เครื่องวัดรังสี

เครื่องวัดรังสี วัดรังสี เครื่องวัดแสงยูวีซี เค​​​รื่องวัดรังสีแกรมม่า เครื่องวัดรังสีเอ็กซเรย์ เครื่องวัดแสงยูวีเอ วัดยูวีซี เครื่องวัดรังสี เครื่องตรวจรังสี เครื่องเช็ครังสี เครื่องวัดปริมาณรังสีิ เครื่องวัดการรั่วไหลรังสี เครื่องตรวจสอบการรั่วไหลรังสี

เครื่องวัดรังสี

เครื่องวัดรังสีนิวเคลียร์ FS-600

เครื่องวัดรังสี,วัดรังสี,เครื่องวัดแสงยูวีซี,เค​​​รื่องวัดรังสีแกรมม่า,เครื่องวัดรังสีเอ็กซเรย์,เครื่องวัดแสงยูวีเอ,เครื่องตรวจรังสี, เครื่องวัดรังสีนิวเคลียร์ FS-600...
SKU: FS-600
Availability:

1 in Stock

9,500.00 บาท บาท 9,500.00 บาท บาท

เครื่องวัดรังสีอัลตราไวโอเลต U-20

เครื่องวัดรังสี,วัดรังสี,เครื่องวัดแสงยูวีซี,เค​​​รื่องวัดรังสีแกรมม่า,เครื่องวัดรังสีเอ็กซเรย์,เครื่องวัดแสงยูวีเอ,เครื่องตรวจรังสี, เครื่องวัดรังสีอัลตราไวโอเลต U-20...
SKU: U-20
Availability:

1 in Stock

มัลติโฟโตมิเตอร์ PHOTO-2000Z

เครื่องวัดรังสี,วัดรังสี,เครื่องวัดแสงยูวีซี,เค​​​รื่องวัดรังสีแกรมม่า,เครื่องวัดรังสีเอ็กซเรย์,เครื่องวัดแสงยูวีเอ,เครื่องตรวจรังสี,มัลติโฟโตมิเตอร์ PHOTO-2000Z...
SKU: PHOTO-2000Z
Availability:

1 in Stock

เครื่องตรวจจับการรั่วไหลของเตาอบไมโครเวฟ tm-194

เครื่องตรวจจับการรั่วไหลของเตาอบไมโครเวฟ tm-194 เครื่องวัดรังสี เครื่องมือวัดการรั่วไหลของรังสี เครื่องมือวัดรังสี เครื่องมือวัดการรั่วไหลของรังสี...
SKU: TM-194
Availability:

1 in Stock

เครื่องตรวจวัดรังสีแม่เหล็กไฟฟ้า PCE-SFS 10

เครื่องวัดรังสี,วัดรังสี,เครื่องวัดแสงยูวีซี,เค​​​รื่องวัดรังสีแกรมม่า,เครื่องวัดรังสีเอ็กซเรย์,เครื่องวัดแสงยูวีเอ,เครื่องตรวจรังสี,เครื่องตรวจวัดรังสีแม่เหล็กไฟฟ้า PCE-SFS 10...
SKU: PCE-SFS 10
Availability:

1 in Stock

เครื่องตรวจเช็คปริมาณอากาศ kanomax รุ่น 6710

เครื่องตรวจเช็คปริมาณอากาศ kanomax รุ่น 6710 เครื่องวัดแก๊ส เครื่อวัดก๊าซ เครื่องวัดแก๊สรั่ว เครื่อวัดก๊าซรั่ว เครื่องวัดแก๊สออกซิเจน เครื่องวัดก๊าซออกซิเจน ครื่องตรวจวัดแก๊ส ครื่องตรวจวัดก๊าซ เครื่อง...
SKU: KAMOMAX-6710
Availability:

1 in Stock

เครื่องตรวจเช็คปริมาณอากาศ kanomax รุ่น 6715

เครื่องตรวจเช็คปริมาณอากาศ kanomax รุ่น 6715 เครื่องวัดแก๊ส เครื่อวัดก๊าซ เครื่องวัดแก๊สรั่ว เครื่อวัดก๊าซรั่ว เครื่องวัดแก๊สออกซิเจน เครื่องวัดก๊าซออกซิเจน ครื่องตรวจวัดแก๊ส ครื่องตรวจวัดก๊าซ เครื่อง...
SKU: KAMOMAX-6715
Availability:

1 in Stock

เครื่องบันทึกแสงยูวีและความสว่าง rtr-574

เครื่องบันทึกแสงยูวีและความสว่าง rtr-574 เครื่องวัดแสง เครื่องตรวจจับแสง เครื่องวัดปริมาณแสงสว่าง เครื่องทดสอบแสง เซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นแบบไร้สาย เซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดอุณหภ...
SKU: TANDD RTR-574
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดการรั่วไหลของไมโครเวฟ ht-m2

เครื่องวัดการรั่วไหลของไมโครเวฟ ht-m2 เครื่องวัดรังสี เครื่องวัดรังสีไมโครเวฟ เครื่องวัดไมโครเวฟ เครื่องตรวจจับการรั่วไหลของไมโครเวฟ เครื่องตรวจจับการรั่วไหล...
SKU: Xintest HT-M2
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดการสำรวจรังสี รุ่น ft5701-i

เครื่องวัดการสำรวจรังสี รุ่น ft5701-i เครื่องวัดรังสี วัดรังสี เครื่องวัดแสงยูวีซี เค​​​รื่องวัดรังสีแกรมม่า เครื่องวัดรังสีเอ็กซเรย์ เครื่องวัดแสงยูวีเอ วัดยูวีซี เครื่องวัดรังสี เครื่องตรวจรังสี เคร...
SKU: FT5701-I
Availability:

out of Stock

เครื่องวัดการสำรวจรังสี รุ่น ft5702-e

เครื่องวัดการสำรวจรังสี รุ่น ft5702-e เครื่องวัดรังสี วัดรังสี เครื่องวัดแสงยูวีซี เค​​​รื่องวัดรังสีแกรมม่า เครื่องวัดรังสีเอ็กซเรย์ เครื่องวัดแสงยูวีเอ วัดยูวีซี เครื่องวัดรังสี เครื่องตรวจรังสี เคร...
SKU: FT5702-E
Availability:

out of Stock

เครื่องวัดการแผ่รังสี fluke 481

เครื่องวัดการแผ่รังสี fluke 481 เครื่องวัดรังสี วัดรังสี เครื่องวัดแสงยูวีซี เค​​​รื่องวัดรังสีแกรมม่า เครื่องวัดรังสีเอ็กซเรย์ เครื่องวัดแสงยูวีเอ วัดยูวีซี เครื่องวัดรังสี เครื่องตรวจรังสี เครื่องเช...
SKU: Fluke 481
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดการแผ่รังสี USR-200

ครื่องวัดรังสี,วัดรังสี,เครื่องวัดแสงยูวีซี,เค​​​รื่องวัดรังสีแกรมม่า,เครื่องวัดรังสีเอ็กซเรย์,เครื่องวัดแสงยูวีเอ,เครื่องตรวจรังสี,เครื่องวัดการแผ่รังสี USR-200...
SKU: USR-200
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดการแผ่รังสี รุ่น inspector ble

เครื่องวัดการแผ่รังสี รุ่น inspector ble เครื่องวัดรังสี วัดรังสี เครื่องวัดแสงยูวีซี เค​​​รื่องวัดรังสีแกรมม่า เครื่องวัดรังสีเอ็กซเรย์ เครื่องวัดแสงยูวีเอ วัดยูวีซี เครื่องวัดรังสี เครื่องตรวจรังสี...
SKU: Inspector BLE
Availability:

out of Stock

เครื่องวัดความสว่างระดับอัตโนมัติ PHOTO-2000AH

เครื่องวัดรังสี,วัดรังสี,เครื่องวัดแสงยูวีซี,เค​​​รื่องวัดรังสีแกรมม่า,เครื่องวัดรังสีเอ็กซเรย์,เครื่องวัดแสงยูวีเอ,เครื่องตรวจรังสี,เครื่องวัดความสว่างระดับอัตโนมัติ PHOTO-2000AH...
SKU: PHOTO-2000AH
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความสั่นสะเทือน PCE-S 42

เครื่องวัดความสั่นสะเทือน,เครื่องวัดการสั่นสะเทือนแบบดิจิตอล,เครื่องวัดการสั่นสะเทือน,เครื่องทดสอบการสั่นไหว,เครื่องตรวจสอบการสั่นสะเทือน, เครื่องวิเคราะห์ความสั่นสะเทือน PCE-S 42...
SKU: PCE-S 42
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความสั่นสะเทือน PCE-VDL 24I 3-Axis

เครื่องวัดความสั่นสะเทือน,เครื่องวัดการสั่นสะเทือนแบบดิจิตอล,เครื่องวัดการสั่นสะเทือน,เครื่องทดสอบการสั่นไหว,เครื่องตรวจสอบการสั่นสะเทือน,เครื่องวัดความสั่นสะเทือน PCE-VDL 24I 3-Axis...
SKU: PCE-VDL 24I 3
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความแรงของรังสีและคลื่น RF tm-93

เครื่องวัดความแรงของรังสีและคลื่น RF tm-93 เครื่องวัดรังสี เครื่องมือวัดการรั่วไหลของรังสี เครื่องมือวัดรังสี เครื่องมือวัดการรั่วไหลของรังสี...
SKU: TM-93
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดจับรังสี Gamma-Scout GS-Rechargeable

เครื่องวัดรังสี,วัดรังสี,เครื่องวัดแสงยูวีซี,เค​​​รื่องวัดรังสีแกรมม่า,เครื่องวัดรังสีเอ็กซเรย์,เครื่องวัดแสงยูวีเอ,เครื่องตรวจรังสี,เครื่องวัดจับรังสี Gamma-Scout GS-Rechargeable...
SKU: GS-Rechargeab
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดจับรังสี GS 1

เครื่องวัดรังสี,วัดรังสี,เครื่องวัดแสงยูวีซี,เค​​​รื่องวัดรังสีแกรมม่า,เครื่องวัดรังสีเอ็กซเรย์,เครื่องวัดแสงยูวีเอ,เครื่องตรวจรังสี,เครื่องวัดจับรังสี GS 1...
SKU: GS 1
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดจับรังสี GS 2

เครื่องวัดรังสี,วัดรังสี,เครื่องวัดแสงยูวีซี,เค​​​รื่องวัดรังสีแกรมม่า,เครื่องวัดรังสีเอ็กซเรย์,เครื่องวัดแสงยูวีเอ,เครื่องตรวจรังสี,เครื่องวัดจับรังสี GS 2...
SKU: GS 2
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดจับรังสี GS 3

เครื่องวัดรังสี,วัดรังสี,เครื่องวัดแสงยูวีซี,เค​​​รื่องวัดรังสีแกรมม่า,เครื่องวัดรังสีเอ็กซเรย์,เครื่องวัดแสงยูวีเอ,เครื่องตรวจรังสี,เครื่องวัดจับรังสี GS 3...
SKU: GS 3
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดจับรังสี PCE-PVA 100

เครื่องวัดรังสี,วัดรังสี,เครื่องวัดแสงยูวีซี,เค​​​รื่องวัดรังสีแกรมม่า,เครื่องวัดรังสีเอ็กซเรย์,เครื่องวัดแสงยูวีเอ,เครื่องตรวจรังสี,เครื่องวัดจับรังสี PCE-PVA 100...
SKU: PCE-PVA 100
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดจับรังสี PCE-RAM 10

เครื่องวัดรังสี,วัดรังสี,เครื่องวัดแสงยูวีซี,เค​​​รื่องวัดรังสีแกรมม่า,เครื่องวัดรังสีเอ็กซเรย์,เครื่องวัดแสงยูวีเอ,เครื่องตรวจรังสี,เครื่องวัดจับรังสี PCE-RAM 10...
SKU: PCE-RAM 10
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดจับรังสีพลังงานแสงอาทิตย์ PCE-SPM 1

เครื่องวัดรังสี,วัดรังสี,เครื่องวัดแสงยูวีซี,เค​​​รื่องวัดรังสีแกรมม่า,เครื่องวัดรังสีเอ็กซเรย์,เครื่องวัดแสงยูวีเอ,เครื่องตรวจรังสี,เครื่องวัดจับรังสีพลังงานแสงอาทิตย์ PCE-SPM 1...
SKU: PCE-SPM 1
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดรังสี ar999

เครื่องวัดรังสี ar999 เครื่องวัดรังสี เครื่องมือวัดการรั่วไหลของรังสี เครื่องมือวัดรังสี เครื่องวัดรังสีแอลฟ่า เครื่องวัดรังสีแกรมมา เครื่องวัดรังสีเบต้า เครื่องมือวัดการรั่วไหลของรังสี เครื่องมือวัดร...
SKU: AR999
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดรังสี imi crm-100

เครื่องวัดรังสี imi crm-100 เครื่องวัดรังสี วัดรังสี เครื่องวัดแสงยูวีซี เค​​​รื่องวัดรังสีแกรมม่า เครื่องวัดรังสีเอ็กซเรย์ เครื่องวัดแสงยูวีเอ วัดยูวีซี เครื่องวัดรังสี เครื่องตรวจรังสี เครื่องเช็ครั...
SKU: CRM-100
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดรังสี tm-91n

เครื่องวัดรังสี tm-91n เครื่องวัดรังสี เครื่องมือวัดการรั่วไหลของรังสี เครื่องมือวัดรังสี เครื่องวัดรังสีแอลฟ่า เครื่องวัดรังสีแกรมมา เครื่องวัดรังสีเบต้า เครื่องมือวัดการรั่วไหลของรังสี เครื่องมือวัด...
SKU: TM-91N
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดรังสี uv ushio uit-201

เครื่องวัดรังสี เครื่องมือวัดการรั่วไหลของรังสี เครื่องมือวัดรังสี เครื่องวัดรังสีแอลฟ่า เครื่องวัดรังสีแกรมมา เครื่องวัดรังสีเบต้า เครื่องมือวัดการรั่วไหลของรังสี...
SKU: UIT-201
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดรังสี uv ushio uit-250

เครื่องวัดรังสี uv ushio uit-250
SKU: UIT-250
Availability:

1 in Stock

Showing 1–30 of 46 results

ติดต่อสอบถาม คลิก
อีเมล์
โทรศัพท์
แชทผ่าน LINE
แชทผ่าน Facebook
ดูแผนที่

please wait.....