เครื่องพิมพ์ลาเบลเบรดี้ BRADY

เครื่องพิมพ์ลาเบลเบรดี้ เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทเบรดี้ เครื่องพิมพ์ฉลากเบรดี้ เครื่องพิมพ์ฉลากอุตสาหกรรมเบรดี้ เครื่องพิมพ์ป้ายเบรดี้ เครื่องพิมพ์พกพาเบรดี้ เครื่องสแกนบาร์โค้ด เครื่องปริ้นลาเบลเบรดี้ เครื่องปริ้นฉลากเบรดี้ เครื่องปริ้นอิงค์เจ็ทเบรดี้

เครื่องพิมพ์ลาเบลเบรดี้ BRADY

ลาเบลป้ายเตือนภัย Brady indoor outdoor vinyl danger labels

Product Highlights Dimensions: 1.9 in H x 4 in W Material Type: Vinyl Color: Black/Red on White For Use with Printer: BMP®61 Label Printer BradyPrinter M611 Mobile Label Printer Label Properties: Aggr...
SKU: M61-38-595-DA
Availability:

out of Stock

ลาเบลป้ายเตือนเบรดี้ Brady b30 series pre printed pre cut vinyl blank sign header label

For Use with Printer: BBP®30 Sign and Label Printer BBP®31 Sign and Label Printer BBP®33 Label Printer BBP®35 Multicolor Label Printer BBP®37 Multicolor & Cut Label Printer BradyPrinter i3300 Industri...
SKU: B30-25-595-AN
Availability:

out of Stock

ลาเบลป้ายเตือนโพลีไวนิลฟลูออไรด์ Brady polyvinyl fluoride labels

Product Highlights Label/Tape Size: 1.375 in H x 1.5 in W Material Type: Polyvinylfluoride Material Number: B-437 (View Technical Data Sheet) Color: Yellow Label Properties: Harsh Environment Self-Ext...
SKU: PTLCM-41-437
Availability:

out of Stock

ลาเบลป้ายเวลโครชื่อสายไฟเบรดี้ Brady labels grip print-on hook material featuring velcro

Product Highlights: For Use with Printer: BMP®21 Label Printer BMP®21-PLUS Label Printer 3 Dimensions: 0.25 in H 0.50 in H 0.75 in H Color: ​White
SKU: M21-250-414
Availability:

out of Stock

ลาเบลป้ายแจ้งเตือน Brady bmp61 m611 Indoor outdoor vinyl warning labels

Overview Use these durable vinyl (B-595) labels for indoor and outdoor identification. Bold pre-printed headers allow you to print compliant safety and hazard labels. Abrasion chemical and oil-resista...
SKU: M61-38-595-WA
Availability:

out of Stock

ลาเบลผ้าไวนิลเบรดี้ Brady bmp61 bmp71 m611 tls2200 repositionable vinyl cloth labels

Product Highlights Label/Tape Size: 0.24 in W x 275 ft L Material Type: Vinyl Material Number: B-498 (View Technical Data Sheet) Color: White Label Properties: Repositionable For Use with Printer: BMP...
SKU: BM71C-240-498
Availability:

out of Stock

ลาเบลผ้าไวนิลเบรดี้ Brady label repositionable vinyl cloth labels

Product Highlights Label/Tape Size: 0.318 in W x 275 ft L Material Type: Vinyl Material Number: B-498 (View Technical Data Sheet) Color: White Label Properties: Repositionable For Use with Printer: BM...
SKU: BM71C-318-498
Availability:

out of Stock

ลาเบลผ้าไวนิลเบรดี้ Brady labels bmp61 bmp71 m611 tls 2200 vinyl cloth labels

Product Highlights Label/Tape Size: 0.375 in W x 275 ft L Material Type: Vinyl Material Number: B-498 (View Technical Data Sheet) Color: White Label Properties: Repositionable For Use with Printer: BM...
SKU: BM71C-375-498
Availability:

out of Stock

ลาเบลผ้าไวนิลแบบกล่องเบรดี้ Brady repositionable vinyl coated fabric terminal block labels

Product Highlights Label/Tape Size: 0.24 in W x 30 ft L Material Type: Vinyl Material Number: B-498 (View Technical Data Sheet) Color: White Label Properties: Repositionable For Use with Printer: BMP®...
SKU: PTLTB-498-240
Availability:

out of Stock

ลาเบลพอลิโพรไพลีนเบรดี้ Brady label bmp71 polypropylene labels

Product Highlights For Use with Printer: BMP®71 Label Printer Label/Tape Size: 2 in W x 50 ft L Material Number: B-529 (View Technical Data Sheet) Material Type: Polypropylene Color: White
SKU: M71C-2000-529
Availability:

out of Stock

ลาเบลพอลิโพรไพลีนเบรดี้ ลาเบลในแลป Brady polypropylene laboratory labels

Product Highlights: For Use with Printer: BMP®61 Label Printer BradyPrinter M611 Mobile Label Printer Minimum Service Temperature °F: -112 °F
SKU: M61-7425
Availability:

out of Stock

ลาเบลพันรอบสายไฟ Brady 12 to 4 gauge rotated cable marking labels

Sleeve Size: 0.375 in Dia x 2 in W Material Number: B-342 (View Technical Data Sheet) Label Properties: Heat Shrink For Use with Printer: BMP®61 Label Printer BMP®71 Label Printer (with media adapter)...
SKU: PSPT-2
Availability:

out of Stock

ลาเบลพันรอบสายไฟ Brady polyolefin 12 to 4 gauge wire marking sleeves bulk labels

Product Highlights: Material Number: B-342 (View Technical Data Sheet) Label Properties: Heat Shrink For Use with Printer: BMP®61 Label Printer BMP®71 Label Printer BradyPrinter M611 Mobile Label Prin...
SKU: BM71-375-342
Availability:

out of Stock

ลาเบลพันรอบสายไฟ Brady polyolefin 16 to 8 gauge rotated wire marking label

Sleeve Size: 0.25 in Dia x 2 in W Material Number: B-342 (View Technical Data Sheet) Label Properties: Heat Shrink For Use with Printer: BMP®61 Label Printer BMP®71 Label Printer (with media adapter)...
SKU: PSPT-250-2-R
Availability:

out of Stock

ลาเบลพันรอบสายไฟ ลาเบลสายเคเบิล Brady self-laminating vinyl wirelabel cable labels

Product Highlights Label/Tape Size: 1.5 in W x 50 ft L Material Type: Vinyl Material Number: B-427 (View Technical Data Sheet) Color: White/Translucent Label Properties: Self Laminating & Wrap Around...
SKU: PTL-427
Availability:

out of Stock

ลาเบลพันรอบสายไฟเบรดี้ Brady labels self laminating wire wraps

Product Highlights: Material Number: B-427 (View Technical Data Sheet) For Use with Printer: BMP®21 LAB Label Printer BMP®21 Label Printer BMP®21-PLUS Label Printer Color: Black on White/Transparent...
SKU: M21-427
Availability:

out of Stock

ลาเบลพันรอบสายไฟเบรดี้ ลาเบลพันสายเคเบิล Brady label tedlar wire and cable Labels

Product Highlights: Material Number: B-642 (View Technical Data Sheet) Color: White/Translucent Label Properties: Self Laminating & Wrap Around
SKU: PTL-21-642
Availability:

out of Stock

ลาเบลภายนอกอาคาร ลาเบลภายในอาคาร Brady indoor outdoor vinyl die-cut labels valve tag label

Product Highlights: Label Properties: Aggressive Adhesive Harsh Environment Permanent Adhesive For Use with Printer: BMP®61 Label Printer BradyPrinter M611 Mobile Label Printer Color: White
SKU: M61-2400-595-
Availability:

out of Stock

ลาเบลมาร์คพื้นเบรดี้ Brady b30 series toughstripe printable floor marking tape

Product Highlights: For Use with Printer: BBP®35 Multicolor Label Printer BBP®37 Multicolor & Cut Label Printer BradyPrinter S3000 Sign & Label Printer BradyPrinter S3100 Sign & Label Printer
SKU: B30C4000483YL
Availability:

out of Stock

ลาเบลมาร์คสายไฟ Brady durasleeve polypropylene wire marking inserts bulk label

Product Highlights: Material Number: B-390 (View Technical Data Sheet) Color: White For Use with Printer: BMP®61 Label Printer BMP®71 Label Printer BradyPrinter M611 Mobile Label Printer TLS 2200® The...
SKU: BPTDS-30-390
Availability:

out of Stock

ลาเบลมาร์คสายไฟ Brady high temp pvdf 0 gauge to 0.95 diameter wire marking label

Product Highlights: Material Number: B-345 (View Technical Data Sheet) Label Properties: Heat Shrink For Use with Printer: BMP®61 Label Printer BMP®71 Label Printer (with media adapter) BradyPrinter M...
SKU: PSHT
Availability:

out of Stock

ลาเบลมาร์คสายไฟ Brady permasleeve polyolefin 6 to 4 0 gauge wire marking labels

Product Highlights Sleeve Size: 0.75 in Dia x 1.75 in W Material Type: Polyolefin Material Number: B-342 (View Technical Data Sheet) Color: White Label Properties: Heat Shrink For Use with Printer: BM...
SKU: BM71-750-175
Availability:

out of Stock

ลาเบลมาร์คสายไฟ Brady sleeve polyolefin 1 to 0 gauge wire marking labels

Product Highlights: Material Number: B-321 (View Technical Data Sheet) Color: White Label Properties: Heat Shrink For Use with Printer: BMP®61 Label Printer BMP®71 Label Printer (with media adapter) B...
SKU: PTS-190-1000
Availability:

out of Stock

ลาเบลมาร์คสายไฟ ลาเบลกันน้ำมัน Brady fluid resistant label 12 to 4 gauge cable label

Product Highlights: Material Number: B-344 (View Technical Data Sheet) Label Properties: Heat Shrink For Use with Printer: BMP®61 Label Printer BMP®71 Label Printer BradyPrinter M611 Mobile Label Prin...
SKU: BM71-375-1-34
Availability:

out of Stock

ลาเบลมาร์คสายไฟ ลาเบลทนอุณหภูมิสูง Brady permasleeve high temperature pvdf 14 to 8 gauge wire marking label

Product Highlights: Material Number: B-345 (View Technical Data Sheet) Label Properties: Heat Shrink For Use with Printer: BMP®61 Label Printer BMP®71 Label Printer (with media adapter) BradyPrinter M...
SKU: PSHT-250
Availability:

out of Stock

ลาเบลมาร์คสายไฟทนอุณหภูมิสูงเบรดี้ Brady label high temperature pvdf 10 to 6 gauge wire marking label

Product Highlights: Material Number: B-345 (View Technical Data Sheet) Label Properties: Heat Shrink For Use with Printer: BMP®61 Label Printer BMP®71 Label Printer (with media adapter) BradyPrinter M...
SKU: PSHT-375
Availability:

out of Stock

ลาเบลมาร์คสายไฟทนอุณหภูมิสูงเบรดี้ Brady label high temperature pvdf 16 to 12 gauge wire marking label

Product Highlights: Material Number: B-345 (View Technical Data Sheet) Label Properties: Heat Shrink For Use with Printer: BMP®61 Label Printer BMP®71 Label Printer (with media adapter) BradyPrinter M...
SKU: PSHT-187-175
Availability:

out of Stock

ลาเบลมาร์คสายไฟทนอุณหภูมิสูงเบรดี้ Brady label high temperature pvdf 20 to 16 gauge wire marking label

Product Highlights: Material Number: B-345 (View Technical Data Sheet) Label Properties: Heat Shrink For Use ith Printer: BMP®61 Label Printer BMP®71 Label Printer (with media adapter) BradyPrinter M6...
SKU: PSHT-125-1-BK
Availability:

out of Stock

ลาเบลมาร์คสายไฟทนอุณหภูมิสูงเบรดี้ Brady label high temperature pvdf 26 to 18 gauge wire marking label

Product Highlights: Material Number: B-345 (View Technical Data Sheet) Label Properties: Heat Shrink For Use with Printer: BMP®61 Label Printer BMP®71 Label Printer (with media adapter) BradyPrinter M...
SKU: PSHT-094-1-WT
Availability:

out of Stock

ลาเบลมาร์คสายไฟเบรดี้ Brady label permasleeve fluid resistant 16 to 8 gauge wire marking label

Product Highlights: Material Number: B-344 (View Technical Data Sheet) Label Properties: Heat Shrink
SKU: PSFR-250-1-YL
Availability:

out of Stock

Showing 61–30 of 408 results

ติดต่อสอบถาม คลิก
อีเมล์
โทรศัพท์
แชทผ่าน LINE
แชทผ่าน Facebook
ดูแผนที่

please wait.....