เครื่องมือวัดงานทางด้านอุตสาหกรรม

อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เครื่องมือวัด วัดแสง วัดเสียง วัดลม วัดอุณหภูมิ วัดกรดด่าง วัดความหวาน วัดความเค็ม วัดความชื้น วัดฝุ่น วัดปริมาณฝน วัดความชื้นดิน วัดรังสี วัดแรงบิด วัดความหนา วัดระยะ วัดความหนืด วัดความเร็วรอบ วัดความแข็ง วัดสี วัดสั่นสะเทือน วัดแก็ส

เครื่องมือวัดงานทางด้านอุตสาหกรรม

เครื่องวัดการสั่นสะเทือน ar63b

เครื่องวัดการสั่นสะเทือน ar63b เครื่องวัดความสั่นสะเทือน แบบปากกา เครื่องวัดการสั่นสะเทือนแบบดิจิตอล เครื่องวัดการสั่นสะเทือนแบบพกพา เครื่องวัดการสั่นสะเทือนแบบบลูทูธ เครื่องวัดสั่นสะเทือน เครื่องวัดค...
SKU: AR63B
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความขาว รุ่น wm-206

จำหน่ายเครื่องวัดความขาว จัดจำหน่ายเครื่องวัดความขาว เครื่องวัดความขาว รุ่น wm-206...
SKU: wm-206
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความสั่นสะเทือน รุ่น vm-6370

จำหน่ายเครื่องวัดความสั่นสะเทือน จัดจำหน่ายเครื่องวัดความสั่นสะเทือน เครื่องวัดความสั่นสะเทือน รุ่น vm-6370...
SKU: vm-6370
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความเร็วลม ar216

เครื่องวัดความเร็วลม ar216 วัดระดับความเร็วลม ระดับความเร็วลม เครื่องวัดระดับความเร็วลม เครื่องตรวจสอบความเร็วลม เครื่องทดสอบความเร็วลม เครื่องตรวจสอบระดับความเร็วลม...
SKU: AR216
Availability:

1 in Stock

Cable Tester SMB-TS-8108

Multi-function cable tester with LCD. Cixi Sembanx Electronic Technology Co., Ltd. is a China mainland-based manufacturer of telecom and connectors. We provide a full series of patch panels, keystone...
SKU: SMB-TS-8108
Availability:

1 in Stock

DT-320 320B series are 3000A True RMS AC Flex Clamp Meters

DT-320 320B series are 3000A True RMS AC Flex Clamp Meters
SKU: DT-320/320B s
Availability:

1 in Stock

Fluke calibration P5514 hydraulic comparison test pump

Fluke calibration P5514 hydraulic comparison test pump
SKU: Fluke Calibra
Availability:

1 in Stock

กระดาษบันทึกข้อมูล hioki 1196

กระดาษบันทึกข้อมูล hioki 1196 เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเตอร์แบบไร้ส...
SKU: Hioki1196
Availability:

1 in Stock

กระดาษเช็ดทำความสะอาด fluke meter cleaner

กระดาษเช็ดทำความสะอาด fluke meter cleaner เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิ...
SKU: Fluke Meter
Availability:

1 in Stock

กระเป๋า flir ta10

กระเป๋า flir ta10 เครื่องวัดความเป็นฉนวน เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า เครื่องวัดฉนวน เครื่องทดสอบความเป็นฉนวน เครื่องวัดฉนวนและแรงดัน มัลติมิเตอร์ฉนวน เครื่องวัดความต้านทานฉนวน เครื่องวัดความต้านทาน วัดฉนวน...
SKU: FLIR TA10
Availability:

1 in Stock

กระเป๋า fluke c125

กระเป๋า fluke c125 เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเตอร์แบบไร้สาย แคลมป์วั...
SKU: fluke c125
Availability:

1 in Stock

กระเป๋า fluke c500s

กระเป๋า fluke c500s เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเตอร์แบบไร้สาย แคลมป์ว...
SKU: Fluke C500S
Availability:

1 in Stock

กระเป๋าคาดเข็มขัดพร้อมคลิป รุ่น n0000.736

จำหน่ายกระเป๋าคาดเข็มขัดพร้อมคลิป รุ่น n0000.736
SKU: n0000.736
Availability:

1 in Stock

กระเป๋ามัลติมิเตอร์ hioki c0200

กระเป๋ามัลติมิเตอร์ hioki c0200 เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเตอร์แบบไร...
SKU: Hioki-C0200
Availability:

1 in Stock

กระเป๋าเก็บตัวเครื่องและอุปกรณ์ hioki 9720-01

กระเป๋าเก็บตัวเครื่องและอุปกรณ์ hioki 9720-01 เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลม...
SKU: Hioki9720-01
Availability:

1 in Stock

กระเป๋าเก็บตัวเครื่องและอุปกรณ์ hioki c1002

กระเป๋าเก็บตัวเครื่องและอุปกรณ์ hioki c1002 เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์...
SKU: Hioki C1002
Availability:

1 in Stock

กระเป๋าใส่เครื่องมือวัด hioki c0201

กระเป๋าใส่เครื่องมือวัด hioki c0201
SKU: Hioki C0201
Availability:

1 in Stock

กระเป๋าใส่เครื่องมือวัด hioki c0202

กระเป๋าใส่เครื่องมือวัด hioki c0202 เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเตอร์แ...
SKU: Hioki C0202
Availability:

1 in Stock

กระเป๋าใหญ่ fluke c500l

กระเป๋าใหญ่ fluke c500l เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเตอร์แบบไร้สาย แคล...
SKU: Fluke C500L
Availability:

1 in Stock

กล่องกระจายสัญญาณ fluke ir3000

กล่องกระจายสัญญาณ fluke ir3000 เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเตอร์แบบไร้...
SKU: Fluke ir3000
Availability:

1 in Stock

กล่องต้านทาน 2786

กล่องต้านทาน 2786 รีซิสเตอร์ เครื่องต้านทานกระแสไฟฟ้า ตัวต้านทาน ฉนวนไฟฟ้า กล่องความต้านทาน กล่องต้านทาน กล่องค่าความต้านทาน...
SKU: Yokogawa 2786
Availability:

1 in Stock

กล่องต้านทาน 2793

กล่องต้านทาน 2793 รีซิสเตอร์ เครื่องต้านทานกระแสไฟฟ้า ตัวต้านทาน ฉนวนไฟฟ้า กล่องความต้านทาน กล่องต้านทาน กล่องค่าความต้านทาน...
SKU: Yokogawa 2793
Availability:

1 in Stock

กล่องใส่อุปกรณ์ fluke c101

กล่องใส่อุปกรณ์ fluke c101 อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เครื่องมือวัด วัดแสง วัดเสียง วัดลม วัดอุณหภูมิ วัดกรดด่าง วัดความหวาน วัดความเค็ม วัดความชื้น วัดฝุ่น วัดปริมาณฝน วัดความชื้นดิน วัดรังสี วัดแรงบิด วัดคว...
SKU: Fluke C101
Availability:

1 in Stock

กล้องจับความร้อน bosch gtc-400c

กล้องจับความร้อน bosch GTC-400C กล้องถ่ายภาพความร้อน ถ่ายภาพความร้อน เครื่องสแกนอุณหภูมิ วัดความร้อนระยะไกล เครื่องวัดความร้อนระยะไกล กล้องสแกนความร้อน กล้องถ่ายภาพคนมีไข้ กล้องสแกนคนมีไข้ กล้องตรวจจั...
SKU: Bosch GTC-400
Availability:

1 in Stock

กล้องตรวจสอบ Fluke FI-3000 FiberInspector Pro MPO Inspection Camera

กล้องตรวจสอบ Fluke FI-3000 FiberInspector Pro MPO Inspe Get a Grip on More Efficient MPO Inspection Total endface visibility with Live View from full trunk to individual endface Integrates wi...
SKU: FI-3000 Fiber
Availability:

1 in Stock

กล้องตรวจสอบเครื่องยนต์และท่อแบบพกพา ht-660

กล้องตรวจสอบเครื่องยนต์และท่อแบบพกพา ht-660 กล้องตรวจสอบเครื่องยนต์และท่อ กล้องงู กล้องส่องในท่อ กล้องบอร์สโคป กล้องส่องภายใน กล้องส่องเครื่องยนต์ เครื่องส่องภายใน...
SKU: HT-660
Availability:

1 in Stock

กล้องตรวจสอบเครื่องยนต์และท่อแบบไร้สาย ht-668

กล้องตรวจสอบเครื่องยนต์และท่อแบบไร้สาย ht-668 กล้องตรวจสอบเครื่องยนต์และท่อ กล้องงู กล้องส่องในท่อ กล้องบอร์สโคป กล้องส่องภายใน กล้องส่องเครื่องยนต์...
SKU: HT-668
Availability:

1 in Stock

กล้องตรวจสอบไร้สาย bosch gic-120c

กล้องตรวจสอบไร้สาย bosch GIC-120C กล้องถ่ายภาพความร้อน ถ่ายภาพความร้อน เครื่องสแกนอุณหภูมิ วัดความร้อนระยะไกล เครื่องวัดความร้อนระยะไกล กล้องสแกนความร้อน กล้องถ่ายภาพคนมีไข้ กล้องสแกนคนมีไข้ กล้องตรวจ...
SKU: GIC-120c
Availability:

1 in Stock

กล้องถ่ายถาพอินฟาเรด TiX560 Infrared Camera with a Wide Angle Lens

ออกแบบมาเพื่อการตรวจสอบในเชิงอุตสาหกรรมระดับมืออาชีพและการวินิจฉัยอาคาร TiX560 ผสานกับ เลนส์มุมกว้าง ช่วยให้มุมมองที่กว้างขึ้น ทำให้คุณสามารถมองเห็นในพื้นที่แคบได้มากขึ้นหรือตรวจดูพื้นที่กว้างได้ในพริ...
SKU: TiX560 Infrar
Availability:

1 in Stock

Showing 1–30 of 2642 results

ติดต่อสอบถาม คลิก
อีเมล์
โทรศัพท์
แชทผ่าน LINE
แชทผ่าน Facebook
ดูแผนที่

please wait.....