เครื่องตัดปอกสายไฟ เครื่องย้ำสายไฟ เครื่องม้วนสายไฟ

เครื่องตัดปอกสายไฟ เครื่องย้ำสายไฟ เครื่องม้วนสายไฟ เครื่องตัดปอกสาย เครื่องย้ำสาย เครื่องม้วนสาย เครื่องตัดปอกสายเคเบิ้ล เครื่องย้ำสายเคเบิ้ล เครื่องม้วนสายเคเบิ้ล เครื่องปอกสายไฟ เครื่องย้ำหางปลา เครื่องตัดสายไฟ เครื่องปอกปลายสายไฟ เครื่องย้ำปลายสาย

เครื่องตัดปอกสายไฟ เครื่องย้ำสายไฟ เครื่องม้วนสายไฟ

เครื่องดัด ม้วน ตัด สายไฟ Automatic round tie wire cutting machine zcut-cr8

1.The latest models automatic precision memoir fine cut winding tie-line machine 8 characters single type (double bar) 2. The size of the line small USB cable to the power line DC line 3 speed up to 7...
SKU: ZCUT-CR8
Availability:

1 in Stock

เครื่องตัดท่อหด เครื่องตัดสายรัดยางยืด เครื่องตัดสายรัดพลาสติก เครื่องตัดห่วงเข็มขัด SF-120L

เครื่องตัดท่อหด เครื่องตัดสายรัดยางยืด เครื่องตัดสายรัดพลาสติก เครื่องตัดห่วงเข็มขัด SF-120L Automatic tape cutting machine with cold cutter. belt loop soft tube string elastic band plastic zipper sma...
SKU: SF-120L
Availability:

1 in Stock

เครื่องตัดลาเบล เครื่องตัดเทปผ้า เครื่องตัดริบบิ้น เครื่องตัดเทปเวลโคร Sf-120h

เครื่องตัดลาเบล เครื่องตัดเทปผ้า เครื่องตัดริบบิ้น เครื่องตัดเทปเวลโคร Sf-120h Description. High speed: It can cut 100~120 cut per minute. (50mm long). Accuracy: Cut-length is accurate cwing to a step...
SKU: SF-120H
Availability:

1 in Stock

เครื่องตัดสายไฟ เครื่องปอกบิดสายไฟ Pneumatic wire stripping twisting machine yh-310

1. Hatchback design ergonomic. 2. Double-acting cylinder no spring fracture of the concern. 3. The use of oil gas self-sufficiency of the two bodies to the cylinder timing oil. 4. Gas-electric control...
SKU: YH-310
Availability:

1 in Stock

เครื่องตัดสายไฟ เครื่องปอกบิดสายไฟ Pneumatic wire stripping twisting machine yh-3f

1. Hatchback design ergonomic. 2. Double-acting cylinder no spring fracture of the concern. 3. Exquisite knife mold reciprocating stroke balance cut stripping precision. Gas-electric control light and...
SKU: YH-3F
Availability:

1 in Stock

เครื่องตัดสายไฟ เครื่องปอกบิดสายไฟ Pneumatic wire stripping twisting machine yh-3fn

1. Hatchback design ergonomic. 2. Double-acting cylinder no spring fracture of the concern. 3. Exquisite knife mold reciprocating stroke balance cut stripping precision. Gas-electric control light and...
SKU: YH-3FN
Availability:

1 in Stock

เครื่องตัดสายไฟ เครื่องปอกบิดสายไฟ Pneumatic wire stripping twisting machine yh-416

1. Hatchback design ergonomic. 2. Double-acting cylinder no spring fracture of the concern. 3. The use of oil gas self-sufficiency of the two bodies to the cylinder timing oil. 4. Gas-electric control...
SKU: YH-416
Availability:

1 in Stock

เครื่องตัดสายไฟ เครื่องปอกสายไฟ Fully automatic coaxial wire stripping machine yh-8500

1. This model is suitable for multi-core sheathed cables and special single-core processing. 2. Wire cutting stripping the skin peeling the core line and other complex processes can be completed on th...
SKU: YH-8500
Availability:

1 in Stock

เครื่องตัดสายไฟ เครื่องปอกสายไฟ Fully automatic coaxial wire stripping machine yh-9600s

1. This model is suitable for multi-core sheathed cables and special single-core processing. 2. Wire cutting stripping the skin peeling the core line and other complex processes can be completed on th...
SKU: YH-9600S
Availability:

1 in Stock

เครื่องตัดสายไฟ เครื่องปอกสายไฟ Fully automatic coaxial wire stripping machine yh-9800

1. This model is suitable for multi-core sheathed cables and special single-core processing. 2. Wire cutting stripping the skin peeling the core line and other complex processes can be completed on th...
SKU: YH-9800
Availability:

1 in Stock

เครื่องตัดสายไฟ เครื่องปอกสายไฟ Semi-automatic coaxial wire stripping machine yh-4520

YH-4520 is a semi-automatic programmable multi-layer coaxial wire stripper for: coaxial cable triaxial cable shielded cable. The machine can handle 0.8-7.0mm cable for example: rf1.13; rf1.78; rf3.16;...
SKU: YH-4520
Availability:

1 in Stock

เครื่องตัดสายไฟ เครื่องปอกสายไฟ Semi-automatic coaxial wire stripping machine yh-6806

YH-6806 is a semi-automatic programmable multi-layer coaxial wire stripper for: coaxial cable triaxial cable shielded cable. The machine can handle 0.8-7.0mm cable for example: rf1.13; rf1.78; rf3.16;...
SKU: YH-6806
Availability:

1 in Stock

เครื่องตัดสายไฟ เครื่องปอกสายไฟ Semi-automatic coaxial wire stripping machine yh-6806d

YH-6806D is a semi-automatic programmable multi-layer coaxial wire stripper for: coaxial cable triaxial cable shielded cable. The machine can handle 0.8-7.0mm cable for example: rf1.13; rf1.78; rf3.16...
SKU: YH-6806D
Availability:

1 in Stock

เครื่องตัดสายไฟ เครื่องปอกสายไฟ Semi-automatic coaxial wire stripping machine yh-8608

YH-8608is a semi-automatic programmable multi-layer coaxial wire stripper for: coaxial cable triaxial cable shielded cable. The machine can handle 0.8-7.0mm cable for example: rf1.13; rf1.78; rf3.16;...
SKU: YH-8608
Availability:

1 in Stock

เครื่องตัดสายไฟ เครื่องปอกสายไฟ Wire stripping and cutting machine yh-bmax2

Set of mechanical and electrical microcomputer for the integration of automatic computer Baoxian machine is a introduction of Japan Taiwan and other advanced technology of fully automated CNC equipmen...
SKU: YH-BMAX2
Availability:

1 in Stock

เครื่องตัดสายไฟ เครื่องปอกสายไฟ Wire stripping and cutting machine yh-bnx2

Set of mechanical and electrical microcomputer for the integration of automatic computer Baoxian machine is a introduction of Japan Taiwan and other advanced technology of fully automated CNC equipmen...
SKU: YH-BNX2
Availability:

1 in Stock

เครื่องตัดสายไฟ เครื่องปอกสายไฟ Wire stripping and cutting machine yh-bpx

Set of mechanical and electrical microcomputer for the integration of automatic computer Baoxian machine is a introduction of Japan Taiwan and other advanced technology of fully automated CNC equipmen...
SKU: YH-BPX
Availability:

1 in Stock

เครื่องตัดสายไฟ เครื่องปอกสายไฟ Wire stripping and cutting machine yh-btz

Set of mechanical and electrical microcomputer for the integration of automatic computer Baoxian machine is a introduction of Japan Taiwan and other advanced technology of fully automated CNC equipmen...
SKU: YH-BTZ
Availability:

1 in Stock

เครื่องตัดสายไฟ เครื่องปอกสายไฟ Wire stripping machine yh-be

Set of mechanical and electrical microcomputer for the integration of automatic computer Baoxian machine is a introduction of Japan Taiwan and other advanced technology of fully automated CNC equipmen...
SKU: YH-BE
Availability:

1 in Stock

เครื่องตัดสายไฟ เครื่องปอกสายไฟ Wire stripping machine yh-bht

Set of mechanical and electrical microcomputer for the integration of automatic computer Baoxian machine is a introduction of Japan Taiwan and other advanced technology of fully automated CNC equipmen...
SKU: YH-BHT
Availability:

1 in Stock

เครื่องตัดสายไฟ เครื่องปอกสายไฟ Wire stripping machine yh-bht 2

Set of mechanical and electrical microcomputer for the integration of automatic computer Baoxian machine is a introduction of Japan Taiwan and other advanced technology of fully automated CNC equipmen...
SKU: YH-BHT2
Availability:

1 in Stock

เครื่องตัดสายไฟ เครื่องปอกสายไฟ Wire stripping machine yh-bje

Set of mechanical and electrical microcomputer for the integration of automatic computer Baoxian machine is a introduction of Japan Taiwan and other advanced technology of fully automated CNC equipmen...
SKU: YH-BJE
Availability:

1 in Stock

เครื่องตัดสายไฟ เครื่องปอกสายไฟ Wire stripping machine yh-bsd

Set of mechanical and electrical microcomputer for the integration of automatic computer Baoxian machine is a introduction of Japan Taiwan and other advanced technology of fully automated CNC equipmen...
SKU: YH-BSD
Availability:

1 in Stock

เครื่องตัดเทปผ้า เครื่องตัดเทปรัดของ เครื่องตัดเทปเวลโคร เครื่องตัดท่อพลาสติกอ่อน เครื่องตัดสายรัดซิปพลาสติก FS-110L

เครื่องตัดเทปผ้า เครื่องตัดเทปรัดของ เครื่องตัดเทปเวลโคร เครื่องตัดท่อพลาสติกอ่อน เครื่องตัดสายรัดซิปพลาสติก FS-110L Velcro tapes cutting machine SF-110L. Multifunction cutting machine. Zip cutting ma...
SKU: FS-110L
Availability:

1 in Stock

เครื่องตัดเทปพันสายไฟ เครื่องตัดริบบิ้น เครื่องตัดสายรัดกระเป๋า เครื่องตัดสายรัดขนาดเล็ก SF-130LR

เครื่องตัดเทปพันสายไฟ เครื่องตัดริบบิ้น เครื่องตัดสายรัดขนาดเล็ก SF-130LR strip tapes ribbon tape bag band small webbing. Automatic tape cutting machine. for cutting strip tapes ribbon tape bag band s...
SKU: SF-130LR
Availability:

1 in Stock

เครื่องปอกสายไฟ เครื่องย้ำปลายสายไฟ Even stripping play terminal machine YH-A

product manual 1.Mainly used in computer core lines isolation lines USB date lines power lines and other multi-core line. 2.stripping and crimp terminals to complete a one-time waste debris sucked by...
SKU: YH-A
Availability:

1 in Stock

เครื่องพันสายไฟ เครื่องงอสายไฟ Automatic binding wire winding machine zcut-cr0

The machine is suitable for AC power cord DC power cord headphones line audio line USB cable video line HDMI hd line etc all kinds of transmission line with plastic bags core twisted into beam also ca...
SKU: ZCUT-CR0
Availability:

1 in Stock

เครื่องพันสายไฟ เครื่องติดเทปพันสายไฟ Wire harness tapping at-080

1 Compatible with the use of different types of paper without adhesive tape material (such as Burkina Faso Tape PVC tape etc.) 2 To keep flat no wrinkles cloth can ensure that each tape winding tape o...
SKU: AT-080
Availability:

1 in Stock

เครื่องพันสายไฟ เครื่องติดเทปพันสายไฟ Wire harness tapping at-205

Features 1. Compatible with the use of different types of paper without adhesive tape material (such as Burkina Faso Tape PVC tape etc.) 2. To keep flat no wrinkles cloth can ensure that each tape win...
SKU: AT-205
Availability:

1 in Stock

Showing 1–30 of 44 results

ติดต่อสอบถาม คลิก
อีเมล์
โทรศัพท์
แชทผ่าน LINE
แชทผ่าน Facebook
ดูแผนที่

please wait.....