เครื่องมือวัดวิเคราะห์ วัสดุยาง พลาสติก Ueshima

เครื่องมือวัดวิเคราะห์ วัสดุยาง เครื่องวิเคราะห์พลาสติก เครื่องทดสอบทางกายภาพสำหรับยางและพลาสติก เครื่องวัดวิเคราะห์แรงเสียดทานยางรถยนต์ เครื่องทดสอบทางกาพภาพความเหนียวความหนืดสำหรับสี เครืองสเปกโตรมิเตอร์แบบฟูเรียทรานฟอร์ม

เครื่องมือวัดวิเคราะห์ วัสดุยาง พลาสติก Ueshima

เครื่องวัดวัสดุยางแบบอเนกประสงค์ Ueshima unitron universal tester ts-3000 series

Unitron Universal Tester Model : TS-3000 Series The Unitoron Universal Tester integrates a lightweight, space-saving design with a control unit that contains extremely varied functions in an easy-to...
SKU: TS-3000 Serie
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดวิเคราะห์วัสดุยาง Ueshima outside drum friction tester model fr-6050 series

Outside Drum Friction Tester Model : FR-6050 Series The Outside Drum Friction Tester evaluates the friction characteristics of a test piece on a road surface outside a rotating drum,gets the test pie...
SKU: Ueshima FR-60
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดวิเคราะห์วัสดุยาง Ueshima unicorn ii universal tester ts-2600 ts2700 series

Unicorn II Universal Tester Model : TS-2600/2700 Series The Unicorn Multipurpose Tester is a material testing equipment having a simple and safe structure and indispensable to the departments of R&a...
SKU: TS-2600/2700
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดวิเคราะห์วัสดุยาง และ พลาสติก Ueshima fps abrasion tester model ab-2012

เครื่องวัดวิเคราะห์วัสดุยาง และ พลาสติก AB-2012 FPS Abrasion Tester can perform tests by controlling tangential force between the test piece and the abrasive whee in addition to the conventionalcon...
SKU: Ueshima AB-20
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดวิเคราะห์วัสุยาง Ueshima lambourn abrasion tester ab-1100 series

Lambourn Abrasion Tester Model : AB-1100 Series The Lambourn Abrasion Tester has a high correlation with the product results in evaluating the abrasion resistance of tires, belts,sole, and other pro...
SKU: AB-1100 Serie
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดแรงกดอัดวัสดุยาง Ueshima foam rubber repeated compression tester model cm-3010

Foam Rubber Repeated Compression Tester Model : CM-3010 The Foam Rubber Repeated Compression Tester gives repeated compressive strains having a specified amplitude to foamed rubber or sponge rubber,t...
SKU: Ueshima CM-30
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดแรงกดแบบบอลแทค Ueshima ball tack tester model vr-5710

เครื่องวัดแรงกดแบบบอลแทค Ueshima ball tack tester model vr-5710 Ball Tack Tester Model : VR-5710
SKU: Ueshima VR-5
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดแรงกระแทกวัสดุยาง Ueshima charpy impact tester im-1200 series

Charpy Impact Tester Model : IM-1200 Series the Charpy Impact Tester uses a supports a hard plastics test piece with or without a notch,gives a rotary hammer to give an impact and destroy it,measure...
SKU: IM-1200 Serie
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดแรงกระแทกวัสดุยาง Ueshima dupont impact tester im-4500 series

Dupont Impact Tester Model : IM-4500 Series The Dupont Impact Tester sandwiches a painted steel plate,plastics sheet,or other test piece between a spherical punch having a tip with a specified radius...
SKU: Ueshima IM-4
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดแรงกระแทกวัสดุยาง Ueshima izod impact tester im-1100 series

Izod Impact Tester Model : IM-1100 Series The Izod Impact Tester uses a cantilever to support a hard plastics test piece with or without a notch,gives a rotary hammer to give an impact and destroy it...
SKU: UESHIMA IM-11
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดแรงดึงวัสดุยาง Ueshima tensile tester cr-1200 series

Tensile Set Tester Model : CR-1200 Series The Tensilc Set Tester is used for tensile set tests on vulcanized and thermoplastic rubber. The tester comes in some models: 3 or 6 test pieces loaded,with...
SKU: CR-1200 Serie
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดแรงดึงวัสดุยางประเภทชอปเปอร์ Ueshima schopper type tensile tester ts-1500 series

Schopper Type Tensile Tester Model : TS-1500 Series The Schopper Type Tensile Tester is the pendulum-type tensile which is the longest-standing in rubber,plastics,cables,and many other areas.Measure...
SKU: Ueshima TS-15
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดแรงดึงวัสดุยางอัตโนมัติ Ueshima unicorn ii automatic tensile tester ts-2811

Unicorn II Automatic Tensile Tester Model : TS-2811 The Unicorn Automatic Tensile Tester is a automatic testing equipment for high polymer materials.As compared with conventional manual models,the t...
SKU: TS-2811
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดแรงเสียดทานวัสดุยาง Ueshima inside drum friction tester fr-6010 series

Inside Drum Friction Tester Model : FR-6010 Series The Inside Drum Friction Tester evaluates the friction characteristics of a test piece on a road surface formed inside a rotating drum.The test pie...
SKU: Ueshima FR-60
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดแรงเสียดทานวัสดุยาง Ueshima rtm friction tester fr-7225

RTM Friction Tester Model : FR-7225 RTM Friction Tester enables to evaluate friction characteristics of tire tread compound in Dry, Wet and Ice conditions. Friction coefficient over slip ratio (?-S c...
SKU: Ueshima FR-72
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดแรงเสียดทานสายพาน Ueshima flat belt friction tester fr-5010 series

Flat Belt Friction Tester Model : FR-5010 Series The Flat Belt Friction Tester evaluates the friction characteristics of a test piece on a flat belt with a simulated road surface on the belt.The test...
SKU: Ueshima FR-50
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดและจับภาพรอยแตกที่เกิดจากความล้าวัสดุยาง Ueshima ccd de mattia flex cracking tester ft-1515

CCD De Mattia Flex Cracking TesterModel : FT-1515 This equipment has a temperature chamber, in which it applies repeated flexures on 20 test samples and captures images of cracks generated by the mec...
SKU: Ueshima FT-15
Availability:

1 in Stock

เครื่องวิเคราะห์จุดระเบิดวัสดุยาง Ueshima blow point analyzer bpa vr-9120

Blow Point Analyzer (BPA) Model : VR-9120 The Blow-Point Analyzer is a testing equipment to measure cure time of rubber the minimum required and effective to control curing process of tire,belt and...
SKU: Ueshima VR-91
Availability:

1 in Stock

เครื่องวิเคราะห์วัสดุยางแบบหลายแกน Ueshima multi-axis combined wave dma vr-7310 series

Multi-Axis/Combined Wave DMA Model : VR-7310 Series The Multi-Axis/Combined Wave Viscoelasticity Analyzer is a testing equipment that determines the viscoelasticity of high polymer materials with tw...
SKU: VR-7310 Serie
Availability:

1 in Stock

เครื่องสเปกโตรมิเตอร์แบบแปลงฟูริเยร์ Ueshima fourier-transform chemiluminescence spectrometer

Fourier-Transform Chemiluminescence Spectrometer It is known that feeble light is emitted when a material is subjected to heat, light, physical stress. The spectrum by a prism, the diffraction gra...
SKU: Ueshima Fouri
Availability:

1 in Stock

เเม่พิมพ์ทำตัวอย่างสำหรับเครื่องวัดวัสดุยาง Ueshima curing mold md series

Curing Mold Model : MD Series Curing molds are used to make test pieces for various types of tests on vulcanized rubber specified in JIS and ISO. The accuracy of a mold is very important because it w...
SKU: Ueshima MD Se
Availability:

1 in Stock

Showing 61–30 of 81 results

ติดต่อสอบถาม คลิก
อีเมล์
โทรศัพท์
แชทผ่าน LINE
แชทผ่าน Facebook
ดูแผนที่

please wait.....