เครื่องมือวัดอุณหภูมิสัมผัสกับพื้นผิว แบบพกพา

เครื่องมือวัดอุณหภูมิสัมผัสกับพื้นผิว เครื่องมือวัดอุณหภูมิแบบพกพา เครื่องวัดอุณหภูมิ วัดอุหภูมิ อุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิแบบสัมผัส โฟรบวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิอาหาร เครื่องวัดอุณหภูมิแบบปากกา เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดบันทึกอุณหภูมิ

เครื่องมือวัดอุณหภูมิสัมผัสกับพื้นผิว แบบพกพา

กล้องจับความร้อน bosch gtc-400c

กล้องจับความร้อน bosch GTC-400C กล้องถ่ายภาพความร้อน ถ่ายภาพความร้อน เครื่องสแกนอุณหภูมิ วัดความร้อนระยะไกล เครื่องวัดความร้อนระยะไกล กล้องสแกนความร้อน กล้องถ่ายภาพคนมีไข้ กล้องสแกนคนมีไข้ กล้องตรวจจั...
SKU: Bosch GTC-400
Availability:

1 in Stock

ทอร์โมมิเตอร์ดิจิตอลอินพุตคู่ fluke 52

ทอร์โมมิเตอร์ดิจิตอลอินพุตคู่ fluke 52 เครื่องมือวัดอุณหภูมิสัมผัสกับพื้นผิว เครื่องมือวัดอุณหภูมิแบบพกพา เครื่องวัดอุณหภูมิ วัดอุหภูมิ อุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิแบบสัมผัส โฟรบวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดอ...
SKU: Fluke 52
Availability:

1 in Stock

ปลั๊กตัวผู้ fluke 80cj-m

ปลั๊กตัวผู้ fluke 80cj-m เครื่องมือวัดอุณหภูมิสัมผัส เครื่องบันทึกอุณหภูมิ เครื่องมือวัดบันทึกอุณหภูมิ วัดอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิเเละความชื้นสัมพัทธ์ อุณหภูมิ โฟรบวัดอุณหภูมิ เค...
SKU: Fluke 80CJ-M
Availability:

1 in Stock

ปลั๊กตัวผู้ fluke 80ck-m

ปลั๊กตัวผู้ fluke 80ck-m เครื่องมือวัดอุณหภูมิสัมผัส เครื่องบันทึกอุณหภูมิ เครื่องมือวัดบันทึกอุณหภูมิ วัดอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิเเละความชื้นสัมพัทธ์ อุณหภูมิ โฟรบวัดอุณหภูมิ เค...
SKU: Fluke 80CK-M
Availability:

1 in Stock

หัววัด AC และเครื่องวัดความเย็น

หัววัด AC และชุดทดสอบเครื่องทำความเย็น เครื่องบันทึกอุณหภูมิ เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น เทอร์โมมิเตอร์...
SKU: testo kit 1
Availability:

1 in Stock

อินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์ fluke 568

อินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์ fluke 568 เครื่องมือวัดอุณหภูมิสัมผัสกับพื้นผิว เครื่องมือวัดอุณหภูมิแบบพกพา เครื่องวัดอุณหภูมิ วัดอุหภูมิ อุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิแบบสัมผัส โฟรบวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภู...
SKU: Fluke 568
Availability:

1 in Stock

เครื่องตรวจจับความร้อน bosch gis-1000c

เครื่องตรวจจับความร้อน bosch gis-1000c เครื่องมือวัดอุณหภูมิสัมผัสกับพื้นผิว เครื่องมือวัดอุณหภูมิแบบพกพา เครื่องวัดอุณหภูมิ วัดอุหภูมิ อุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิแบบสัมผัส โฟรบวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดอ...
SKU: GIS-1000c
Availability:

1 in Stock

เครื่องบันทึกอุณหภูมิ 4 ช่องโพรบ lutron รุ่น tm-947sd

เครื่องบันทึกอุณหภูมิ 4 ช่องโพรบ lutron รุ่น tm-947sd เครื่องมือวัดอุณหภูมิสัมผัสกับพื้นผิว เครื่องมือวัดอุณหภูมิแบบพกพา เครื่องวัดอุณหภูมิ วัดอุหภูมิ อุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิแบบสัมผัส โฟรบวัดอุณหภ...
SKU: TM-947SD
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความร้อน

ชุดหัววัดเครื่องทำความร้อน เครื่องบันทึกอุณหภูมิ เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดอุ...
SKU: testo kit 3
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความเย็นพลัส

หัววัด AC และชุดทดสอบเครื่องทำความเย็นพลัส เครื่องบันทึกอุณหภูมิ เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น เทอร์โมมิเต...
SKU: testo kit 2
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดออกซิเจนในอากาศ lutron รุ่น po2-250

เครื่องวัดออกซิเจนในอากาศ lutron รุ่น po2-250 เครื่องวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ วัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เครื่องวัดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ วัดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ เครื่องวัดก๊าซ Co2 เครื่องวัดแก๊ส Co2 วัดก๊า...
SKU: PO2-250
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดอุณหภูมิ 2 ช่องโพรบ lutron รุ่น tm-928b

เครื่องวัดอุณหภูมิ 2 ช่องโพรบ lutron รุ่น tm-928b เครื่องมือวัดอุณหภูมิสัมผัสกับพื้นผิว เครื่องมือวัดอุณหภูมิแบบพกพา เครื่องวัดอุณหภูมิ วัดอุหภูมิ อุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิแบบสัมผัส โฟรบวัดอุณหภูมิ...
SKU: TM-928B
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดอุณหภูมิ 3 ช่อง testo-735-1

เครื่องมือวัดอุณหภูมิ 3 ช่อง testo-735-1 เครื่องบันทึกอุณหภูมิ เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น เทอร์โมมิเตอร...
SKU: testo-735-1
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดอุณหภูมิ 4 ช่องโพรบ lutron รุ่น tm-946

เครื่องวัดอุณหภูมิ 4 ช่องโพรบ lutron รุ่น tm-946 เครื่องมือวัดอุณหภูมิสัมผัสกับพื้นผิว เครื่องมือวัดอุณหภูมิแบบพกพา เครื่องวัดอุณหภูมิ วัดอุหภูมิ อุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิแบบสัมผัส โฟรบวัดอุณหภูมิ เ...
SKU: TM-946
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดอุณหภูมิ testo-110

เครื่องวัดอุณหภูมิ testo-110 เครื่องบันทึกอุณหภูมิ เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัด...
SKU: testo-110
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดอุณหภูมิ testo-112

เครื่องวัดอุณหภูมิความแม่นยำสูง - ผ่านการรับรองจาก PTB testo-112 เครื่องบันทึกอุณหภูมิ เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องว...
SKU: testo-112
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดอุณหภูมิ testo-115i

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบหนีบทำงานผ่านสมาร์ทโฟน testo-115i เครื่องบันทึกอุณหภูมิ เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น...
SKU: testo-115i
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดอุณหภูมิ testo-720

เครื่องวัดอุณหภูมิ testo-720 เครื่องบันทึกอุณหภูมิ เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัด...
SKU: testo-720
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดอุณหภูมิ testo-922 HVAC-R Set

ชุดเครื่องวัดอุณหภูมิ testo-922 HVAC-R Set เครื่องบันทึกอุณหภูมิ เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น เทอร์โมมิเต...
SKU: 922HVAC-R Set
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดอุณหภูมิ testo-925

เครื่องวัดอุณหภูมิ testo-925 เครื่องบันทึกอุณหภูมิ เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัด...
SKU: testo-925
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดอุณหภูมิ testo-925 set

ชุดเครื่องวัดอุณหภูมิ testo-925 set เครื่องบันทึกอุณหภูมิ เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น เทอร์โมมิเตอร์ เคร...
SKU: testo-925 set
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดอุณหภูมิ แบบพกพา รุ่น Dt-160

เครื่องวัดอุณหภูมิ แบบพกพา รุ่น Dt-160 Compact 5.9" size (15 cm) Ideally suited to core temperature measurements IP67 protection Non-slip rubber coated surface Large illuminated readout display A...
SKU: เครื่องวัดอุณ
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดอุณหภูมิพื้นผิว testo-905-T2

เครื่องวัดอุณหภูมิพื้นผิว testo-905-T2 เครื่องบันทึกอุณหภูมิ เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น เทอร์โมมิเตอร์...
SKU: testo-905-T2
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดอุณหภูมิสำหรับอาหาร Testo-926

เครื่องวัดอุณหภูมิสำหรับอาหาร Testo-926
SKU: Testo-926
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดอุณหภูมิหลายช่อง testo-735-2

เครื่องวัดอุณหภูมิหลายช่อง testo-735-2 เครื่องบันทึกอุณหภูมิ เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น เทอร์โมมิเตอร์...
SKU: testo-735-2
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดอุณหภูมิอาหาร benetech gm-1311

เครื่องวัดอุณหภูมิอาหาร Benetech food thermometer gm-1311 เครื่องมือวัดอุณหภูมิสัมผัส เครื่องบันทึกอุณหภูมิ เครื่องมือวัดบันทึกอุณหภูมิ วัดอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิเเละความชื้นสัม...
SKU: GM1311
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดอุณหภูมิอาหาร fluke foodpro

เครื่องวัดอุณหภูมิอาหาร fluke foodpro เครื่องมือวัดอุณหภูมิสัมผัสกับพื้นผิว เครื่องมือวัดอุณหภูมิแบบพกพา เครื่องวัดอุณหภูมิ วัดอุหภูมิ อุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิแบบสัมผัส โฟรบวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดอุ...
SKU: Fluke FoodPr
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดอุณหภูมิอาหาร fluke foodpro plus

เครื่องวัดอุณหภูมิอาหาร fluke foodpro plus เครื่องมือวัดอุณหภูมิสัมผัสกับพื้นผิว เครื่องมือวัดอุณหภูมิแบบพกพา เครื่องวัดอุณหภูมิ วัดอุหภูมิ อุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิแบบสัมผัส โฟรบวัดอุณหภูมิ เครื่อง...
SKU: Fluke foodpro
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดอุณหภูมิอาหาร testo-106 kit

ชุดเครื่องวัดอุณหภูมิอาหาร testo-106 kit เครื่องวัดอุณหภูมิอาหาร เครื่องวัดอาหาร วัดอุณหภูมิอาหาร เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดคุณภาพน้ำมันทอด เครื่องวัดสารโพลาร์ เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด เครื่องวั...
SKU: testo-106 kit
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล hioki 3442

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล hioki 3442 เครื่องมือวัดอุณหภูมิสัมผัส เครื่องบันทึกอุณหภูมิ เครื่องมือวัดบันทึกอุณหภูมิ วัดอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิเเละความชื้นสัมพัทธ์ อุณหภูมิ โฟร...
SKU: Hioki3442
Availability:

1 in Stock

Showing 1–30 of 52 results

ติดต่อสอบถาม คลิก
อีเมล์
โทรศัพท์
แชทผ่าน LINE
แชทผ่าน Facebook
ดูแผนที่

please wait.....