. This sorbent can be used in either normal phase or reversed phase...
SKU: Agela Cleaner
Availability:

1 in Stock

Agela Cleanert PA

Agela Cleanert PA Description Cleanert PA Polyamide cartridge is designed to be used for food coloring detection in different matrix such as food and wine. Liquid sample can be loaded directly and som...
SKU: Agela Cleaner
Availability:

1 in Stock

Agela Cleanert PAE and DEHP

Agela Cleanert PAE and DEHP Plasticizers Detection in Food and Water Food contamination by phthalates has caused considerable hazard to food safety. The most popular used plasticizers are phthalates s...
SKU: Agela Cleaner
Availability:

1 in Stock

Agela Cleanert PAX

Agela Cleanert PAX Description It is designed to overcome the limitations of traditional silica based mixed-mode SPE sorbents such as C18/SAX. It is a RP/strong anion exchange mixed-mode polystyrene/...
SKU: Agela Cleaner
Availability:

1 in Stock

Agela Cleanert PCX

Agela-Cleanert-PCX Description Cleanert PCX is a mixed-mode strong cation exchange sorbent which provides dual retention modes of reversed-phase and cation-exchange. It has high surface area and a wid...
SKU: Agela Cleaner
Availability:

1 in Stock

Agela Cleanert PEP

Agela Cleanert PEP Cleanert PEP is made of polydivinylbenzene on which the surface is functionalized with vinyl pyrrolidone. The material has a balanced hydrophilic and hydrophobic property and can be...
SKU: Agela Cleaner
Availability:

1 in Stock

Agela Cleanert PEP-2

Agela Cleanert PEP-2 Cleanert PEP-2 is made of polydivinylbenzene on which the surface is functionalized with vinyl pyrrolidone and urea. In addition to a balanced hydrophilic and hydrophobic property...
SKU: Agela Cleaner
Availability:

1 in Stock

Agela Cleanert PestiCarb

Agela Cleanert PestiCarb Description Cleanert PestiCarb using graphitized carbon material has been used for sample cleanup in pesticide residues in vegetables and fruits or animal tissues. This sorben...
SKU: Agela Cleaner
Availability:

1 in Stock

Agela Cleanert PestiCarb-NH2

Agela Cleanert PestiCarb-NH2 Description Cleanert PestiCarb/NH2 SPE cartridge is packed with 500 mg PestiCarb and 500 mg NH2. It has been widely used in analysis of pesticide residues esp. for the Jap...
SKU: Agela Cleaner
Availability:

1 in Stock

Agela Cleanert Pesticarb-PSA

Agela Cleanert Pesticarb-PSA Description Cleanert Pesticarb/PSA is a dual layer SPE tube packed with 500 mg PestiCarb and 500 mg PSA. It was widely accepted by customers for analysis of pesticides res...
SKU: Agela Cleaner
Availability:

1 in Stock

Agela Cleanert PPT- Protein Precipitation Plate

Agela Cleanert PPT- Protein Precipitation Plate Protein precipitation is often used as a fast sample preparation method in bioanaylsis. Protein denaturation with acetonitrile in a centrifuge tube is t...
SKU: Agela Cleaner
Availability:

1 in Stock

Agela Cleanert PRS

Agela Cleanert PRS Description Cleanert PRS SPE sorbent is a silica gel based strong cation exchanger. This sorbent consisting of a propane sulfonic acid has slightly less exchange capability than SCX...
SKU: Agela Cleaner
Availability:

1 in Stock

Agela Cleanert PS

Agela Cleanert PS Description Cleanert PS is made of non-substituted polydivinylbenzene. It has larger surface area (>600 m2/g.) and thus greater capacity than reversed phase bonded silica. Cleaner...
SKU: Agela Cleaner
Availability:

1 in Stock

Agela Cleanert PSA

Agela Cleanert PSA Description Cleanert PSA SPE is similar to Cleanert® NH2. It has two amino groups with pKa = 10.1 and 10.9 respectively. This sorbent is an anion exchanger slightly stronger than Cl...
SKU: Agela Cleaner
Availability:

1 in Stock

Agela Cleanert PWAX

Agela Cleanert PWAX
SKU: Agela Cleaner
Availability:

1 in Stock

Agela Cleanert PWCX

Agela Cleanert PWCX Description Cleanert PWCX provides dual modes of retention weak cation exchange and reversed-phase on a stable polymer sorbent which improves the retention for basic analytes. Part...
SKU: Agela Cleaner
Availability:

1 in Stock

Agela Cleanert S C18 End-capped

Agela Cleanert S C18 (End-capped) Description Cleanert S C18 columns and plates are packed with octadecylsilane bonded silica sorbents. The sorbent is double end-capped and has a high bonding density...
SKU: Agela Cleaner
Availability:

1 in Stock

Agela Cleanert S C18-N Non-end-capped

Agela Cleanert S C18-N (Non-end-capped) Description Cleanert S C18-N is a type of C18 sorbent bonded to silica without end-capping modification providing extra silanol residuals around the root of alk...
SKU: Agela Cleaner
Availability:

1 in Stock

Agela Cleanert S C8 Octyl

Agela Cleanert S C8 (Octyl) Description Cleanert S C8 products has less retentive than Cleanert S C18 which accelerates the elution of more hydrophobic substance. Cleanert S C8 is successfully used fo...
SKU: Agela Cleaner
Availability:

1 in Stock

Agela Cleanert SAX

Agela Cleanert SAX Description Cleanert SAX SPE products are packed with silica based sorbent bonded with a quaternary amine. This strong anion exchanger is used to extract compounds capable of carryi...
SKU: Agela Cleaner
Availability:

1 in Stock

Agela Cleanert SAX-PSA

Agela Cleanert SAX-PSA Description Cleanert SAX/PSA is a dual layer SPE tube packed with 500 mg SAX(quaternary amine) and 500 mg PSA. It was widely accepted by customers for analysis of pesticides res...
SKU: Agela Cleaner
Availability:

1 in Stock

Agela Cleanert SCX

Agela Cleanert SCX Description Cleanert SCX sorbent is a strong cation exchanger based on silica gel with benzene sulfonic acid. The sorbent is used to extract positively charged basic compounds or re...
SKU: Agela Cleaner
Availability:

1 in Stock

Agela Cleanert Silica

Agela Cleanert Silica Description Cleanert Silica use unbonded activated irregular silica as sorbent. This sorbent exhibits high polar interactions and is used to retain polar interference and to pass...
SKU: Agela Cleaner
Availability:

1 in Stock

Agela Cleanert SLE Products

Agela Cleanert SLE Products Supported Liquid Extraction Products Cleanert SLE (Supported Liquid Extraction) plates and cartridges contain a high quality modified diatomaceous earth with an ideal surfa...
SKU: Agela Cleaner
Availability:

1 in Stock

Agela Cleanert SLE-OD

Agela Cleanert SLE-OD Description Bonna-Agela provide commercial diatomaceous column which mentioned in EN 14362-1:2012(E) and 22 kinds of aromatic amine could be detected in textile samples.
SKU: Agela Cleaner
Availability:

1 in Stock

Agela Cleanert SPE in Glass Tubes

Agela Cleanert SPE in Glass Tubes Description Cleanert glass column series can avoid the residue interference from the plastic tubes and are recommended to be used for trace analysis of food and envir...
SKU: Agela Cleaner
Availability:

1 in Stock

Agela Cleanert SUL-5

ela Cleanert SUL-5 Description Cleanert SUL-5 (specific columns for sulfonamides) is specially designed for the extraction of five sulfonamides(SM2 SMM SMZ SDM.SQ) in pork.
SKU: Agela Cleaner
Availability:

1 in Stock

Agela Cleanert TPH

Agela Cleanert TPH Description Cleanert TPH means triple phases SPE for Herb samples and it is a composite of three types of sorbent with different mechanisms. By mixing different materials together w...
SKU: Agela Cleaner
Availability:

1 in Stock

Agela Cleanert TPT

Agela Cleanert TPT (Triple Phases SPE for Tea Leaves) Description Cleanert TPT constitutes three type of materials which employ different mechanisms to get rid of the interferences such as colorants o...
SKU: Agela Cleaner
Availability:

1 in Stock

Agela Collection Plate and Mat

Agela Collection Plate and Mat
SKU: Agela Collect
Availability:

1 in Stock

Showing 91–30 of 7356 results

ติดต่อสอบถาม คลิก
อีเมล์
โทรศัพท์
แชทผ่าน LINE
แชทผ่าน Facebook
ดูแผนที่

please wait.....