เครื่องวัดค่า กรด ด่าง

เครื่องวัดค่า กรด ด่าง เครื่องวัด pH วัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดกรดด่างดิน เครื่องวัดกรดด่างน้ำ เครื่องวัด pH ดิน เครื่องวัด pH น้ำ เครื่องทดสอบกรดด่าง เครื่องทดสอบกรดด่างอาหาร เครื่องวัดกรดด่างอาหาร เครื่องทดสอบกรดด่างน้ำ pH meter pH tester pH checker

เครื่องวัดค่า กรด ด่าง

เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในน้ำ hanna hi96732

เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในน้ำ hanna hi96732 เครื่องวัดค่า กรด ด่าง เครื่องวัด pH วัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดกรดด่างดิน เครื่องวัดกรดด่างน้ำ เครื่องวัด pH ดิน เครื่องวัด pH น้ำ เครื่องทดสอบกรดด่าง เครื่อง...
SKU: HI96732
Availability:

1 in Stock

Extech PH100 เครื่องวัดค่ากรดด่าง PH METER

pH Meter รุ่น pH100 Band Extech เครื่องวัดค่า pH ในรูปแบบปากกาสามารถใช้วัดค่าความเป็นกรด-ด่าง ในน้ำ หน้าจอแสดงผลแบบจอ LCD และรูปแบบบรากราฟซึ่งง่ายต่อการอ่านค่า ตัวเครื่องสามารถปรับเทียบกับค่...
SKU: Extech PH100
Availability:

1 in Stock

HandyLab 680 เครื่องวัดคุณภาพน้ำ

HandyLab 680 เครื่องวัดคุณภาพน้ำ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ – เทคโนโลยี IDS (Intelligent Digital Sensor) ลดการรบกวนสัญญาณการวัด – มีฟังก์ชั่นอ่านค่าอัตโนมัติ ทำให้ได้ค่าการวัดที่เสถียร แม่นยำ – มีฟัง...
SKU: HandyLab 680
Availability:

1 in Stock

Hanna HI6002

Hanna HI6002 - 2.000 pH@25°C - MQ - 500ml This line of buffers with millesimal accuracy (±0.002 pH), HI 60xx, has been prepared to meet the increasing need for assured accuracy in pH measurements....
SKU: Hanna HI6002
Availability:

1 in Stock

การเปลี่ยนเซ็นเซอร์ก๊าซ pH สำหรับเซ็นเซอร์คาร์บอนไดออกไซด์ hanna hi4000-54

การเปลี่ยนเซ็นเซอร์ก๊าซ pH สำหรับเซ็นเซอร์คาร์บอนไดออกไซด์ hanna hi4000-54 เครื่องวัดค่า กรด ด่าง เครื่องวัด pH วัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดกรดด่างดิน เครื่องวัดกรดด่างน้ำ เครื่องวัด pH ดิน เครื่องวัด pH...
SKU: HI4000-54
Availability:

1 in Stock

การเปลี่ยนเซ็นเซอร์ก๊าซ pH สำหรับแอมโมเนียเซ็นเซอร์ hanna hi4000-51

การเปลี่ยนเซ็นเซอร์ก๊าซ pH สำหรับแอมโมเนียเซ็นเซอร์ hanna hi4000-51 เครื่องวัดค่า กรด ด่าง เครื่องวัด pH วัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดกรดด่างดิน เครื่องวัดกรดด่างน้ำ เครื่องวัด pH ดิน เครื่องวัด pH น้ำ เคร...
SKU: HI4000-51
Availability:

1 in Stock

คลอไรด์ hanna hi4007-01

คลอไรด์ hanna hi4007-01 เครื่องวัดค่า กรด ด่าง เครื่องวัด pH วัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดกรดด่างดิน เครื่องวัดกรดด่างน้ำ เครื่องวัด pH ดิน เครื่องวัด pH น้ำ เครื่องทดสอบกรดด่าง เครื่องทดสอบกรดด่างอาหาร เค...
SKU: HI4007-01
Availability:

1 in Stock

คลอไรด์ hanna hi4007-02

คลอไรด์ hanna hi4007-02 เครื่องวัดค่า กรด ด่าง เครื่องวัด pH วัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดกรดด่างดิน เครื่องวัดกรดด่างน้ำ เครื่องวัด pH ดิน เครื่องวัด pH น้ำ เครื่องทดสอบกรดด่าง เครื่องทดสอบกรดด่างอาหาร เค...
SKU: HI4007-02
Availability:

1 in Stock

คลอไรด์ hanna hi4007-03

คลอไรด์ hanna hi4007-03 เครื่องวัดค่า กรด ด่าง เครื่องวัด pH วัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดกรดด่างดิน เครื่องวัดกรดด่างน้ำ เครื่องวัด pH ดิน เครื่องวัด pH น้ำ เครื่องทดสอบกรดด่าง เครื่องทดสอบกรดด่างอาหาร เค...
SKU: HI4007-03
Availability:

1 in Stock

คาร์บอนไดออกไซด์ hanna hi4005-00

คาร์บอนไดออกไซด์ hanna hi4005-00 เครื่องวัดค่า กรด ด่าง เครื่องวัด pH วัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดกรดด่างดิน เครื่องวัดกรดด่างน้ำ เครื่องวัด pH ดิน เครื่องวัด pH น้ำ เครื่องทดสอบกรดด่าง เครื่องทดสอบกรดด่า...
SKU: HI4005-00
Availability:

1 in Stock

คาร์บอนไดออกไซด์ hanna hi4005-01

คาร์บอนไดออกไซด์ hanna hi4005-01 เครื่องวัดค่า กรด ด่าง เครื่องวัด pH วัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดกรดด่างดิน เครื่องวัดกรดด่างน้ำ เครื่องวัด pH ดิน เครื่องวัด pH น้ำ เครื่องทดสอบกรดด่าง เครื่องทดสอบกรดด่า...
SKU: HI4005-01
Availability:

1 in Stock

คาร์บอนไดออกไซด์ hanna hi4005-03

คาร์บอนไดออกไซด์ hanna hi4005-03 เครื่องวัดค่า กรด ด่าง เครื่องวัด pH วัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดกรดด่างดิน เครื่องวัดกรดด่างน้ำ เครื่องวัด pH ดิน เครื่องวัด pH น้ำ เครื่องทดสอบกรดด่าง เครื่องทดสอบกรดด่า...
SKU: HI4005-03
Availability:

1 in Stock

ชุดการนำไฟฟ้าแบบตั้งโต๊ะ jenco 6307k1

ชุดการนำไฟฟ้าแบบตั้งโต๊ะ jenco 6307k1 เครื่องวัดค่า กรด ด่าง เครื่องวัด pH วัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดกรดด่างดิน เครื่องวัดกรดด่างน้ำ เครื่องวัด pH ดิน เครื่องวัด pH น้ำ เครื่องทดสอบกรดด่าง เครื่องทดสอบก...
SKU: 6307K1
Availability:

1 in Stock

ชุดการนำไฟฟ้าแบบตั้งโต๊ะ jenco 6307k1-1

ชุดการนำไฟฟ้าแบบตั้งโต๊ะ jenco 6307k1-1 เครื่องวัดค่า กรด ด่าง เครื่องวัด pH วัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดกรดด่างดิน เครื่องวัดกรดด่างน้ำ เครื่องวัด pH ดิน เครื่องวัด pH น้ำ เครื่องทดสอบกรดด่าง เครื่องทดสอ...
SKU: 6307K1-1
Availability:

1 in Stock

ชุดการนำไฟฟ้าแบบตั้งโต๊ะ jenco 6307k1-2

ชุดการนำไฟฟ้าแบบตั้งโต๊ะ jenco 6307k1-2 เครื่องวัดค่า กรด ด่าง เครื่องวัด pH วัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดกรดด่างดิน เครื่องวัดกรดด่างน้ำ เครื่องวัด pH ดิน เครื่องวัด pH น้ำ เครื่องทดสอบกรดด่าง เครื่องทดสอ...
SKU: 6307K1-2
Availability:

1 in Stock

ชุดการนำไฟฟ้าแบบตั้งโต๊ะ jenco 6307k1-3

ชุดการนำไฟฟ้าแบบตั้งโต๊ะ jenco 6307k1-3 เครื่องวัดค่า กรด ด่าง เครื่องวัด pH วัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดกรดด่างดิน เครื่องวัดกรดด่างน้ำ เครื่องวัด pH ดิน เครื่องวัด pH น้ำ เครื่องทดสอบกรดด่าง เครื่องทดสอ...
SKU: 6307K1-3
Availability:

1 in Stock

ชุดการนำไฟฟ้าแบบตั้งโต๊ะ jenco 6307k1-4

ชุดการนำไฟฟ้าแบบตั้งโต๊ะ jenco 6307k1-4 เครื่องวัดค่า กรด ด่าง เครื่องวัด pH วัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดกรดด่างดิน เครื่องวัดกรดด่างน้ำ เครื่องวัด pH ดิน เครื่องวัด pH น้ำ เครื่องทดสอบกรดด่าง เครื่องทดสอ...
SKU: 6307K1-4
Availability:

1 in Stock

ชุดการนำไฟฟ้าแบบใช้มือถือ jenco 6350mkb1

ชุดการนำไฟฟ้าแบบใช้มือถือ jenco 6350mkb1 เครื่องวัดค่า กรด ด่าง เครื่องวัด pH วัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดกรดด่างดิน เครื่องวัดกรดด่างน้ำ เครื่องวัด pH ดิน เครื่องวัด pH น้ำ เครื่องทดสอบกรดด่าง เครื่องทดส...
SKU: 6350MKB1
Availability:

1 in Stock

ชุดการนำไฟฟ้าแบบใช้มือถือ jenco 6350mkb1-1

ชุดการนำไฟฟ้าแบบใช้มือถือ jenco 6350mkb1-1 เครื่องวัดค่า กรด ด่าง เครื่องวัด pH วัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดกรดด่างดิน เครื่องวัดกรดด่างน้ำ เครื่องวัด pH ดิน เครื่องวัด pH น้ำ เครื่องทดสอบกรดด่าง เครื่องท...
SKU: 6350MKB1-1
Availability:

1 in Stock

ชุดการนำไฟฟ้าแบบใช้มือถือ jenco 6350mkb1-2

ชุดการนำไฟฟ้าแบบใช้มือถือ jenco 6350mkb1-2 เครื่องวัดค่า กรด ด่าง เครื่องวัด pH วัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดกรดด่างดิน เครื่องวัดกรดด่างน้ำ เครื่องวัด pH ดิน เครื่องวัด pH น้ำ เครื่องทดสอบกรดด่าง เครื่องท...
SKU: 6350MKB1-2
Availability:

1 in Stock

ชุดการนำไฟฟ้าแบบใช้มือถือ jenco 6350mkb1-3

ชุดการนำไฟฟ้าแบบใช้มือถือ jenco 6350mkb1-3 เครื่องวัดค่า กรด ด่าง เครื่องวัด pH วัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดกรดด่างดิน เครื่องวัดกรดด่างน้ำ เครื่องวัด pH ดิน เครื่องวัด pH น้ำ เครื่องทดสอบกรดด่าง เครื่องท...
SKU: 6350MKB1-3
Availability:

1 in Stock

ชุดการนำไฟฟ้าแบบใช้มือถือ jenco 6350mkb1-4

ชุดการนำไฟฟ้าแบบใช้มือถือ jenco 6350mkb1-4 เครื่องวัดค่า กรด ด่าง เครื่องวัด pH วัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดกรดด่างดิน เครื่องวัดกรดด่างน้ำ เครื่องวัด pH ดิน เครื่องวัด pH น้ำ เครื่องทดสอบกรดด่าง เครื่องท...
SKU: 6350MKB1-4
Availability:

1 in Stock

ชุดการนำไฟฟ้าแบบใช้มือถือ jenco 6350mkc1

ชุดการนำไฟฟ้าแบบใช้มือถือ jenco 6350mkc1 เครื่องวัดค่า กรด ด่าง เครื่องวัด pH วัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดกรดด่างดิน เครื่องวัดกรดด่างน้ำ เครื่องวัด pH ดิน เครื่องวัด pH น้ำ เครื่องทดสอบกรดด่าง เครื่องทดส...
SKU: 6350MKC1
Availability:

1 in Stock

ชุดการนำไฟฟ้าแบบใช้มือถือ jenco 6350mkc1-1

ชุดการนำไฟฟ้าแบบใช้มือถือ jenco 6350mkc1-1 เครื่องวัดค่า กรด ด่าง เครื่องวัด pH วัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดกรดด่างดิน เครื่องวัดกรดด่างน้ำ เครื่องวัด pH ดิน เครื่องวัด pH น้ำ เครื่องทดสอบกรดด่าง เครื่องท...
SKU: 6350MKC1-1
Availability:

1 in Stock

ชุดการนำไฟฟ้าแบบใช้มือถือ jenco 6350mkc1-2

ชุดการนำไฟฟ้าแบบใช้มือถือ jenco 6350mkc1-2 เครื่องวัดค่า กรด ด่าง เครื่องวัด pH วัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดกรดด่างดิน เครื่องวัดกรดด่างน้ำ เครื่องวัด pH ดิน เครื่องวัด pH น้ำ เครื่องทดสอบกรดด่าง เครื่องท...
SKU: 6350MKC1-2
Availability:

1 in Stock

ชุดการนำไฟฟ้าแบบใช้มือถือ jenco 6350mkc1-3

ชุดการนำไฟฟ้าแบบใช้มือถือ jenco 6350mkc1-3 เครื่องวัดค่า กรด ด่าง เครื่องวัด pH วัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดกรดด่างดิน เครื่องวัดกรดด่างน้ำ เครื่องวัด pH ดิน เครื่องวัด pH น้ำ เครื่องทดสอบกรดด่าง เครื่องท...
SKU: 6350MKC1-3
Availability:

1 in Stock

ชุดการนำไฟฟ้าแบบใช้มือถือ jenco 6350mkc1-4

ชุดการนำไฟฟ้าแบบใช้มือถือ jenco 6350mkc1-4 เครื่องวัดค่า กรด ด่าง เครื่องวัด pH วัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดกรดด่างดิน เครื่องวัดกรดด่างน้ำ เครื่องวัด pH ดิน เครื่องวัด pH น้ำ เครื่องทดสอบกรดด่าง เครื่องท...
SKU: 6350MKC1-4
Availability:

1 in Stock

ชุดการนำไฟฟ้าแบบใช้มือถือ jenco 6350mkc1-5

ชุดการนำไฟฟ้าแบบใช้มือถือ jenco 6350mkc1-5 เครื่องวัดค่า กรด ด่าง เครื่องวัด pH วัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดกรดด่างดิน เครื่องวัดกรดด่างน้ำ เครื่องวัด pH ดิน เครื่องวัด pH น้ำ เครื่องทดสอบกรดด่าง เครื่องท...
SKU: 6350MKC1-5
Availability:

1 in Stock

ชุดการนำไฟฟ้าแบบใช้มือถือ jenco 6350nkb1

ชุดการนำไฟฟ้าแบบใช้มือถือ jenco 6350nkb1 เเครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้า วัดความนำไฟฟ้า เครื่องวัดคามนำไฟฟ้า เครื่องทดสอบความนำไฟฟ้า คอนดักทีฟมิเตอร์ เครื่องวัดฉนวน เครื่องวัดความเป็นฉนวน เครื่องตรวจสอบความ...
SKU: 6350NKB1
Availability:

1 in Stock

ชุดการนำไฟฟ้าแบบใช้มือถือ jenco 6350nkb1-1

ชุดการนำไฟฟ้าแบบใช้มือถือ jenco 6350nkb1-1 เเครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้า วัดความนำไฟฟ้า เครื่องวัดคามนำไฟฟ้า เครื่องทดสอบความนำไฟฟ้า คอนดักทีฟมิเตอร์ เครื่องวัดฉนวน เครื่องวัดความเป็นฉนวน เครื่องตรวจสอบคว...
SKU: 6350NKB1-1
Availability:

1 in Stock

Showing 1–30 of 788 results

ติดต่อสอบถาม คลิก
อีเมล์
โทรศัพท์
แชทผ่าน LINE
แชทผ่าน Facebook
ดูแผนที่

please wait.....