ไฟกล้องจุลทรรศน์ กล่องไฟสำหรับกล้องจุลทรรศน์

ไฟกล้องจุลทรรศน์,กล่องไฟสำหรับกล้องจุลทรรศน์,กล้องจุลทรรศน์,กล้องขยาย,ไมโครสโคป,กล้องส่องขยาย,กล้องไมโครสโคป,กล้องจุลทรรศน์สำหรับงานวิจัย,กล้องจุลทรรศน์สำหรับการศึกษา,กล้องจุลทรรศน์สำหรับงานอัญมณี,กล้องจุลทรรศน์สำหรับงานโลหะ,กล้องจุลทรรศน์สำหรับงานวิจัยพืช,กล้องจุลทรรศน์สำหรับงานวิจัยสัตว์,Meiji techno microscope,microscope

ไฟกล้องจุลทรรศน์ กล่องไฟสำหรับกล้องจุลทรรศน์

กล้องจุลทรรศน์ IIluminators fl-6000-us-b1 power supply led

กล้องจุลทรรศน์ IIluminators fl-6000-us-b1 power supply led
SKU: FL-6000-US-B1
Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ IIluminators fl150-115 power supply halogen

กล้องจุลทรรศน์ IIluminators fl150-115 power supply halogen
SKU: FL150/115 Pow
Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ IIluminators ft190-115 power supply halogen

กล้องจุลทรรศน์ IIluminators ft190-115 power supply halogen
SKU: FT190/115 Pow
Availability:

1 in Stock

ไฟกล้องจุลทรรศน์ IIluminators cox coaxial vertical

ไฟกล้องจุลทรรศน์ IIluminators cox coaxial vertical
SKU: COX Coaxial V
Availability:

1 in Stock

ไฟกล้องจุลทรรศน์ IIluminators cox-led coaxial vertical Illuminator

ไฟกล้องจุลทรรศน์ IIluminators cox-led coaxial vertical Illuminator
SKU: COX/LED Coaxi
Availability:

1 in Stock

ไฟกล้องจุลทรรศน์ IIluminators fl-5000-eu-b1 power supply led

ไฟกล้องจุลทรรศน์ IIluminators fl-5000-eu-b1 power supply led
SKU: FL-5000-EU-B1
Availability:

1 in Stock

ไฟกล้องจุลทรรศน์ IIluminators fl-5000-eu-dg dual arm led fiber optic Illuminator

ไฟกล้องจุลทรรศน์ IIluminators fl-5000-eu-dg dual arm led fiber optic Illuminator
SKU: FL-5000-EU-DG
Availability:

1 in Stock

ไฟกล้องจุลทรรศน์ IIluminators fl-5000-eu-rl annular led fiber optic Illuminator

ไฟกล้องจุลทรรศน์ IIluminators fl-5000-eu-rl annular led fiber optic Illuminator
SKU: FL-5000-EU-RL
Availability:

1 in Stock

ไฟกล้องจุลทรรศน์ IIluminators fl-5000-eu-sg single arm led fiber optic Illuminator

ไฟกล้องจุลทรรศน์ IIluminators fl-5000-eu-sg single arm led fiber optic Illuminator
SKU: FL-5000-EU-SG
Availability:

1 in Stock

ไฟกล้องจุลทรรศน์ IIluminators fl-5000-us-b1 power supply led

ไฟกล้องจุลทรรศน์ IIluminators fl-5000-us-b1 power supply led
SKU: FL-5000-US-B1
Availability:

1 in Stock

ไฟกล้องจุลทรรศน์ IIluminators fl-5000-us-dg dual arm led fiber optic Illuminator

ไฟกล้องจุลทรรศน์ IIluminators fl-5000-us-dg dual arm led fiber optic Illuminator
SKU: FL-5000-US-DG
Availability:

1 in Stock

ไฟกล้องจุลทรรศน์ IIluminators fl-5000-us-rl annular led fiber optic Illuminator

ไฟกล้องจุลทรรศน์ IIluminators fl-5000-us-rl annular led fiber optic Illuminator
SKU: FL-5000-US-RL
Availability:

1 in Stock

ไฟกล้องจุลทรรศน์ IIluminators fl-5000-us-sg single arm led fiber optic Illuminator

ไฟกล้องจุลทรรศน์ IIluminators fl-5000-us-sg single arm led fiber optic Illuminator
SKU: FL-5000-US-SG
Availability:

1 in Stock

ไฟกล้องจุลทรรศน์ IIluminators fl150-200 power supply halogen

ไฟกล้องจุลทรรศน์ IIluminators fl150-200 power supply halogen
SKU: FL150/200 Pow
Availability:

1 in Stock

ไฟกล้องจุลทรรศน์ IIluminators fl151 dual arm fiber optic Illuminator

ไฟกล้องจุลทรรศน์ IIluminators fl151 dual arm fiber optic Illuminator
SKU: FL151 Dual Ar
Availability:

1 in Stock

ไฟกล้องจุลทรรศน์ IIluminators fl151 dual arm fiber optic Illuminator

ไฟกล้องจุลทรรศน์ IIluminators fl151 dual arm fiber optic Illuminator
SKU: FL151 Dual Ar
Availability:

1 in Stock

ไฟกล้องจุลทรรศน์ IIluminators fl151-220 dual arm fiber optic Illuminator

ไฟกล้องจุลทรรศน์ IIluminators fl151-220 dual arm fiber optic Illuminator
SKU: FL151/220 Dua
Availability:

1 in Stock

ไฟกล้องจุลทรรศน์ IIluminators fl151-220 dual arm fiber optic Illuminator

ไฟกล้องจุลทรรศน์ IIluminators fl151-220 dual arm fiber optic Illuminator
SKU: FL151/220 Dua
Availability:

1 in Stock

ไฟกล้องจุลทรรศน์ IIluminators fl152 annular fiber optic Illuminator

ไฟกล้องจุลทรรศน์ IIluminators fl152 annular fiber optic Illuminator
SKU: FL152 Annular
Availability:

1 in Stock

ไฟกล้องจุลทรรศน์ IIluminators fl152 annular fiber optic Illuminator

ไฟกล้องจุลทรรศน์ IIluminators fl152 annular fiber optic Illuminator
SKU: FL152 Annular
Availability:

1 in Stock

ไฟกล้องจุลทรรศน์ IIluminators fl152-220 annular fiber optic Illuminator

ไฟกล้องจุลทรรศน์ IIluminators fl152-220 annular fiber optic Illuminator
SKU: FL152/220 Ann
Availability:

1 in Stock

ไฟกล้องจุลทรรศน์ IIluminators fl152-220 annular fiber optic Illuminator

ไฟกล้องจุลทรรศน์ IIluminators fl152-220 annular fiber optic Illuminator
SKU: FL152/220 Ann
Availability:

1 in Stock

ไฟกล้องจุลทรรศน์ IIluminators fl153 single arm fiber optic Illuminator

ไฟกล้องจุลทรรศน์ IIluminators fl153 single arm fiber optic Illuminator
SKU: FL153 Single
Availability:

1 in Stock

ไฟกล้องจุลทรรศน์ IIluminators fl153 single arm fiber optic Illuminator

ไฟกล้องจุลทรรศน์ IIluminators fl153 single arm fiber optic Illuminator
SKU: FL153 Single
Availability:

1 in Stock

ไฟกล้องจุลทรรศน์ IIluminators fl153-220 single arm fiber optic Illuminator

ไฟกล้องจุลทรรศน์ IIluminators fl153-220 single arm fiber optic Illuminator
SKU: FL153/220 Sin
Availability:

1 in Stock

ไฟกล้องจุลทรรศน์ IIluminators fn led dome light

ไฟกล้องจุลทรรศน์ IIluminators fn led dome light
SKU: FN-LED LED Do
Availability:

1 in Stock

ไฟกล้องจุลทรรศน์ IIluminators fo led ring Illuminator

ไฟกล้องจุลทรรศน์ IIluminators fo led ring Illuminator
SKU: FO-LED LED Ri
Availability:

1 in Stock

ไฟกล้องจุลทรรศน์ IIluminators fp led ring Illuminator

ไฟกล้องจุลทรรศน์ IIluminators fp led ring Illuminator
SKU: FP-LED LED Ri
Availability:

1 in Stock

ไฟกล้องจุลทรรศน์ IIluminators fr led ring Illuminator

ไฟกล้องจุลทรรศน์ IIluminators fr led ring Illuminator
SKU: FR-LED LED Ri
Availability:

1 in Stock

ไฟกล้องจุลทรรศน์ IIluminators ft190-115r power supply halogen

ไฟกล้องจุลทรรศน์ IIluminators ft190-115r power supply halogen
SKU: FT190/115R Po
Availability:

1 in Stock

Showing 1–30 of 69 results

ติดต่อสอบถาม คลิก
อีเมล์
โทรศัพท์
แชทผ่าน LINE
แชทผ่าน Facebook
ดูแผนที่

please wait.....