มัลติมิเตอร์ วัดค่าไฟฟ้า

มัลติมิเตอร์ วัดค่าไฟฟ้า มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ โอห์มมิเตอร์ แคลมป์มิเตอร์ วัตต์มิเตอร์ เครื่องวัดสายเคเบิ้ล เครื่องวัดสายไฟ เครื่องบันทึกกำลังไฟฟ้าขั้นสูง เครื่องวัดพลังงาน แคลมป์เพาเวอร์มิเตอร์ เครื่องวัดแบตเตอรี่ เครื่องวัดความต้านทานไฟฟ้า

มัลติมิเตอร์ วัดค่าไฟฟ้า

เครื่องวัดสเปกตรัมแสง AQ6360

มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล,เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า,มัลติมิเตอร์,เครื่องแรงดันไฟฟ้าดิจิตอล,เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้าแบบพกพา,Telecom Production Optical Spectrum AnalyzerAQ6360...
SKU: AQ6360
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดสเปกตรัมแสง AQ6373B

มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล,เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า,มัลติมิเตอร์,เครื่องแรงดันไฟฟ้าดิจิตอล,เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้าแบบพกพา,Visible Wavelength Optical Spectrum Analyzer AQ6373B...
SKU: AQ6373B
Availability:

1 in Stock

Cable Tester SMB-TS-8108

Multi-function cable tester with LCD. Cixi Sembanx Electronic Technology Co., Ltd. is a China mainland-based manufacturer of telecom and connectors. We provide a full series of patch panels, keystone...
SKU: SMB-TS-8108
Availability:

1 in Stock

กระดาษเช็ดทำความสะอาด fluke meter cleaner

กระดาษเช็ดทำความสะอาด fluke meter cleaner เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิ...
SKU: Fluke Meter
Availability:

1 in Stock

กระเป๋า fluke c125

กระเป๋า fluke c125 เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเตอร์แบบไร้สาย แคลมป์วั...
SKU: fluke c125
Availability:

1 in Stock

กระเป๋า fluke c500s

กระเป๋า fluke c500s เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเตอร์แบบไร้สาย แคลมป์ว...
SKU: Fluke C500S
Availability:

1 in Stock

กระเป๋ามัลติมิเตอร์ hioki c0200

กระเป๋ามัลติมิเตอร์ hioki c0200 เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเตอร์แบบไร...
SKU: Hioki-C0200
Availability:

1 in Stock

กระเป๋าใหญ่ fluke c500l

กระเป๋าใหญ่ fluke c500l เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเตอร์แบบไร้สาย แคล...
SKU: Fluke C500L
Availability:

1 in Stock

กล่องต้านทานทศวรรษ 2786

มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล,เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า,มัลติมิเตอร์,เครื่องแรงดันไฟฟ้าดิจิตอล,เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้าแบบพกพา,Decade Resistance Boxes 2786...
SKU: 2786
Availability:

1 in Stock

กล่องต้านทานทศวรรษ 2793

มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล,เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า,มัลติมิเตอร์,เครื่องแรงดันไฟฟ้าดิจิตอล,เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้าแบบพกพา,Decade Resistance Boxes 2793...
SKU: Decade Resist
Availability:

1 in Stock

ชุดคลิปจระเข้ hioki l4935

ชุดคลิปจระเข้ hioki l4935 เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเตอร์แบบไร้สาย แ...
SKU: Hioki-L4935
Availability:

1 in Stock

ชุดคอมโบคิท fluke 179/eda2

ชุดคอมโบคิท fluke 179/eda2 เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเตอร์แบบไร้สาย...
SKU: Fluke 179/EDA
Availability:

1 in Stock

ชุดคิท fluke 289/ir3000

ชุดคิท fluke 289/ir3000 เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเตอร์แบบไร้สาย แคล...
SKU: ชุดคิท Fluke
Availability:

1 in Stock

ชุดคิท fluke 787

ชุดคิท fluke 787 เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเตอร์แบบไร้สาย แคลมป์วัดก...
SKU: Fluke 787
Availability:

1 in Stock

ชุดคิท fluke 83

ชุดคิท fluke 83 เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเตอร์แบบไร้สาย แคลมป์วัดกร...
SKU: Fluke 83
Availability:

1 in Stock

ชุดคิท fluke 85

ชุดคิท fluke 85 เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเตอร์แบบไร้สาย แคลมป์วัดกร...
SKU: Fluke 85
Availability:

1 in Stock

ชุดคิท fluke 87

ชุดคิท fluke 87 เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเตอร์แบบไร้สาย แคลมป์วัดกร...
SKU: Fluke 87
Availability:

1 in Stock

ชุดคิท fluke 87-3

ชุดคิท fluke 87-3 เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเตอร์แบบไร้สาย แคลมป์วัด...
SKU: Fluke 87-3
Availability:

1 in Stock

ชุดคิทโพรบ fluke l210

ชุดคิทโพรบ fluke l210 เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเตอร์แบบไร้สาย แคลมป...
SKU: Fluke L210
Availability:

1 in Stock

ชุดคิทโพรบ Fluke L211 Probe Light Kit

Special value combo pairs the new L200 Probe Light with one of the most popular test leads by Fluke and a handy carrying case.
SKU: Fluke L211 Pr
Availability:

1 in Stock

ชุดดิจิตอลมัลติมิเตอร์สำหรับงานรถยนต์ รุ่น dy2201

จำหน่ายชุดดิจิตอลมัลติมิเตอร์สำหรับงานรถยนต์ รุ่น dy2201 Series digital automotive multimeter ชุดดิจิตอลมัลติมิเตอร์สำหรับงานรถยนต์ รุ่น dy2201d มัลติมิเตอร์ เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องทดสอบกระแส เคร...
SKU: dy2201
Availability:

1 in Stock

ชุดทดสอบ fluke ts 22

ชุดทดสอบ fluke ts 22 เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเตอร์แบบไร้สาย แคลมป์...
SKU: Fluke TS 22
Availability:

1 in Stock

ชุดทดสอบการเข้าถึงเเบบบาง fluke tp1

ชุดทดสอบการเข้าถึงเเบบบาง fluke tp1 เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเตอร์แ...
SKU: Fluke TP1
Availability:

1 in Stock

ชุดทดสอบความสูญเสียไฟเบอร์ Fluke CertiFiber Pro Optical Loss Test Set

ชุดทดสอบความสูญเสียไฟเบอร์ Fluke CertiFiber Pro Optical Loss Te Optical loss test set with fastest time to certify – two fibers at two wavelengths in three seconds. Encircled Flux compliant as...
SKU: CertiFiber Pr
Availability:

1 in Stock

ชุดทดสอบตะกั่ว fluke tl223

ชุดทดสอบตะกั่ว fluke tl223 เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเตอร์แบบไร้สาย...
SKU: Fluke TL223
Availability:

1 in Stock

ชุดทดสอบตะกั่ว fluke tl75

ชุดทดสอบตะกั่ว fluke tl75 เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเตอร์แบบไร้สาย แ...
SKU: Fluke TL75
Availability:

1 in Stock

ชุดอุปกรณ์พร้อมไฟโพรบและตัวขยายโพรบ fluke l215

ชุดอุปกรณ์พร้อมไฟโพรบและตัวขยายโพรบ fluke l215 เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคล...
SKU: Fluke L215
Availability:

1 in Stock

ชุดเครื่องมือ fluke cxt280

ชุดเครื่องมือ fluke cxt280 เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเตอร์แบบไร้สาย...
SKU: Fluke CXT280
Availability:

1 in Stock

ชุดเครื่องมือ Fluke Pro3000 Tone and Probe Series

ชุดเครื่องมือ Fluke Pro3000 Tone and Probe Series Stop the Buzz. Find Cables Faster with Clear, Precise Toning Clear - Innovative filter technology blocks interference (“buzz”) that makes tr...
SKU: Pro3000 Tone
Availability:

1 in Stock

ชุดเครื่องมือทดสอบสายเคเบิ้ล Fluke DSX CableAnalyzer Series Copper Cable Certifiers

Accelerates every step of the copper certification process Versiv™ modular design supports copper certification, fiber optic loss, OTDR testing and fiber end-face inspection Unmatched speed for Ca...
SKU: DSX CableAnal
Availability:

1 in Stock

Showing 1–30 of 539 results

ติดต่อสอบถาม คลิก
อีเมล์
โทรศัพท์
แชทผ่าน LINE
แชทผ่าน Facebook
ดูแผนที่

please wait.....