เวอร์เนียคาลิปเปอร์

เวอร์เนียคาลิปเปอร์ ดิจิตอลคาลิเปอร์ ดิจิตอลเวอร์เนียคาลิปเปอร์ เครื่องวัดคาลิเปอร์ดิจิตอล เวอร์เนีย เครื่องวัดระยะ วัดระยะ เครื่องวัดคาลิเปอร์แบบเวอร์เนีย เวอร์เนียร์ เวอร์เนียดิจิตอล 6 นิ้ว เวอร์เนียแบบอนาลอค สเกลมิเตอร์ Vernier caliper

เวอร์เนียคาลิปเปอร์

คาลิเปอร์แบบดิจิตอล AND AD-5764A

AND AD-5764A Series คาลิเปอร์แบบดิจิตอล ใช้สำหรับวัดขนาดภายนอก, ภายใน และความลึก ตอบสนองรวดเร็วสูงสุดที่ 3m/s ตัววัดค่าเลื่อนง่ายด้วยเทคโนโลยีป้องกันการติดขัด ฟังก์ชั่นปิดเครื่องอัตโนมัติและเก็บข้...
SKU: AND AD-5764A
Availability:

1 in Stock

คาลิเปอร์แบบดิจิตอล AND AD-5764A-150

AND AD-5764A-150 คาลิเปอร์แบบดิจิตอล ใช้สำหรับวัดขนาดภายนอก, ภายใน และความลึก ช่วงการวัด 0 ถึง 150mm ความละเอียดการแสดงผล 0.01mm Accuracy ±0.03 mm (≤200mm) หน้าจอแสดงผลแบบดิจิตอล แบตเตอร์รี่ CR2...
SKU: AD-5764A-150
Availability:

1 in Stock

คาลิเปอร์แบบดิจิตอล AND AD-5764A-200

AND AD-5764A-200 คาลิเปอร์แบบดิจิตอล ใช้สำหรับวัดขนาดภายนอก, ภายใน และความลึก ช่วงการวัด 0 ถึง 200mm ความละเอียดการแสดงผล 0.01mm Accuracy ±0.03 mm (≤200mm) หน้าจอแสดงผลแบบดิจิตอล แบตเตอร์รี่ CR2...
SKU: AD-5764A-200
Availability:

1 in Stock

ดิจิตอลคาลิเปอร์ and ad-5763

AND AD-5763 ดิจิตอลคาลิเปอร์ คาลิเปอร์แบบดิจิตอล สำหรับวัดขนาดของวัตถุต่าง ๆ หน่วยการวัด mm ยี่ห้อ AND, Japan สำหรับวัดขนาดของวัตถุต่าง ๆ ความละเอียดการแสดงผล 0.01mm Accuracy ±0.02 mm หน้าจอแส...
SKU: AND AD-5763
Availability:

1 in Stock

ดิจิตอลคาลิเปอร์ and ad-5763-150

AND AD-5763-150 ดิจิตอลคาลิเปอร์
SKU: AND AD-5763-1
Availability:

1 in Stock

ดิจิตอลคาลิเปอร์ and ad-5763-200

AND AD-5763-200 ดิจิตอลคาลิเปอร์ สำหรับวัดขนาดของวัตถุต่าง ๆ ช่วงการวัด 0 ถึง 200mm ความละเอียดการแสดงผล 0.01mm Accuracy ±0.02 mm (0 - 150mm), ±0.03 mm (>150mm) หน้าจอแสดงผลแบบดิจิตอล หน่วยกา...
SKU: AD-5763-200
Availability:

1 in Stock

ดิจิตอลคาลิเปอร์ AND AD-5763-300

AND AD-5763-300 ดิจิตอลคาลิเปอร์ สำหรับวัดขนาดของวัตถุต่าง ๆ ช่วงการวัด 0 ถึง 300mm ความละเอียดการแสดงผล 0.01mm Accuracy ±0.02 mm (0 - 150mm), ±0.03 mm (>150mm) หน้าจอแสดงผลแบบดิจิตอล หน่วยกา...
SKU: AD-5763-300
Availability:

1 in Stock

ดิจิตอลคาลิเปอร์ AND AD-5764A-100

AND AD-5764A-100 คาลิเปอร์แบบดิจิตอล ใช้สำหรับวัดขนาดภายนอก, ภายใน และความลึก ช่วงการวัด 0 ถึง 100mm ความละเอียดการแสดงผล 0.01mm Accuracy ±0.03 mm (≤200mm) หน้าจอแสดงผลแบบดิจิตอล แบตเตอร์รี่ SR4...
SKU: AND AD-5764A-
Availability:

1 in Stock

ดิจิตอลคาลิเปอร์ AND AD-5765A-150

AND AD-5765A-150 ดิจิตอลคาลิเปอร์ (พลาสติก) 150mm
SKU: AND AD-5765A-
Availability:

1 in Stock

ดิจิตอลคาลิเปอร์ lutron รุ่น dc-515

ดิจิตอลคาลิเปอร์ lutron รุ่น dc-515 เวอร์เนียคาลิปเปอร์ ดิจิตอลคาลิเปอร์ ดิจิตอลเวอร์เนียคาลิปเปอร์ เครื่องวัดคาลิเปอร์ดิจิตอล เวอร์เนีย เครื่องวัดระยะ วัดระยะ เครื่องวัดคาลิเปอร์แบบเวอร์เนีย เวอร์เนี...
SKU: DC-515
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความหนา mitutoyo รุ่น 293-240-30

เครื่องวัดความหนา mitutoyo รุ่น 293-240-30 เวอร์เนียคาลิปเปอร์ ดิจิตอลคาลิเปอร์ ดิจิตอลเวอร์เนียคาลิปเปอร์ เครื่องวัดคาลิเปอร์ดิจิตอล เวอร์เนีย เครื่องวัดระยะ วัดระยะ เครื่องวัดคาลิเปอร์แบบเวอร์เนีย เ...
SKU: 293-240-30
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดคาลิเปอร์ดิจิตอล mitutoyo รุ่น m-500-150-30

เครื่องวัดคาลิเปอร์ดิจิตอล mitutoyo รุ่น m-500-150-30 เวอร์เนียคาลิปเปอร์ ดิจิตอลคาลิเปอร์ ดิจิตอลเวอร์เนียคาลิปเปอร์ เครื่องวัดคาลิเปอร์ดิจิตอล เวอร์เนีย เครื่องวัดระยะ วัดระยะ เครื่องวัดคาลิเปอร์แบบ...
SKU: M-500-150-30
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดคาลิเปอร์ดิจิตอล mitutoyo รุ่น m-500-151-30

เครื่องวัดคาลิเปอร์ดิจิตอล mitutoyo รุ่น m-500-151-30 เวอร์เนียคาลิปเปอร์ ดิจิตอลคาลิเปอร์ ดิจิตอลเวอร์เนียคาลิปเปอร์ เครื่องวัดคาลิเปอร์ดิจิตอล เวอร์เนีย เครื่องวัดระยะ วัดระยะ เครื่องวัดคาลิเปอร์แบบ...
SKU: M-500-151-30
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดคาลิเปอร์ดิจิตอล mitutoyo รุ่น m-500-152-30

เครื่องวัดคาลิเปอร์ดิจิตอล mitutoyo รุ่น m-500-152-30 เวอร์เนียคาลิปเปอร์ ดิจิตอลคาลิเปอร์ ดิจิตอลเวอร์เนียคาลิปเปอร์ เครื่องวัดคาลิเปอร์ดิจิตอล เวอร์เนีย เครื่องวัดระยะ วัดระยะ เครื่องวัดคาลิเปอร์แบบ...
SKU: M-500-152-30
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดคาลิเปอร์ดิจิตอล mitutoyo รุ่น m-500-153

เครื่องวัดคาลิเปอร์ดิจิตอล mitutoyo รุ่น m-500-153 เวอร์เนียคาลิปเปอร์ ดิจิตอลคาลิเปอร์ ดิจิตอลเวอร์เนียคาลิปเปอร์ เครื่องวัดคาลิเปอร์ดิจิตอล เวอร์เนีย เครื่องวัดระยะ วัดระยะ เครื่องวัดคาลิเปอร์แบบเวอ...
SKU: M-500-153
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดคาลิเปอร์ดิจิตอล mitutoyo รุ่น m-500-154-30

เครื่องวัดคาลิเปอร์ดิจิตอล mitutoyo รุ่น m-500-154-30 เวอร์เนียคาลิปเปอร์ ดิจิตอลคาลิเปอร์ ดิจิตอลเวอร์เนียคาลิปเปอร์ เครื่องวัดคาลิเปอร์ดิจิตอล เวอร์เนีย เครื่องวัดระยะ วัดระยะ เครื่องวัดคาลิเปอร์แบบ...
SKU: M-500-154-30
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดคาลิเปอร์ดิจิตอล mitutoyo รุ่น m-500-155-30

เครื่องวัดคาลิเปอร์ดิจิตอล mitutoyo รุ่น m-500-155-30 เวอร์เนียคาลิปเปอร์ ดิจิตอลคาลิเปอร์ ดิจิตอลเวอร์เนียคาลิปเปอร์ เครื่องวัดคาลิเปอร์ดิจิตอล เวอร์เนีย เครื่องวัดระยะ วัดระยะ เครื่องวัดคาลิเปอร์แบบ...
SKU: M-500-155-30
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดคาลิเปอร์ดิจิตอล mitutoyo รุ่น m-500-156-30

เครื่องวัดคาลิเปอร์ดิจิตอล mitutoyo รุ่น m-500-156-30 เวอร์เนียคาลิปเปอร์ ดิจิตอลคาลิเปอร์ ดิจิตอลเวอร์เนียคาลิปเปอร์ เครื่องวัดคาลิเปอร์ดิจิตอล เวอร์เนีย เครื่องวัดระยะ วัดระยะ เครื่องวัดคาลิเปอร์แบบ...
SKU: M-500-156-30
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดคาลิเปอร์ดิจิตอล mitutoyo รุ่น m-500-157-30

เครื่องวัดคาลิเปอร์ดิจิตอล mitutoyo รุ่น m-500-157-30 เวอร์เนียคาลิปเปอร์ ดิจิตอลคาลิเปอร์ ดิจิตอลเวอร์เนียคาลิปเปอร์ เครื่องวัดคาลิเปอร์ดิจิตอล เวอร์เนีย เครื่องวัดระยะ วัดระยะ เครื่องวัดคาลิเปอร์แบบ...
SKU: M-500-157-30
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดคาลิเปอร์ดิจิตอล mitutoyo รุ่น m-500-158-30

เครื่องวัดคาลิเปอร์ดิจิตอล mitutoyo รุ่น m-500-158-30 เวอร์เนียคาลิปเปอร์ ดิจิตอลคาลิเปอร์ ดิจิตอลเวอร์เนียคาลิปเปอร์ เครื่องวัดคาลิเปอร์ดิจิตอล เวอร์เนีย เครื่องวัดระยะ วัดระยะ เครื่องวัดคาลิเปอร์แบบ...
SKU: M-500-158-30
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดคาลิเปอร์ดิจิตอล mitutoyo รุ่น m-500-159-30

เครื่องวัดคาลิเปอร์ดิจิตอล mitutoyo รุ่น m-500-159-30 เวอร์เนียคาลิปเปอร์ ดิจิตอลคาลิเปอร์ ดิจิตอลเวอร์เนียคาลิปเปอร์ เครื่องวัดคาลิเปอร์ดิจิตอล เวอร์เนีย เครื่องวัดระยะ วัดระยะ เครื่องวัดคาลิเปอร์แบบ...
SKU: M-500-159-30
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดคาลิเปอร์ดิจิตอล mitutoyo รุ่น m-500-160-30

เครื่องวัดคาลิเปอร์ดิจิตอล mitutoyo รุ่น m-500-160-30 เวอร์เนียคาลิปเปอร์ ดิจิตอลคาลิเปอร์ ดิจิตอลเวอร์เนียคาลิปเปอร์ เครื่องวัดคาลิเปอร์ดิจิตอล เวอร์เนีย เครื่องวัดระยะ วัดระยะ เครื่องวัดคาลิเปอร์แบบ...
SKU: M-500-160-30
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดคาลิเปอร์ดิจิตอล mitutoyo รุ่น m-500-163-30

เครื่องวัดคาลิเปอร์ดิจิตอล mitutoyo รุ่น m-500-163-30 เวอร์เนียคาลิปเปอร์ ดิจิตอลคาลิเปอร์ ดิจิตอลเวอร์เนียคาลิปเปอร์ เครื่องวัดคาลิเปอร์ดิจิตอล เวอร์เนีย เครื่องวัดระยะ วัดระยะ เครื่องวัดคาลิเปอร์แบบ...
SKU: M-500-163-30
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดคาลิเปอร์ดิจิตอล mitutoyo รุ่น m-500-164-30

เครื่องวัดคาลิเปอร์ดิจิตอล mitutoyo รุ่น m-500-164-30 เวอร์เนียคาลิปเปอร์ ดิจิตอลคาลิเปอร์ ดิจิตอลเวอร์เนียคาลิปเปอร์ เครื่องวัดคาลิเปอร์ดิจิตอล เวอร์เนีย เครื่องวัดระยะ วัดระยะ เครื่องวัดคาลิเปอร์แบบ...
SKU: M-500-164-30
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดคาลิเปอร์ดิจิตอล mitutoyo รุ่น m-500-165

เครื่องวัดคาลิเปอร์ดิจิตอล mitutoyo รุ่น m-500-165 เวอร์เนียคาลิปเปอร์ ดิจิตอลคาลิเปอร์ ดิจิตอลเวอร์เนียคาลิปเปอร์ เครื่องวัดคาลิเปอร์ดิจิตอล เวอร์เนีย เครื่องวัดระยะ วัดระยะ เครื่องวัดคาลิเปอร์แบบเวอ...
SKU: M-500-165
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดคาลิเปอร์ดิจิตอล mitutoyo รุ่น m-500-166

เครื่องวัดคาลิเปอร์ดิจิตอล mitutoyo รุ่น m-500-166 เวอร์เนียคาลิปเปอร์ ดิจิตอลคาลิเปอร์ ดิจิตอลเวอร์เนียคาลิปเปอร์ เครื่องวัดคาลิเปอร์ดิจิตอล เวอร์เนีย เครื่องวัดระยะ วัดระยะ เครื่องวัดคาลิเปอร์แบบเวอ...
SKU: M-500-166
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดคาลิเปอร์ดิจิตอล mitutoyo รุ่น m-500-167

เครื่องวัดคาลิเปอร์ดิจิตอล mitutoyo รุ่น m-500-167 เวอร์เนียคาลิปเปอร์ ดิจิตอลคาลิเปอร์ ดิจิตอลเวอร์เนียคาลิปเปอร์ เครื่องวัดคาลิเปอร์ดิจิตอล เวอร์เนีย เครื่องวัดระยะ วัดระยะ เครื่องวัดคาลิเปอร์แบบเวอ...
SKU: M-500-167
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดคาลิเปอร์ดิจิตอล mitutoyo รุ่น m-500-168

เครื่องวัดคาลิเปอร์ดิจิตอล mitutoyo รุ่น m-500-168 เวอร์เนียคาลิปเปอร์ ดิจิตอลคาลิเปอร์ ดิจิตอลเวอร์เนียคาลิปเปอร์ เครื่องวัดคาลิเปอร์ดิจิตอล เวอร์เนีย เครื่องวัดระยะ วัดระยะ เครื่องวัดคาลิเปอร์แบบเวอ...
SKU: M-500-168
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดคาลิเปอร์ดิจิตอล mitutoyo รุ่น m-500-170-30

เครื่องวัดคาลิเปอร์ดิจิตอล mitutoyo รุ่น m-500-170-30 เวอร์เนียคาลิปเปอร์ ดิจิตอลคาลิเปอร์ ดิจิตอลเวอร์เนียคาลิปเปอร์ เครื่องวัดคาลิเปอร์ดิจิตอล เวอร์เนีย เครื่องวัดระยะ วัดระยะ เครื่องวัดคาลิเปอร์แบบ...
SKU: M-500-170-30
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดคาลิเปอร์ดิจิตอล mitutoyo รุ่น m-500-171-30

เครื่องวัดคาลิเปอร์ดิจิตอล mitutoyo รุ่น m-500-171-30 เวอร์เนียคาลิปเปอร์ ดิจิตอลคาลิเปอร์ ดิจิตอลเวอร์เนียคาลิปเปอร์ เครื่องวัดคาลิเปอร์ดิจิตอล เวอร์เนีย เครื่องวัดระยะ วัดระยะ เครื่องวัดคาลิเปอร์แบบ...
SKU: M-500-171-30
Availability:

1 in Stock

Showing 1–30 of 99 results

ติดต่อสอบถาม คลิก
อีเมล์
โทรศัพท์
แชทผ่าน LINE
แชทผ่าน Facebook
ดูแผนที่

please wait.....