กล้องถ่ายภาพความร้อน

กล้องถ่ายภาพความร้อน ถ่ายภาพความร้อน เครื่องสแกนอุณหภูมิ วัดความร้อนระยะไกล เครื่องวัดความร้อนระยะไกล กล้องสแกนความร้อน กล้องถ่ายภาพคนมีไข้ กล้องสแกนคนมีไข้ กล้องตรวจจับความร้อน ตรวจจับความร้อน กล้องคัดแยกคนไข้ กล้องถ่ายวัดอุณหภูมิ กล้องวัดอุณ

กล้องถ่ายภาพความร้อน

กล้องถ่ายถาพอินฟาเรด TiX560 Infrared Camera with a Wide Angle Lens

ออกแบบมาเพื่อการตรวจสอบในเชิงอุตสาหกรรมระดับมืออาชีพและการวินิจฉัยอาคาร TiX560 ผสานกับ เลนส์มุมกว้าง ช่วยให้มุมมองที่กว้างขึ้น ทำให้คุณสามารถมองเห็นในพื้นที่แคบได้มากขึ้นหรือตรวจดูพื้นที่กว้างได้ในพริ...
SKU: TiX560 Infrar
Availability:

1 in Stock

กล้องถ่ายภาพความร้อน 80x60 ht-03

กล้องถ่ายภาพความร้อน 80x60 ht-03 เครื่องถ่ายภาพความร้อน กล้องถ่ายภาพความร้อน ถ่ายภาพความร้อน เครื่องสแกนอุณหภูมิ กล้องความร้อน เครื่องวัดอุณหภูมิ...
SKU: HT-03 80x60
Availability:

1 in Stock

กล้องถ่ายภาพความร้อน android flir-one-and

กล้องถ่ายภาพความร้อน android flir-one-and กล้องถ่ายภาพความร้อน ถ่ายภาพความร้อน เครื่องสแกนอุณหภูมิ วัดความร้อนระยะไกล เครื่องวัดความร้อนระยะไกล กล้องสแกนความร้อน กล้องถ่ายภาพคนมีไข้ กล้องสแกนคนมีไข้ ก...
SKU: FLIR-ONE-AND
Availability:

1 in Stock

กล้องถ่ายภาพความร้อน android flir-one-pro-android

กล้องถ่ายภาพความร้อน android flir-one-pro-android กล้องถ่ายภาพความร้อน ถ่ายภาพความร้อน เครื่องสแกนอุณหภูมิ วัดความร้อนระยะไกล เครื่องวัดความร้อนระยะไกล กล้องสแกนความร้อน กล้องถ่ายภาพคนมีไข้ กล้องสแกนค...
SKU: FLIR-ONE-PRO
Availability:

1 in Stock

กล้องถ่ายภาพความร้อน flir e4

กล้องถ่ายภาพความร้อน flir e4 กล้องถ่ายภาพความร้อน ถ่ายภาพความร้อน เครื่องสแกนอุณหภูมิ วัดความร้อนระยะไกล เครื่องวัดความร้อนระยะไกล กล้องสแกนความร้อน กล้องถ่ายภาพคนมีไข้ กล้องสแกนคนมีไข้ กล้องตรวจจับคว...
SKU: FLIR E4
Availability:

1 in Stock

กล้องถ่ายภาพความร้อน flir e40

กล้องถ่ายภาพความร้อน flir e40 กล้องถ่ายภาพความร้อน ถ่ายภาพความร้อน เครื่องสแกนอุณหภูมิ วัดความร้อนระยะไกล เครื่องวัดความร้อนระยะไกล กล้องสแกนความร้อน กล้องถ่ายภาพคนมีไข้ กล้องสแกนคนมีไข้ กล้องตรวจจับค...
SKU: FLIR E40
Availability:

1 in Stock

กล้องถ่ายภาพความร้อน flir e5

กล้องถ่ายภาพความร้อน flir e5 กล้องถ่ายภาพความร้อน ถ่ายภาพความร้อน เครื่องสแกนอุณหภูมิ วัดความร้อนระยะไกล เครื่องวัดความร้อนระยะไกล กล้องสแกนความร้อน กล้องถ่ายภาพคนมีไข้ กล้องสแกนคนมีไข้ กล้องตรวจจับคว...
SKU: FLIR E5
Availability:

1 in Stock

กล้องถ่ายภาพความร้อน flir e50

กล้องถ่ายภาพความร้อน flir e50 กล้องถ่ายภาพความร้อน ถ่ายภาพความร้อน เครื่องสแกนอุณหภูมิ วัดความร้อนระยะไกล เครื่องวัดความร้อนระยะไกล กล้องสแกนความร้อน กล้องถ่ายภาพคนมีไข้ กล้องสแกนคนมีไข้ กล้องตรวจจับค...
SKU: FLIR E50
Availability:

1 in Stock

กล้องถ่ายภาพความร้อน flir e6

กล้องถ่ายภาพความร้อน flir e6 กล้องถ่ายภาพความร้อน ถ่ายภาพความร้อน เครื่องสแกนอุณหภูมิ วัดความร้อนระยะไกล เครื่องวัดความร้อนระยะไกล กล้องสแกนความร้อน กล้องถ่ายภาพคนมีไข้ กล้องสแกนคนมีไข้ กล้องตรวจจับคว...
SKU: FLIR E6
Availability:

1 in Stock

กล้องถ่ายภาพความร้อน flir e60

กล้องถ่ายภาพความร้อน flir e60 กล้องถ่ายภาพความร้อน ถ่ายภาพความร้อน เครื่องสแกนอุณหภูมิ วัดความร้อนระยะไกล เครื่องวัดความร้อนระยะไกล กล้องสแกนความร้อน กล้องถ่ายภาพคนมีไข้ กล้องสแกนคนมีไข้ กล้องตรวจจับค...
SKU: FLIR E60
Availability:

1 in Stock

กล้องถ่ายภาพความร้อน flir e8

กล้องถ่ายภาพความร้อน flir e8 กล้องถ่ายภาพความร้อน ถ่ายภาพความร้อน เครื่องสแกนอุณหภูมิ วัดความร้อนระยะไกล เครื่องวัดความร้อนระยะไกล กล้องสแกนความร้อน กล้องถ่ายภาพคนมีไข้ กล้องสแกนคนมีไข้ กล้องตรวจจับคว...
SKU: FLIR E8
Availability:

1 in Stock

กล้องถ่ายภาพความร้อน flir exx-series

กล้องถ่ายภาพความร้อน flir exx-series กล้องถ่ายภาพความร้อน ถ่ายภาพความร้อน เครื่องสแกนอุณหภูมิ วัดความร้อนระยะไกล เครื่องวัดความร้อนระยะไกล กล้องสแกนความร้อน กล้องถ่ายภาพคนมีไข้ กล้องสแกนคนมีไข้ กล้องต...
SKU: FLIR Exx
Availability:

1 in Stock

กล้องถ่ายภาพความร้อน flir tg130

กล้องถ่ายภาพความร้อน flir tg130 กล้องถ่ายภาพความร้อน ถ่ายภาพความร้อน เครื่องสแกนอุณหภูมิ วัดความร้อนระยะไกล เครื่องวัดความร้อนระยะไกล กล้องสแกนความร้อน กล้องถ่ายภาพคนมีไข้ กล้องสแกนคนมีไข้ กล้องตรวจจั...
SKU: FLIR TG130
Availability:

1 in Stock

กล้องถ่ายภาพความร้อน flir tg165

กล้องถ่ายภาพความร้อน flir tg165 กล้องถ่ายภาพความร้อน ถ่ายภาพความร้อน เครื่องสแกนอุณหภูมิ วัดความร้อนระยะไกล เครื่องวัดความร้อนระยะไกล กล้องสแกนความร้อน กล้องถ่ายภาพคนมีไข้ กล้องสแกนคนมีไข้ กล้องตรวจจั...
SKU: FLIR TG165
Availability:

1 in Stock

กล้องถ่ายภาพความร้อน flir tg165-tg167

กล้องถ่ายภาพความร้อน flir tg165-tg167 กล้องถ่ายภาพความร้อน ถ่ายภาพความร้อน เครื่องสแกนอุณหภูมิ วัดความร้อนระยะไกล เครื่องวัดความร้อนระยะไกล กล้องสแกนความร้อน กล้องถ่ายภาพคนมีไข้ กล้องสแกนคนมีไข้ กล้อ...
SKU: Flir TG167
Availability:

1 in Stock

กล้องถ่ายภาพความร้อน flir tg167

กล้องถ่ายภาพความร้อน flir tg167 กล้องถ่ายภาพความร้อน ถ่ายภาพความร้อน เครื่องสแกนอุณหภูมิ วัดความร้อนระยะไกล เครื่องวัดความร้อนระยะไกล กล้องสแกนความร้อน กล้องถ่ายภาพคนมีไข้ กล้องสแกนคนมีไข้ กล้องตรวจจั...
SKU: FLIR TG167
Availability:

1 in Stock

กล้องถ่ายภาพความร้อน fluke tix501

กล้องถ่ายภาพความร้อน fluke tix501 กล้องถ่ายภาพความร้อน ถ่ายภาพความร้อน เครื่องสแกนอุณหภูมิ วัดความร้อนระยะไกล เครื่องวัดความร้อนระยะไกล กล้องสแกนความร้อน กล้องถ่ายภาพคนมีไข้ กล้องสแกนคนมีไข้ กล้องตรวจ...
SKU: Fluke Tix501
Availability:

1 in Stock

กล้องถ่ายภาพความร้อน ht-006

กล้องถ่ายภาพความร้อน ht-006 เครื่องถ่ายภาพความร้อน กล้องถ่ายภาพความร้อน ถ่ายภาพความร้อน เครื่องสแกนอุณหภูมิ กล้องความร้อน เครื่องวัดอุณหภูมิ...
SKU: HT-006
Availability:

1 in Stock

กล้องถ่ายภาพความร้อน ht-008

กล้องถ่ายภาพความร้อน ht-008 เครื่องถ่ายภาพความร้อน กล้องถ่ายภาพความร้อน ถ่ายภาพความร้อน เครื่องสแกนอุณหภูมิ กล้องความร้อน เครื่องวัดอุณหภูมิ...
SKU: HT-008
Availability:

1 in Stock

กล้องถ่ายภาพความร้อน ht-02

กล้องถ่ายภาพความร้อน ht-02 เครื่องถ่ายภาพความร้อน กล้องถ่ายภาพความร้อน ถ่ายภาพความร้อน เครื่องสแกนอุณหภูมิ กล้องความร้อน...
SKU: Xintest HT-02
Availability:

1 in Stock

กล้องถ่ายภาพความร้อน ht-02d

กล้องถ่ายภาพความร้อน ht-02d เครื่องถ่ายภาพความร้อน กล้องถ่ายภาพความร้อน ถ่ายภาพความร้อน เครื่องสแกนอุณหภูมิ...
SKU: HT-02D
Availability:

1 in Stock

กล้องถ่ายภาพความร้อน ht-03

กล้องถ่ายภาพความร้อน ht-03 เครื่องถ่ายภาพความร้อน กล้องถ่ายภาพความร้อน ถ่ายภาพความร้อน เครื่องสแกนอุณหภูมิ กล้องความร้อน...
SKU: Xintest HT-03
Availability:

1 in Stock

กล้องถ่ายภาพความร้อน ht-04

กล้องถ่ายภาพความร้อน ht-04 เครื่องถ่ายภาพความร้อน กล้องถ่ายภาพความร้อน ถ่ายภาพความร้อน เครื่องสแกนอุณหภูมิ กล้องความร้อน เครื่องวัดอุณหภูมิ...
SKU: HT-04
Availability:

1 in Stock

กล้องถ่ายภาพความร้อน ht-04d

กล้องถ่ายภาพความร้อน ht-04d เครื่องถ่ายภาพความร้อน กล้องถ่ายภาพความร้อน ถ่ายภาพความร้อน เครื่องสแกนอุณหภูมิ กล้องความร้อน เครื่องวัดอุณหภูมิ...
SKU: HT-04D
Availability:

1 in Stock

กล้องถ่ายภาพความร้อน ht-175

กล้องถ่ายภาพความร้อน ht-175 เครื่องถ่ายภาพความร้อน กล้องถ่ายภาพความร้อน ถ่ายภาพความร้อน เครื่องสแกนอุณหภูมิ...
SKU: HT-175
Availability:

1 in Stock

กล้องถ่ายภาพความร้อน ht-18

กล้องถ่ายภาพความร้อน ht-18 เครื่องถ่ายภาพความร้อน กล้องถ่ายภาพความร้อน ถ่ายภาพความร้อน เครื่องสแกนอุณหภูมิ กล้องความร้อน เครื่องวัดอุณหภูมิ...
SKU: Xintest HT-18
Availability:

1 in Stock

กล้องถ่ายภาพความร้อน ht-19

กล้องถ่ายภาพความร้อน ht-19 เครื่องถ่ายภาพความร้อน กล้องถ่ายภาพความร้อน ถ่ายภาพความร้อน เครื่องสแกนอุณหภูมิ กล้องความร้อน...
SKU: Xintest HT-19
Availability:

1 in Stock

กล้องถ่ายภาพความร้อน ht-a1

กล้องถ่ายภาพความร้อน ht-a1 เครื่องถ่ายภาพความร้อน กล้องถ่ายภาพความร้อน ถ่ายภาพความร้อน เครื่องสแกนอุณหภูมิ กล้องความร้อน เครื่องวัดอุณหภูมิ...
SKU: Xintest HT-A1
Availability:

1 in Stock

กล้องถ่ายภาพความร้อน ht-a2

กล้องถ่ายภาพความร้อน ht-a2 เครื่องถ่ายภาพความร้อน กล้องถ่ายภาพความร้อน ถ่ายภาพความร้อน เครื่องสแกนอุณหภูมิ กล้องความร้อน เครื่องวัดอุณหภูมิ...
SKU: Xintest HT-A2
Availability:

1 in Stock

กล้องถ่ายภาพความร้อน ht-a4

กล้องถ่ายภาพความร้อน ht-a4 เครื่องถ่ายภาพความร้อน กล้องถ่ายภาพความร้อน ถ่ายภาพความร้อน เครื่องสแกนอุณหภูมิ กล้องความร้อน เครื่องวัดอุณหภูมิ...
SKU: Xintest HT-A4
Availability:

1 in Stock

Showing 1–30 of 84 results

ติดต่อสอบถาม คลิก
อีเมล์
โทรศัพท์
แชทผ่าน LINE
แชทผ่าน Facebook
ดูแผนที่

please wait.....