เครื่องมือห้องแลป

อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ อิเลคโทเคมี ชุดเคมีไฟฟ้า เครื่องกวนสารละลาย เครื่องปั่นสารละลาย เครื่องเขย่า เครื่องปั่น เครื่องบด เครื่องมือวัดแรงบิด เครื่องมือวัดแรงหนืด อุปกรณ์ให้ความร้อน เครื่องควบคุมอุณหภูมิ เตาอบ เครื่องปั่นระเหย เครื่องปั่นเหวี่ยง ระบบเครื่องปฏิกรณ์ เทคโนโลยีสูญญากาศ การจัดการของเหลว การควบคุมและการวัด แคลอรี่มิเตอร์

เครื่องมือห้องแลป

เครื่องเขย่า ไอเคเอ MTS digital microtiter shaker IKA

เครื่องเขย่า ไอเคเอ MTS digital microtiter shaker IKA
SKU: MTS digital m
Availability:

1 in Stock

เครื่องเขย่า ไอเคเอ ROCKER 2D basic IKA

เครื่องเขย่า ไอเคเอ ROCKER 2D basic IKA
SKU: ROCKER 2D bas
Availability:

1 in Stock

เครื่องเขย่า ไอเคเอ ROCKER 2D digital IKA

เครื่องเขย่า ไอเคเอ ROCKER 2D digital IKA
SKU: ROCKER 2D dig
Availability:

1 in Stock

เครื่องเขย่า ไอเคเอ ROCKER 3D basic IKA

เครื่องเขย่า ไอเคเอ ROCKER 3D basic IKA
SKU: ROCKER 3D bas
Availability:

1 in Stock

เครื่องเขย่า ไอเคเอ ROCKER 3D digital IKA

เครื่องเขย่า ไอเคเอ ROCKER 3D digital IKA
SKU: ROCKER 3D dig
Availability:

1 in Stock

เครื่องเขย่า ไอเคเอ ROLLER 10 basic IKA

เครื่องเขย่า ไอเคเอ ROLLER 10 basic IKA
SKU: ROLLER 10 bas
Availability:

1 in Stock

เครื่องเขย่า ไอเคเอ ROLLER 10 digital IKA

เครื่องเขย่า ไอเคเอ ROLLER 10 digital
SKU: ROLLER 10 dig
Availability:

1 in Stock

เครื่องเขย่า ไอเคเอ ROLLER 6 basic IKA

เครื่องเขย่า ไอเคเอ ROLLER 6 basic IKA
SKU: ROLLER 6 basi
Availability:

1 in Stock

เครื่องเขย่า ไอเคเอ ROLLER 6 digital IKA

เครื่องเขย่า ไอเคเอ ROLLER 6 digital IKA
SKU: ROLLER 6 digi
Availability:

1 in Stock

เครื่องเขย่า ไอเคเอ Trayster basic IKA

เครื่องเขย่า ไอเคเอ Trayster basic IKA
SKU: Trayster basi
Availability:

1 in Stock

เครื่องเขย่า ไอเคเอ Trayster digital IKA

เครื่องเขย่า ไอเคเอ Trayster digital IKA
SKU: Trayster digi
Availability:

1 in Stock

เครื่องเขย่า ไอเคเอ Vortex 1 IKA

เครื่องเขย่า ไอเคเอ Vortex 1 IKA
SKU: Vortex 1 IKA
Availability:

1 in Stock

เครื่องเขย่า ไอเคเอ Vortex 2 IKA

เครื่องเขย่า ไอเคเอ Vortex 2 IKA
SKU: Vortex 2 IKA
Availability:

1 in Stock

เครื่องเขย่า ไอเคเอ VORTEX 3 IKA

เครื่องเขย่า ไอเคเอ VORTEX 3 IKA
SKU: VORTEX 3 IKA
Availability:

1 in Stock

เครื่องเขย่า ไอเคเอ VXR basic Vibrax IKA

เครื่องเขย่า ไอเคเอ VXR basic Vibrax IKA
SKU: VXR basic Vib
Availability:

1 in Stock

เครื่องเขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิ ไอเคเอ MATRIX Delta Plus IKA

เครื่องเขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิ ไอเคเอ MATRIX Delta Plus IKA
SKU: MATRIX Delta
Availability:

1 in Stock

เครื่องเขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิ ไอเคเอ MATRIX Orbital Delta F0.5 IKA

เครื่องเขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิ ไอเคเอ MATRIX Orbital Delta F0.5 IKA
SKU: MATRIX Orbita
Availability:

1 in Stock

เครื่องเขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิ ไอเคเอ MATRIX Orbital Delta F1.5 IKA

เครื่องเขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิ ไอเคเอ MATRIX Orbital Delta F1.5 IKA
SKU: MATRIX Orbita
Availability:

1 in Stock

เครื่องเขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิ ไอเคเอ MATRIX Orbital Delta F2.0 IKA

เครื่องเขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิ ไอเคเอ MATRIX Orbital Delta F2.0 IKA
SKU: MATRIX Orbita
Availability:

1 in Stock

เครื่องเขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิ ไอเคเอ MATRIX Orbital Delta FP IKA

เครื่องเขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิ ไอเคเอ MATRIX Orbital Delta FP IKA
SKU: MATRIX Orbita
Availability:

1 in Stock

เครื่องเขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิ ไอเคเอ MATRIX Orbital Delta Plus IKA

เครื่องเขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิ ไอเคเอ MATRIX Orbital Delta Plus IKA
SKU: MATRIX Orbita
Availability:

1 in Stock

เครื่องเขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิ ไอเคเอ MATRIX Orbital IKA

เครื่องเขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิ ไอเคเอ MATRIX Orbital IKA
SKU: MATRIX Orbita
Availability:

1 in Stock

เครื่องให้ความร้อน ไอเคเอ C-MAG HP 10 IKA

เครื่องให้ความร้อน ไอเคเอ C-MAG HP 10 IKA
SKU: C-MAG HP 10 I
Availability:

1 in Stock

เครื่องให้ความร้อน ไอเคเอ C-MAG HP 4 IKA

เครื่องให้ความร้อน ไอเคเอ C-MAG HP 4 IKA
SKU: C-MAG HP 4 IK
Availability:

1 in Stock

เครื่องให้ความร้อน ไอเคเอ C-MAG HP 7 IKA

เครื่องให้ความร้อน ไอเคเอ C-MAG HP 7 IKA
SKU: C-MAG HP 7 IK
Availability:

1 in Stock

เตาอบ ไอเคเอ Oven 125 basic dry - glass IKA

เตาอบ ไอเคเอ Oven 125 basic dry - glass IKA
SKU: Oven 125 basi
Availability:

1 in Stock

เตาอบ ไอเคเอ Oven 125 basic dry IKA

เตาอบ ไอเคเอ Oven 125 basic dry IKA
SKU: Oven 125 basi
Availability:

1 in Stock

เตาอบ ไอเคเอ Oven 125 control - dry glass IKA

เตาอบ ไอเคเอ Oven 125 control - dry glass IKA
SKU: Oven 125 cont
Availability:

1 in Stock

เตาอบ ไอเคเอ Oven 125 control - dry IKA

เตาอบ ไอเคเอ Oven 125 control - dry IKA
SKU: Oven 125 cont
Availability:

1 in Stock

Showing 211–30 of 239 results

ติดต่อสอบถาม คลิก
อีเมล์
โทรศัพท์
แชทผ่าน LINE
แชทผ่าน Facebook
ดูแผนที่

please wait.....