เครื่องวัดแรงผลักแรงดันSeries5

SKU: Series5
เครื่องวัดแรงดึง เครื่องวัดแรงผลัก เครื่องทดสอบแรงดึง series5

รายละเอียด

 • เครื่องวัดแรงดึงอัตราการสุ่มตัวอย่างความเร็วสูง 7,000 Hz
 • USB, RS-232, Mitutoyo และเอาต์พุตแบบอะนาล็อก
 • เครื่องวัดแรงดึงจอแสดงผลกราฟิกแบบแบ็คไลท์ขนาดใหญ่
 • หน่วยความจำข้อมูล 1,000 จุด พร้อมสถิติ (ต่ำสุด สูงสุด ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)และเอาต์พุต
 • กราฟแท่งโหลดแบบสดพร้อมเครื่องหมายกำหนดจุดที่ตั้ง
 • โปรแกรม ได้ จุดตั้งค่า พร้อมสัญญาณเตือนและเอาต์พุต
 • การอ่านค่าสูงสุดและจุดตั้งค่าจะแสดงเสมอ
 • โหมดเฉลี่ย - คำนวณการอ่านเฉลี่ยเมื่อเวลาผ่านไป
 • โหมดทริกเกอร์ภายนอก - สำหรับการทดสอบหน้าสัมผัสสวิตช์หรือหยุดการอัปเดตจอแส
 • ดงผลจากระยะไกล
 • เอาต์พุตข้อมูลอัตโนมัติผ่าน USB/RS-232
 • 5 หน่วยการวัดที่เลือกได้
 • กำหนดค่า ได้ สัญญาณเตือนด้วยเสียงและคีย์โทน
 • เครื่องวัดแรงดึงการป้องกันด้วยรหัสผ่าน กำหนดค่าได้สำหรับแต่ละคีย์และการปรับเทียบ

ความแม่นยำ:

±0.1% ของเต็มสเกล

อัตราการสุ่มตัวอย่าง:

7,000เฮิรตซ์

พลัง:

AC หรือแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ต่ำหลายขั้นตอนจะปรากฏขึ้น มาตรวัดจะปิดโดยอัตโนมัติเมื่อพลังงานต่ำเกินไป

อายุการใช้งานแบตเตอรี่:

เปิดแบ็คไลท์:
ใช้งานได้ต่อเนื่องสูงสุด 7 ชั่วโมง
ปิดแบ็คไลท์:
ใช้งานได้ต่อเนื่องสูงสุด 24 ชั่วโมง

หน่วยวัด:

lbF, ozF, gF, kgF, N, kN, mN (ขึ้นอยู่กับรุ่น)

ผลลัพธ์:

USB / RS- 232: กำหนดค่าได้สูงสุด 115,200 บอด เอาต์พุตอัตโนมัติสูงสุด 250 Hz รวมถึงภาษาควบคุมมาตรวัด 2 สำหรับการควบคุมคอมพิวเตอร์เต็มรูปแบบ
Mitutoyo (Digimatic): Serial BCD เหมาะสำหรับอุปกรณ์ที่รองรับ Mitutoyo SPC ทั้งหมด
อะนาล็อก: ±1 VDC, ±0.25% ของสเกลเต็มที่ความจุ
วัตถุประสงค์ทั่วไป: เอาต์พุตท่อระบายน้ำเปิดสามช่อง อินพุตเดียว
กำหนดจุด: สามท่อระบายน้ำเปิด

โอเวอร์โหลดที่ปลอดภัย:

200% ของขนาดเต็ม (หน้าจอแสดง "OVER" ที่ 110% ขึ้นไป)

น้ำหนัก:

M5-012 - M5-100: 1 ปอนด์ [0.5 กก.]
M5-200 - M5-500: 1.2 ปอนด์ [0.5 กก.]
M5-750 - M5-2000: 1.8 ปอนด์ [0.8 กก.]

น้ำหนักบรรทุก:

M5-012 - M5-100: 3 ปอนด์ [1.4 กก.]
M5-200 - M5-500: 3.2 ปอนด์ [1.6 กก.]
M5-750 - M5 -2000: 5 ปอนด์ [2.3 กก.]

ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม:

40 - 100°F สูงสุด ความชื้น 96% ไม่มีการควบแน่น

การรับประกัน:
3 ปี (ดูคำชี้แจงส่วนบุคคลสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม)
รหัส HS:
หมายเลขรุ่น                        
รหัส HS:
M5 (ความจุทั้งหมด)            
9024100000
15-1004                             
09-1163
09-1165
08-1026
AC1030
AC1031
AC1032
AC1035
AC1052
9024800000
อีซีซีเอ็น:
EAR99
ประเทศต้นกำเนิด:
สหรัฐอเมริกา

ความจุ x ความละเอียด

ชื่อรุ่น lbF ozF kgF gF N kN mN
M5-012 0.12 x 0.00002 2 x 0.0005 - 50 x 0.01 0.5 x 0.0001 - 500 x 0.1
M5-025 0.25 x 0.00005 4 x 0.001 - 100 x 0.02 1 x 0.0002 - 1000 x 0.2
M5-05 0.5 x 0.0001 8 x 0.002 - 250 x 0.05 2.5 x 0.0005 - 2500 x 0.5
M5-2 2 x 0.0005 32 x 0.01 1 x 0.0002 1000 x 0.2 10 x 0.002 - -
M5-5 5 x 0.001 80 x 0.02 2.5 x 0.0005 2500 x 0.5 25 x 0.005 - -
M5-10 10 x 0.002 160 x 0.05 5 x 0.001 5000 x 1 50 x 0.01 - -
M5-20 20 x 0.005 320 x 0.1 10 x 0.002 10000 x 2 100 x 0.02 - -
M5-50 50 x 0.01 800 x 0.2 25 x 0.005 25000 x 5 250 x 0.05 - -
M5-100 100 x 0.02 1600 x 0.5 50 x 0.01 50000 x 10 500 x 0.1 - -
M5-200 200 x 0.05 3200 x 1 100 x 0.02 - 1000 x 0.2 1 x 0.0002 -
M5-300 300 x 0.1 4800 x 2 150 x 0.05 - 1500 x 0.5 1.5 x 0.0005 -
M5-500 500 x 0.1 8000 x 2 250 x 0.05 - 2500 x 0.5 2.5 x 0.0005 -
M5-750* 750 x 0.5 12000 x 10 375 x 0.2 - 3750 x 2 3.75 x 0.002 -
M5-1000* 1000 x 0.5 16000 x 5 500 x 0.2 - 5000 x 2 5 x 0.002 -
M5-1500* 1500 x 1 24000 x 20 750 x 0.5 - 7500 x 5 7.5 x 0.005 -
M5-2000* 2000 x 1 32000 x 20 1000 x 0.5 - 10000 x 5 10 x 0.005 -

ข้อมูลการสั่งซื้อ

ชื่อรุ่น

คำอธิบาย

M5-012

เครื่องวัดแรง,0.12 lbF / 2 ozF / 50 gF / 0.5 N / 500 mN

M5-025

เครื่องวัดแรง,0.25 lbF / 4 ozF / 100 gF / 1 N / 1000 mN

M5-05

เครื่องวัดแรง,0.5 lbF / 8 ozF / 250 gF / 2.5 N / 2500 mN

M5-2

เครื่องวัดแรง,2 lbF / 32 ozF / 1 kgF / 1000 gF / 10 N

M5-5

เครื่องวัดแรง,5 lbF / 80 ozF / 2.5 kgF / 2500 gF / 25 N

M5-10

เครื่องวัดแรง,10 lbF / 160 ozF / 5 kgF / 5000 gF / 50 N

M5-20

เครื่องวัดแรง,20 lbF / 320 ozF / 10 kgF / 10000 gF / 100 N

M5-50

เครื่องวัดแรง,50 lbF / 800 ozF / 25 kgF / 25000 gF / 250 N

M5-100

เครื่องวัดแรง,100 lbF / 1600 ozF / 50 kgF / 50000 gF / 500 N

M5-200

เครื่องวัดแรง,200 lbF / 3200 ozF / 100 kgF / 1000 N / 1 kN

M5-300

เครื่องวัดแรง,300 lbF / 4800 ozF / 150 kgF / 1500 N / 1.5 kN

M5-500                 

เครื่องวัดแรง, 500 lbF / 8000 ozF / 250 kgF / 2500 N / 2.5 kN

M5-750*

เครื่องวัดแรง, 750 lbF / 12000 ozF / 375 kgF / 3750 N / 3.75 kN

M5-1000*

เครื่องวัดแรง,1000 lbF / 16000 ozF / 500 kgF / 5000 N / 5 kN

M5-1500*

เครื่องวัดแรง, 1500 lbF / 24000 ozF / 750 kgF / 7500 N / 7.5 kN

M5-2000*

เครื่องวัดแรง, 2000 lbF / 32000 ozF / 1000 kgF / 10000 N / 10 kN


รายการเพิ่มเติมที่ต้องพิจารณา

15-1004

 ซอฟต์แวร์ เกจ MESUR®

09-1163

 สายเคเบิล ซีรีส์ 5 ถึง RS-232

09-1165

สาย USB สำรอง

08-1026

แบตเตอรี่สำรองแบบชาร์จไฟได้

AC1030

 อะแดปเตอร์ AC สำรอง 110V

AC1031

AC สำรอง อะแดปเตอร์ 220V

AC1032

 อะแดปเตอร์ AC สำรอง อะแดปเตอร์ AC 220V UK

AC1035

 อะแดปเตอร์ AC สำรอง 220V AUS

AC1052

ชุดแผ่นยึด

เครื่องวัดแรงผลักวัดแรงซีรีส์ 5 จัดส่งตามที่แสดงทางด้านซ้าย และมีอุปกรณ์เสริมดังต่อไปนี้:
(1) ก้านต่อ *
(1) ตะขอ *
(1) กรวย *
(1) สิ่ว *
(1) ร่องวี *
(1) แบน *
(1) ข้อต่อ *
(1) อะแดปเตอร์เกลียว *
(1) กระเป๋าพกพา
(1) สาย USB
(1) อะแดปเตอร์ AC
(1) แบตเตอรี่
(1) ใบรับรองการสอบเทียบพร้อมข้อมูล
* อุปกรณ์เสริมเฉพาะขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่องวัดแรง ดูส่วนอุปกรณ์เสริมที่มีให้สำหรับรายละเอียด ชื่อรุ่น โหลดเซลล์เธรด
M5-012 - M5-100 #10-32M UNF
M5-200 - M5-500 5/16-18M UNC


บริษัท แซนต้า เทคโนโลยี จำกัด (สำนักงานใหญ่)
35/218 หมู่ 2 ถนนเลียบคลองสาม ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทร 02-101-3454 ,089-006-2766
แฟกซ์ 02-101-3453
Mail: santatech@gmail.com
Line : @santatech
Web :
https://santatechnology.com/ติดต่อสอบถาม คลิก
อีเมล์
โทรศัพท์
แชทผ่าน LINE
แชทผ่าน Facebook
ดูแผนที่

please wait.....