กล้องจุลทรรศน์ กล้องขยาย

กล้องจุลทรรศน์ กล้องขยาย ไมโครสโคป กล้องขยายตรวจงาน Meiji techno Olympus Carton microscope

กล้องจุลทรรศน์ กล้องขยาย

กระเป๋าใส่กล้องจุลทรรศน์ Carrying cases mt-pel-pelican case

กระเป๋าใส่กล้องจุลทรรศน์ Carrying cases mt-pel-pelican case อุปกรณ์เสริมสำหรับกล้องขยาย Microscope carrying cases...
SKU: MT-PEL Pelica
Availability:

1 in Stock

กล้องขยายตรวจงาน กล้องขยาย แว่นขยาย แว่นตรวจงาน Carton table base type x-y type

กล้องขยายตรวจงาน กล้องขยาย แว่นขยาย แว่นตรวจงาน Carton table base type x-y type ไฟส่องขยาย ไฟขยายตรวจงาน ไฟตรวจงาน esd magnifer lamps esd magnifer magnifer magnifer lamp กล้องส่องขยายตรวจงาน ไฟส่องขยา...
SKU: Carton Table
Availability:

1 in Stock

กล้องขยายตรวจงาน กล้องขยาย แว่นขยาย แว่นตรวจงาน กล้องตรวจงาน Carton table base type m1242

กล้องขยายตรวจงาน กล้องขยาย แว่นขยาย แว่นตรวจงาน กล้องตรวจงาน Carton table base type m1242 ไฟส่องขยาย ไฟขยายตรวจงาน ไฟตรวจงาน esd magnifer lamps esd magnifer magnifer magnifer lamp กล้องส่องขยายตรวจงาน...
SKU: Carton Table
Availability:

1 in Stock

กล้องขยายตรวจงาน กล้องขยาย แว่นขยาย แว่นตรวจงาน กล้องตรวจงาน Carton table base type m1243

กล้องขยายตรวจงาน กล้องขยาย แว่นขยาย แว่นตรวจงาน กล้องตรวจงาน Carton table base type m1243 ไฟส่องขยาย ไฟขยายตรวจงาน ไฟตรวจงาน esd magnifer lamps esd magnifer magnifer magnifer lamp กล้องส่องขยายตรวจงาน...
SKU: Carton Table
Availability:

1 in Stock

กล้องขยายติดแว่นตา Galilean loupe mg700-2 5xa

กล้องขยายติดแว่นตา Galilean loupe mg700-2 5xa
SKU: MG700/2.5XA G
Availability:

1 in Stock

กล้องขยายติดแว่นตา Galilean loupe mg700-3 0xa

กล้องขยายติดแว่นตา Galilean loupe mg700-3 0xa
SKU: MG700/3.0XA G
Availability:

1 in Stock

กล้องขยายติดแว่นตา Galilean loupe mg700-3 5xb

กล้องขยายติดแว่นตา Galilean loupe mg700-3 5xb
SKU: MG700/3.5XB G
Availability:

1 in Stock

กล้องขยายติดแว่นตา Galilean loupe-ma700-2 5xb

กล้องขยายติดแว่นตา Galilean loupe-ma700-2 5xb
SKU: MG700/2.5XB G
Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ Carton stereo microscopes auxiliary objective lenses nsal0.5x

กล้องจุลทรรศน์ Carton stereo microscopes auxiliary objective lenses nsal0.5x กล้องส่องขยาย กล้องไมโครสโครป กล้องจุลทรรศน์สำหรับงานวิจัย กล้องจุลทรรศน์สำหรับการศึกษา กล้องจุลทรรศน์สำหรับงานอัญมณี กล้อง...
SKU: Carton Stereo
Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ Carton stereo microscopes focusing eyepieces 10x with reticle dfhw10x

กล้องจุลทรรศน์ Carton stereo microscopes focusing eyepieces 10x with reticle dfhw10x กล้องส่องขยาย กล้องไมโครสโครป กล้องจุลทรรศน์สำหรับงานวิจัย กล้องจุลทรรศน์สำหรับการศึกษา กล้องจุลทรรศน์สำหรับงานอัญม...
SKU: Carton Stereo
Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ Carton stereo microscopes focusing eyepieces 10x with reticle dfsw10x

กล้องจุลทรรศน์ Carton stereo microscopes focusing eyepieces 10x with reticle dfsw10x กล้องส่องขยาย กล้องไมโครสโครป กล้องจุลทรรศน์สำหรับงานวิจัย กล้องจุลทรรศน์สำหรับการศึกษา กล้องจุลทรรศน์สำหรับงานอัญม...
SKU: Carton Stereo
Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ Carton stereo microscopes objective lenses covers pt-20u008

กล้องจุลทรรศน์ Carton stereo microscopes objective lenses covers pt-20u008 กล้องส่องขยาย กล้องไมโครสโครป กล้องจุลทรรศน์สำหรับงานวิจัย กล้องจุลทรรศน์สำหรับการศึกษา กล้องจุลทรรศน์สำหรับงานอัญมณี กล้องจุ...
SKU: Carton Stereo
Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ Condensers maugc uranium glass cube

กล้องจุลทรรศน์ Condensers maugc uranium glass cube Condensers : MAUGC Uranium Glass Cube
SKU: MAUGC Uranium
Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ Digital microscope hdz7000ts-mta

กล้องจุลทรรศน์ Digital microscope hdz7000ts-mta Digital Microscope : HDZ7000TS- MTA’s Digital Zoom Microscope System
SKU: HDZ7000TS- MT
Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ Digital microscope im7200m

กล้องจุลทรรศน์ Digital microscope im7200m Digital Microscope : IM7200M Motorized Inverted Metallurgical Microscope
SKU: IM7200M Motor
Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ Digital microscope im7500m motorized inverted metallurgical

กล้องจุลทรรศน์ Digital microscope im7500m motorized inverted metallurgical Digital Microscope : IM7500 (M) Motorized Inverted Metallurgical Microscope
SKU: IM7500 (M) Mo
Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ Digital microscope mt-b100

กล้องจุลทรรศน์ Digital microscope mt-b100 Digital Microscope : MT-B100 – Digital Brightfield
SKU: MT-B100 – Dig
Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ Digital microscope mt-b200

กล้องจุลทรรศน์ Digital microscope mt-b200 Digital Microscope : MT-B200 – Digital Brightfield
SKU: MT-B200 – Dig
Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ Digital microscope mt-b200-dapi-fluor350

กล้องจุลทรรศน์ Digital microscope mt-b200 Digital Microscope : MT-B200-DAPI-Hoechst-Alexa-Fluor350
SKU: MT-B200/DAPI/
Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ Digital microscope mt-b200-gfp-fitc

กล้องจุลทรรศน์ Digital microscope mt-b200 Digital Microscope : MT-B200-GFP-FITC
SKU: MT-B200/GFP/F
Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ Digital microscope mt-b200-tritc-cy3

กล้องจุลทรรศน์ Digital microscope mt-b200 Digital Microscope : MT-B200-TRITC-Cy3
SKU: MT-B200/TRITC
Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ Digital microscope mt-b300 brightfield

กล้องจุลทรรศน์ Digital microscope mt-b300 brightfield Digital Microscope : MT-B300 – Digital brightfield
SKU: MT-B300 – Dig
Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ Digital microscope mt-b300-dapi-hoechst

กล้องจุลทรรศน์ Digital microscope mt-b300-dapi-hoechst Digital Microscope : Mt-b300-dapi-hoechst-alexa-fluor350
SKU: MT-B300-DAPI
Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ Digital microscope mt-b300-gfp-fitc

กล้องจุลทรรศน์ Digital microscope mt-b300-gfp-fitc Digital Microscope : MT-B300-GFP-FITC
SKU: MT-B300/GFP/F
Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ Digital microscope mt-b300-tritc-cy3

กล้องจุลทรรศน์ Digital microscope mt-b300-tritc-cy3
SKU: MT-B300/TRITC
Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ Digital microscope mt5000-dss1

กล้องจุลทรรศน์ Digital microscope mt5000-dss1 Digital Microscope : MT5000-DSS1 Meiji Techno Motorized Digital
SKU: MT5000-DSS1 M
Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ Digital microscope mt5000-dss4

กล้องจุลทรรศน์ Digital microscope mt5000-dss4 Digital Microscope : MT5000-DSS4 Meiji Techno Motorized Digital
SKU: MT5000-DSS4 M
Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ Digital microscope mt5300lm

กล้องจุลทรรศน์ Digital microscope mt5300lm Digital Microscope : MT5300LM Motorized Biological Microscope
SKU: MT5300LM Moto
Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ Digital microscope mt6300clm

กล้องจุลทรรศน์ Digital microscope mt6300clm Digital Microscope : MT6300CLM Motorized Fluorescence Microscope
SKU: MT6300CLM Mot
Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ Digital microscope mt8530m

กล้องจุลทรรศน์ Digital microscope mt8530m Digital Microscope : MT8530M Motorized Metallurgical Microscope
SKU: MT8530M Motor
Availability:

1 in Stock

Showing 1–30 of 556 results

ติดต่อสอบถาม คลิก
อีเมล์
โทรศัพท์
แชทผ่าน LINE
แชทผ่าน Facebook
ดูแผนที่

please wait.....