ห้องผ่าตัด

ห้องผ่าตัด ห้องปลอดเชื้อ ห้องควบคุมโรค ระบบแอร์ห้องผ้าตัด ระบบแอร์ห้องปลอดเชื้อ ระบบแอร์ห้องควบคุมโรค ระบบไฟฟ้าห้องผ้าตัด ระบบไฟฟ้าห้องปลอดเชื้อ ระบบไฟฟ้าห้องควบคุมโรค ออกแบบก่อสร้างห้องผ่าตัด ออกแบบก่อสร้างห้องปลอดเชื้อ ออกแบบก่อสร้างห้องควบคุมโรค

ห้องผ่าตัด

ระบบแอร์ห้องผ่าตัด Air system for operating room

ระบบแอร์ห้องผ่าตัด ห้องผ่าตัดโรงพยาบาล ห้องผ่าตัดคลีนิค operating room hospital
SKU: air Operating
Availability:

1 in Stock

ห้องผ่าตัด Operating room

ห้องผ่าตัด ออกแบบก่อสร้างห้องผ่าตัดโรงพยาบาล ห้องผ่าตัดคลีนิค ระบบห้องผ่าตัด Design-construction-operating-room-hospital clinic...
SKU: operating roo
Availability:

1 in Stock

Showing 1–30 of 2 results

ติดต่อสอบถาม คลิก
อีเมล์
โทรศัพท์
แชทผ่าน LINE
แชทผ่าน Facebook
ดูแผนที่

please wait.....