เครื่องตัดปอกสายไฟ เครื่องย้ำสายไฟ เครื่องม้วนสายไฟ

เครื่องตัดปอกสายไฟ เครื่องย้ำสายไฟ เครื่องม้วนสายไฟ เครื่องตัดปอกสาย เครื่องย้ำสาย เครื่องม้วนสาย เครื่องตัดปอกสายเคเบิ้ล เครื่องย้ำสายเคเบิ้ล เครื่องม้วนสายเคเบิ้ล เครื่องปอกสายไฟ เครื่องย้ำหางปลา เครื่องตัดสายไฟ เครื่องปอกปลายสายไฟ เครื่องย้ำปลายสาย

เครื่องตัดปอกสายไฟ เครื่องย้ำสายไฟ เครื่องม้วนสายไฟ

คีมตัดปอกสายทองแดง Copper crimp on frame tool

คีมตัดปอกสายทองแดง Copper crimp on frame tool
SKU: Copper Shims
Availability:

1 in Stock

คีมตัดสายไฟ คีมปอกสายไฟ Wire cut tool smb-t-024

เครื่องมือ ปอก ตัด ดัด แต่ง สาย ไฟ สายเคเบิล อุปกรณ์ ปอก ตัด ดัด แต่ง สาย ไฟ สายเคเบิล รุ่นSMB-T-024. For 110 IDC Punch Tools Punch down tool for 110 IDC with impact pressure control....
SKU: SMB-T-024
Availability:

1 in Stock

คีมตัดสายไฟ คีมปอกสายไฟ Wire cut tool smb-t-027.

เครื่องมือ ปอก ตัด ดัด แต่ง สาย ไฟ สายเคเบิล อุปกรณ์ ปอก ตัด ดัด แต่ง สาย ไฟ สายเคเบิล รุ่นSMB-T-027. For UTP/STP Cable Stripping Tools UTP/STP stripping tools....
SKU: SMB-T-027
Availability:

1 in Stock

คีมตัดสายไฟ คีมปอกสายไฟ Wire cut tool wire strip tool smb-t-017

เครื่องมือ ปอก ตัด ดัด แต่ง สาย ไฟ สายเคเบิล อุปกรณ์ ปอก ตัด ดัด แต่ง สาย ไฟ สายเคเบิล รุ่นSMB-T-017. For 110 IDC with pressure control Punch Tools....
SKU: SMB-T-017
Availability:

1 in Stock

คีมตัดสายไฟ คีมปอกสายไฟ Wire cut tool wire strip tool smb-t-018

เครื่องมือ ปอก ตัด ดัด แต่ง สาย ไฟ สายเคเบิล อุปกรณ์ ปอก ตัด ดัด แต่ง สาย ไฟ สายเคเบิล รุ่นSMB-T-018. For IBDN block Punch Tools....
SKU: SMB-T-018
Availability:

1 in Stock

คีมตัดสายไฟ คีมปอกสายไฟ Wire cut tool wire strip tool smb-t-019

เครื่องมือ ปอก ตัด ดัด แต่ง สาย ไฟ สายเคเบิล อุปกรณ์ ปอก ตัด ดัด แต่ง สาย ไฟ สายเคเบิล รุ่นSMB-T-019. For 110 IDC with pressure control Punch Tools Punch down tool with adjustable impact pressure con...
SKU: SMB-T-019
Availability:

1 in Stock

คีมตัดสายไฟ คีมปอกสายไฟ Wire cut tool wire strip tool smb-t-020

เครื่องมือ ปอก ตัด ดัด แต่ง สาย ไฟ สายเคเบิล อุปกรณ์ ปอก ตัด ดัด แต่ง สาย ไฟ สายเคเบิล รุ่นSMB-T-020. For Punch Tools Punch down tool for Krone IDC and LSA module with sensor....
SKU: SMB-T-020
Availability:

1 in Stock

คีมตัดสายไฟ คีมปอกสายไฟ Wire cut tools smb-t-025

เครื่องมือ ปอก ตัด ดัด แต่ง สาย ไฟ สายเคเบิล อุปกรณ์ ปอก ตัด ดัด แต่ง สาย ไฟ สายเคเบิล รุ่นSMB-T-025. For 110 IDC Punch Tools Punch down tool for 110 IDC....
SKU: SMB-T-025
Availability:

1 in Stock

คีมตัดสายไฟ คีมปอกสายไฟ Wire cut tools smb-t-028

เครื่องมือ ปอก ตัด ดัด แต่ง สาย ไฟ สายเคเบิล อุปกรณ์ ปอก ตัด ดัด แต่ง สาย ไฟ สายเคเบิล รุ่นSMB-T-028. For Coaxial 2-blades Stripping Tools Strip and cut tool for Coaxial 2-bla des model....
SKU: SMB-T-028
Availability:

1 in Stock

คีมตัดสายไฟ คีมปอกสายไฟ Wire cut tools smb-t-029

เครื่องมือ ปอก ตัด ดัด แต่ง สาย ไฟ สายเคเบิล อุปกรณ์ ปอก ตัด ดัด แต่ง สาย ไฟ สายเคเบิล รุ่นSMB-T-029. For Coaxial 3-blades Stripping Tools Strip and cut tool for Coaxial 3-bla des model....
SKU: SMB-T-029
Availability:

1 in Stock

คีมตัดสายไฟ คีมปอกสายไฟ Wire cut tools wire strip tool smb-t-021

เครื่องมือ ปอก ตัด ดัด แต่ง สาย ไฟ สายเคเบิล อุปกรณ์ ปอก ตัด ดัด แต่ง สาย ไฟ สายเคเบิล รุ่นSMB-T-021. For LSA Punch Tools Punch down tool for Krone IDC and LSA module....
SKU: SMB-T-021
Availability:

1 in Stock

คีมตัดสายไฟ คีมปอกสายไฟ คีมย้ำสายไฟ 8P 6P 4P Wire cut tool wire strip tool wire crimp tool smb-t-001

เครื่องมือ ปอก ตัด ดัด แต่ง สาย ไฟ สายเคเบิล อุปกรณ์ ปอก ตัด ดัด แต่ง สาย ไฟ สายเคเบิล รุ่นSMB-T-001. For 8P 6P 4P with small insertion tools....
SKU: SMB-T-001
Availability:

1 in Stock

คีมตัดสายไฟ คีมปอกสายไฟ คีมย้ำสายไฟ Wire cut tool wire strip tool wire crimp tool smb-t-012

เครื่องมือ ปอก ตัด ดัด แต่ง สาย ไฟ สายเคเบิล อุปกรณ์ ปอก ตัด ดัด แต่ง สาย ไฟ สายเคเบิล รุ่นSMB-T-012. for 6p4p...
SKU: SMB-T-012
Availability:

1 in Stock

คีมต่อม้วนพาร์ทเอสเอ็มที Splice SMT component tape

คีมต่อม้วนพาร์ทเอสเอ็มที Splice SMT component tape
SKU: Splice tools
Availability:

1 in Stock

คีมปอกสายไฟ Wire and cable strip

Fluke Networks offers a variety of cable stripper and cutters for coaxial cables, UTP/STP telephone and data cables and other flexible cables. Telephone installers use the double-slotted cable stripp...
SKU: Wire and Cabl
Availability:

1 in Stock

คีมย้ำสายไฟ Wire rj45 crimping tool smb-t-010

เครื่องมือ ปอก ตัด ดัด แต่ง สาย ไฟ สายเคเบิล อุปกรณ์ ปอก ตัด ดัด แต่ง สาย ไฟ สายเคเบิล รุ่นSMB-T-010. For RJ45 Crimping Tools....
SKU: SMB-T-010
Availability:

1 in Stock

คีมย้ำสายไฟ คีมย้ำสายแพร 8P 6P crimping tool smb-t-006

เครื่องมือ ปอก ตัด ดัด แต่ง สาย ไฟ สายเคเบิล อุปกรณ์ ปอก ตัด ดัด แต่ง สาย ไฟ สายเคเบิล รุ่นSMB-T-006. For 8P 6P Crimping Tools....
SKU: SMB-T-006
Availability:

1 in Stock

คีมย้ำสายไฟ คีมย้ำสายแพร 8P 6P with ratchet crimping tool smb-t-007

เครื่องมือ ปอก ตัด ดัด แต่ง สาย ไฟ สายเคเบิล อุปกรณ์ ปอก ตัด ดัด แต่ง สาย ไฟ สายเคเบิล รุ่นSMB-T-007. For 8P 6P with ratchet Crimping Tools....
SKU: SMB-T-007
Availability:

1 in Stock

คีมย้ำสายไฟ คีมย้ำสายแพร 8P crimping tool smb-t-014

เครื่องมือ ปอก ตัด ดัด แต่ง สาย ไฟ สายเคเบิล อุปกรณ์ ปอก ตัด ดัด แต่ง สาย ไฟ สายเคเบิล รุ่นSMB-T-014. For 8P Crimping Tools....
SKU: SMB-T-014
Availability:

1 in Stock

คีมย้ำสายไฟ คีมย้ำสายแพร Punch wire crimp tool smb-t-016

เครื่องมือ ปอก ตัด ดัด แต่ง สาย ไฟ สายเคเบิล อุปกรณ์ ปอก ตัด ดัด แต่ง สาย ไฟ สายเคเบิล รุ่นSMB-T-016. 5pairs terminal tool Punch Tools....
SKU: SMB-T-016
Availability:

1 in Stock

คีมหนีบคอนเนคเตอร์ Matting tool and stud connector

คีมหนีบคอนเนคเตอร์ Matting tool and stud connector
SKU: Matting Tool
Availability:

1 in Stock

คีมหนีบสายทองแดง Copper crimp tool bsc

คีมหนีบสายทองแดง Copper crimp tool bsc
SKU: Copper Shims
Availability:

1 in Stock

คีมเข้าหัวสายไฟ Splice tool bsc

คีมเข้าหัวสายไฟ Splice tool bsc
SKU: Splice Tool
Availability:

1 in Stock

คีมเจาะหนีบเข้าหัวสายไฟ Punchdown Tool

JackRapid™ is a patented jack termination tool that saves time and increases accuracy by seating and terminating all wires at once with a simple squeeze of the handle. JackRapid allows you to terminat...
SKU: JackRapid™ Pu
Availability:

1 in Stock

เครื่องดัด ม้วน ตัด สายไฟ Automatic round tie wire cutting machine zcut-cr8

1.The latest models, automatic precision memoir, fine cut, winding, tie-line machine, 8 characters single type (double bar) 2. The size of the line, small USB cable to the power line DC line 3 speed...
SKU: ZCUT-CR8
Availability:

1 in Stock

เครื่องตัดท่อหด เครื่องตัดสายรัดยางยืด เครื่องตัดสายรัดพลาสติก เครื่องตัดห่วงเข็มขัด SF-120L

เครื่องตัดท่อหด เครื่องตัดสายรัดยางยืด เครื่องตัดสายรัดพลาสติก เครื่องตัดห่วงเข็มขัด SF-120L Automatic tape cutting machine with cold cutter. belt loop, soft tube,string, elastic band, plastic zippe...
SKU: SF-120L
Availability:

1 in Stock

เครื่องตัดลาเบล เครื่องตัดเทปผ้า เครื่องตัดริบบิ้น เครื่องตัดเทปเวลโคร Sf-120h

เครื่องตัดลาเบล เครื่องตัดเทปผ้า เครื่องตัดริบบิ้น เครื่องตัดเทปเวลโคร Sf-120h Description. High speed: It can cut 100~120 cut per minute. (50mm long). Accuracy: Cut-length is accurate cwing to a s...
SKU: SF-120H
Availability:

1 in Stock

เครื่องตัดสายไฟ เครื่องปอกบิดสายไฟ Pneumatic wire stripping twisting machine yh-310

1. Hatchback design, ergonomic. 2. Double-acting cylinder, no spring fracture of the concern. 3. The use of oil, gas self-sufficiency of the two bodies, to the cylinder timing oil. 4. Gas-electric...
SKU: YH-310
Availability:

1 in Stock

เครื่องตัดสายไฟ เครื่องปอกบิดสายไฟ Pneumatic wire stripping twisting machine yh-3f

1. Hatchback design, ergonomic. 2. Double-acting cylinder, no spring fracture of the concern. 3. Exquisite knife mold, reciprocating stroke balance, cut stripping precision. Gas-electric control, l...
SKU: YH-3F
Availability:

1 in Stock

เครื่องตัดสายไฟ เครื่องปอกบิดสายไฟ Pneumatic wire stripping twisting machine yh-3fn

1. Hatchback design, ergonomic. 2. Double-acting cylinder, no spring fracture of the concern. 3. Exquisite knife mold, reciprocating stroke balance, cut stripping precision. Gas-electric control, l...
SKU: YH-3FN
Availability:

1 in Stock

Showing 1–30 of 68 results

ติดต่อสอบถาม คลิก
อีเมล์
โทรศัพท์
แชทผ่าน LINE
แชทผ่าน Facebook
ดูแผนที่

please wait.....