เครื่องวัดค่า tds

เครื่องวัดค่า tds วัดค่า tds วัด tds เครื่องวัดค่าทีดีเอส เครื่องทดสอบค่า tds เครื่องทดสอบทีดรเอส เครื่องตรวจสอบ tds เครื่องตรวจสอบค่าทีดีเอส วัดค่าทีดีเอส ตรวจค่าทีดีเอส ทดสอบค่าทีดีเอส Tds tester tds meter tds checker total disolved solids

เครื่องวัดค่า tds

HandyLab 680 เครื่องวัดคุณภาพน้ำ

HandyLab 680 เครื่องวัดคุณภาพน้ำ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ – เทคโนโลยี IDS (Intelligent Digital Sensor) ลดการรบกวนสัญญาณการวัด – มีฟังก์ชั่นอ่านค่าอัตโนมัติ ทำให้ได้ค่าการวัดที่เสถียร แม่นยำ – มีฟัง...
SKU: HandyLab 680
Availability:

1 in Stock

การนำไฟฟ้าสี่วงแหวนทองคำขาว hanna hi76309

การนำไฟฟ้าสี่วงแหวนทองคำขาว hanna hi76309 เครื่องวัดค่า tds วัดค่า tds วัด tds เครื่องวัดค่าทีดีเอส เครื่องทดสอบค่า tds เครื่องทดสอบทีดรเอส เครื่องตรวจสอบ tds เครื่องตรวจสอบค่าทีดีเอส วัดค่าทีดีเอส ตร...
SKU: HI76309
Availability:

1 in Stock

ชุดตรวจสอบคุณภาพน้ำ hi3817bp

ชุดตรวจสอบคุณภาพน้ำ hi3817bp เครื่องวัดค่า กรด ด่าง เครื่องวัด pH วัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดกรดด่างดิน เครื่องวัดกรดด่างน้ำ เครื่องวัด pH ดิน เครื่องวัด pH น้ำ เครื่องทดสอบกรดด่าง เครื่องทดสอบกรดด่างอาห...
SKU: HI3817BP
Availability:

1 in Stock

ชุดทดสอบคุณภาพดิน hanna hi3896bp

ชุดทดสอบคุณภาพดิน hanna hi3896bp เครื่องวัดค่า กรด ด่าง เครื่องวัด pH วัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดกรดด่างดิน เครื่องวัดกรดด่างน้ำ เครื่องวัด pH ดิน เครื่องวัด pH น้ำ เครื่องทดสอบกรดด่าง เครื่องทดสอบกรดด่า...
SKU: HI3896BP
Availability:

1 in Stock

ชุดบัฟเฟอร์ hanna hi77200p

ชุดบัฟเฟอร์ hanna hi77200p เครื่องวัดค่า กรด ด่าง เครื่องวัด pH วัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดกรดด่างดิน เครื่องวัดกรดด่างน้ำ เครื่องวัด pH ดิน เครื่องวัด pH น้ำ เครื่องทดสอบกรดด่าง เครื่องทดสอบกรดด่างอาหาร...
SKU: HI77200P
Availability:

1 in Stock

น้ำยามาตรฐาน hanna hi70080c

น้ำยามาตรฐาน hanna hi70080c เครื่องวัดค่า กรด ด่าง เครื่องวัด pH วัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดกรดด่างดิน เครื่องวัดกรดด่างน้ำ เครื่องวัด pH ดิน เครื่องวัด pH น้ำ เครื่องทดสอบกรดด่าง เครื่องทดสอบกรดด่างอาหา...
SKU: HI70080C
Availability:

1 in Stock

น้ำยามาตรฐาน hanna hi70080p

น้ำยามาตรฐาน hanna hi70080p เครื่องวัดค่า กรด ด่าง เครื่องวัด pH วัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดกรดด่างดิน เครื่องวัดกรดด่างน้ำ เครื่องวัด pH ดิน เครื่องวัด pH น้ำ เครื่องทดสอบกรดด่าง เครื่องทดสอบกรดด่างอาหา...
SKU: HI70080P
Availability:

1 in Stock

น้ำยามาตรฐาน hanna hi7032l

น้ำยามาตรฐาน hanna hi7032l เครื่องวัดค่า tds วัดค่า tds วัด tds เครื่องวัดค่าทีดีเอส เครื่องทดสอบค่า tds เครื่องทดสอบทีดรเอส เครื่องตรวจสอบ tds เครื่องตรวจสอบค่าทีดีเอส วัดค่าทีดีเอส ตรวจค่าทีดีเอส ทด...
SKU: HI7032L
Availability:

1 in Stock

น้ำยามาตรฐาน hanna hi7036l

น้ำยามาตรฐาน hanna hi7036l เครื่องวัดค่า tds วัดค่า tds วัด tds เครื่องวัดค่าทีดีเอส เครื่องทดสอบค่า tds เครื่องทดสอบทีดรเอส เครื่องตรวจสอบ tds เครื่องตรวจสอบค่าทีดีเอส วัดค่าทีดีเอส ตรวจค่าทีดีเอส ทด...
SKU: HI7036L
Availability:

1 in Stock

น้ำยามาตรฐาน hanna hi70442l

น้ำยามาตรฐาน hanna hi70442L เครื่องวัดค่า กรด ด่าง เครื่องวัด pH วัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดกรดด่างดิน เครื่องวัดกรดด่างน้ำ เครื่องวัด pH ดิน เครื่องวัด pH น้ำ เครื่องทดสอบกรดด่าง เครื่องทดสอบกรดด่างอาหา...
SKU: HI70442L
Availability:

1 in Stock

น้ำยามาตรฐาน hanna hi70442p

น้ำยามาตรฐาน hanna hi70442p เครื่องวัดค่า กรด ด่าง เครื่องวัด pH วัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดกรดด่างดิน เครื่องวัดกรดด่างน้ำ เครื่องวัด pH ดิน เครื่องวัด pH น้ำ เครื่องทดสอบกรดด่าง เครื่องทดสอบกรดด่างอาหา...
SKU: HI70442P
Availability:

1 in Stock

มัลติพารามิเตอร์ apera pc8500

APERA PC8500 Handheld Kit (หลายพารามิเตอร์: pH, Conductivity, TDS, Salinity, Temp) pH ช่วง (-2.00 ~ 16.00) pH ความละเอียด 0.1 / 0.01 pH ความถูกต้อง 0.01 pH? 1 หลัก การชดเชยอุณหภูมิ (0 ~ 100)? C (...
SKU: APERA PC8500
Availability:

1 in Stock

หัววัดค่าการนำไฟฟ้าแบบสี่วงแหวนทองคำขาว hanna hi76313

หัววัดค่าการนำไฟฟ้าแบบสี่วงแหวนทองคำขาว hanna hi76313 เครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้า วัดความนำไฟฟ้า เครื่องวัดคามนำไฟฟ้า เครื่องทดสอบความนำไฟฟ้า คอนดักทีฟมิเตอร์ เครื่องวัดฉนวน เครื่องวัดความเป็นฉนวน เครื่อ...
SKU: HI76313
Availability:

1 in Stock

หัววัดพร้อมเซ็นเซอร์อุณหภูมิภายใน hanna hi76306

หัววัดพร้อมเซ็นเซอร์อุณหภูมิภายใน hanna hi76306 เครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้า วัดความนำไฟฟ้า เครื่องวัดคามนำไฟฟ้า เครื่องทดสอบความนำไฟฟ้า คอนดักทีฟมิเตอร์ เครื่องวัดฉนวน เครื่องวัดความเป็นฉนวน เครื่องตรวจส...
SKU: HI76306
Availability:

1 in Stock

เครื่องกรดด่าง jedto รุ่น kl-2603

เครื่องกรดด่าง jedto รุ่น kl-2603 เครื่องวัดค่า tds วัดค่า tds วัด tds เครื่องวัดค่าทีดีเอส เครื่องทดสอบค่า tds เครื่องทดสอบทีดรเอส เครื่องตรวจสอบ tds เครื่องตรวจสอบค่าทีดีเอส วัดค่าทีดีเอส ตรวจค่าทีด...
SKU: KL-2603
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัด EC TDS Salinity and Temperature Hanna รุ่น HI2300

เครื่องวัด EC TDS Salinity and Temperature Hanna รุ่น HI2300เครื่องวัดความถ่วงจำเพาะ เครื่องมือวัดความหวาน เครื่องวัดคลอรีน เครื่องวัดความขุ่นน้ำ เครื่องวัดความเค็ม เครื่องวัดคุณภาพน้ำมัน เครื่องวัดค่...
SKU: Hanna HI2300
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัด ph orp ise ec tds naci temperature จาก hanna รุ่น hi2550

เครื่องวัด ph orp ise ec tds naci temperature จาก hanna รุ่น hi2550,กระดาษทดสอบ กรด ด่าง เครื่องวัดความถ่วงจำเพาะ เครื่องมือวัดความหวาน เครื่องวัดคลอรีน เครื่องวัดความขุ่นน้ำ เครื่องวัดความเค็ม เครื่อ...
SKU: Hanna HI2550
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัด tds แบบพกพา hanna hi8734

เครื่องวัด tds แบบพกพา hanna hi8734 เครื่องวัดค่า tds วัดค่า tds วัด tds เครื่องวัดค่าทีดีเอส เครื่องทดสอบค่า tds เครื่องทดสอบทีดรเอส เครื่องตรวจสอบ tds เครื่องตรวจสอบค่าทีดีเอส วัดค่าทีดีเอส ตรวจค่าท...
SKU: HI8734
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความต้านทานแบบตั้งโต๊ะ hanna hi5321

เครื่องวัดความต้านทานแบบตั้งโต๊ะ hanna hi5321 เครื่องวัดความเค็ม วัดความเค็ม ความเค็ม เครื่องทดสอบความเค็ม ชุดทดสอบความเค็ม เครื่องตรวจสอบความเค็ม ทดสอบความเค็ม ตรวจสอบความเค็ม ชุดเทสความเค็ม วัดความเ...
SKU: HI5321
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความเค็มแบบตั้งโต๊ะ hanna hi2030

เครื่องวัดความเค็มแบบตั้งโต๊ะ hanna hi2030 เครื่องวัดค่า tds วัดค่า tds วัด tds เครื่องวัดค่าทีดีเอส เครื่องทดสอบค่า tds เครื่องทดสอบทีดรเอส เครื่องตรวจสอบ tds เครื่องตรวจสอบค่าทีดีเอส วัดค่าทีดีเอส ต...
SKU: HI2030
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดคุณภาพน้ำ 7 in 1 lutron รุ่น wa-2017sd

เครื่องวัดคุณภาพน้ำ 7 in 1 lutron รุ่น wa-2017sd เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนน้ำ เครื่องวัดออกซิเจน เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ วัดออกซิเจนในน้ำ วัดออกซิเจน ออกซิเจนในน้ำ วัดปริมาณออกซิเจน วัดปริมาณออกซิเจนใน...
SKU: WA-2017SD
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดคุณภาพน้ำ lutron รุ่น wa-2015

เครื่องวัดคุณภาพน้ำ lutron รุ่น wa-2015 เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนน้ำ เครื่องวัดออกซิเจน เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ วัดออกซิเจนในน้ำ วัดออกซิเจน ออกซิเจนในน้ำ วัดปริมาณออกซิเจน วัดปริมาณออกซิเจนในน้ำ เครื่...
SKU: WA-2015
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดค่า TDS20

ชุดทดสอบ APERA TDS20 คะแนนสอบเทียบ 1-2 คะแนน ช่วงการวัด 0-100.0ppm, 0-1000ppm, 0-10.00ppt ความละเอียด 0.1 / 1ppm, 0.01ppt ความแม่นยำสัมพัทธ์± 1% F....
SKU: APERA TDS20
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า hanna hi2003

เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า hanna hi2003 เครื่องวัดค่า กรด ด่าง เครื่องวัด pH วัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดกรดด่างดิน เครื่องวัดกรดด่างน้ำ เครื่องวัด pH ดิน เครื่องวัด pH น้ำ เครื่องทดสอบกรดด่าง เครื่องทดสอบกร...
SKU: HI2003
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดค่านำไฟฟ้า tds และอุณหภูมิ lutron รุ่น yk-22cta

เครื่องวัดค่านำไฟฟ้า tds และอุณหภูมิ lutron รุ่น yk-22cta เครื่องวัดค่า tds วัดค่า tds วัด tds เครื่องวัดค่าทีดีเอส เครื่องทดสอบค่า tds เครื่องทดสอบทีดรเอส เครื่องตรวจสอบ tds เครื่องตรวจสอบค่าทีดีเอส...
SKU: YK-22CTA
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดระดับการวิจัย hanna hi5522

เครื่องวัดระดับการวิจัย hanna hi5522 เครื่องวัดค่า กรด ด่าง เครื่องวัด pH วัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดกรดด่างดิน เครื่องวัดกรดด่างน้ำ เครื่องวัด pH ดิน เครื่องวัด pH น้ำ เครื่องทดสอบกรดด่าง เครื่องทดสอบกร...
SKU: HI5522
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดอเน็กประสงค์ apera pc60

ชุดทดสอบ APERA PC60 (หลายพารามิเตอร์: pH, Conductivity, TDS, Salinity, Temp) ช่วงการวัดค่าการนำไฟฟ้า 0 … 200µS- 0 … 2000µS- 0 … 20mS...
SKU: APERA PC60
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดแบบพกพาหลายช่วง hanna hi8033

เครื่องวัดแบบพกพาหลายช่วง hanna hi8033 เครื่องวัดค่า กรด ด่าง เครื่องวัด pH วัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดกรดด่างดิน เครื่องวัดกรดด่างน้ำ เครื่องวัด pH ดิน เครื่องวัด pH น้ำ เครื่องทดสอบกรดด่าง เครื่องทดสอบ...
SKU: HI8033
Availability:

1 in Stock

โซลูชันการสอบเทียบ hanna hi70032c

โซลูชันการสอบเทียบ hanna hi70032c เครื่องวัดค่า tds วัดค่า tds วัด tds เครื่องวัดค่าทีดีเอส เครื่องทดสอบค่า tds เครื่องทดสอบทีดรเอส เครื่องตรวจสอบ tds เครื่องตรวจสอบค่าทีดีเอส วัดค่าทีดีเอส ตรวจค่าทีด...
SKU: HI70032C
Availability:

1 in Stock

โซลูชันการสอบเทียบ hanna hi70032p

โซลูชันการสอบเทียบ hanna hi70032p เครื่องวัดค่า tds วัดค่า tds วัด tds เครื่องวัดค่าทีดีเอส เครื่องทดสอบค่า tds เครื่องทดสอบทีดรเอส เครื่องตรวจสอบ tds เครื่องตรวจสอบค่าทีดีเอส วัดค่าทีดีเอส ตรวจค่าทีด...
SKU: HI70032P
Availability:

1 in Stock

Showing 1–30 of 30 results

ติดต่อสอบถาม คลิก
อีเมล์
โทรศัพท์
แชทผ่าน LINE
แชทผ่าน Facebook
ดูแผนที่

please wait.....