เครื่องชั่งน้ำหนัก

เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลแบบตั้งพื้น เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลแบบตั้งโต๊ะ เครื่องชั่ง 2 ตำแหน่ง เครื่องชั่ง 3 ตำแหน่ง เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล เครื่องชั่งน้ำหนักตั้งพื้น เครื่องชั่ง 4 ตำแหน่ง Digital Scale Scale meter Analytical balance เครื่องชั้่ง

เครื่องชั่งน้ำหนัก

เครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์ uw-ux series

เครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์ uw-ux series เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลแบบตั้งพื้น เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล เครื่องชั่งน้ำหนักตั้งพื้น เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลแบบตั้งพื้น เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลแบบตั้งพื...
SKU: UW-UXSeries
Availability:

1 in Stock

AND SK-10KWP เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล Max 10kg

AND SK-10KWP เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล Max.10kg เครื่องชั่งแบบดิจิตอลเอนกประสงค์ที่มาพร้อมการป้องกันมาตรฐาน IP65 จึงหายห่วงต่อการชั่งตวงน้ำหนัก เช่น ของเหลว ผงแป้ง ตัวเครื่องมีขนาดกระทัดรัด หน้าจอใ...
SKU: AND SK-10KWP
Availability:

1 in Stock

AND SK-30KWP เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล Max 30kg

AND SK-30KWP เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล Max.30kg เครื่องชั่งแบบดิจิตอลเอนกประสงค์ที่มาพร้อมการป้องกันมาตรฐาน IP65 จึงหายห่วงต่อการชั่งตวงน้ำหนัก เช่น ของเหลว ผงแป้ง ตัวเครื่องมีขนาดกระทัดรัด หน้าจอใ...
SKU: AND SK-30KWP
Availability:

1 in Stock

AND SK-5001WP เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล Max 5000g

AND SK-5001WP เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล Max.5000g เครื่องชั่งแบบดิจิตอลเอนกประสงค์ที่มาพร้อมการป้องกันมาตรฐาน IP65 จึงหายห่วงต่อการชั่งตวงน้ำหนัก เช่น ของเหลว ผงแป้ง ตัวเครื่องมีขนาดกระทัดรัด หน้าจ...
SKU: AND SK-5001WP
Availability:

1 in Stock

ซอฟต์แวร์ Shimadzu labsolutions

ซอฟต์แวร์ Shimadzu labsolutions เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลแบบตั้งพื้น เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล เครื่องชั่งน้ำหนักตั้งพื้น เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลแบบตั้งพื้น เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลแบบตั้งพื้น เครื...
SKU: LabSolutions
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง CAS CI-200A

เครื่องชั่ง CAS CI-200A ใช้แบตเตอรี่ ชนิดชาร์จไฟฟ้าได้ (Rechargeable Battery) ใช้หม้อแปลง AC Adapter...
SKU: CAS CI-200A
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง CAS CI-200S พร้อมแท่น

ใช้แบตเตอรี่ ชนิดชาร์จไฟฟ้าได้ (Rechargeable Battery) ใช้หม้อแปลง AC Adapter
SKU: CAS CI-200S
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง CAS CL5200 B

ความเร็วในการพิมพ์สูงสุด 100 มิลลิเมตร/วินาที ความละเอียด 202 dpi
SKU: CAS CL5200 B
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง CAS CL5200 P

มีจอแสดงผลเป็น LCD สีฟ้า (208 x 48 dot graphic LCD) จำนวนหลักตัวเลขเป็น Tare 4/Weigh 5/Unit 6/Price 6 หลัก
SKU: CAS CL5200 P
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง CAS EC

ใช้แบตเตอรี่ ชนิดชาร์จไฟฟ้าได้ (Rechargeable Battery) ใช้สาย AC Adapter
SKU: CAS EC
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง CAS ECB-พร้อมแท่น

ใช้แบตเตอรี่ ชนิดชาร์จไฟฟ้าได้ (Rechargeable Battery) ใช้สาย AC Adapter
SKU: CAS ECB-พร้อม
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง CAS ED-H

ใช้แบตเตอรี่ ชนิดชาร์จไฟฟ้าได้ (Rechargeable Battery) ใช้สาย AC Adapter
SKU: CAS ED-H
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง CAS HDI-พร้อมแท่น

ใช้แบตเตอรี่ ชนิดชาร์จไฟฟ้าได้ (Rechargeable Battery) ใช้สาย AC Adapter
SKU: CAS HDI
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง CAS PB-30Kg

ใช้แบตเตอรี่ ชนิดชาร์จไฟฟ้าได้ (Rechargeable Battery)
SKU: CAS PB-30Kg
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง CAS XE-600H

ใช้แบตเตอรี่ ชนิดชาร์จไฟฟ้าได้ (Rechargeable Battery) ใช้สาย AC Adapter
SKU: CAS XE-600H
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง CAS-FW-500E

ใช้แบตเตอรี่ ชนิดชาร์จไฟฟ้าได้ (Rechargeable Battery) ใช้หม้อแปลง AC Adapter
SKU: CAS-FW-500E
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง RADWAG HX7-4-3000-C8 Multifunctional Platform Scale

The terminal's software allows carrying out processes such as weighing, parts counting, dosing, labelling, formulations and percent weighing. Indicator’s system of information is based on databases (u...
SKU: RADWAG HX7-4-
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง RADWAG HX7.4.3000.C8-9 multifunctional platform scale

The terminal's software allows carrying out processes such as weighing, parts counting, dosing, labelling, formulations and percent weighing. Indicator’s system of information is based on databases (u...
SKU: RADWAG HX7.4.
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง RADWAG HX7.4.3000.H10 multifunctional stainless steel platformscale pit version

The terminal's software allows carrying out processes such as weighing, parts counting, dosing, labelling, formulations and percent weighing. Indicator’s system of information is based on databases (u...
SKU: RADWAG HX7.4.
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง RADWAG HX7.4.3000.H9 multifunctional stainless steel platform scale pit version

The terminal's software allows carrying out processes such as weighing, parts counting, dosing, labelling, formulations and percent weighing. Indicator’s system of information is based on databases (u...
SKU: RADWAG HX7.4.
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง RADWAG HX7.4.600.C8 Multifunctional Platform Scale

The terminal's software allows carrying out processes such as weighing, parts counting, dosing, labelling, formulations and percent weighing. Indicator’s system of information is based on databases (u...
SKU: RADWAG HX7.4.
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง RADWAG HX7.4.600.C8-9 multifunctional platform scale

เครื่องชั่ง-RADWAG-HX7-4-600-C8-9-Multifunctional-Platform-Scale
SKU: RADWAG HX7.4.
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง RADWAG HX7.4.600.C9 Multifunctional Platform Scale

The terminal's software allows carrying out processes such as weighing, parts counting, dosing, labelling, formulations and percent weighing. Indicator’s system of information is based on databases (u...
SKU: RADWAG HX7.4.
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง RADWAG HX7.4.600.H10 Multifunctional Stainless Steel Platform Scale pit version

The terminal's software allows carrying out processes such as weighing, parts counting, dosing, labelling, formulations and percent weighing. Indicator’s system of information is based on databases (u...
SKU: RADWAG HX7.4.
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง RADWAG HX7.4.600.H6 multifunctional stainless steel platform scale pit version

The terminal's software allows carrying out processes such as weighing, parts counting, dosing, labelling, formulations and percent weighing. Indicator’s system of information is based on databases (u...
SKU: RADWAG HX7.4.
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง RADWAG HX7.4.600.H7 multifunctional stainless steel platform scale spit version

The terminal's software allows carrying out processes such as weighing, parts counting, dosing, labelling, formulations and percent weighing. Indicator’s system of information is based on databases (u...
SKU: RADWAG HX7.4.
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง RADWAG HX7.4.6000.C10 Multifunctional Platform Scale

The terminal's software allows carrying out processes such as weighing, parts counting, dosing, labelling, formulations and percent weighing. Indicator’s system of information is based on databases (u...
SKU: RADWAG HX7.4.
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง RADWAG HX7.4.6000.C11 Multifunctional Platform Scale

The terminal's software allows carrying out processes such as weighing, parts counting, dosing, labelling, formulations and percent weighing. Indicator’s system of information is based on databases (u...
SKU: RADWAG HX7.4.
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง RADWAG HX7.4.6000.C9 Multifunctional Platform Scale

The terminal's software allows carrying out processes such as weighing, parts counting, dosing, labelling, formulations and percent weighing. Indicator’s system of information is based on databases (u...
SKU: RADWAG HX7.4.
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง RADWAG HX7.4.6000.H10 Multifunctional Stainless Steel Platform Scale pit version

The terminal's software allows carrying out processes such as weighing, parts counting, dosing, labelling, formulations and percent weighing. Indicator’s system of information is based on databases (u...
SKU: RADWAG HX7.4.
Availability:

1 in Stock

Showing 1–30 of 709 results

ติดต่อสอบถาม คลิก
อีเมล์
โทรศัพท์
แชทผ่าน LINE
แชทผ่าน Facebook
ดูแผนที่

please wait.....