กล้องจุลทรรศน์อัลลูมิเนเตอร์

กล้องจุลทรรศน์ IIluminators cox coaxial vertical

IIluminators : COX Coaxial Vertical Illuminator
SKU: COX Coaxial V
Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ IIluminators fl150-200 power supply halogen

IIluminators : FL150/200 Power Supply Halogen 220/240V
SKU: FL150/200 Pow
Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ IIluminators fl151 dual arm fiber optic Illuminator

IIluminators : FL151 Dual Arm Fiber Optic Illuminator 110/115V
SKU: FL151 Dual Ar
Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ IIluminators - fl152 annular fiber optic Illuminator

IIluminators : FL152 Annular Fiber Optic Illuminator 110/115V
SKU: FL152 Annular
Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ IIluminators - fl-5000-eu-b1 power supply led

IIluminators : FL-5000-EU-B1 Power Supply LED 110/240V
SKU: FL-5000-EU-B1
Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ IIluminators - fl-5000-eu-dg dual arm led fiber optic Illuminator

IIluminators : FL-5000-EU-DG Dual Arm LED Fiber Optic Illuminator
SKU: FL-5000-EU-DG
Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ IIluminators - fl-5000-eu-rl annular led fiber optic Illuminator

IIluminators : FL-5000-EU-RL Annular LED Fiber Optic Illuminator
SKU: FL-5000-EU-RL
Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ IIluminators - fl-5000-eu-sg single arm led fiber optic Illuminator

IIluminators : FL-5000-EU-SG Single Arm LED Fiber Optic Illuminator
SKU: FL-5000-EU-SG
Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ IIluminators - fl-5000-us-b1 power supply led

IIluminators : FL-5000-US-B1 Power Supply LED 110/240V
SKU: FL-5000-US-B1
Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ IIluminators - fl-5000-us-dg dual arm led fiber optic Illuminator

IIluminators : FL-5000-US-DG Dual Arm LED Fiber Optic Illuminator
SKU: FL-5000-US-DG
Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ IIluminators - fl-5000-us-rl annular led fiber optic Illuminator

IIluminators : FL-5000-US-RL Annular LED Fiber Optic Illuminator
SKU: FL-5000-US-RL
Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ IIluminators - fl-5000-us-sg single arm led fiber optic Illuminator

IIluminators : FL-5000-US-SG Single Arm LED Fiber Optic Illuminator
SKU: FL-5000-US-SG
Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ IIluminators - fl150-115 power supply halogen

IIluminators : FL150/115 Power Supply Halogen 110/120V
SKU: FL150/115 Pow
Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ IIluminators - fl151 dual arm fiber optic Illuminator

IIluminators : FL151 Dual Arm Fiber Optic Illuminator 110/115V
SKU: FL151 Dual Ar
Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ IIluminators - fl151-220 dual arm fiber optic Illuminator

IIluminators : FL151/220 Dual Arm Fiber Optic Illuminator 220/230V
SKU: FL151/220 Dua
Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ IIluminators - fl151-220 dual arm fiber optic Illuminator

IIluminators : FL151/220 Dual Arm Fiber Optic Illuminator 220/230V
SKU: FL151/220 Dua
Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ IIluminators - fl152 annular fiber optic Illuminator

IIluminators : FL152 Annular Fiber Optic Illuminator 110/115V
SKU: FL152 Annular
Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ IIluminators - fl152-220 annular fiber optic Illuminator

IIluminators : FL152/220 Annular Fiber Optic Illuminator 220/230V
SKU: FL152/220 Ann
Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ IIluminators - fl152-220 annular fiber optic Illuminator

IIluminators : FL152/220 Annular Fiber Optic Illuminator 220/230V
SKU: FL152/220 Ann
Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ IIluminators - fl153 single arm fiber optic Illuminator

IIluminators : FL153 Single Arm Fiber Optic Illuminator 110/115V
SKU: FL153 Single
Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ IIluminators - fl153 single arm fiber optic Illuminator

IIluminators : FL153 Single Arm Fiber Optic Illuminator 110/115V
SKU: FL153 Single
Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ IIluminators - fl153-220 single arm fiber optic Illuminator

IIluminators : FL153/220 Single Arm Fiber Optic Illuminator 220/230V
SKU: FL153/220 Sin
Availability:

1 in Stock

Availability:

1 in Stock

Availability:

1 in Stock

Showing 1–30 of 69 results

ติดต่อสอบถาม คลิก
อีเมล์
โทรศัพท์
แชทผ่าน LINE
แชทผ่าน Facebook
ดูแผนที่

please wait.....