เครื่องวัดค่าสี

เครื่องวัดสี,เครื่องวัดเม็ดสี,Color meter,Colorimeter,เครื่องวัดสี,เครื่องวัดค่าสี,เครื่องวัดเฉดสี เครื่องวัดสีแบบพกพา,เครื่องวัดความแตกต่างของสี,เครื่องเปรียบเทียบสี,Spectrophotometer เครื่องวัดเฉดสีแบบพกพา,Table Spectrophotometer,เครื่องวัดเฉดสีแบบตั้งโต๊ะ, Spectrophoto meter,เครื่องทดสอบเฉดสี,เครื่องวัดสีแบบโปร่งแสง,เครื่องทดสอบการสะท้อนของสี,เครื่องวัดการเรืองแสงของสี,เครื่องตรวจสอบสี,เครื่องวัดความเข้มสี,เครื่องวัดแถบสี,มิเตอร์วัดเฉดสี,สเปกโตรโฟโตมิเตอร์,เครื่องวัดค่าสีวัตถุ,เครื่องวัดทดสอบเฉดสีของวัตถุ,เครื่องวัดสีผ้า,เครื่องวัดสีเคลือบ,เครื่องวัดค่าการชุปสี

เครื่องวัดค่าสี

เครื่องวัดความเข้มของแสงสเปกโตรมิเตอร์OHSP-350Z

เครื่องวัดเม็ดสี, เครื่องวัดสี,เครื่องวัดค่าสี,เครื่องวัดเฉดสี เครื่องวัดสีแบบพกพา,เครื่องวัดความแตกต่างของสี,เครื่องเปรียบเทียบสี,Spectrometer Light Intensity TesterOHSP-350Z...
SKU: OHSP-350Z
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความเข้มของแสงสเปกโตรมิเตอร์OHSP-350Z

เครื่องวัดเม็ดสี, เครื่องวัดสี,เครื่องวัดค่าสี,เครื่องวัดเฉดสี เครื่องวัดสีแบบพกพา,เครื่องวัดความแตกต่างของสี,เครื่องเปรียบเทียบสี,Spectrometer Light Intensity TesterOHSP-350Z...
SKU: OHSP-350Z
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดสีความแม่นยำสูง HACA-2000

เครื่องวัดรังสี,วัดรังสี,เครื่องวัดแสงยูวีซี,เค​​​รื่องวัดรังสีแกรมม่า,เครื่องวัดรังสีเอ็กซเรย์,เครื่องวัดแสงยูวีเอ,เครื่องตรวจรังสี, เครื่องวัดสีความแม่นยำสูง HACA-2000...
SKU: HACA-2000
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดสเปกโตรโฟโตมิเตอร์แบบพกพา PSC-30

เครื่องวัดรังสี,วัดรังสี,เครื่องวัดแสงยูวีซี,เค​​​รื่องวัดรังสีแกรมม่า,เครื่องวัดรังสีเอ็กซเรย์,เครื่องวัดแสงยูวีเอ,เครื่องตรวจรังสี, เครื่องวัดสเปกโตรโฟโตมิเตอร์แบบพกพา PSC-30...
SKU: PSC-30
Availability:

1 in Stock

เครื่องประเมินสีด้วยภาพ VCA-3300

เครื่องวัดรังสี,วัดรังสี,เครื่องวัดแสงยูวีซี,เค​​​รื่องวัดรังสีแกรมม่า,เครื่องวัดรังสีเอ็กซเรย์,เครื่องวัดแสงยูวีเอ,เครื่องตรวจรังสี,เครื่องประเมินสีด้วยภาพ VCA-3300...
SKU: VCA-3300
Availability:

1 in Stock

เครื่องประเมินสีด้วยภาพ VCA-1100

เครื่องวัดรังสี,วัดรังสี,เครื่องวัดแสงยูวีซี,เค​​​รื่องวัดรังสีแกรมม่า,เครื่องวัดรังสีเอ็กซเรย์,เครื่องวัดแสงยูวีเอ,เครื่องตรวจรังสี,เครื่องประเมินสีด้วยภาพ VCA-1100...
SKU: VCA-1100
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดการสั่นไหวการฉายรังสีแสงสีฟ้าOHSP-350B/OHSP350BF

เครื่องวัดเม็ดสี, เครื่องวัดสี,เครื่องวัดค่าสี,เครื่องวัดเฉดสี เครื่องวัดสีแบบพกพา,เครื่องวัดความแตกต่างของสี,เครื่องเปรียบเทียบสี,Blue Light And Flciker TesterOHSP-350...
SKU: OHSP-350B/OHS
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความส่องสว่างสเปกตรัมOHSP-350L

เครื่องวัดเม็ดสี, เครื่องวัดสี,เครื่องวัดค่าสี,เครื่องวัดเฉดสี เครื่องวัดสีแบบพกพา,เครื่องวัดความแตกต่างของสี,เครื่องเปรียบเทียบสี,Luminance MeterOHSP-350L...
SKU: OHSP-350L
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดค่าสี รุ่น cm-200s

จำหน่ายเครื่องวัดค่าสี จัดจำหน่ายเครื่องวัดค่าสี เครื่องวัดค่าสี รุ่น cm-200s...
SKU: cm-200s
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดสี jedto รุ่น amt500

เครื่องวัดสี jedto รุ่น amt500 เครื่องวัดสี เครื่องวัดเม็ดสี Color meter Colorimeter เครื่องวัดสี เครื่องวัดค่าสี เครื่องวัดเฉดสี เครื่องวัดสีแบบพกพา เครื่องวัดความแตกต่างของสี เครื่องเปรียบเทียบสี Sp...
SKU: AMT500
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดสี jedto รุ่น amt501

เครื่องวัดสี jedto รุ่น amt501 เครื่องวัดสี เครื่องวัดเม็ดสี Color meter Colorimeter เครื่องวัดสี เครื่องวัดค่าสี เครื่องวัดเฉดสี เครื่องวัดสีแบบพกพา เครื่องวัดความแตกต่างของสี เครื่องเปรียบเทียบสี Sp...
SKU: AMT501
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดสี jedto รุ่น amt506

เครื่องวัดสี jedto รุ่น amt506 เครื่องวัดสี เครื่องวัดเม็ดสี Color meter Colorimeter เครื่องวัดสี เครื่องวัดค่าสี เครื่องวัดเฉดสี เครื่องวัดสีแบบพกพา เครื่องวัดความแตกต่างของสี เครื่องเปรียบเทียบสี Sp...
SKU: AMT506
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดสี jedto รุ่น amt507

เครื่องวัดสี jedto รุ่น amt507 เครื่องวัดสี เครื่องวัดเม็ดสี Color meter Colorimeter เครื่องวัดสี เครื่องวัดค่าสี เครื่องวัดเฉดสี เครื่องวัดสีแบบพกพา เครื่องวัดความแตกต่างของสี เครื่องเปรียบเทียบสี Sp...
SKU: AMT507
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดสี jedto รุ่น jz-350

เครื่องวัดสี jedto รุ่น jz-350 เครื่องวัดสี เครื่องวัดเม็ดสี Color meter Colorimeter เครื่องวัดสี เครื่องวัดค่าสี เครื่องวัดเฉดสี เครื่องวัดสีแบบพกพา เครื่องวัดความแตกต่างของสี เครื่องเปรียบเทียบสี Sp...
SKU: JZ-350
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดสี jedto รุ่น wr18

เครื่องวัดสี jedto รุ่น wr18 เครื่องวัดสี เครื่องวัดเม็ดสี Color meter Colorimeter เครื่องวัดสี เครื่องวัดค่าสี เครื่องวัดเฉดสี เครื่องวัดสีแบบพกพา เครื่องวัดความแตกต่างของสี เครื่องเปรียบเทียบสี Spec...
SKU: WR18
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดสี TES-3250

เครื่องวัดรังสี,วัดรังสี,เครื่องวัดแสงยูวีซี,เค​​​รื่องวัดรังสีแกรมม่า,เครื่องวัดรังสีเอ็กซเรย์,เครื่องวัดแสงยูวีเอ,เครื่องตรวจรังสี,เครื่องวัดสี TES-3250...
SKU: TES-3250
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดสีความแม่นยำสูง HACA-3650

เครื่องวัดรังสี,วัดรังสี,เครื่องวัดแสงยูวีซี,เค​​​รื่องวัดรังสีแกรมม่า,เครื่องวัดรังสีเอ็กซเรย์,เครื่องวัดแสงยูวีเอ,เครื่องตรวจรังสี,เครื่องวัดสีความแม่นยำสูง HACA-3650...
SKU: HACA-3650
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดสีความแม่นยำสูง HACA-3800

เครื่องวัดรังสี,วัดรังสี,เครื่องวัดแสงยูวีซี,เค​​​รื่องวัดรังสีแกรมม่า,เครื่องวัดรังสีเอ็กซเรย์,เครื่องวัดแสงยูวีเอ,เครื่องตรวจรังสี,...
SKU: HACA-3800
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดสีสเปกโตรมิเตอร์OHSP-350I

เครื่องวัดเม็ดสี, เครื่องวัดสี,เครื่องวัดค่าสี,เครื่องวัดเฉดสี เครื่องวัดสีแบบพกพา,เครื่องวัดความแตกต่างของสี,เครื่องเปรียบเทียบสี,Spectrometer ColorimeterOHSP-350I...
SKU: OHSP-350I
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดสเปกโตรคัลเลอร์แบบพกพา PSC-20

เครื่องวัดรังสี,วัดรังสี,เครื่องวัดแสงยูวีซี,เค​​​รื่องวัดรังสีแกรมม่า,เครื่องวัดรังสีเอ็กซเรย์,เครื่องวัดแสงยูวีเอ,เครื่องตรวจรังสี,เครื่องวัดสเปกโตรคัลเลอร์แบบพกพา PSC-20...
SKU: PSC-20
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดสเปกโตรเดนซิโตมิเตอร์แบบพกพา PSD-20

เครื่องวัดรังสี,วัดรังสี,เครื่องวัดแสงยูวีซี,เค​​​รื่องวัดรังสีแกรมม่า,เครื่องวัดรังสีเอ็กซเรย์,เครื่องวัดแสงยูวีเอ,เครื่องตรวจรังสี,เครื่องวัดสเปกโตรเดนซิโตมิเตอร์แบบพกพา PSD-20...
SKU: PSD-20
Availability:

1 in Stock

เครื่องสเปกโตรมิเตอร์ฟลักซ์ส่องสว่างOHSP-350A/OHSP350M

เครื่องวัดเม็ดสี, เครื่องวัดสี,เครื่องวัดค่าสี,เครื่องวัดเฉดสี เครื่องวัดสีแบบพกพา,เครื่องวัดความแตกต่างของสี,เครื่องเปรียบเทียบสี,Luminous Flux SpectrometerOHSP-350A/OHSP350M...
SKU: OHSP-350A/OHS
Availability:

1 in Stock

เครื่องสเปกโตรมิเตอร์แสงแฟลชOHSP-350FL

เครื่องวัดเม็ดสี, เครื่องวัดสี,เครื่องวัดค่าสี,เครื่องวัดเฉดสี เครื่องวัดสีแบบพกพา,เครื่องวัดความแตกต่างของสี,เครื่องเปรียบเทียบสี,Flash Light SpectrometerOHSP-350FL...
SKU: OHSP-350FL
Availability:

1 in Stock

เครื่องสเปกโตรมิเตอร์โหมดพื้นฐาน OHSP-350C CCT CRI

เครื่องวัดเม็ดสี, เครื่องวัดสี,เครื่องวัดค่าสี,เครื่องวัดเฉดสี เครื่องวัดสีแบบพกพา,เครื่องวัดความแตกต่างของสี,เครื่องเปรียบเทียบสี,Basic Mode SpectrometerOHSP-350C CCT...
SKU: OHSP-350C CCT
Availability:

1 in Stock

เครื่องสเปกโตรมิเตอร์โหมดพื้นฐานOHSP-350

เครื่องวัดเม็ดสี, เครื่องวัดสี,เครื่องวัดค่าสี,เครื่องวัดเฉดสี เครื่องวัดสีแบบพกพา,เครื่องวัดความแตกต่างของสี,เครื่องเปรียบเทียบสี,Portable Spectral Irradiance ColorimeterOHSP-350...
SKU: OHSP-350
Availability:

1 in Stock

เครื่องสเปกโตรมิเตอร์โหมดพื้นฐานOHSP-350F

เครื่องวัดเม็ดสี, เครื่องวัดสี,เครื่องวัดค่าสี,เครื่องวัดเฉดสี เครื่องวัดสีแบบพกพา,เครื่องวัดความแตกต่างของสี,เครื่องเปรียบเทียบสี,Spectral Flickering ColorimeterOHSP-350F...
SKU: OHSP-350F
Availability:

1 in Stock

Showing 1–30 of 26 results

ติดต่อสอบถาม คลิก
อีเมล์
โทรศัพท์
แชทผ่าน LINE
แชทผ่าน Facebook
ดูแผนที่

please wait.....