รับออกแบบและติดตั้งระบบสายล่อฟ้า หัวล่อฟ้า

SKU: รับออกแบบและต
รับออกแบบและติดตั้งระบบสายล่อฟ้า หัวล่อฟ้า รับติดตั้งสายล่อฟ้าทั่วประเทศไทย
Availability:

1 in stock

ติดต่อขอใบเสนอราคา

ขอใบเสนอราคา

รายละเอียด

รับออกแบบและติดตั้งระบบสายล่อฟ้า หัวล่อฟ้า

1.ความต้องการทั่วไป ระบบสายล่อฟ้า ป้องกันฟ้าผ่า

    ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาและติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าชนิด ESE (Early Streamer Emission System) มีรัศมีการป้องกันไม่น้อยกว่าที่ระบุในแบบ ระบบป้องกันฟ้าผ่าต้องสามารถรับประจุที่เกิดจากฟ้าผ่าแล้วนำสู่พื้นอย่างรวดเร็วและปลอดภัย ไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวและไม่ต้องใช้แหล่งจ่ายไฟใดๆ ทั้งสิ้น โดยอุปกรณ์จะต้องผ่านการทดลองในห้องทดลองจากสถาบันที่มีชื่อเสียงและเป็นกลาง นอกจากนี้ระบบจะต้องเป็นไปตามมาตรฐาน NFC 17-102,  หัวล่อฟ้าควรผลิตจากประเทศเดียวกับมาตรฐาน

 2. ส่วนประกอบสำคัญ ระบบสายล่อฟ้า ป้องกันฟ้าผ่า

   2.1 หัวล่อฟ้า (Lightning Rod ESE) จะต้องเป็นหัวล่อฟ้าที่ทำจาก Stainless Steel โดยมีส่วนประกอบหัวล่อฟ้าดังนี้ Capture Tip, Capture Head, Sparking Poles, Booster, Contract-Air Plug, Central Inductive System, Charger, Earthing Axis ส่วนที่สำคัญ Central Inductive System ต้องปิดมิดชิด เพื่อการใช้งานที่ยาวนานคงทนและเพื่อความปลอดภัยสูงสุด

  2.2 เสา (Mast) ทำด้วย  Hotdip. Galvanized Steel หรือ วัสดุชนิดอื่นตามที่กำหนดในแบบความสูงของเสาไม่น้อยกว่า 5 เมตร หรือตามที่กำหนดในแบบ

  2.3 สายนำลงดิน, สายดิน หรือ สายกราวด์ (Ground Conductor) เป็นชนิดทองแดงเปลือย ร้อยท่อ PVC ขนาดไม่น้อยกว่า 70 Sq.mm. สายนำลงดินต้องเป็นเส้นเดียวกันตลอดไม่มีรอยต่อใดๆ

  2.4 ระบบดินหรือระบบกราวด์ (Grounding System) ใช้ แท่งกราวด์ (Ground Rod : Copper Clad Rod) ขนาด ø 5/8 นิ้ว x 10 ฟุต อย่างน้อย 3 แท่ง ปักลึกลงในดินอย่างน้อย 50 ซม. ตามตำแหน่งที่กำหนดในแบบโดยค่าความต้านทานไม่เกิน 5 Ω

3. การติดตั้ง ระบบสายล่อฟ้า ป้องกันฟ้าผ่า

  หัวล่อฟ้า, เสา, สายนำลงดิน ต้องติดตั้งตามตำแหน่งที่กำหนดในแบบ ซึ่งเป็นตำแหน่งโดยประมาณตำแหน่งที่แน่นอน ทางผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้กำหนดให้ก่อนการติดตั้ง ส่วนอุปกรณ์จับยึดท่อให้ติดตั้งอุปกรณ์และในส่วนอื่นๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งระบบไฟฟ้า

4. การทดสอบ ระบบสายล่อฟ้า ป้องกันฟ้าผ่า

  หัวล่อฟ้าจะต้องมีเครื่องมือวัดหรือทดสอบการทำงานของระบบได้ในกรณีที่ไม่มั่นใจในการทำงานหลังติดตั้งไปแล้วหลายๆ ปี โดยเป็นเครื่องมือมาตรฐานจากผู้ผลิต

5.การแบ่งประเภทสิ่งปลูกสร้าง ระบบสายล่อฟ้า ป้องกันฟ้าผ่า

  I (98%) สิ่งปลูกสร้างที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่ โรงผลิตเคมี, โรงผลิตนิวเคลียร์, ห้องปฏิบัติการ, โรงผลิตชีวเคมี 

  ผลของฟ้าผ่าคือ ไฟไหม้ และการทำงานที่ผิดพลาด ของระบบภายในโรงงาน ซึ่งเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น และโลก

  II  (95%) สิ่งปลูกสร้างที่เป็นอันตรายต่อสิ่งที่อยู่โดยรอบ ได้แก่ โรงกลั่น, สถานีบริการเชื้อเพลิง, โรงงานดอกไม้เพลิง, งานคลังแสง

  ผลของฟ้าผ่าคือ ไฟไหม้ และการระเบิดที่เกิดขึ้นกับสิ่งปลูกสร้าง และสิ่งที่อยู่โดยรอบ

 III  (90%) สิ่งปลูกสร้างที่มีอันตรายอยู่ในวงจำกัด ได้แก่ ระบบโทรคมนาคม, โรงไฟฟ้าอุตสาหกรรม, ที่ง่ายต่อการเกิดไฟไหม้

  ผลของฟ้าผ่าคือ การสูญเสียการบริการสาธารณะอันตรายที่เกิดกับสิ่งที่อยู่ใกล้เคียงโดยรอบเนื่องจากไฟไหม้เป็นต้น

  IV  (80%) สิ่งปลูกสร้างทั่วไป ได้แก่ ที่อยู่อาศัย-บ้าน, เกษตรกรรม, โรงภาพยนต์, โรงเรียน, ห้างสรรพสินค้า, ศูนย์กีฬา, ธนาคาร, บริษัทประกันภัย, บริษัทพาณิชย์, โรงพยาบาล, สถานพยาบาล, เรือนจำ, อุตสาหกรรม, พิพิธภัณฑ์, โบราณสถาน

  ผลของฟ้าผ่าคือ ความเสียหายซึ่งโดยทั่วไปจำกัดเฉพาะสิ่งของที่จุดฟ้าผ่า หรืออยู่ตามทางกระแสฟ้าผ่าความเสี่ยง เบื้องต้นต่อการเกิดไฟไหม้ และศักดาไฟฟ้าช่วงก้าวที่อันตรายความเสี่ยงช่วงที่สอง เนื่องจากไฟฟ้าดับ และ อันตรายต่อสิ่งมีชีวิต เนื่องจากระบบควบคุมการระบายอากาศ และการให้อาหารสัตว์เสียหาย เป็นต้นความเสียหายของระบบไฟฟ้าที่ทำให้เกิดความกลาหล เช่น ไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบแจ้งเหตุ ไฟไหม้ไม่ทำงานทำให้การดับเพลิงล่าช้าเหมือนข้างต้น รวมทั้งปัญหาที่เกิดเนื่องจากการสื่อสารขัดข้อง คอมพิวเตอร์ไม่ทำงานและการสูญหายของข้อมูลเหมือนข้างต้น รวมทั้งปัญหาของผู้ป่วยอาการหนัก และความยุ่งยากต่อการช่วยเหลือผู้ถูกจองจำผลเสียหายเพิ่มเติมเนื่องจากสิ่งที่อยู่ภายในโรงงาน ตั้งแต่ความเสียหายน้อยไปจนถึง ความเสียหายที่รับไม่ได้ และการสูญเสียการผลิตการสูญเสียมรดกทางวัฒนธรรมที่ไม่อาจทดแทนได้

บริษัท แซนต้า เทคโนโลยี จำกัด (สำนักงานใหญ่)
35/218 หมู่ 2 ถนนเลียบคลองสาม ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทร 02-101-3454 ,089-006-2766
แฟกซ์ 02-101-3453
Mail. santatech@gmail.com
Line : @santatech
Web : https://santatechnology.com/

ติดต่อสอบถาม คลิก
อีเมล์
โทรศัพท์
แชทผ่าน LINE
แชทผ่าน Facebook
ดูแผนที่

please wait.....