เครื่องมือวัดวิเคราะห์ วัสดุยาง พลาสติก Ueshima

เครื่องมือวัดวิเคราะห์ วัสดุยาง เครื่องวิเคราะห์พลาสติก เครื่องทดสอบทางกายภาพสำหรับยางและพลาสติก เครื่องวัดวิเคราะห์แรงเสียดทานยางรถยนต์ เครื่องทดสอบทางกาพภาพความเหนียวความหนืดสำหรับสี เครืองสเปกโตรมิเตอร์แบบฟูเรียทรานฟอร์ม

เครื่องมือวัดวิเคราะห์ วัสดุยาง พลาสติก Ueshima

ชุดวาล์วควบคุมของเหลว Ueshima needle valve 4460 series

Needle valve 4460 Series Feature 1. All the wet parts are Teflon. Application is the most chemicals and gases. 2. Housing parts are PVDF. Available in a corrosive atmosphere. 3. Max. f...
SKU: Ueshima Needl
Availability:

1 in Stock

ชุดวาล์วควบคุมของเหลว Ueshima p type drain valve

P Type Drain Valve Feature 1. Smooth drain → enhance the working efficiency 2. Compact size → compact design with large orifice MATERIALS 1. Max actuation Pressure → 0.1MPa 2. Max Te...
SKU: Ueshima P Typ
Availability:

1 in Stock

ชุดวาล์วควบคุมของเหลว Ueshima p type drain valve is air operated valve made of pp

P Type Drain valve is Air operated valve made of PP (Polypropylene) Feature 1. Excellent exhaust fluid → Enhance working efficiency 2. High sealing → Sealing is enhanced by adopting PTFE on s...
SKU: Ueshima P Typ
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดวิเคราะห์แรงเสียดทานยางรถยนต์ Ueshima outside drum friction tester model fr-6050 series

Outside Drum Friction Tester Model : FR-6050 Series The Outside Drum Friction Tester evaluates the friction characteristics of a test piece on a road surface outside a rotating drum,gets the te...
SKU: Ueshima FR-60
Availability:

1 in Stock

Cable Abrasion Tester Model : AB-5100 Series เครื่องทดสอบการขัดถูสายเคเบิล

Cable Abrasion Tester Model : AB-5100 Series The Cable Abrasion Tester is for cable insulation and is of the type that fixes a test piece in contact with abrasion tape,loads it,and moves the a...
SKU: AB-5100 Serie
Availability:

1 in Stock

Charpy Impact Tester Model : IM-1200 Series เครื่องทดสอบแรงกระแทกแบบชาร์ปี

Charpy Impact Tester Model : IM-1200 Series The Charpy Impact Tester uses a supports a hard plastics test piece with or without a notch,gives a rotary hammer to give an impact and destroy it,m...
SKU: IM-1200 Serie
Availability:

1 in Stock

Component Chemical-Resistance Transmitter 7500 Series

Component Chemical-Resistance Transmitter 7500 Series Feature 1. Ceramic diaphragm is installed. 2. All the wet parts are fluoropolymers made ( PTFE,PFA) 3. Elution of metal (contamination...
SKU: Component Che
Availability:

1 in Stock

Lambourn Abrasion Tester Model : AB-1100 Series เครื่องทดสอบการขัดถู Lambourn

Lambourn Abrasion Tester Model : AB-1100 Series The Lambourn Abrasion Tester has a high correlation with the product results in evaluating the abrasion resistance of tires, belts,sole, and oth...
SKU: AB-1100 Serie
Availability:

1 in Stock

Lever Type Press Cutting Machine Model : SC-3210 Series เครื่องตัดแบบ Lever Type

Lever Type Press Cutting Machine Model : SC-3210 Series The Compact Lever Type Press Cutting Machine is smaller and lighter in weight than conventional cutting machines, which is easier to hand...
SKU: SC-3210 Serie
Availability:

1 in Stock

Light Type Heat Deformation TesterModel : TM-1500 Series เครื่องทดสอบการเปลี่ยนรูปความร้อนชนิดแสง

Light Type Heat Deformation TesterModel : TM-1500 Series The Light Type Heating Deformation Tester sandwiches various cables,cable sheaths,rubber,plastics,and other materials between two parall...
SKU: TM-1500 Serie
Availability:

1 in Stock

Multi-Axis/Combined Wave DMA Model : VR-7310 Series เครื่องวิเคราะห์ความหนืดของคลื่นแบบหลายแกน

Multi-Axis/Combined Wave DMA Model : VR-7310 Series The Multi-Axis/Combined Wave Viscoelasticity Analyzer is a testing equipment that determines the viscoelasticity of high polymer materials...
SKU: VR-7310 Serie
Availability:

1 in Stock

Shutoff Valve 4450 Series

Shutoff Valve 4450 Series Feature 1. All the wet parts are Teflon. Application is most of chemicals and gases. 2. Housing parts are Teflon and PVC, Available in corrosive atmosphere. 3...
SKU: Shutoff Valve
Availability:

1 in Stock

Static Creep Tester Model : CR-1300 Series เครื่องทดสอบการคืบแบบคงที่

Static Creep Tester Model : CR-1300 Series The Static Creep Tester gives a tensile or compressive constant load to a test piece in a thermostat chamber and measures the creep that changes wi...
SKU: CR-1300 Serie
Availability:

1 in Stock

Teflon Bellows Pressure Gauge 7220 Series

Teflon Bellows Pressure Gauge 7220 Series Feature 1. All the wet parts are made of Teflon and high anti-corrosive. 2. Case is made of PP resin considering of use under corrosive atmosphere....
SKU: Teflon Bellow
Availability:

1 in Stock

Teflon Bolt&Nut

Teflon Bolt&Nut Feature Injection molded Teflon PFA bolts and nuts are idea for the field demand Teflon property such as chemical resistance, non-contamination, heat and cold resistance and...
SKU: Teflon Bolt&a
Availability:

1 in Stock

Tensile Set Tester Model : CR-1200 Series ชุดทดสอบแรงดึง

Tensile Set Tester Model : CR-1200 Series The Tensilc Set Tester is used for tensile set tests on vulcanized and thermoplastic rubber. The tester comes in some models: 3 or 6 test pieces loa...
SKU: CR-1200 Serie
Availability:

1 in Stock

Test Piece Cutters Model : Model: SC-4200 Series (with replaceable blades) / SC-4100 Series (machined blades) เครื่องตัดชิ้นทดสอบ

Test Piece Cutters Model : Model: SC-4200 Series (with replaceable blades) / SC-4100 Series (machined blades) The test piece cutters are designed to cut out test pieces conforming to JIS and IS...
SKU: SC-4200 Seri
Availability:

1 in Stock

Unicorn II Automatic Tensile Tester Model : TS-2811 เครื่องทดสอบแรงดึงอัตโนมัติ

Unicorn II Automatic Tensile Tester Model : TS-2811 The Unicorn Automatic Tensile Tester is a automatic testing equipment for high polymer materials.As compared with conventional manual mode...
SKU: TS-2811
Availability:

1 in Stock

Unicorn II Universal Tester Model : TS-2600/2700 Series เครื่องทดสอบอเนกประสงค์ยูนิคอร์น

Unicorn II Universal Tester Model : TS-2600/2700 Series The Unicorn Multipurpose Tester is a material testing equipment having a simple and safe structure and indispensable to the department...
SKU: TS-2600/2700
Availability:

1 in Stock

Unitron Universal Tester Model : TS-3000 Series เครื่องทดสอบอเนกประสงค์

Unitron Universal Tester Model : TS-3000 Series The Unitoron Universal Tester integrates a lightweight, space-saving design with a control unit that contains extremely varied functions in an...
SKU: TS-3000 Serie
Availability:

1 in Stock

ชิลเลอร์ เครื่องหล่อเย็นยูอิชิม่า Ultra low-teperature brine chiller ucl-9700 series

Ultra Low-Teperature Brine Chiller UCL-9700 Series It adopts dual freezing method with the abundant experience and results in a material testing machine and realizes -70 degrees Celsius. It is the al...
SKU: UCL-9700 Seri
Availability:

1 in Stock

ชุดวาล์วควบคุมของเหล Ueshima fitting 220 series

FLUID CONTROL COMPONENTS Fitting 220 Series Easy to set Body:PTFE Nut:CTFE Common use in Inch & mm size Feature 1. Abundant types 2. Excellent corrosive resistance...
SKU: Ueshima Fitti
Availability:

1 in Stock

เครื่องคัดลอกชิ้นทดสอบอัตโนมัติ Ueshima automatic test piece copying machine model sc-2100 series

Automatic Test Piece Copying Machine Model : SC-2100 Series The Automatic Test Piece Copy (Cutting) Machine accurately and quickly cuts samples used in tensile and impact tests on hard plastics...
SKU: Ueshima SC-21
Availability:

1 in Stock

เครื่องตัดตัวอย่างสำหรับวัดแรงดึงแรงฉีกขาดแบบกดอัตโนมัติ Ueshima automatic press cutting machine model sc-3410

Automatic Press Cutting Machine Model : SC-3410 The Automatic Press Cutting Machine is used to cut(punch) the samples(e.g.Dumbbell shape sample) for tensile test and tearing test from 2mm slab sheet....
SKU: Ueshima SC-34
Availability:

1 in Stock

เครื่องตัดแบบลมกด Ueshima pneumatic press cutting machine model sc-3430 series

Pneumatic Press Cutting Machine Model : SC-3430 Series The Pneumatic Drive Press Cutting Machine is mainly applied for punching rubber sheets,soft plastics,film,clot and other materials. Pneum...
SKU: Ueshima SC-34
Availability:

1 in Stock

เครื่องทดสอบการขัดถูของวัสดุพอลิเมอร์ Ueshima fps abrasion tester model ab-2012

FPS Abrasion Tester Model : AB-2012 AB-2012 FPS Abrasion Tester can perform tests by controlling tangential force between the test piece and the abrasive whee in addition to the conventional...
SKU: Ueshima AB-20
Availability:

1 in Stock

เครื่องทดสอบการขัดถูดิน Ueshima din abrasion tester model ab-6100 series

DIN Abrasion Tester Model : AB-6100 Series The DIN Abrasion Tester is of the type that rotates a drum with grinding cloth wound around the surface at a specified speed, presses the sample again...
SKU: Ueshima AB-61
Availability:

1 in Stock

เครื่องทดสอบการขัดผิวยางอัตโนมัติ Ueshima automatic cross cut exfoliation tester model ad-1120

เครื่องทดสอบการขัดผิวยางอัตโนมัติ Ueshima automatic cross cut exfoliation tester model ad-1120 Automatic Cross Cut Exfoliation Tester Model : AD-1120...
SKU: Ueshima AD-11
Availability:

1 in Stock

เครื่องทดสอบการขัดผิวแบบตัดขวาง Uehisma cross cut exfoliation tester model AD-1110

เครื่องทดสอบการขัดผิวแบบตัดขวาง Uehisma cross cut exfoliation tester model AD-1110 Cross Cut Exfoliation Tester Model : AD-1110
SKU: Ueshima AD-11
Availability:

1 in Stock

เครื่องทดสอบการคืบแบบสแตติก Ueshima static creep tester model cr-1300 series

Static Creep Tester Model : CR-1300 Series The Static Creep Tester gives a tensile or compressive constant load to a test piece in a thermostat chamber and measures the creep that changes wi...
SKU: Ueshima CR-13
Availability:

1 in Stock

Showing 1–30 of 81 results

ติดต่อสอบถาม คลิก
อีเมล์
โทรศัพท์
แชทผ่าน LINE
แชทผ่าน Facebook
ดูแผนที่

please wait.....