เครื่องวัดวิเคราะห์ยางและพลาสติก Ueshima tester

เครื่องวัดวิเคราะห์ยางและพลาสติก,เครื่องวัดยาง,เครื่องวัดวัสดุยาง,เครื่องวัดมูนนี่,เครื่องมูนนี่,เครื่องวัดความล้ายาง,เครื่องวัดแรงดึงยาง,เครื่องวัดความเครียดยาง,เครื่องวัดแรงกดยาง,เครื่องวัดความเปาะบางยาง,เครื่องวัดความยืดหยุานยาง

เครื่องวัดวิเคราะห์ยางและพลาสติก Ueshima tester

เครื่องการยืดตัววัดความเครียดยาง Ueshima low elongation stress-strain tester ts-5150

Low Elongation Stress/Strain Tester Model : TS-5150 Series The Automatic Stress-Strain at Low Elongation Tester automates the measurement of the static modulus of elasticity in the low elongation of...
SKU: UESHIMA TS-51
Availability:

1 in Stock

เครื่องคัดลอกชิ้นงานตัวอย่างแบบอัตโนมัติสำหรับเครื่องวัดยาง Ueshima automatic test piece copying machine sc-2100 series

Automatic Test Piece Copying Machine Model : SC-2100 Series The Automatic Test Piece Copy (Cutting) Machine accurately and quickly cuts samples used in tensile and impact tests on hard plastics to sp...
SKU: Ueshima SC-21
Availability:

1 in Stock

เครื่องตัดชิ้นงานตัวอย่างสำหรับเครื่องวัดวัสดุยาง Ueshima notching machine sc-2500 series

Notching Machine Model : SC-2500 Series The Notching Machine gives a specified notch to test piece for impact tests on hard plastics.A safety cover can be used to ensure safety during operation and t...
SKU: UESHIMA SC-25
Availability:

1 in Stock

เครื่องตัดตัวอย่างสำหรับเครื่องวัดวัสดุยาง Ueshima test piece cutters sc-4200 series

Test Piece Cutters Model : Model: SC-4200 Series (with replaceable blades) / SC-4100 Series (machined blades) The test piece cutters are designed to cut out test pieces conforming to JIS and IS...
SKU: SC-4200 Seri
Availability:

1 in Stock

เครื่องตัดตัวอย่างสำหรับเครื่องวัดวัสดุยางแบบลมกด Ueshima pneumatic press cutting machine sc-3430 series

Pneumatic Press Cutting Machine Model : SC-3430 Series The Pneumatic Drive Press Cutting Machine is mainly applied for punching rubber sheets,soft plastics,film,clot and other materials. Pneumatic p...
SKU: Ueshima SC-34
Availability:

1 in Stock

เครื่องตัดตัวอย่าสำหรับเครื่องวัดวัสดุยาง Ueshima lever type press cutting machine sc-3210 series

Lever Type Press Cutting Machine Model : SC-3210 Series The Compact Lever Type Press Cutting Machine is smaller and lighter in weight than conventional cutting machines, which is easier to handle. It...
SKU: SC-3210 Serie
Availability:

1 in Stock

เครื่องทดสอบแรงบิด Ueshima gehman torsion tester tm-2500 series

Gehman Torsion TesterModel : Model: TM-2500 Series The Gehman torsion tester measures the modulus of vulcanized rubber at low temperatures. The new model can measure up to six test pieces simultaneou...
SKU: Ueshima TM-25
Availability:

1 in Stock

เครื่องมือวัดวิเคราะห์วัสดุยาง Ueshima akron abrasion tester model ab-1500 series

เครื่อง Akron abrasion tester model ab-1500 series The Akron Abrasion Tester is one of the abrasion testers that have been widely used.The testing equipment is of the type that presses a grindstone t...
SKU: AB-1500 Serie
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดการขัดถูฉนวนหุ้มสายไฟ Ueshima cable abrasion tester ab-5100 series

Cable Abrasion Tester Model : AB-5100 Series The Cable Abrasion Tester is for cable insulation and is of the type that fixes a test piece in contact with abrasion tape,loads it,and moves the abrasio...
SKU: AB-5100 Serie
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดการบีบอัดยาง Ueshima compression tester cm-2100

Compression Set Tester Model : CM-2100 Series The Compression Set Tester is used to measure recovery rates of a cylindrical sample after putting a test piece between parallel platcs,giving a specifi...
SKU: Ueshima CM-21
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดการยืดตัววัดความล้ายาง Ueshima constant elongation fatigue tester ft-3100

Constant Elongation Fatigue Tester Model : FT-3100 Series The Constant Strain Fatigue Tester counts up the number of times of amplitudes with a specified stress or specified strain to a dumbbell or s...
SKU: Ueshima-FT-31
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดการยืดยางแบบคงที่ Ueshima static creep tester cr-1300

Static Creep Tester Model : CR-1300 Series The Static Creep Tester gives a tensile or compressive constant load to a test piece in a thermostat chamber and measures the creep that changes with the t...
SKU: Ueshima CR-13
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดการรอยขีดข่นยาง Ueshima din abrasion tester ab-6100

DIN Abrasion Tester Model : AB-6100 Series The DIN Abrasion Tester is of the type that rotates a drum with grinding cloth wound around the surface at a specified speed, presses the sample against the...
SKU: Ueshima AB-61
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดการหดตัวยางในสภาวะอุณหภูมิต่ำ Ueshima low temperature retraction tr tester tm-3500

Low Temperature Retraction (TR) Tester Model : Model: TM-3500 Series (TM-2130 TM-2131 TM-2135 TM-2136) The TR tester measures the rate of recovery from elongation when a test piece elongated to a spe...
SKU: Ueshima TM-35
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดการเปลี่ยนรูปวัสดุยาง Ueshima light type heat deformation tester tm-1500 series

Light Type Heat Deformation TesterModel : TM-1500 Series The Light Type Heating Deformation Tester sandwiches various cables,cable sheaths,rubber,plastics,and other materials between two parallel pla...
SKU: TM-1500 Serie
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดการเปลี่ยนแปลงของแรงบิดวัสดุยาง Ueshima flat die rheometer fdr vr-3110 series

Flat Die Rheometer (FDR) Model : VR-3110 Series The FDR (Flat Die Rheometer)is a testing aquipment that measures changes in torque that vary with rubber by oscillation and determines the vulcanizatio...
SKU: Ueshima VR-31
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดการไหลแบบคงที่วัสดุยาง Ueshima static creep tester cr-1300 series

Static Creep Tester Model : CR-1300 Series The Static Creep Tester gives a tensile or compressive constant load to a test piece in a thermostat chamber and measures the creep that changes with the t...
SKU: CR-1300 Serie
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความต้านทานความร้อนของวัสดุพลาสติก Ueshima hdt-vspt tester tm-4100 series

HDT/VSPT TesterModel : TM-4100 Series The HDT/VICAT Tester evaluates the thermal resistance of molded plastics materials and examines both the heat deflection temperature(HDT)and VICAT softening temp...
SKU: Ueshima TM-41
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความต้านทานความร้อนวัสดุยาง Ueshima geers aging oven ag-1100 series

Geer’s Aging Oven Model : AG-1100 Series (TM-3525 TM-3526 TM-3527 TM-3528 TM-3532) The AG-1110 Series Geer Aging Oven evaluates the heat resistance of rubber in aging and degradation. This product ex...
SKU: Ueshima AG-11
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความทนทานยางแบบสายพาน Ueshima belt flex tester ft-4100

Belt Flex TesterModel : FT-4100 Series The Belt Flexing Tester flexes a belt so that it goes along the roundness of a cylinder which is suspended with a specified load maintained. This can tests up t...
SKU: Ueshima FT-41
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความยืดยุ่นยาง Ueshima fpc flex tester ft-2100 ft-2120

FPC Flex TesterModel : FT-2100 Series (FT-2120) Test Frequency:1-3Hz Test Temperature RT~100 Test Piece Flection Radius:R0.5~5mm Defection of Guidewire Malfunction:10,100,200, 500
SKU: Ueshima FT-21
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความล้ายาง Ueshima disc fatigue tester ft-6100

Disc Fatigue Tester Model : FT-6100 The Disc Fatigue Tester gives repeated compressive deformation and tensile deformation fast in an alternating manner to a rubber test piece where a textile cord o...
SKU: Ueshima FT-61
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความล้าวัดความเครียดยาง Ueshima constant stres-strain fatigue tester ft-3100

Constant Stress/Strain Fatigue Tester Model : FT-3100 Series The Constant Stress/Strain Fatigue Tester counts up the number of times of amplitudes with a specified stress or specified strain to a du...
SKU: Ueshima FT-31
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความเค้นความเครียดวัสดุยาง Ueshima constant stress-strain flexometer ft-1200 series

Constant Stress/Strain Flexometer Model : FT-1200 Series The Constant Stress/Strain Flexometer measures the heating characteristics of a vulcanized rubber test piece when applied test amplitude the l...
SKU: Ueshima FT-12
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความเปราะบางวัสดุยางอุณหภูมิต่ำ Ueshima low temperature brittleness tester tm-2100

Low Temperature Brittleness Tester Model : TM-2100 Series The brittleness tester conforms to JIS K 6261 / JIS K 7216 and determines the brittleness temperature and the 50% brittleness temperature of...
SKU: UESHIMA TM-21
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความแข็งของยางและพลาสติก Ueshima durometer model hd-1110

Durometer Model : HD-1110(TypeA)/HD-1120(TypeD) The Durometer is the most spread type of tester for measuring the hardnesses of rubber, plastics, and other materials.A stop needle system and a varia...
SKU: Ueshima HD-11
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความแข็งวัสดุยาง Ueshima olsen hardness tester hd-3030

Olsen Hardness Tester Model : HD-3030 Series The Olsen Hardness Tester is a standard model hardness tester by constant-load. This tester is widely used for inspection usage such as foundations and o...
SKU: UESHIMA HD-30
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความแข็งวัสดุยางและพลาสติก Ueshima durometer stand hd-2110

Durometer Stand Model : HD-2110(TypeA)/HD-2120(TypeD) The Constant Loading Stand for Durometer is shuch that, in measurement of the hardnesses of rubber and plastics, this product is used with a spr...
SKU: Ueshima HD-21
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดคุณสมบัติการสะสมความร้อนของวัสดุยางวัลคาไนซ์ Ueshima goodrich formula flexometer ft-1100 series

Goodrich式フレクソメーター(英語) Model : FT-1100 Series Model : FT-1100 Series The Goodrich Flexometer is a testing equipment long used in a wide range of areas and measures the heat build-up characteristics o...
SKU: Ueshima FT-11
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดดความยืดหยุ่นยาง Ueshima resilience tester vr-6500

Lupke Pendulum Type Resilience Tester Model : VR-6500 Series The Lupke Pendulum Type Resilience Tester determines tha rebound resilience generated when a test piece of vuleanized rubber is given imp...
SKU: VR-6500 Serie
Availability:

1 in Stock

Showing 1–30 of 53 results

ติดต่อสอบถาม คลิก
อีเมล์
โทรศัพท์
แชทผ่าน LINE
แชทผ่าน Facebook
ดูแผนที่

please wait.....