อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ IKA

เครื่องหาค่าพลังงานวัตถุ บอมบ์แคลอรี่มิเตอร์ เครื่องกวนสาร เครื่องบดตัวอย่าง เครื่องปั่นผสมสาร เครื่องเขย่าสาร เครื่องระเหยแยกตัวอย่างสาร เครื่องอุ่นสาร เครื่องแยกสารแบบสูญญากาศ เครื่องปั่นเหวี่ยง เครื่องให้ความร้อน เครื่องควบคุมอุณหภูมิ เครื่องปั่น

อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ IKA

ตู้อบ Ika oven 125 basic dry-glass

IKA oOven 125 basic dry-glass ตู้อบ
SKU: IKA Oven 125
Availability:

1 in Stock

หัวปั่นสำหรับเครื่องบดสาร หัวเครื่องปั่นสาร หัวเครื่องกวนสาร Ika dispersing tools

IKA dispersing tools หัวปั่นสำหรับเครื่องบดสาร หัวเครื่องปั่นสาร หัวเครื่องกวนสาร
SKU: dispersing to
Availability:

1 in Stock

อุปกรณ์เครื่องกวนสาร บล็อคเครื่องกวนสาร อะไหล่เครื่องกวนสาร Ika block accessory magnetic stirrer

IKA block accessory magnetic stirrer อุปกรณ์เครื่องกวนสาร บล็อคเครื่องกวนสาร อะไหล่เครื่องกวนสาร...
SKU: IKA block acc
Availability:

1 in Stock

เครื่องกลั่นระเหยสาร เครื่องกลั่นระเหยสุญญากาศ เครื่องกลั่นสาร Ika rotary evaporator rv10 control v

IKA Rotary Evaporator RV10 Control V เครื่องกลั่นระเหยสาร เครื่องกลั่นระเหยสุญญากาศ เครื่องกลั่นสาร...
SKU: IKA RV10 Cont
Availability:

1 in Stock

เครื่องกลั่นระเหยสาร เครื่องกลั่นระเหยสูญญากาศ เครื่องกลั่นสาร Ika rv 10 digital v rotary evaporator

IKA RV 10 digital V rotary evaporator เครื่องกลั่นระเหยสาร เครื่องกลั่นระเหยสูญญากาศ เครื่องกลั่นสาร...
SKU: IKA RV 10 dig
Availability:

1 in Stock

เครื่องกลั่นระเหยสาร เครื่องกลั่นระเหยสูญญากาศ เครื่องกลั่นสาร Ika rv 8 v rotary evaporator

เครื่องกลั่นระเหยสาร เครื่องกลั่นระเหยสูญญากาศ เครื่องกลั่นสาร Ika rv 8 v rotary evaporator...
SKU: IKA RV 8 V
Availability:

1 in Stock

เครื่องกลั่นระเหยสาร เครื่องกลั่นระเหยสูญญากาศ เครื่องกลั่นสาร Ika rv 8 v rotary evaporator

IKA RV 8 V rotary evaporator เครื่องกลั่นระเหยสาร เครื่องกลั่นระเหยสูญญากาศ เครื่องกลั่นสาร...
SKU: IKA RV 8 V
Availability:

1 in Stock

เครื่องกวนผสมสารละลาย ระบบเกียร์ Ika rw 20 digital mechanical overhead stirrer

IKA RW 20 digital mechanical overhead stirrer เครื่องกวนผสมสารละลาย ระบบเกียร์
SKU: IKA RW 20 dig
Availability:

1 in Stock

เครื่องกวนผสมสารละลาย ระบบเกียร์ Ika rw28 digital mechanical overhead stirrer

IKA RW28 digital mechanical overhead stirrer เครื่องกวนผสมสารละลาย ระบบเกียร์
SKU: IKA RW28 digi
Availability:

1 in Stock

เครื่องกวนผสมสารละลาย ระบบเกียร์ Ika rw28 digital package mechanical overhead stirrer

IKA RW28 digital package mechanical overhead stirrer เครื่องกวนผสมสารละลาย ระบบเกียร์
SKU: IKA RW28 digi
Availability:

1 in Stock

เครื่องกวนผสมสารละลาย ระบบเกียร์ Ika rw47 digital mechanical overhead stirrer

IKA RW47 digital mechanical overhead stirrer เครื่องกวนผสมสารละลาย ระบบเกียร์
SKU: IKA RW47 digi
Availability:

1 in Stock

เครื่องกวนสาร เครื่องปั่นสาร เครื่องผสมสาร Ika mini mr standard magnetic stirrer

IKA Mini MR standard magnetic stirrer เครื่องกวนสาร เครื่องปั่นสาร เครื่องผสมสาร
SKU: IKA Mini MR s
Availability:

1 in Stock

เครื่องกวนสาร เครื่องปั่นสาร เครื่องผสมสาร Ika ret control visc white

IKA RET control visc white เครื่องกวนสาร เครื่องปั่นสาร เครื่องผสมสาร
SKU: IKA RET contr
Availability:

1 in Stock

เครื่องกวนสาร เครื่องผสมสาร Ika ks 3000 i control and ic control incubator

IKA KS 3000 i control and ic control incubator เครื่องกวนสาร เครื่องผสมสาร เครื่อเขย่าสาร พร้อมระบบควบคุมอุณหภูมิ...
SKU: IKA KS 3000 i
Availability:

1 in Stock

เครื่องกวนสาร เครื่องผสมสาร เครื่องเขย่าสาร เครื่องเขย่าผสมสาร Ika 4000 i control and ic control

IKA 4000 i control and ic control เครื่องกวนสาร เครื่องผสมสาร เครื่องเขย่าสาร เครื่องเขย่าผสมสาร พร้อมระบบควบคุมอุณหภูมิ...
SKU: IKA KS 4000 i
Availability:

1 in Stock

เครื่องกวนสาร เครื่องผสมสาร เครื่องเขย่าสาร เครื่องเขย่าผสมสาร Ika shake ks 260 basic control nol

IKA shake KS 260 basic control NOL เครื่องกวนสาร เครื่องผสมสาร เครื่องเขย่าสาร เครื่องเขย่าผสมสาร...
SKU: IKA KS 260 ba
Availability:

1 in Stock

เครื่องกวนสาร เครื่องผสมสาร เครื่องเขย่าสาร เครื่องเขย่าผสมสาร Ika shaker hs 501 digital

IKA shaker HS 501 digital เครื่องกวนสาร เครื่องผสมสาร เครื่องเขย่าสาร เครื่องเขย่าผสมสาร...
SKU: IKA HS 501 di
Availability:

1 in Stock

เครื่องกวนสาร เครื่องผสมสาร เครื่องเขย่าสาร เครื่องเขย่าผสมสาร Ika shaker rocker 2d basic or digital

IKA shaker Rocker 2D basic or digital เครื่องกวนสาร เครื่องผสมสาร เครื่องเขย่าสาร เครื่องเขย่าผสมสาร...
SKU: IKA Rocker 2D
Availability:

1 in Stock

เครื่องกวนสาร เครื่องผสมสาร เครื่องเขย่าสาร เครื่องเขย่าผสมสาร Ika shakers 3d loopter basic or digital

IKA shakers 3d Loopter basic or digital เครื่องกวนสาร เครื่องผสมสาร เครื่องเขย่าสาร เครื่องเขย่าผสมสาร...
SKU: IKA Loopter b
Availability:

1 in Stock

เครื่องกวนสาร เครื่องผสมสาร เครื่องเขย่าสาร เครื่องเขย่าผสมสาร Ika shakers 3d rocker 3d basic or digital

IKA shakers 3d Rocker 3D basic or digital เครื่องกวนสาร เครื่องผสมสาร เครื่องเขย่าสาร เครื่องเขย่าผสมสาร...
SKU: IKA Rocker 3D
Availability:

1 in Stock

เครื่องกวนสาร เครื่องผสมสาร เครื่องเขย่าสาร เครื่องเขย่าผสมสาร Ika shakers 3d roller 10 basic or digital

IKA shakers 3d Roller 10 basic or digital เครื่องกวนสาร เครื่องผสมสาร เครื่องเขย่าสาร เครื่องเขย่าผสมสาร...
SKU: IKA Roller 10
Availability:

1 in Stock

เครื่องกวนสาร เครื่องผสมสาร เครื่องเขย่าสาร เครื่องเขย่าผสมสาร Ika shakers 3d roller 6 basic or digital

IKA shakers 3d Roller 6 basic or digital เครื่องกวนสาร เครื่องผสมสาร เครื่องเขย่าสาร เครื่องเขย่าผสมสาร...
SKU: IKA Roller 6
Availability:

1 in Stock

เครื่องกวนสาร เครื่องผสมสาร เครื่องเขย่าสาร เครื่องเขย่าผสมสาร Ika shakers 3d trayster basic or digital

IKA shakers 3d Trayster basic or digital เครื่องกวนสาร เครื่องผสมสาร เครื่องเขย่าสาร เครื่องเขย่าผสมสาร...
SKU: IKA Trayster
Availability:

1 in Stock

เครื่องกวนสาร เครื่องผสมสาร เครื่องเขย่าสาร เครื่องเขย่าผสมสาร Ika shakers ks 130 basic control nol

IKA shakers KS 130 basic control NOL เครื่องกวนสาร เครื่องผสมสาร เครื่องเขย่าสาร เครื่องเขย่าผสมสาร...
SKU: IKA KS 130 ba
Availability:

1 in Stock

เครื่องกวนสาร เครื่องผสมสาร เครื่อเขย่าสาร เครื่องเขย่าสาร Ika mts 2-4 digital microtitier shaker

IKA MTS 2-4 digital Microtitier shaker เครื่องกวนสาร เครื่องผสมสาร เครื่องเขย่าสาร เครื่องเขย่าสาร...
SKU: IKA MTS 2-4 d
Availability:

1 in Stock

เครื่องกวนสารชนิดแม่เหล็กพร้อมให้ความร้อน Ika plate rct digital

IKA Plate RCT digital เครื่องกวนสารชนิดแม่เหล็กพร้อมให้ความร้อน
SKU: IKA Plate RCT
Availability:

1 in Stock

เครื่องกวนสารระบบแม่เหล็ก เครื่องปั่นสารระบบแม่เหล็ก เครื่องผสมสาร Ika ret basic magnetic stirrer

IKA RET basic magnetic stirrer เครื่องกวนสารระบบแม่เหล็ก เครื่องปั่นสารระบบแม่เหล็ก เครื่องผสมสาร...
SKU: IKA RET basic
Availability:

1 in Stock

เครื่องกวนสารละลาย เครื่องมิกซ์สารระบบใช้แม่เหล็ก Ika big squid mixing magnetic stirrer

IKA big squid mixing magnetic stirrer เครื่องกวนสารละลาย เครื่องมิกสารระบบใช้แม่เหล็ก
SKU: IKA big squid
Availability:

1 in Stock

เครื่องกวนสารละลาย เครื่องมิกสาร ระบบใช้แม่เหล็ก Ika lab disc mixing magnetic stirrer

IKA lab disc mixing magnetic stirrer เครื่องกวนสารละลาย เครื่องมิกสาร ระบบใช้แม่เหล็ก
SKU: IKA lab disc
Availability:

1 in Stock

เครื่องกวนสารละลายด้วยแท่งแม่เหล็ก Ika kmo 2 basic mixing magnetic stirrer

IKA KMO 2 basic mixing magnetic stirrer เครื่องกวนสารละลายด้วยแท่งแม่เหล็ก
SKU: IKA KMO 2 bas
Availability:

1 in Stock

Showing 1–30 of 178 results

ติดต่อสอบถาม คลิก
อีเมล์
โทรศัพท์
แชทผ่าน LINE
แชทผ่าน Facebook
ดูแผนที่

please wait.....